Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA

Jméno Roman
Příjmení Sýkora
Tituly před jménem

MUDr.

Tituly za jménem Ph.D., MHA
   
Pracovní pozice Akutní a kritické stavy, resuscitace (cvičící)
Obor činnosti

2005-2009 FN Plzeň, lékař MJIP

2009-2011 nem. Karlovy Vary, lékař ARO

2010-2011 ZČU, FZS, odborný asistent

2011-2017 ZZS Karlovarského kraje, ředitel, lékař, koroner

2018- Oborová zdravotní pojišťovna, zdr. ředitel

2018- dosud, ZZS Karlovarského kraje, lékař, koroner

2018- dosud, KAR FNKV, lékař anesteziolog

2019- dosud, FoxMedical, s.r.o., lékař anesteziolog

2022- dosud, VŠZ, odborný asistent

Dosažené vzdělání

2004- UK, 3 LF Všeobecné lékařství

2009- UK, LFP Vnitřní nemoci, Ph.D.

2010- specializace, atestace

2016- Advance Institute, Praha, MHA

 

Členství

Spojená akreditační komise ČR, o.p.s.

Externí spolupráce od 2016-2017 (spoluautor akreditačních standardů pro zdravotnické záchranné služby)

ČLK

 

Ocenění

  • Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2014 za objev inovativního způsobu zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním oběhu přístroje k náhradě funkce ledvin a související patent metody a zařízení k jeho realizaci v týmu: MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.; Ing. Zuzana Petránková, Ph.D.; MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
  • Hlávkova cena pro nejlepší postgraduální studenty a mladé vědecké pracovníky v České republice pro rok 2009
  • Cena pro nejlepší publikaci v časopisu s impact faktorem udělená na XVI. kongresu ČSARIM, České Budějovice, 1.-3. října 2009. Sykora, R, Chvojka, J, Krouzecky, A, Rade,j J, Karvunidis, T, Varnerova, V, Novak, I, Matejovic, M. High versus standard-volume haemofiltration in hyperdynamic porcine peritonitis: effects beyond haemodynamics? Intensive Care Med. 2009 Feb;35(2):371-80.
  • Poster award at 28th International Symposium in Intensive Care and Emergency Medicine Brussels, March 18–21, 2008. Sykora, R, Chvojka, J, Kroužecky, A, Radej, J, Varnerova, V, Karvunidis, T, Novak, I, Matejovic, M. Coupled plasma filtration adsorption in peritonitis-induced porcine hyperdynamic septic shock.
  • Cena předsedy České internistické společnosti. XXVII. dni mladých internistov, Martin, Slovensko 2008. Sýkora, R, Chvojka, J, Kroužecký, A, Raděj, J, Varnerová, V, Karvunidis, T, Novák, I, Matějovic, M. Plazmafiltrace spojená s adsorpcí v experimentálním modelu septického šoku.
  • POSTER AWARD na II. kongresu České společnosti pro intenzivní medicínu 2008, 5. června, Plzeň.
  • Vítězná přednáška z oblasti intenzívní medicíny na I. Česko-slovenském kongresu intenzívní medicíny dětí a dospělých a XIV. Národní kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, 2007

Pedagogicko-výchovná činnost

vedení a oponování rigorózních prací
vedení a oponování diplomových prací
vedení a oponování bakalářských prací
členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Publikační činnost

Jimp

SÝKORA, R., D. PEŘAN, M. RENZA, J. BRADNA, J. SMETANA and F. DUŠKA. Video Emergency Calls in Medical Dispatching: A Scoping Review. Prehosp Disaster Med. 2022, Sep 23:1-8. doi: 10.1017/S1049023X22001297. Epub ahead of print. PMID:36138554. (Q2, IF 2,86)            (16,6 %)                                                                                                                

PEŘAN, D., R. SÝKORA, J. VIDUNOVÁ, I. KRSOVÁ, J. PEKARA, M. RENZA, N. BRIZGALOVÁ, P. CMOREJ. Non-technical skills in pre-hospital care in the Czech Republic: a prospective mulitcentric observational study. BMC Emergency Medicine. 2022; 22(1). ISSN 1471-227X.                                                                                                                                      (16,6 %)

RENZA, M., R. SÝKORA, D. PEŘAN, K. HRICOVÁ, N. BRIZGALOVÁ, P. BAKUROVÁ, M. KUKAČKA. Pilot implementation of the competence of Czech paramedics to administr sufentanil for the treatment of pain in acute trauma without constulting a physcician: observational study. BMC Emergency Medicine. 2022; 22(1). ISSN 1471-227X.                                       (16,6 %)

PEŘAN, D., D. DOUBEK, R. SÝKORA, J. PEKARA and P. KOLOUCH. Retrospective analysis of interventions of the Prague Emergency Medical Services in patients with acute coronary syndrome. Cor et Vasa. 2021; 63:49–52. DOI: 10.33678/cor.2020.106.                                                                                                                                        (20  %)

PERAN, D., J. KODET, J. PEKARA, L. MALA, A. TRUHLAR, P. CMOREJ, K.G. LAURIDSEN, F. SARI and R. SYKORA. ABCDE cognitive aid tool in patient assessment – development and validation in a multicenter pilot simulation study. BMC Emerg Med. 2020 Dec 4;20(1):95. doi: 10.1186/s12873-020-00390-3. PMID: 33276731; PMCID: PMC7718686.                          (11,1 %)

SYKORA, R., M. RENZA, J. RUZICKA, P. BAKUROVA, M. KUKACKA, J. SMETANA and F. DUSKA. Audiovisual Consults by Paramedics to Reduce Hospital Transport After Low-Urgency Calls: Randomized Controlled Trial. Prehosp Disaster Med. 2020 Dec;35(6):656-662. doi: 10.1017/S1049023X2000117X. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32985403. (14,2 %)                                                                                                                                                                                  

MATĚJOVIČ, M. L. VALEŠOVÁ, J. BENEŠ, R. SÝKORA, R. HRSTKA, J. CHVOJKA. Molecular differences in susceptiblity of the kidney to sepsis-induced kidney injury. BMC Nephrology. 2017; 18(183). eISSN 1471-2369.     (14,2 %)                                                                                                                                                                                        

JSC

SÝKORA, R., D. PEŘAN, M. RENZA, J. BRADNA, J. SMETANA and F. DUŠKA. Video Emergency Calls in Medical Dispatching: A Scoping Review. Prehosp Disaster Med. 2022, Sep 23:1-8. doi: 10.1017/S1049023X22001297. Epub ahead of print. PMID:36138554. (Q2, IF 2,86)                                                                                                                            (16,6 %) 

PEŘAN, D., R. SÝKORA, J. VIDUNOVÁ, I. KRSOVÁ, J. PEKARA, M. RENZA, N. BRIZGALOVÁ, P. CMOREJ. Non-technical skills in pre-hospital care in the Czech Republic: a prospective mulitcentric observational study. BMC Emergency Medicine. 2022; 22(1). ISSN 1471-227X.                                                                                                                                     (16,6 %)

RENZA, M., R. SÝKORA, D. PEŘAN, K. HRICOVÁ, N. BRIZGALOVÁ, P. BAKUROVÁ, M. KUKAČKA. Pilot implementation of the competence of Czech paramedics to administr sufentanil for the treatment of pain in acute trauma without constulting a physcician: observational study. BMC Emergency Medicine. 2022; 22(1). ISSN 1471-227X.                                       (16,6 %)

PEŘAN, D., D. DOUBEK, R. SÝKORA, J. PEKARA and P. KOLOUCH. Retrospective analysis of interventions of the Prague Emergency Medical Services in patients with acute coronary syndrome. Cor et Vasa. 2021; 63:49–52. DOI: 10.33678/cor.2020.106.                                                                                                                                         (20 %)

PERAN, D., J. KODET, J. PEKARA, L. MALA, A. TRUHLAR, P. CMOREJ, K.G. LAURIDSEN, F. SARI and R. SYKORA. ABCDE cognitive aid tool in patient assessment – development and validation in a multicenter pilot simulation study. BMC Emerg Med. 2020 Dec 4;20(1):95. doi: 10.1186/s12873-020-00390-3. PMID: 33276731; PMCID: PMC7718686.                          (11.1 %)

SYKORA, R., M. RENZA, J. RUZICKA, P. BAKUROVA, M. KUKACKA, J. SMETANA and F. DUSKA. Audiovisual Consults by Paramedics to Reduce Hospital Transport After Low-Urgency Calls: Randomized Controlled Trial. Prehosp Disaster Med. 2020 Dec;35(6):656-662. doi: 10.1017/S1049023X2000117X. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32985403.                 (14,2 %)                                                                                                                                                                                 

MATĚJOVIČ, M. L. VALEŠOVÁ, J. BENEŠ, R. SÝKORA, R. HRSTKA, J. CHVOJKA. Molecular differences in susceptiblity of the kidney to sepsis-induced kidney injury. BMC Nephrology. 2017; 18(183). eISSN 1471-2369.   

 

Jost

BRIZGALOVÁ, N., R. SÝKORA a M. KUKAČKA. Negativní reverz: obávaná kompetence zdravotnického záchranáře.  Urgentní medicína. 2020, 23(1). ISSN 1212-1924.                                                                                                           (33,3 %)

SÝKORA, R. a M. RENZA.  Telemedicína v přednemocniční neodkladné péči: novinky 2019. Urgentní medicína. 2019, 22(2), 24-33. ISSN 1212-1924.                                                                                                                                     (50 %)  

 

C

SÝKORA, R. Alterace vědomí a urosepse: PEŘAN, D., P. CMOREJ, J. PEKARA, M. NESVADBA a kol. In: Komentované kazuistiky v přednemocniční péči. Praha: Grada, s. 86-93, 2020. ISBN 978-80-271-3008-5.                                                    (100 %)  

SÝKORA, R. Invazivní meningokokové onemocnění: PEŘAN, D., P. CMOREJ, J. PEKARA, M. NESVADBA a kol. In: Komentované kazuistiky v přednemocniční péči. Praha: Grada, s. 56-62, 2020.  ISBN 978-80-271-3008-5.                                   (100  %)

Projektová a grantová
činnost

PATENT CZ Způsob snížení srážlivosti krve v okruhu přístroje pro náhradu funkce ledvin a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vlastník: Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita v Praze, Husova 3, Plzeň; Autoři: J. Růžička, Z. Petránková, J. Beneš, L. Bolek, A. Kroužecký, R. Sýkora, M. Matějovič. Reg. 2008-35/300266/24.02.2009

US PATENT 1. Method to suppress blood coagulation in the circuit of the device substituting the kidney function and apparatus realizing this method. Růžička, J., Petránková, Z., Beneš, J., Bolek, L., Kroužecký, A., Sýkora, R., Matějovič. M.: US patent 10.9.2013 č. 8529489 B2

 

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

ERASMUS Faculdade da Medicina da Universidade de Coimbra, Portugalsko; 2003-2004

Instituto de Cięncias Biomédicas Abel Salazar, Porto, Portugal a Hospital de Santo Antonio – Anestesiology & ICU; srpen 2003

Papageorgiu Hospital, Thessalloniki, Řecko; červenec 2002

Freital Hospital, Dresden, Německo, Pediatrie; únor 2002

Hospital of Vittorio Emanuele, Catania, Itálie, Kardiologie; červenec 2001

ZAHRANIČNÍ STÁŽE POSTGRADUÁLNÍ

Weill Cornell Medical Seminars, Salzburg, Rakousko, Anesteziologie; duben 2006

Weill Cornell Medical Seminars, Salzburg, Rakousko, Anesteziologie; červenec 2005

European School of Internal medicine, Estoril, Portugalsko, září 2008

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

sykora@vszdrav.cz

Konzultace

konzultační hodiny po domluvě

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign