Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA

Jméno

Michal

Příjmení

Říha

Tituly před jménem

MUDr.

Tituly za jménem

Ph.D., MBA

 

 

Pracovní pozice

 

Obor činnosti

 

Dosažené vzdělání

1998 Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (Vojenská lékařská akademie JEP)

2001 atestace z neurologie

2005 atestace z rehabilitace a fyzikální medicíny

2008 Sportovní medicína, osvědčení

2012 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, postgraduální doktorské studium biomechaniky, Ph.D.

2013 Prague International Business School na VŠE v Praze, MBA

 

Navazující vzdělávání

Mechanická diagnostika a léčebné části A, B, C, D (McKenzie)

Spasticita: škálování dosažení cílů (GAS) a analýza chůze – Portugalsko, Dr. L. Gonçalves a Dr. L.J. Jacinto (2014)

Rehabilitace částí spastických paréz A, B, C, Praha (2013–2015)

Posouzení spasticity a praktický úvod do elektrické stimulace. Injekce botulotoxinu. Léčba po injekci, Dr. S. Khatková, Moskva (2016)

Pokročilý kurz – Ultrazvukem řízené injekční techniky (botulotoxinové injekce a neuromuskulární ultrasonografie), Švýcarsko, Dr. S. Kocer (2016)

Certifikát GSC u prof. Jean-Michaela Graciesema, Paříž (2016)

Pedagogicko-výchovná činnost

 

Publikační činnost

DORNAK, T. et al. Prevalence a vývoj spasticity u pacientů trpících první mrtvicí s karotidovým původem: prospektivní, longitudinální studie. European Journal of Neurology January. 2019/1. DOI: 10.1111 / en.13902 (20 %)

BARTONÍČEK, J., M. ŘÍHA and M. TUČEK. Osteochondrom lopatkového těla – trans-scapulární technika resekce: kazuistika. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2018, 27 (11): e348-e353. DOI: 10.1016 / j.jse.2018.08.004 (33 %)

DORNAK, T. et al. Prevalence spasticity u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou na území vnitřní krční tepny – pilotní výsledky národního registru SONAR. European Journal of Neurology. 2017; 24 (Dodatek 1): 245. (20 %)

MACHOVÁ, K., I. SVOBODOVÁ, M. ŘÍHA and L. RYŠÁNKOVÁ. Možné vhodné metody pro měření účinků AAA/AAT. Scientia Agriculturalurae Bohemica, 2016, 47(3), 118-123. ISSN 1211-3174. (25 %)

ŘÍHA, M. a kol. Rehabilitační poškození periferního nervu u dospělých. In: KAISER, R. a kol. Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5808-4. (25 %)

MACHOVÁ, K., J. VAŘEKOVÁ a M. ŘÍHA. Použití psů jako prostředek aktivace seniorů a vliv na různé aspekty stárnutí. 2016, s. 11-121. ISBN 978-80-87878-23-1. (33 %)

ŘÍHA, M. a P. DVOŘÁKOVÁ. Léčba fokální spastické parézy po získaném poškození mozku – zkušenosti z rehabilitačního pracoviště. Rehabilitace a fyzikální medicína. 2015, 22, vydání 5, s. 140-143. ISSN 1211-2658. (50 %)

ŘÍHA, M. a P. DVOŘÁKOVÁ Míra dosažení cíle (GAS) - Metoda hodnocení účinku terapie u pacientů s fokální spastickou parézou. Rehabilitace a fyzikální medicína. 2015, 22, 5. vydání, s. 144-147. ISSN 1211-2658. (50 %)

Další aktivity

Osvědčení

Specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, 2005

Licence ČKL pro výkon soukromé praxe v oboru neurologie, 2005

Licence ČKL pro výkon vedoucího lékaře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, 2008

Specializovaná způsobilost v oboru neurologie, 2009

American College of Surgeons – ATLS, 2013

 

Členství

Česká společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

Neurorehabilitační sekce SRFM

Česká společnost pro biomechaniku

Společnost myoskeletární medicíny ČLS JEP

Sekce neuromuskulárních chorob České neurologické společnosti

International Foot and Ankle Biomechanics Community

Zkušenosti s prováděním klinických hodnocení

Epidemiologie nemocí pohybového ústrojí, metodika prevence, diagnostiky a léčby (2007)

Registr SONAR (Spastic Dystonia Registry) - Prospektivní observační klinická studie, Epidemiologie spastické dystonie u pacientů s cévní mozkovou příhodou (2015-2017)

Statické progresivní splinting v léčbě spastické parézy – prospektivní randomizovaná studie (2016-2018)

Projektová a grantová činnost

MOČR – 0701 5 2040 S – hlavní řešitel

GACR 407/10/1624, SVV - 261 602, GAUK - 55608, GACR – P 407/10/1624 - spoluřešitel

Přednášková činnost, zahraniční stáže

2009 organizace mezinárodní konference „Střešovický podzim“, cca 200 účastníků každý rok, Neurorehabilitace, botulotoxin A, robotická asistenční rehabilitace, funkční elektrická stimulace

Instruktor kurzu spastické parézy

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

 

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign