Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Ivana Jahodová, PhD.

Jméno Ivana
Příjmení Jahodová
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem PhD.
Pracovní pozice Asistent

Obor činnosti

Odborná praxe, Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče o seniory, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Rehabilitační ošetřovatelství, Dovednosti v porodní asistenci, Primární a komunitní péče, Rehabilitace v porodní asistenci, Neodkladná péče v geriatrii

Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání.
Porodní asistentka, Registrovaná všeobecná sestra - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, registrační číslo 005-0074-3078.
Dosažené vzdělání 2011 – PhDr. obor: Ošetřovatelství
2010 – Mgr. obor: Ošetřovatelství   
2008 – VŠZ, o.p.s.,  Praha,obor: Všeobecná sestra
1992 – pomaturitní studium obor: Porodní asistentka
1985 -1989  1.lékařská fakulta UK, Praha obor: Všeobecné lékařství    
1984 – Gymnázium Botičská, Praha
Pedagogicko-výchovná činnost Vedoucí bakalářských prací
Oponent bakalářských prací
2007-2011 Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
Členka zkušební komise u státních závěrečných zkoušek
Členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
 Publikační činnost

Článek v časopise s IF (impact factor): 1
JAHODA, D., I. LANDOR, J. BENEDÍK, D. POKORNÝ, T. JUDL, V. BARTÁK, I. JAHODOVÁ, P. FULÍN a M. SIBEK. PCR diagnostic system in the treatment of prosthetic joint infections. In: Folia microbiol (2015) 60:385-391. DOI 10.1007/s12223-014-0370y. ISSN 1874-9356.


Článek v jiném recenzovaném časopise (ČR): 2
JAHODA, D., I. LANDOR, D. POKORNÝ, I. JAHODOVÁ, J. TOMAIDES. Nové trendy v přístupu k řešení infekce kloubních náhrad – evoluce nebo revoluce? In: Medicína a umění. 2014, 2(30), 29-32. ISSN 1803-3679.

NĚMCOVÁ, J., I. JAHODOVÁ. 2011. Ochrana zranitelných dospělých – systém britské péče. In: Florence. ISSN 1801-4643, 2011, 3/2011, s. 14-16.

Článek v jiném recenzovaném časopise (zahraniční): 5
JAHODOVÁ, I., J. NĚMCOVÁ a D. JAHODA. Ošetřovatelská péče u pacientů při léčbě infektu kloubní náhrady spacerem In: Zdravotnictvo a socialna práca. Suplementum. 2014, 9(4), 62-64. ISSN 1336-9326.                                                       

JAHODOVÁ, I., I. MAURITZOVÁ. Problematika péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou a obdobnými onemocněními v České republice v roce 2013. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. 2013, 8 (1), 55-61. ISSN 1336-9326.
JAHODA, D., I. LANDOR, T. JUDL, D. POKORNÝ, I. JAHODOVÁ, A. SOSNA. Prevence infekčních komplikací kloubních náhrad. In: Ortopédia. ISSN 1337-2734, 2013, s. 34.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Vývoj a současný stav pádového managementu v ČR. In: Ortopédia. ISSN 1337-2734, 2011, s. 48.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Hospicová péče a paliativní péče. Zdravotnictví a sociální práce. 2010, 5(1 – 2), 92-94. ISSN 1336-9326.


Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku zahraniční konference: 6

Interdisciplinary Updates on Health in Europe. Warsaw Management University, Warsaw, 2016. S. 85-106. ISBN 978-83-7520-214-4.

JAHODOVÁ, I., L. HAMPLOVÁ a J. NĚMCOVÁ. Péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou a jejich pečovatele v České republice. In: Inštitucionálne a mimo inštitucionálne formy podpory starších lidí. Stalowa Wola – Bratyslawa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, 2014. S. 213-230. ISBN 978-83-61307-19-8.

JAHODOVÁ, I., J. NĚMCOVÁ a D. JAHODA. Ošetřovatelská péče u pacientů při léčbě infektu kloubní náhrady spacerem. In: Nové trendy v súčasnom zdravotníctve. Zborník vedeckých zpráv. 2015, s. 93-100.

JAHODOVÁ, I., K. MORAVCOVÁ, T. JUDL a D. JAHODA. Faktory ovlivňující počet pádů seniorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Vliv vlastnictví, systém péče a metody prevence. In: Zborník vedeckých prác „Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť“. Prešov: Ústav sociálních věd a zdravotnictví bl. P. P. Gojdiča, 2013. S. 141-149. ISBN 978-80-89464-26-5.

JAHODOVÁ, I., K. MORAVCOVÁ a J. NĚMCOVÁ. Kvalita života lidí trpících Alzheimerovou chorobou a jejich pečovatelů. In: Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 15. 10. 2013. S. 64-72. ISBN 978-80-223-3263-7.
JAHODOVÁ, I., K. MORAVCOVÁ, T. JUDL a D. JAHODA. Faktory ovlivňující počet pádů seniorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Vliv vlastnictví, systém péče a metody prevence. In: Zborník vedeckých prác „Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť“. Prešov: Ústav sociálních věd a zdravotnictví bl. P. P. Gojdiča, 2013. S. 141-149. ISBN 978-80-89464-26-5.
JAHODOVÁ, I., J. NĚMCOVÁ. Zneužívání seniorů. In: Recenzovaný zborník prednášok z XVII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Tribun EU, s.r.o. 2008. s. 18. ISBN 978-80-7399.
JAHODOVÁ, I., D. SYSEL, J. HLINOVSKÁ. DO NO HARM, nové trendy pádového managementu. In: Recenzovaný zborník prednášok z XVII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Tribun EU, s.r.o. 2008. s. 26. ISBN 978-80-7399.
JAHODOVÁ, I., D. SYSEL, J. HLINOVSKÁ. Ošetřovatelský problém pády seniorů, metodika výzkumné práce. In: Recenzovaný zborník prednášok z XVII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Tribun EU, s.r.o. 2008. s. 36. ISBN 978-80-7399.
JAHODOVÁ, I. Vyznání AGECARISMU. In: Kvalita života seniorů – wellbeing (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s, 2008. s. 74. ISBN 978-80-86277-64-6.

Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku zahraniční konference: 3

JAHODOVÁ, I. a M. BERANOVÁ. Babyboxy versus utajený porod (poster). In: Abstractbook IMCO 2016 Multidisciplinary conference. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžbety. 18. 5. 2016. s. 95-98. ISBN 978-83-7520-210-6.

JAHODA, D., T. JUDL, I. LANDOR, P. MELICHERČÍK a I. JAHODOVÁ. Treatment of infected non-unions using antibiotic cement-coated nails (poster). In: Abstractbook IMCO 2016 Multidisciplinary conference. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžbety. 18. 5. 2016. s. 13-15. ISBN 978-83-7520-210-6.

JAHODA, D., T. JUDL, I. LANDOR, J. TOMAIDES, D. POKORNÝ a I. JAHODOVÁ. Meduloskopie – nový postup v léčbě chronické osteomyelitidy. In: Bedeker zdravie. ISSN 1337-2734, 2016, (supl. Ortopédia 2016) s. 36-37.

JAHODOVÁ, I., J. NĚMCOVÁ a D. JAHODA. Ošetřovatelská péče u pacientů při léčbě infektu kloubní náhrady spacerem. In: Zdravotníctvo a sociálna práca ročník 9, 2014, Supplementum. Abstrakty X. Vědecko-odborné konference s mezinárodní účastí „Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a pomáhajúce profesie“. S. 62-64. ISSN 1336-9326.

JUDL, T., D. JAHODA, I. JAHODOVÁ, P. MELICHERČÍK a I. LANDOR. Antibiotic cement-coated intramedullary nails for the treatment of infected nonunions. In: Abstract book of 33rd Annual Meeting of the European Bone & Joint Infection Society. Utrecht, The Netherlands, 11.-13. 9. 2014. p. 127.

JAHODA D., P. MELICHERČÍK, E. KLAPKOVÁ, I. JAHODOVÁ, I. LANDOR, D. POKORNÝ, A. SOSNA. Bone Grafts as Vancomycin Carriers in Local Therapy of Resistant Infections. In: Abstract book of 23rd Annual Open Scientific Meeting of MusculoSkeletal Infection Society. Philadelphia, PA: Musculoskeletal Infection Society, 2.-3. 8. 2013. s. 72

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku domácí konference: 23

KYNDLOVÁ, K. a I. JAHODOVÁ. Karcinom prsu v těhotenství z pohledu porodní asistentky. In: Sborník 10. vědecká konference „Stop násilí pro zdravotnictví“. VŠZ, ROSA a nadace Open society found. Praha, 2016. S. 16-25. ISBN 978-80-905728-3-6.

JAHODOVÁ, I. a Z. GARNEKOVÁ. Porodní asistentky v České republice. In: Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání ve zdravotnictví. Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2015, s. 32-38. ISBN 978-80-905728-2-9.
JAHODOVÁ, I. a D. JAHODA. Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s infektem kloubních náhrad. In: Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání ve zdravotnictví. Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2015, s. 39-48. ISBN 978-80-905728-2-9.
HLINOVSKÁ, J., MORAVCOVÁ, K., NĚMCOVÁ, J. a I. JAHODOVÁ. Hodnocení pracovní zátěže u zdravotnických povolání pracujících na úseku ošetřovatelské péče. In: Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí - Pečujeme bezpečně? Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 75-83. ISBN 978-80-904955-7-9.
ADÁMKOVÁ, M. a I. JAHODOVÁ. Screening kolorektálního karcinomu v ČR. In: Sborník z 9. vědeké konference s mezinárodní účastí - Pečujeme bezpečně? Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 18-22. ISBN 978-80-904955-7-9.
JAHODA D., LANDOR I., POKORNÝ D., JUDL T., MELICHERČÍK P., TOMAIDES J. a I. JAHODOVÁ. Prevence komplikací kloubních náhrad užitím speciální povrchové úpravy implantátu. In: Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí - Pečujeme bezpečně? Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 106-115. ISBN 978-80-904955-7-9.
JUDL T., JAHODA D., MELICHERČÍK P. a I. JAHODOVÁ. Meduloskopie, bezpečná léčba chronické osteomyelitidy metafýzy tibie. In: Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí - Pečujeme bezpečně? Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 116-122. ISBN 978-80-904955-7-9.

MELICHERČÍK P., KLAPKOVÁ E., KOTAŠKA K., LANDOR I., JUDL T., JAHODA D. a I. JAHODOVÁ. Vliv vysoké teploty na antibakteriální účinnost vankomycinu uvolňovaného z lokálních nosičů antibiotik užívaných v ortopedii. In: Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí - Pečujeme bezpečně? Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 123-127. ISBN 978-80-904955-7-9.

JAHODA D., T. JUDL, J. TOMAIDES, I. JAHODOVÁ. Prevence infekčních komplikací v ortopedii. In: Sborník z 8. vědecké konference s mezinárodní účastí „Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů“. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2013. S. 25-32. ISBN 978-80-902876-8-6.
JAHODOVÁ, I. a A. MAZALÁNOVÁ. Nulová tolerance pro zneužívání lidí s demencí. In: Sborník z 8. vědecké konference s mezinárodní účastí „Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů“. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2013. S. 33-43. ISBN 978-80-902876-8-6.
JUDL T., D. JAHODA, I. JAHODOVÁ. Léčba infikovaných pakloubů potahovanými hřeby kostním cementem s antibiotikem. In: Sborník z 8. vědecké konference s mezinárodní účastí „Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů“. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2013. S. 55-61. ISBN 978-80-902876-8-6.
MELICHERČÍK P., D. JAHODA, L. MONINCOVÁ, R. ŠERÝ, T. JUDL, I. JAHODOVÁ. Využití antimikrobiálních peptidů v léčbě pohybového ústrojí. In: Sborník z 8. vědecké konference s mezinárodní účastí „Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů“. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2013. S. 77-83. ISBN 978-80-902876-8-6.
JAHODA D., T. JUDL, M. SÍBEK, I. JAHODOVÁ. Základní principy terapie ortopedických infekcí. In: Infekce v ortopedii a traumatologii. Sborník přednášek ze 17. pracovního setkání, Antibiotická politika, Soláň 2013. Olomouc: Tigris, 2013. S. 30-31. ISBN 978-80-244-3512-1.
JAHODA D., T. JUDL, P. MELICHERČIK, I. JAHODOVÁ. Prevence ortopedických infekcí. In: Infekce v ortopedii a traumatologii. Sborník přednášek ze 17. pracovního setkání, Antibiotická politika, Soláň 2013. Olomouc: Tigris, 2013. S. 36-37. ISBN 978-80-244-3512-1.
JAHODA D., J. TOMAIDES, M. SÍBEK, I. JAHODOVÁ. Infekční koxitidy. In: Infekce v ortopedii a traumatologii. Sborník přednášek ze 17. pracovního setkání, Antibiotická politika, Soláň 2013. Olomouc: Tigris, 2013. S. 46. ISBN 978-80-244-3512-1.
JAHODOVÁ, I. a A. MAZALÁNOVÁ. Rizika syndromu vyhoření v ošetřovatelské péči o pacienty s demencí. In: High tech versus High touch (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s, 2012. 10 s. ISBN 978-80-904955-6-2.
JAHODA, D., T. JUDL, J. TOMAIDES, I. JAHODOVÁ. Chytré implantáty. In: High tech versus High touch (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s, 2012. 22 s. ISBN 978-80-904955-6-2.
JAHODOVÁ, I., D. JAHODA, E. KUČERA. Ošetřovatelská péče a edukace pacientek s kloubní náhradou před gynekologickou a porodnickou operací. In: High tech versus High touch (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s, 2012. 39 s. ISBN 978-80-904955-6-2.
MAZALÁNOVÁ, A., I. CHÝLKOVÁ, I. JAHODOVÁ, P. LAUKOVÁ. Ošetřovatelská péče o pacienta po robotické operaci karcinomu rekta. In: High tech versus High touch (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s, 2012. 43 s. ISBN 978-80-904955-6-2.
GARNEKOVÁ, Z., I. JAHODOVÁ, J. HLINOVSKÁ. Ošetřovatelská péče o ženu s DIC. In: Most k partnerství (mezinárodní recenzovaný sborník). Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2012. ISBN 978-80-87035-52-8.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Pádový management. In: Příprava na stárnutí (mezinárodní recenzovaný sborník). Plzeň: Fakulta zdravotnických studií Západočeská univerzita, 2011. s. 273. ISBN 978-80-263-0096-0.
NĚMCOVÁ, J. a I. JAHODOVÁ. Analýza stavu českého ošetřovatelství ve světle odkazu Florence Nightingale. In: Handicap a ošetřovatelství (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s, 2010. s. 5. ISBN 978-80-902876-5-5.
JAHODA, D., J. NĚMCOVÁ, I. JAHODOVÁ. MRSA - nový handicap pro pacienta i ošetřovatelský personál. In: Handicap a ošetřovatelství (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s, 2010. s. 12. ISBN 978-80-902876-5-5.
JAHODOVÁ, I. Vyznání AGECARISMU. In: Kvalita života seniorů – well being (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s, 2008. s. 74. ISBN 978-80-86277-64-6.

Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku domácí konference: 2
JAHODA D., I. LANDOR, T. JUDL, D. POKORNÝ, I. JAHODOVÁ a P. MELICHERČÍK. Nové trendy v léčbě infekčních komplikací. In: Sborník abstrakt 9. Harrachovské ortopedické sympózium. Lázně Bělohrad: 1. LF a FN Motol, 25.-26. 9. 2014. S. 18. ISBN 978-80-7492-146-9 (PDF).
JUDL T., D. JAHODA, I. LANDOR, M. DANIEL, P. RŮŽIČKA, I. JAHODOVÁ a P. MELICHERČÍK. Chytré implantáty. In: Sborník abstrakt 9. Harrachovské ortopedické sympózium. Lázně Bělohrad: 1. LF a FN Motol, 25.-26. 9. 2014. S. 23. ISBN 978-80-7492-146-9 (PDF).

 

Monografie (a kapitola) vydaná v zahraničí: 1
JAHODOVÁ, I., L. HAMPLOVÁ a J. NĚMCOVÁ. Péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou a jejich pečovatele v České republice. In: Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych. Stalowa Wola, Bratislava: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014, s. 213-230. ISBN 978-83-61307-19-8.

 

Monografie (a kapitola) vydaná v ČR: 5
JAHODOVÁ, I. a S. JEXOVÁ. Struktura závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. 3. dopl. vyd. Praha: VŠZ, 2015, s. 33-93. ISBN 978-80-904955-9-3.
JAHODOVÁ, I. Struktura závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. 2 dopl. vyd. Praha: Maurea, 2014. S. 33-94. ISBN 978-80-902876-9-3.
JAHODOVÁ, I. Struktura závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. et al. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. 2. vydání. Plzeň: Maurea, 2013. s. 32-91. ISBN 978-80-902876-9-3.
SYSEL, D., I. JAHODOVÁ a K. MORAVCOVÁ. Struktura závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. et al. Příklady praktických aplikací témat z předmětů Výzkum ošetřovatelství a v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. Praha: Maurea, 2012. s. 35-80. ISBN 978-80-904955-5-5.
JAHODA, D., A. SOSNA, O. NYČ et all.: Treatment of Prosthetic Joint Infections. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-357-8.
 

Skripta a učební texty (kapitoly): 6

JAHODOVÁ, I. a S. JEXOVÁ. Struktura závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. 3. dopl. vyd. Praha: VŠZ, 2015, s. 33-93. ISBN 978-80-904955-9-3.

JAHODOVÁ, I. Struktura závěrečné práce. In NĚMCOVÁ, J. et al. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. 2. doplněné vydání. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2014. s. 33-94. ISBN 978-80-904955-9-3.

JAHODOVÁ, I. Struktura závěrečné práce. In NĚMCOVÁ, J. et al. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. Plzeň: Maurea, 2013. s. 32-91. ISBN 978-80-902876-9-3.

JAHODOVÁ, I. a S. JEXOVÁ. Struktura závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. 4. dopl. vyd. Praha: VŠZ, 2016, s. 33-93. ISBN 978-80-905728-1-2.

JAHODOVÁ, I. a M. HALBYCHOVÁ. Rehabilitační ošetřovatelství. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
HLINOVSKÁ, J., I. JAHODOVÁ a D. SYSEL. Teorie ošetřovatelství. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-3-6.
ČERVEŇOVÁ, E., Z. GARNEKOVÁ, I. JAHODOVÁ a J. KOCUROVÁ. Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-0-5.
JAHODOVÁ, I., Z. GARNEKOVÁ, J. HLINOVSKÁ, J. KOCUROVÁ a H. TOŠNAROVÁ. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka v nelékařských zdravotnických oborech. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-1-2.
JAHODOVÁ, I., Rehabilitační ošetřovatelství (on-line). Operační program Praha - Adaptabilita
Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění programů na VŠ a VOŠ. Modernizace obsluhy a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech. 1. 6. 2013 - 28. 2. 2015. Praha, Evropský sociální fond, Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Dostupné:
https://sharepoint.vszdrav.cz/Podklady%20k%20vuce/Rehabilitační%20ošetřovatelství.aspx
JAHODOVÁ, I., Ošetřovatelská péče o seniory (on-line). Operační program Praha - Adaptabilita
Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění programů na VŠ a VOŠ. Modernizace obsluhy a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech. 1. 6. 2013 - 28. 2. 2015. Praha, Evropský sociální fond, Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Dostupné:
https://sharepoint.vszdrav.cz/Podklady%20k%20vuce/Rehabilitační%20ošetřovatelství.aspx
  

Prezentace na zahraniční konferenci: 6

JAHODOVÁ, I. a M. BERANOVÁ. Babyboxy versus utajený porod (poster). IMCO 2016 Multidisciplinary conference. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžbety. 18. 5. 2016.

JAHODA, D., T. JUDL, I. LANDOR, D. POKORNÝ a I. JAHODOVÁ. Medulloscopy: Treatment of chronic osteomyelitis (poster). IMCO 2016 Multidisciplinary conference. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžbety. 18. 5. 2016

JAHODA, D., T. JUDL, I. LANDOR, P. MELICHERČÍK a I. JAHODOVÁ. Treatment of infected non-unions using antibiotic cement-coated nails (poster). IMCO 2016 Multidisciplinary conference. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžbety. 18. 5. 2016.

JAHODOVÁ I., K. MORAVCOVÁ, T. JUDL, D. JAHODA. Faktory ovlivňující počet pádů seniorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Vliv vlastnictví, systém péče a metody prevence (poster). IX. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť“. Prešov: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 25. – 26. októbra 2013.
JAHODOVÁ I., J. NĚMCOVÁ a D. JAHODA. Ošetřovatelská péče u pacientů při léčbě infektu kloubní náhrady spacerem (poster). X. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a pomáhajúce profesie“. Prešov: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 24. – 25. októbra 2014.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Vývoj a současný stav pádového managementu v České republice. XXXI. Červeňanského dni 2011, Národní kongres SOTS. Bratislava: Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť. Slovenská republika, 28. 1. 2011
JAHODOVÁ, I., D. SYSEL, J. HLINOVSKÁ. Nové trendy pádového managementu. Mezinárodní konference věnovaná 90. výročí založení LFUK v Bratislavě. Bratislava: Lékařská fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava. Slovenská republika, 9. 10. 2008.
JAHODOVÁ, I., D. SYSEL, J. HLINOVSKÁ. Management pádu v domech sociální péče.
Odborný ošetřovatelský workshop. Párnica: Sekce sester pracujících v zařízeních sociální péče Slovenské společnosti sester. Slovenská republika, 17. 10. 2008.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Zneužívání seniorů. XVII. Celoslovenská konference sester pracujících v zařízeních sociální péče na Slovensku. Bratislava: Sekce sester pracujících v zařízeních sociální péče Slovenské společnosti sester. Slovenská republika, 12. 12. 2008.

 

Prezentace na domácí konferenci: 14

JAHODA, D., T. JUDL, I. LANDOR, D. POKORNÝ, I. JAHODOVÁ a M. DANIEL. Chytré implantáty – cesta k aktivnímu řešení komplikací. 37. Sympozium Ortopedické kliniky 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce. Praha: 19.- 20. 11. hotel Ambassador 

JAHODOVÁ, I. Alzheimer centra v Evropě. Konference „Ošetřovatelství mezi kontinenty II“, ČAS KK/703/2014. Praha: VFN, 6. 5. 2014.

JAHODOVÁ, I. Alzheimer centra v Evropě. Konference „Ošetřovatelství mezi kontinenty I“, ČAS/KK/253/2014, Praha: VFN, 4. 3. 2014

JAHODOVÁ, I. Nulová tolerance pro zneužívání lidí s demencí. In: Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. 8. vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 14. 5. 2013. Registrační číslo akce: ČAS/KK/1114/2013. 

JAHODOVA, I. Alzheimerovský pacient. Vzdělávací aktivita „Mosty porozumění“, ČAS/KK3343/2012. Praha: VFN, 24. 1. 2013.

JAHODOVA, I. Alzheimerovský pacient. Vzdělávací aktivita „Mosty porozumění“, ČAS/KK3343/2012. Praha: VFN, 24. 1. 2013

JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Nepadat, létat! (pádový management). Mezinárodní konference „Civilizační choroby a ošetřovatelství“. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. 12. 5. 2011.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Sledování pádů jako indikátorů kvality ošetřovatelské péče. Odborná celostátní konference: „Bezpečná péče o nemocné“. Praha: Vzdělávání IN, s.r.o. 5. 11. 2010.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Analýza stavu českého ošetřovatelství ve světle odkazu Florence Nightingale. Odborná celostátní konference: „Strakonicko-vimperský den sester“. Strakonice: Vzdělávání IN, s.r.o. 20. 10. 2010.
Jahoda, D., J. Němcová, I. JAHODOVÁ. MRSA nový handicap pro pacienta i ošetřovatelský personál. Odborný kongres: „Handicap a ošetřovatelství“. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. 21. 5. 2010.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Současný stav českého ošetřovatelství ve světle odkazu Florence Nightingale. Odborný kongres: „Handicap a ošetřovatelství“. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. 21. 5. 2010.
JAHODOVÁ, I. Nové trendy pádového managementu ve zdravotnickém a sociálním zařízení. Celostátní telekonference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: „Kvalita je naše priorita“. Praha: ÚVN Praha, FN Motol, VFN Praha, FN Ostrava. 22. 1. 2009.
JAHODOVÁ, I. Kvalita života seniorů – well-being. 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. 15. 5. 2008.
JAHODOVÁ, I. Faktory ovlivňující četnost pádů seniorů. Vliv vlastnictví, systému péče a metod prevence – ošetřovatelský výzkum. Péče o seniory se speciálními zdravotními problémy „Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice“, konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola zdravotnická, Duškova, Praha 5., 1. 4. 2008.
JAHODOVÁ, I. Ochrana zranitelných dospělých – systém britské péče. Celostátní telekonference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: „Poskytujeme bezpečnou péči“. Praha: ÚVN Praha, FN Motol, VFN Praha, FN Ostrava. 31. 1. 2008.
JAHODOVÁ, I. Komplexnost a kontinuita péče dodává pacientům pocit bezpečí a jistoty. Konference pro sestry, téma: Komplexní a kontinuální péče o ortopedického pacienta. Praha: Medicentrum Praha, a.s. 27. 11. 2007.
JAHODOVÁ, I. Ošetřovatelská péče, komplexnost a kontinuita poskytovaných služeb, současné problémy českého zdravotnictví a zejména systému sociálních služeb. Mezinárodní konference, téma: „Péče o seniory“. Praha: Medicentrum Praha, a.s. 10. 10. 2007.
JAHODOVÁ, I. Risk management. „Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice“, konference s mezinárodní účastí. Praha: AgeCare, Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. 26. 4. 2007.
JAHODOVÁ, I. Ošetřovatelská péče zaměřená na komplexní péči o seniora. Péče o seniory, konference s mezinárodní účastí. Praha: Medicentrum Praha, a.s. 7. 2. 2007.

 

Pasivní účast na konferenci: 4

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 26. 5. 2016. Registrace pod číslem KK/1317/2016.

Stop násilí ve zdravotnictví. 11. vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha: Kongresové centrum ILF. 19. 4. 2016. Registrační číslo: ČAS/KK/525/2016.

Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči. Sympozium. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 1. 3. 2016. Souhlasné stanovisko ČAS pod č. KK/269/2016.

Milano biofilm meeting 2015. Italy, Milan: 19.-21. 6. 2015.

Profesionalita v ošetřovatelství II. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství. Olomouc: 21. 5. 2015.

Vzdělávání ve zdravotnictví.  10. vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 12. 5. 2015. Registrační číslo akce: ČAS/KK/1193/2015.

Revizní endoprotetické operace, infekce v ortopedii, technika cementování. Symposium PALACOS 2014. Srní: 24.-25. 4. 2014.

 

Recenze v časopisech a sbornících

Central European Journal of Nursing and Midwifery: Kvalita života a komunikační problémy pacientů s nedoslýchavostí. 6. 3. 2016

Central European Journal of Nursing and Midwifery. Relationship of psychological symptoms observed in pregnant turkish women with socio-demographic and obstetric risk factors. 5. 8. 2015

Central European Journal of Nursing and Midwifery. Vek zavedenia prvého komlementárneho príkrmu a determinanty jeho skorej integrácie u slovenských matiek.   10. 6. 2015

 

Citace

HAMPLOVÁ, L., HULÍNSKÝ, P., Podpora zdravého životního stylu zdravotníků a pacientů se zaměřením na nekuřáctví v rámci realizace programu WHO Health Promoting Hospitals and Health Services a projektu WHO European Network of Smoke free Hospitals v České republice. In Zdravotnícke listy, 2015, ročník. 3, číslo 2, s. 76-79. ISSN 1339-3022.
časopis je indexovaný v Bibliografica medica Slovaca a zařazený do citační databáze CIbaMED

Další aktivity

2011 – dosud  
Členka expertní skupiny „Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb“ (MZČR, MPSV)
2011 Členka expertní skupiny pro definici podmínek pro udělení oprávnění poskytovat dlouhodobou péči a katalogu služeb a výkonů (MZČR,MPSV)
2008-2010 Zakladatelka a ředitelka MSCARE s.r.o. provozující nestátní zdravotnické zařízení - lůžka následné dlouhodobé péče     
2007 – dosud Předseda dozorčí rady MediCentrum Praha, a.s.
2007 – dosud Člen představenstva Nemocnice Říčany, a.s.  
2004-2007 Hlavní sestra MEDICENTRUM Praha, a.s.    

Projektová a grantová
činnost

Nevýzkumné projekty/granty:
2011-2013
LLP Leonardo da Vinci partnership “TACT EUROPE (Training for Alzheimer Care through Europe)
http://www.tact-europe.eu/ The participating countries are the Czech Republic, Italy, Greece and France. Final Compendium of Good Practices dostupné z http://www.tact-europe.eu/docs/final_compendium_good-practices_Tact_2013.pdf 
Project No.: CZ/11/LLP-LdV/PS/P/134075
Odborný garant pro studijní oporu v projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví - registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/28.0004, program: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Odborný garant pro studijní oporu v projektu Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452, program: Operační program Praha - Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Organizace vědeckých konferencí a setkání
Pečujeme bezpečně? 9. vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 14. 5. 2014. Registrační číslo akce: ČAS/KK/899/2014.
Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. 8. vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 14. 5. 2013. Registrační číslo akce: ČAS/KK/1114/2013.
7. vědecká konference s mezinárodní účastí: „High tech versus high touch“, registrační číslo ČAS. 10. 5. 2012.
Mezinárodní konference, téma: „Péče o seniory“, registrační číslo ČAS/KK/745/2007. 7. 2. 2007.
Mezinárodní konference, téma: „Péče o seniory“, registrační číslo ČAS/KK/5326/2007. 10. 10. 2007.
Konference pro sestry, téma: Komplexní a kontinuální péče o ortopedického pacienta, registrační číslo ČAS/KK/6083/2007. 27. 11. 2007.

 

Prezentace na zahraniční konferenci: 6

JAHODOVÁ I., K. MORAVCOVÁ, T. JUDL, D. JAHODA. Faktory ovlivňující počet pádů seniorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Vliv vlastnictví, systém péče a metody prevence (poster). IX. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť“. Prešov: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 25. – 26. októbra 2013.

JAHODOVÁ I., J. NĚMCOVÁ a D. JAHODA. Ošetřovatelská péče u pacientů při léčbě infektu kloubní náhrady spacerem (poster). X. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a pomáhajúce profesie“. Prešov: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 24. – 25. októbra 2014.

JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Vývoj a současný stav pádového managementu v České republice. XXXI. Červeňanského dni 2011, Národní kongres SOTS. Bratislava: Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť. Slovenská republika, 28. 1. 2011
JAHODOVÁ, I., D. SYSEL, J. HLINOVSKÁ. Nové trendy pádového managementu. Mezinárodní konference věnovaná 90. výročí založení LFUK v Bratislavě. Bratislava: Lékařská fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava. Slovenská republika, 9. 10. 2008.
JAHODOVÁ, I., D. SYSEL, J. HLINOVSKÁ. Management pádu v domech sociální péče.
Odborný ošetřovatelský workshop. Párnica: Sekce sester pracujících v zařízeních sociální péče Slovenské společnosti sester. Slovenská republika, 17. 10. 2008.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Zneužívání seniorů. XVII. Celoslovenská konference sester pracujících v zařízeních sociální péče na Slovensku. Bratislava: Sekce sester pracujících v zařízeních sociální péče Slovenské společnosti sester. Slovenská republika, 12. 12. 2008.

 

Prezentace na domácí konferenci: 14
JAHODOVA, I. Alzheimerovský pacient. Vzdělávací aktivita „Mosty porozumění“, ČAS/KK3343/2012. Praha: VFN, 24. 1. 2013
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Nepadat, létat! (pádový management). Mezinárodní konference „Civilizační choroby a ošetřovatelství“. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. 12. 5. 2011.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Sledování pádů jako indikátorů kvality ošetřovatelské péče. Odborná celostátní konference: „Bezpečná péče o nemocné“. Praha: Vzdělávání IN, s.r.o. 5. 11. 2010.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Analýza stavu českého ošetřovatelství ve světle odkazu Florence Nightingale. Odborná celostátní konference: „Strakonicko-vimperský den sester“. Strakonice: Vzdělávání IN, s.r.o. 20. 10. 2010.
Jahoda, D., J. Němcová, I. JAHODOVÁ. MRSA nový handicap pro pacienta i ošetřovatelský personál. Odborný kongres: „Handicap a ošetřovatelství“. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. 21. 5. 2010.
JAHODOVÁ, I. a J. NĚMCOVÁ. Současný stav českého ošetřovatelství ve světle odkazu Florence Nightingale. Odborný kongres: „Handicap a ošetřovatelství“. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. 21. 5. 2010.
JAHODOVÁ, I. Nové trendy pádového managementu ve zdravotnickém a sociálním zařízení. Celostátní telekonference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: „Kvalita je naše priorita“. Praha: ÚVN Praha, FN Motol, VFN Praha, FN Ostrava. 22. 1. 2009.
JAHODOVÁ, I. Kvalita života seniorů – well-being. 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. 15. 5. 2008.

JAHODOVÁ, I. Faktory ovlivňující četnost pádů seniorů. Vliv vlastnictví, systému péče a metod prevence – ošetřovatelský výzkum. Péče o seniory se speciálními zdravotními problémy „Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice“, konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola zdravotnická, Duškova, Praha 5., 1. 4. 2008.
JAHODOVÁ, I. Ochrana zranitelných dospělých – systém britské péče. Celostátní telekonference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: „Poskytujeme bezpečnou péči“. Praha: ÚVN Praha, FN Motol, VFN Praha, FN Ostrava. 31. 1. 2008.
JAHODOVÁ, I. Komplexnost a kontinuita péče dodává pacientům pocit bezpečí a jistoty. Konference pro sestry, téma: Komplexní a kontinuální péče o ortopedického pacienta. Praha: Medicentrum Praha, a.s. 27. 11. 2007.
JAHODOVÁ, I. Ošetřovatelská péče, komplexnost a kontinuita poskytovaných služeb, současné problémy českého zdravotnictví a zejména systému sociálních služeb. Mezinárodní konference, téma: „Péče o seniory“. Praha: Medicentrum Praha, a.s. 10. 10. 2007.
JAHODOVÁ, I. Risk management. „Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice“, konference s mezinárodní účastí. Praha: AgeCare, Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. 26. 4. 2007.
JAHODOVÁ, I. Ošetřovatelská péče zaměřená na komplexní péči o seniora. Péče o seniory, konference s mezinárodní účastí. Praha: Medicentrum Praha, a.s. 7. 2. 2007.

 

Pasivní účast na konferenci: 4

Milano biofilm meeting 2015. Italy, Milan: 19.-21. 6. 2015.

Profesionalita v ošetřovatelství II. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství. Olomouc: 21. 5. 2015.

Vzdělávání ve zdravotnictví.  10. vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 12. 5. 2015. Registrační číslo akce: ČAS/KK/1193/2015.

Revizní endoprotetické operace, infekce v ortopedii, technika cementování. Symposium PALACOS 2014. Srní: 24.-25. 4. 2014.

Telefon, mobil 00420-210-082-512; 00420-777-183-515

E-mail/e-maily

jahodova@vszdrav.cz
Konzultace

po domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign