Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. Tomáš Viták, PhD.

Jméno Tomáš
Příjmení Viták 
Tituly před jménem MUDr., Ing.
Tituly za jménem PhD. 
Funkce Odborný asistent, garant předmětu Radiologie a nukleární medicína
Obor činnosti Radiodiagnostika
Dosažené vzdělání 1995 1. lékařská fakulta UK v Praze, obor Všeobecného lékařství
2004 Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze
1998 1. atestace v oboru RDG
2003 2. atestace v oboru RDG
2010 PhD., v oboru RDG
Pedagogicko-výchovná činnost
Vedení bakalářských prací 
Oponent bakalářských prací
Člen zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Člen česrného akademického senátu promocí a imatrikulací
Publikační činnost

1. Seidl, Z., Obenberger,J., Viták, T.: Přínos sekvence "FLAIR" pro vyšetření mozku magnetickou rezonancí. Rehabil. fyz. lék., 1996, č. 3, s. 96-98.

2. Seidl, Z., Obenberger, J, Viták,T.: Přínos magnetické rezonance pro podporu diagnózy roztroušené sklerózy mozkomíšní. Čes. Radiol., 50, 1996, č. 3, s. 184-186.

3. Seidl Z, Obenberger J, Daneš J, Viták T, Peterová V. Zobrazovací metody u náhlých mozkových cévních příhod. Čas Lék Čes 1997; 136: 550 - 551.

4. Viták, T., Seidl, Z., Obenberger, J.: Magnetická rezonanční angiografie (MRA). Praktická radiologie, 2, 1997, č. 2, s. 6-9.

5. Obenberger, J., Seidl, Z., Viták, T.: Magnetická rezonanční angiografie - neinvazivní přístup k vyšetření cév. I. základní princip a užití metody "Time Of Flight". Lék. a tech., 1997, č. 3, s. 75-80.

6. Seidl, Z., Obenberger, J., Daneš, J., Viták, T., Krásenský, J., Belšan, T.:Využití magnetizačního transferu při zobrazování magnetickou rezonancí v CNS. Čes. Radiol., 51, 1997, č. 4, s. 223-226.

7. Seidl, Z., Obenberger, J., Daneš, J., Viták, T., Belšan, T.: Přínos sekvence "FLAIR" pro vyšetření mozku magnetickou rezonancí. Čes. Radiol., 51, 1997, č. 4, s. 227-229.

8. Seidl, Z., Obenberger, J., Viták, T.: Roztroušená skleróza mozkomíšní imitující expanzivní lézi CNS. Čes. Radiol., 51, 1997, č. 4, s. 230-233.

9. Viták, T., Obenberger, J., Seidl, Z.: Magnetická rezonanční angiografie - neinvazivní přístup k vyšetření cév. II. základní princip a užití metody "Fázového kontrastu". Lék. a tech., 29, 1998, č. 1, s. 5-9.

10. Viták, T., Seidl, Z, Obenberger, J., Krásenský, J, Daneš, J, Peterová, V.: Využití jevu magnetizačního přenosu v zobrazování magnetickou rezonancí. Lék. a tech., 29, 1998, č. 2, s. 27-33.

11. Seidl, Z., Obenberger, J., Viták, T.: Význam magnetické rezonance pro diagnostiku tumorů zadní jámy lební u dětí. Čs. Pediat., 53, 1998, č. 3, s. 147-151.

12. Viták, T., Seidl, Z., Obenberger, J.: Technika vyšetření kolenního kloubu magnetickou rezonancí. Praktická radiologie, 3, 1998, č. 3, s. 9-11.

13. Seidl, Z., Obenberger, J.,T. Viták, T.: Magnetická rezonance - optimální metoda zobrazení tumorů v zadní jámě lební. Čes. Radiol., 52, 1998, č. 2, s. 80-87.

14. Peterová V, Dostál C, Seidl Z, Daneš J, Obenberger J, Viták T, Olejárová M. Magnetická rezonance mozku u nemocných se systémovým lupus erytematodem s neuropsychiatrickou symptomatologií. Čes Revmatol 1998; 6(4): 134 - 137.

15. Peterová, V., Dostál, C., Seidl, Z., Daneš, J., Obenberger, J., Faber, J., Adam, P., Olejárová M., Viták, T.: Postižení mozku u nemocných se SLE (popis 2 připadů), Čes. Revmatol., 6, 1998, č. 4, s. 178-181.

16. Seidl, Z., Obenberger, J., Peterová, V., Viták, T.: Diferenciální diagnostika expanzivních lézí v selární krajině v obraze magnetické rezonance. Čas. Lék. čes., 137, 1998, č. 24, s. 743-749.

17. Seidl Z, Obenberger J, Viták T, Daneš J, Peterová V. Magnetická rezonance jako modalita vyšetření vertebrálních metastáz. Čes Radiol 1998; 52(Supl. 1): 131.

18. Seidl, Z., Obenberger, J., Viták, T., Peterová, V., Daneš, J.: Intramedulární míšní nádory a hydrosyringomyelie v obraze magnetické rezonance. (Zkušenosti našeho pracoviště a přehled literatury). Čes. Radiol., 52, 1998, č. 6, s. 351-359.

19. Peterová, V., Dostál, C., Seidl, Z., Daneš, J., Obenberger, J., Viták, T., Olejárová M.: Magnetická rezonance mozku u nemocných se systémovým lupus erythematodes s neuropsychiatrickou symptomatologií. Čes. Revmatol., 6, l998, č. 3, s. 134-137.

20. Seidl, Z., Obenberger, J., Süssová, J., T. Viták, T.: Diagnostické algoritmy v zobrazování bederních protruzí a výhřezů disku. (Vlastní studie doplněná literárními údaji). EuroRehab, č. 3-4, 1998, s. 7-12.

21. Viták, T, Zeman M, Seidl, Z., Obenberger, J.:Vyšetření kolenního kloubu magnetickou rezonancí. Úraz. chir. 6, 1998, č.4, s. 17-22.

22. Z.Seidl, J.Obenberger, J.S"ussová, T.Viták: Diagnostické algoritmy v zobrazování bederních protruzí a výhřezů disků. Euro Rehab, 1998,3-4,s. 7-12.

23. Viták T., Zeman M., Seidl, Z., Obenberger J. Vyšetření koleního kloubu magnetickou rezonancí. Úrazová chirurgie, 1998, 6, s. 17-23.

24. Seidl Z, Obenberger J, Peterová V, Viták T: Whiplash syndrom - úloha zobrazovacích metod. Rehabil Fyz Lék. 1998; 6(4): 131 - 134.

25. Seidl, Z., Obenberger, J., Peterová, V., Viták, T.: Degenerativní změny bederní páteře v obraze magnetické rezonance.  Prakt. Lék. 79, 1999, č.1, s. 27-33.

26. T.Viták, Z.Seidl, J.Obenberger, J.Krásenský, V.Peterová, J.Daneš. Základní principy  a význam rychlých sekvencí pro zobrazení magnetickou rezonancí. Lékař a technika,1999,30,s.16-24.

27. Z.Seidl, J.Obenberger, V.Peterová, T.Viták: Degenerativní změny bederní pateře v obraze magnetické rezonance. Praktický lékař, 79, 1999,č. 1,p. 29-35.

28. T.Viták, Z.Seidl, J.Obenberger, J.Krásenský, V.Peterová, J.Daneš. Základní principy  a význam rychlých sekvencí pro zobrazení magnetickou rezonancí. Lékař a technika,1999,30,s.16-24.

29. Z.Seidl, J.Obenberger, T.Viták, V.Peterová, J.Daneš.: Extradurální nádory pateře v obraze magnetické rezonance. Čes. Radiolog.,53,1999,p.55-62.

30.  Z.Seidl, J.Obenberger, T.Viták, V.Peterová, J.Daneš.: Intradurální, extramedulární nádory míchy v obraze magnetické rezonance.Čes. Radiolog.,53,1999,p.63-69.

31. Z.Seidl, J.Obenberger, T.Viták, V.Peterová, J.Daneš: Nehomogenní intenzita signálu bílé hmoty mozkové u normální populace v modu " rychlého FLAIR". Čes. Radiolog.,3,1999,p.162-65.

32. Z. Seidl , Obenberger J, Peterová V, Viták T. Algoritmus vyšetření při podezření na diskopatii v oblasti bederní páteře. Prakt Radiol 1999; 4(2): 12 - 13.

33. Seidl Z, Obenberger J, Viták T, Peterová V: Pooperační komplikace diskopatií - FBSS (Failed back surgery syndrome). Prakt Radiol 1999; 3(4): 22 - 24.

34.  Z.Seidl, J.Obenberger, T.Viták, V.Peterová . Gangliogliom v obraze magnetické rezonance a výpočetní tomografii. Kazuistika doplněná literálními údaji.Radiolog.,3,1999,p.180-182.

35. J.Obenberger,  Z.Seidl,.J.S"ussová, T.Viták, V.Peterová,. Faciální hemispasmus- konflikt cévy a nervu v zadní jámě lební. Zobrazení magnetickou rezonancí. Čes. Rad., 53,1999, No3,s. 171-175.

36. Z.Seidl, J.Obenberger, T.Viták.: Diagnosis of ischemicc stroke with the use of CT and MRI, our first experience with perfusion weighted imaging. Case study. Cesk Slov Neurol, 6,1999,p. 341-344.

37. Viták T, Seidl Z, Obenberger J, Krásenský J, Daneš J, Peterová V: Základní principy a význam rychlých sekvencí pro zobrazování magnetickou rezonancí. Lék a Techn 1999, 30 (1), 16 - 24.

38. Seidl Z, Viták T, :Předoperační vyšetřování kandidátů kochleární implantace: metodika vyšetření a způsob archivace dat. Lékař a Technika, 31, 2000,      No1,pp.13-20.

39. Z.Seidl, J.Obenberger., T.Viták., Daneš,J.,Vaněčková ,E.: Centrální neurocytom        ( kazuistika). Čes. Radiol.,54.,2000,No.2, 119-121,

40. Z.Seidl, J.Obenberger., T.Viták., Daneš,J.,Vaněčková ,E, V.Peterová: Možnosti zobrazení časné fáze akutní mozkové ischemie- vyšetřovací algoritmy. Čes. Radiol.,54, 2000,No 4, p. 223-225.

41. J.Obenberger., Z.Seidl, T.Viták., J.Daneš,J.,M.Vaněčková , V. Petrová: Roztroušená skleróza komplikovaná nálezem arachnoidální cysty s expanzivním chováním.Čes. Radiol.,54, 2000,No 4, p. 248-251.

42. T.Viták., Z.Seidl, J.Obenberger.,  Daneš,J.,Vaněčková ,E, Krásenský.J.,V.Peterová: Základní artefakty diagnostického zobrazování metodou magnetické rezonance. Čes. Radiol.,54, 2000,No 5, p. 323-328.

43. Z.Seidl, J.Süssová,J.Obenberger., M.Vaněčková., T.Viták., J.Rydland. Magnetic resonance imaging in diplegic form of cerebral palsy. Brain & Development 23, 2001, p.46-49. 

44. Viták T, Seidl Z, Obenberger J, Peterová V et al. Artefakty v diagnostickém zobrazování magnetickou rezonancí - souvislost s principy metody I. Lékař a Techn 2000; 31: 131 - 136.

45. T.Viták.,Z.Seidl, J.Obenberger., V.Peterová, M.Vaněčková Daneš,J.:Artefakty v diagnostice zobrazování magnetickou rezonancí- souvislost s principy metody II. Lékař a Techniky, 32,2000,No1, pp.18-21.     

46. Viták T, Seidl Z, Obenberger J, Peterová V et al.: Artefakty z proudění při zobrazování magnetickou rezonancí. Čes Radiol 2000; 54: 433 - 438.

47. Seidl Z, Obenberger J, Viták T, Vaněčková M, Daneš J, Peterová V. Možnosti zobrazení časné fáze akutní mozkové ischémie - vyšetřovací algoritmy. Čes Radiol 2000; 54 (4): 223 - 225.

48. Z.Seidl, J.Obenberger., J.Daneš ., T.Viták., V.Peterová, M.Vaněčková : Změny signálu kostní dřeně obratlových těl a jejich diferenciální diagnostika. Česká radiologie,55,2001,s. 75-79.

49. Z.Seidl, J.Obenberger.,  T.Viták.,  M.Vaněčková., J.Daneš . : Pooperační diskopatie bederní ( Failed back surgery syndrom -FBSS). Diagnostika MR s využitím potlačení signálu tuku (SPIR). Čes. Radiol., 55,2001, No2, p.80-83.

50. M.Vaněčková., M.Ošťádal, Z.Seidl, J.Obenberger.,  T.Viták.,  V.Peterová, J.Daneš., P.Dungl.: Jumperś knee ( chronická patelární tendinitida) v obraze magnetické rezonance. Čes. Radiol., 55,2001, No2, p.94-96.

51. V.Peterová, J.Obenberger., J.Böhm, J.Hořejš,  T.Viták., Z.Seidl,: Etiopatogenetické a klinické aspekty lumbalgií, racionální indikace zobrazovacích metod a současné názory na možnosti léčby. Prakt. lék., 81,2001,No.4, p.182-187.

52. Z.Seidl, J.Obenberger.,  T.Viták.,  M.Vaněčková., J.Daneš . Magnetická rezonance a histologicky méně obvyklé nádory míchy a pateře. Čes. Radiol., 55,2001, No6, p.361-364.

53.  M.Vaněčková, M.Ošťádal, Z.Seidl, A. Podškubka, J.Obenberger, T.Viták and J.Daneš. Jumperś knee: Diagnosis, surgical treatment and return to high level performance within three months. J. Sports Traumatol. rel. res. 2001, No4: 179-183.

54. Z.Seidl, J.Obenberger.,   M.Vaněčková., T.Viták.,J.Daneš. Hyperintenzity bílé hmoty v T2 váženém obraze a možnosti jejich substrátové diagnostiky. čes. radiolog., 56,2002,No5, p.284-289.

55. ObenbergerJ., Seidl Z., Vaněčková M., Viták T., Daneš J.: Osteoblastom a neurofibrom jako příčiny destrukce těla obratle L5 spojené s lumbalgií( 2 kazuistiky) . Čes. a slov. Neurol.Neurochir., 65/98,2002,No6, p.426-428.

56. V.Peterová, J.Obenberger, J.Böhm, J.Hořejš, T.Viták, Z.Seidl.: Etiopatogenetické a klinické aspekty lumbalgií, indikace zobrazovacích metod a současné názory na možnosti léčby. Praktický lékař, 82,2002,č.10, str.588-594.

57. M.Vaněčková,  Z.Seidl, J.Krásenský, J.Obenberger, E.Havrdová,T.Viták and J.Daneš. Nové trendy v zobrazování magnetickou rezonancí u roztroušené sklerózy mozkomíšní.Technika MR volumometrie vyvinutá a prováděná našim pracovištěm. Čes. Radiolog., 56,2002,No6, p.327-330.

58. V.Peterová, Dostál C., Linková L.,  Z.Seidl., Olejárová, Havrdová E., Zvárová J., Zvára K., T.Viták, Tichá V., Daneš J.: Rozdíly mezi supratentoriálními ložiska v MR nálezech mozku u nemocných s neuropsychiatrickým lupusem a roztroušenou sklerózou. Čes. a slov. Neurol.Neurochir., 66/99,2003,No1, p.38-43.

59. M. Jinochová,  Z.Seidl, J.Krásenský, J.Obenberger, E.Havrdová,T.Viták ., V.Peterová a J.Daneš. Roztroušená skleróza mozkomíšní a magnetická rezonance. Časopis lék.Čes. , 142,2003,č. 3.

60. V.Peterová, Z.Seidl, T.Viták, J.Daneš: MR nálezy u nemocných s migrénou bez aury. Čes. Radiol., 57,2003, No.2, p.68-71.

61.  Z.Seidl, M.Vaněčková,   M.Mašek., V.Peterová, T.Viták, J.Obenberger, J.Daneš. Senzitivita jednotlivých sekvencí MR, zvláště příno modality FLAIR( fluid attenuated inversion recovery) při diagnostice lézí CNS u nemocných s tuberózní sklerózou.   Čes. radiolog., 2004, Vol. 58, No 1,p. 3-7.

62.  Peterová V., Seidl, Z., Viták T., Daneš J. : Migrenózní aura,  Čes. a slov. Neurol.Neurochir., 66/99, 2003,No. 4., p.297-303.

63. Seidl.Z., Vaněčková M.,  Hána V., Viták T., Mašek.M., MarekJ., Peterová V., Jarkovská Z.:  Retrospektivní sledování role agonistů D2 receptorů na krvácení do makroprolaktinomů v obraze MR a jejich klinické sledování. Česk Slov neurol N1, 68/101,  34-38, 2005

64. Brabcová L., Ulmanová O., Viták T., Faltýnová E., Roth J.: Superficiální hemosideróza centrálního nerstva: klinicko-patologický přehled a kasuistika. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 68/101, 2005, No. 5, p. 349-352.

65. Seidl Z.1, Vaněčková M. 1, Gatterová J. 2, Pavelka K. 2, Viták T. 1, Jarošová K. 2, Pegzová D. 2, Šedová L2, Včasná diagnostika morfologických lézí u revmatoidní artritidy modalitou magnetické rezonance na kloubech ruky. Čes. Radiolog., 2006, roč. 60,č. 6.s. 442-445.

66. Seidl Z.1, Vaněčková M. 1, Gatterová J. 2, Pavelka K. 2, Viták T. 1, Jarošová K. 2, Pegzová D. 2, Šedová L2 Magnetická rezonance jako modalita časné diagnostiky revmatoidní artritidy. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 13,2006,No.3,pp.131-133.

67. Seidl Z.1, Vaněčková M, T.Viták.: Intracranial Lipomas : a Retrospective Study,. Rivista Neuroradiologia 19: 000-000,2006

68. Z.Seidl, M.Vaněčková, T.Viták, M.Kron, L.Dvořáková aj.Zeman. X –Adrenoleukodystrofie- hodnocení lézí mozku modalitou magnetické rezonance pomocí “ Loes score”,Česká radiologie.2007, 61(3), 277-280

69. Seidl Z., Vaněčková M., Viták T.: Metachromatic leukodystrophy: Magnetic Resonance imaging (diffusion weighted image - DWI), Neuroendocrinology Letters 2008, 29(4), 428-430.

70. Kapitola 19: Technika magnetické rezonance, v knize Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře, Prof.MUDr Z.Seidl CSc, MUDr M.Vaněčková, PhD, Grada Publishing, a.s., 2007, ISBN 978-80-247-1106-5

71. Prokop, J. a T. Viták. Radiologie a nukleární medicína. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

V tisku:

Možnost predikce průběhu herpetické encefalitidy z obrazu magnetické rezonance (MR), Tomáš Viták, Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková, Adrea Burgetová, Pavla Pokorná, Česká neurologie a neurochirurgie.

Zahraniční stáže
Nov-Dec. 2007
Consultant radiologist providing teleradiology service from the Birmingham office      
4 Ways Healthcare , (later Care UK)
4 Ways Healthcare Limited
7, Marchmont Gate, Boundary Way
Hemel Hempstead, HP2 7BF, UK 
MRI whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting,
CT whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting
Nov-Dec. 2008
Consultant radiologist providing teleradiology service from the Edimborough office     
Expert Eye Ltd., Phase Three Complex, Scolocate, The Clocktower Estate
South Gyle Crescent, Edinburgh, EH12 9LB
Expert Eye, Edimborough    
MRI neuro, musculosceletal reporting
Sept-Oct  2009 Consultant radiologist in the NHS WWGH   
West Wales General Hospital, Dyfed    
West Wales General Hospital, Carmarthen, SA31 2AF 
MRI whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting,
CT whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting
Plain films, IVU, BAE, US reporting, MDT meetings
Projektová a grantová
činnost

Odborný garant v projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví

Telefon, mobil 00420-723-333-835
E-mail/e-maily octavius.augustus@seznam.cz
Konzultace po předchozí domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign