Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. Marie Nejedlá

Jméno Marie
Příjmení Nejedlá
Tituly před jménem MUDr.
Tituly za jménem  
Pracovní pozice

odborný asistent

Obor činnosti

Anatomie, klinická propedeutika, sociální marketing, vnitřní lékařství

Dosažené vzdělání

1979 - 1985   Lékařská fakulta hygienická UK, obor: všeobecné lékařství, preventivní medicína

2000 - 2002   Doplňující pedagogické studium, Pedagogická fakulta UK

2009 - 2010   Centrum školského managementu, osvědčení o způsobilosti k výkonu řídící činnosti, Pedagogická fakulta UK

Kurzy:

2012 Prevence úrazů a násilí na ZŠ

2013 Course on development social marketing tools, ECDC, Stockholm

2014 Závislost na tabáku, prevence a léčba, Zdravotnické zařízení Ministerstav vnitra

2016 Krizová intervence v praxi, Klinika adiktologie 1.LF UK

2016 Metodika krátkých intervencí v praxi, SZÚ

2018 Reitox Academy on Universal Prevention Curriculum, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Adiction

2022  Komunikační dovednosti, řešení komunikačně obtížných situací, zvládání agrees a manipulace

2022 Preventivní programy podpory zdraví k projektu Efektivní podpora zdraví, OPZ  ESF

2023 Teams – zefektivnění on line schůzek, certifikát

Pedagogicko-výchovná činnost

1. Lékařská fakulta UK

3. Lékařská fakulta UK

Lékařská fakulta Ostravské univerzity (LF OU)

Publikační činnost

JSC

BARTÁK, M., J. VACEK, B. PETRUŽELKA, M. NEJEDLÁ a V. ROGALEWICZ, 2023. Sezónní a týdenní výkyvy v užívání alkoholu v Česku. Časopis lékařů českých, 162(2-3), 48-51. ISSN 0008-7335.                                                  

NEJEDLÁ, M., 2021. Jod a zdraví v Česku. Časopis lékařů českých, 160(6), 215-219. ISSN 0008-7335.                   

Jost

NEJEDLÁ, M., 2022. Jód a úroveň inteligence. Hygiena, 67(4), 158. ISSN 1802-6281.                                         

SELINGER, E. a M. NEJEDLÁ, 2022. Konference Jód 22. Hygiena, 67(2), 68. ISSN 1802-6281.                             

NEJEDLÁ, M., 2021. COVID vystavil účet primární prevenci a nerovnostem ve zdraví. Hygiena, 66(1), 3-4. ISSN 1802-6281.                                                                             

NEJEDLÁ, M. a E. SELINGER, 2021. Jódový deficit je v ČR stále aktuální. Zdravotnictví a medicína, 2021(4), 6-7. ISSN 2336-2987.                                                  

NEJEDLÁ, M., 2020. Nedostatek jódu u čtvrtiny těhotných žen v USA. Hygiena, 65(4), 157. ISSN 1802-6281.       

NEJEDLÁ, M., 2019. Edukací proti nemocem i ekonomickým ztrátám. Medical tribune, 15(7). ISSN 1214-8911.     

NEJEDLÁ, M., 2019. Regionální centra podpory zdraví. Hygiena, 64(1), 36-37. ISSN 1802-6281.                           

NEJEDLÁ, M., 2018. Prevence jodového deficitu v České republice. Hygiena, 63(1):21-27.                                    

B

NEJEDLÁ M., 2015. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4402-5.                                                                    

VANÍČKOVÁ E., V. FAIERAJZLOVÁ, M. NEJEDLÁ, J. VOTAVOVÁ,  2012. Škola přátelská dětem. Praha: 3. LF UK. ISBN 978-80-260-2883-3. 

ŠAFRÁNKOVÁ, A. a M. NEJEDLÁ, 2006. Interní ošetřovatelství I.díl. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1148-6.                                                                                   

ŠAFRÁNKOVÁ A. a M. NEJEDLÁ, 2006. Interní ošetřovatelství II. díl. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1777-8.

NEJEDLÁ M., 2006. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1150-8.                 

NEJEDLÁ M., H. SVOBODOVÁ, A. ŠAFRÁNKOVÁ, 2006. Ošetřovatelství I. – IV. díl. Informatorium. ISBN 80-7333-030-X, ISBN 80-7333-031-8,  ISBN 80-7333-032-6 , ISBN 80-7333-034-2.                                                                

D

NEJEDLÁ, M., 2022 Jód a zdraví v České republice. In: Hygiena. Konference JÓD 22 ze dne 11. 3. 2022. s. 68. ISSN 1802-6281. Dostupné z: doi:10.21101/hygiena.b0095                                                                                                   
Další aktivity

1985 - 1988 Institut hygieny a epidemiologie, výzkumný pracovník

1996 – 2012 Střední zdravotnická škola,učitel odborných předmětů, zástupce ředitele

2012 – dosud, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav

2004 – 2009, 2018 – dosud,  odborný asistent 3.LF UK

2016- 2018, odborný asistent Zdravotně sociální fakulta JČU

2018 – dosud, odborný asistent LF OU

2021- dosud VŠZ, odborný asistent

2023 - koordinátor aktivit za SZU pro projekt RVKPP AA-00-20, 1.LF UK

Projektová a grantová činnost

2023-2023   Projekt Mediátor podpory zdraví pro Ukrajinu a pro Romy, podpořeno UNICEF, hlavní řešitelka

2023-2025   Projekt Podpora zdraví v rodinách, ESF OPZ+, reg. č. CZ. 03. 02. /00/22_005/0000723, hlavní řešitelka https://szu.cz/projekty-szu/podpora-zdravi-v-rodinach/

2019- dosud Člen pracovního týmu pro Národní zdravotnický informační portál MZ ČR (NZIP I a II)

2018-2022   Projekt Efektivní podpora  zdraví osob ohrožených chudobou s sociálním vyloučením ESF OPZ, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439, www.epoz.szu.cz 

2017-2019   Projekt podpory zdraví MZ ČR Krátké intervence v praxi II- IV, hl. řešitelka

                   Projekt podpory zdraví MZ ČR Významné dny ve zdravotnictví v kontextu podpory zdraví, hl.řešitelka

2016-2018   Projekt Joint Action  JANPA (Joint Action on Nutrition and Physical Activity), celoevropská společná akce v oblasti výživy a pohybové aktivity, hlavní řešitelka

2016            Projekt podpory zdraví MZ ČR Krátké intervence v praxi I, hl. řešitelka

                   Projekt podpory zdraví MZ ČR Významné dny ve zdravotnictví v kontextu podpory zdraví, hl. řešitelka

                   Projekt podpory zdraví MZ ČR Zdravé koule, hl. řešitelka

                   Projekt podpory zdraví MZ ČR Škola podporující zdraví, hl. řešitelka

                   Projekt Krátké intervence v oblasti výživy a pohybové aktivity u dětí do 3 let, hl. řešitelka, 2014 – 2016, Joint action Evropská komise

                   Projekt v rámci BCA (WHO) k implementaci FCTC v oblasti varovných obrázků na krabičkách cigaret

2015            Projekt podpory zdraví MZ ČR Ověřování metodiky krátkých intervencí v praxi III, hlavní  řešitelka

                   Projekt NAP k implementaci strategie Zdraví 2020, hlavní řešitelka

2014            Projekt podpory zdraví MZ ČR Ověřování metodiky krátkých intervencí v praxi II, hlavní řešitelka

2013            Projekt NAP ke zvýšení proočkovanosti populace proti sezónní chřipce

                   Projekt v rámci BCA (WHO) ke snižování spotřeby soli, hlavní řešitel

                   Projekt podpory zdraví MZ ČR Ověřování metodiky krátkých intervencí v praxi I, hlavní řešitelka

                   Projekt podpory zdraví MZ ČR Ověřování metodiky krátkých intervencí v praxi II, hlavní řešitelka

                   Projekt Národní akční plány a koncepce MZ ČR pro rok 2013, hlavní řešitelka

2012            Projekt podpory zdraví Ověřování metodiky krátkých intervencí

 Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

30.11.2012                          Tabák a zdraví LD Praha

18.6.2013                            Konference Efektivní strategie podpory zdraví

18.11. – 19.11. 2014           (NE)BEZPEČNÁ ŠKOLA, Mezinárodní konference primární prevence rizikového chování, MHMP, Praha

18.6. 2015                           konference Efektivní strategie podpory zdraví

18.6.2016                            konference  Efektivní strategie podpory zdraví

23.6. – 24.6. 2016               39. Dni Zdravotnej výchivy MUDr. Ivana Stodolu, Nový Smokovec

16.6.2016                           konference Efektivní strategie podpory zdraví V., SZÚ Praha

11.3. – 13.3. 2015               Slezské dny preventivní medicíny, Darkov, Karviná

14.2.2017                            Aktuality ve výživě dětí a dospívajících, 3. LF UK a FNKV

6.4.2017                              12. Vědecká konference s mezinárodní účastí PREVENTIVNÍ PROGRAMY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI, VŠZ Praha

15.6. 2017                            Konference Efektivní strategie podpory zdraví

8.11. 2017                           18. konference Tabák a zdraví, LD Praha

30.11. 2017                         XIII.ročník celonárodní KONFERENCE sester a XI. Ročník Internistického dne, Krajská zdravotní a.s. – nemocnice Chomutov, o.z.

6.6. – 7.6. 2018                   40. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDR. IVANA STODOLU, Trnava

15.10.-16.10. 2018              XV. Ročník mezinárodní konference primární prevence rizikového chování, MHMP Praha

4.12.2019                            Pedagogická fakulta Olomouc, 8. ročník konference Vánoce a zdraví

3.3.2020                              Jód v těhotenství, konference SZÚ

3.- 4. 12. 2022                     Primární prevence rizikového chování, konference, MHMP, Praha

11.3.2022                            Konference JÓD 2022, SZÚ Praha

25.1. – 27.1. 2023                Pragueonco, 14. pražské onkologické kolokvium, Praha

16.10.- 17.10. 2023              Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování, MHMP Praha

5.12.2023                            Health Inovation for Modern Society, Influencing Behavior Change and New Technologies, Czech Experience witj Preventive programs,

                                           Moravská vysoká škola

 

Zahraniční stáže

2012 – Berlín, Equity Action Week

2014, 2015, 2016, 2018, 2020 – Řím, Zurich, Lisabon, Lamissol, Záhřeb, Belfast, Lucemburk - dosud National Focal Point pro HEPA (Health Enhancing Physical Acticity), jmenování WHO za ČR, účast na pravidelných jednáních pracovní skupiny pro Evropu, aktivní účast

2016 – Stockholm, Influenza vaccination campaigns of healthcare workers – Knowledge sharing, ECDC, aktivní účast

2016 – Ašchabád, Turkmenistán, Evropské regionální setkání WHO pro implementaci Rámcové smlouvy o kontrole tabáku (FCTC), WHO pro Evropu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Turkmenistánu.

2018 – Trnava, vědecká konference 40. dni Zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu, Nové trendy v oblasti podpory zdravého životního stylu, pořádané pod záštitou hlavního hygienika Slovenské republiky, aktivní účast.

2020 – Lucemburk workshop pořádaný Evropskou komisí na téma Podpora medicíny zdravého životního stylu (Promoting Lifestyle Medicine), aktivní účast

2022 – Brusel, PS k HSPA (Health systém performance Assesment), jednání OECD, INAMI, MZ ČR, ÚZIS, VoZP, VZP, SZÚ, aktivní účast

 Telefon

 

E-mail/e-maily

nejedla@vszdrav.cz

Konzultace

konzultační hodiny po domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign