Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS

Jméno Jitka
Příjmení Rychlíčková
Tituly před jménem

PharmDr.

Tituly za jménem Ph.D., BCPS
   
Pracovní pozice Farmakologie (přednášející)
Obor činnosti

2013-2017 Nemocnice Na Bulovce Praha, farmaceut Oddělení klinické farmacie

2013-2017 Lékárna Fénix Praha, lékárník-asistent

2016-2018 externí spolupracovník Ústavu farmakologie, 2 LF UK

2018–2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, study coordinator

2018–2019 Masarykův onkologický ústav Brno, klinický farmaceut

2018 - Masarykova univerzita Brno, odborný pracovník Farmakologického ústavu

2019 - FNUSA-ICRC-CPU Brno, postdoctoral researcher

2019 - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, klinický farmaceut

2021 - FNUSA-ICRC-Intensive Care Brno, clinical pharmacist

2022 – VŠZ, odborný asistent

 

Členství:

2014-2018 člen Revizní komise ČOSKF ČLS JEP

2018 - člen PS Bezpečnost personálu při Aesculap Akademii

2021 - člen Vědecké rady Aesculap Akademie

Dosažené vzdělání

2012- Veterinární a farmaceutická univerzita, obor: Farmacie

2012- Veterinární a farmaceutická univerzita, obor: Farmaceutická chemie, rigorózní zkouška

2016- dosud IPVZ, subkatedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, obor Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví

2017- Veterinární a farmaceutická univerzita, obor: Bezpečnost a kvalita léčiv, Ph.D.

2018- IPVZ, subkatedra klinické farmacie, specializovaná způsobilost v oboru Klinická farmacie

2020- Washington, D.C., Board of Pharmacy Specialist, certifikát v oboru Pharmacoterapy

Pedagogicko-výchovná činnost

vedení a oponování rigorózních prací
vedení a oponování diplomových prací
vedení a oponování bakalářských prací
členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Publikační činnost

Jimp

RYCHLICKOVA, J., V. NAGY, F. SHIELY, Z. ČECHOVÁ, K. NEBESKÁ, S. MOULY, G.L. KOVACS, A. NEMETH, T. OLIVEIRA and S. MAIA. Training clinical trial Teams of the future: open online teaching programs. European Journal of Clinical Pharmacology. 2022. eISSN 1432-1041.               (10 %)                                                                                                      

TROJAN, V., L. LANDA, R. HRIB, J. JURICA, J.RYCHLICKOVA, V. ZVONICEK, L. HALAMKOVA, J. HALAMEK, R. DEMLOVA and S. BELASKOVA. Assessment of Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) in Saliva and Blood After Oral Administration of Medical Cannabis With Respect to its Effect on Driving Abilities. Physiological Research. 2022; 71(5), 703-712. ISSN 0862-8408.                                                                (10 %)                                                                                                                                    

SUK, P. a J. RYCHLÍČKOVÁ. Pharmacokinetics of colistin during extracorporeal membrane oxygenation. J Antimicrob Chemother. 2022;77(8):2298-2300. IF20225,758                                                        (50 %)

ŽÁČKOVÁ, D., A. KVETKOVÁ, E. FABER et al. Half: A Prospective Multi-Centre Phase II Clinical Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Tyrosine Kinase Inhibitors' Discontinuation after Two-Step Dose Reduction in Patients with Chronic Myeloid Leukemia in Deep Molecular Remission. Blood. 2021; 138(Suppl 1). ISSN 0006-4971.                                                                                                                  (10 %)

GREGOROVÁ, J. J. RYCHLICKOVA, J. SALOUN. Standardization of clinical pharmacist's activities: Methodology. Saudi Pharmacutical Journal. 2017; 25(6), 927-933. ISSN 1319-0164.                                                                     (33 %)

JSC

TROJAN, V., L. LANDA, R. HRIB, J. JURICA, J.RYCHLICKOVA, V. ZVONICEK, L. HALAMKOVA, J. HALAMEK, R. DEMLOVA and S. BELASKOVA. Assessment of Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) in Saliva and Blood After Oral Administration of Medical Cannabis With Respect to its Effect on Driving Abilities. Physiological Research. 2022; 71(5), 703-712. ISSN 0862-8408.                                                                   (10 %)                                                                                                                                        

SUK, P. and J. RYCHLÍČKOVÁ. Pharmacokinetics of colistin during extracorporeal membrane oxygenation. J Antimicrob Chemother. 2022;77(8):2298-2300. IF20225,758                                              (50 %)                                                                                                      

RYCHLICKOVA, J., V. NAGY, F. SHIELY, Z. ČECHOVÁ, K. NEBESKÁ, S. MOULY, G.L. KOVACS, A. NEMETH, T. OLIVEIRA and S. MAIA. Training clinical trial Teams of the future: open online teaching programs. European Journal of Clinical Pharmacology. 2022. eISSN 1432-1041.                                                              (10 %)                                                                                                       

RYCHLÍČKOVÁ, J. a V. KUBÍČKOVÁ. Fyzikálně-chemické vlastnosti kolistinu a jejich dopady do klinické praxe. Klinická farmakologie a farmacie. 2022, 36(1), 29-33. ISSN 1212-7973. .                              (50 %)

RYCHLÍČKOVÁ J. a H. JUREČKOVÁ. Metamizol (dipyron). Klinická farmakologie a farmacie. 2021; 35(2), 94-98. ISSN 1212-7973.                                                                                                              (50 %)

DVOŘÁČKOVÁ, E., P. PÁVEK, B. KOVÁČOVÁ et al. Is computer-assisted aminoglycoside dosing managed by a pharmacist a safety tool of pharmacotherapy? Physiol Res. 2019; 68(Suppl 1): s. 87-S96. IF20191,655                                                                                                                                                    (10 %)

DVOŘÁČKOVÁ, E., J. RYCHLÍČKOVÁ, P. PÁVEK, M. HOJNÝ and J. VLČEK. Analysis and management of drug related problems on a nephrology ward from a pharmacist's point of view. Pharmazie. 2019;74(10):625-29.                                                                                                                                           (20 %)

RYCHLÍČKOVÁ, J. Následky hypoacidity navozené inhibitory protonové pumpy – tipy pro praxi. Klinická onkologie. 2018, 31(6), 409-413. ISSN 0862-495X. Dostupné z: doi:10.14735/amko2018409          (100 %)

Jost

RYCHLÍČKOVÁ, J. Immune checkpoint inhibitory, irAEs a riziko infekcí. Klinická onkologie. XXXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Laboratorní diagnostika v onkologii 2020. 13.-15.10. 2020, Brno. 2020, 33(Suppl. 2), 115. ISSN 0862-495X. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/klinicka-onkologie/2020-supplementum-2/immune-checkpoint-inhibitory-iraes-a-riziko-infekci-124748                                                                                      (100 %)

C

RYCHLÍČKOVÁ, J. Stavy vyžadující kombinaci antikoagulační a antiagregační terapie. In Gregorová, J., I. Tašková et al. Antikoagulační terapie. Praha: Maxdorf, 2022, 311-321. ISBN 978-80-7345-728-0.                                                                                                                                                              (100 %)

RYCHLÍČKOVÁ, J. Kloubní chrupavka – farmakologické možnosti její podpory. In Matějovská Kubešová, H. et al. Myoskeletární medicína pro praxis. Praha: Mladá fronta, 2019, 192-199. ISBN 978-80-204-5325-9.                                                                                                                                     (100 %)             

  

Projektová a grantová
činnost

5/2017–4/2022 TRANSVAC2 (730964), Evropská unie / Horizon 2020, spoluřešitel 

1/2020-12/2020 Rozšiřující výukové materiály pro výuku farmakologie u pediatrických skupin všeobecného lékařství (MUNI/FR/1298/2019), Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU, spoluřešitel

1/2020–12/2022Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN) (LM2018128), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR/Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, spoluřešitel

11/2021–10/2024 Curriculum Development of Human Clinical Trials for the Next Generation Biomedical PhD Students and Early Career Researchers in Medicine, Pharmacy and Health Sciences (2021-1-CZ01-KA220-HED-000023177), Evropská unie/Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů, řešitel

1/2021–12/2024 Consolidating the capacities of EATRIS-ERIC for Personalised Medicine (871096), Evropská unie/Horizon 2020, spoluřešitel

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

 

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

rychlickova@vszdrav.cz

Konzultace

konzultační hodiny po domluvě

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign