Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. Lucie Hájková Hympánová

Jméno Lucie
Příjmení Hájková Hympánová
Tituly před jménem

MUDr.

Tituly za jménem  
   
Pracovní pozice Ošetřovatelská péče v gynekologii (přednášející)
Obor činnosti

2012 Fakultní nemocnice v Motole, oddělení klinické genetiky

2013 – dosud Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, lékař obor Gynekologie – porodnictví

2022 – dosud VŠZ, odborný asistent

Dosažené vzdělání

2012 - 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Všeobecné lékařství

2018 - KU Leuven, Leuven, Belgium, Ph.D. Dissertation title: Translational research into novel therapies for pelvic floor disorders.

 

Speciální vzdělání a kurzy

2019 Hands-on 25th Pilsner PEERS workshop with international participation

2016 Creating Effective Posters (BMS), KU Leuven, Belgium

2016 Start to teach, KU Leuven, Belgium

2015 Course on Epidemiology and epidemiological methodology, Institute for post gradual education in health care (IPVZ), Prague, Czech Republic

2015 Course on Laboratory Animal Science for persons that carry out experiments or take part in them, KU Leuven, Belgium + exam - valid certificate FELASA B

2015 Scientific Integrity for Starting PhDs, KU Leuven, Belgium

2015 Presentation skills, KU Leuven, Belgium

2015 Writing skills for biomedical researchers, KU Leuven, Belgium

2015 Biomedical databases, KU Leuven, Belgium

Členství v odborných společnostech

Urogynekologická společnost České republiky (UGS)

 International Urogynecological Association (IUGA)

 

Recenzent časopisů

 • Cellular Signalling
 • Journal of Investigative Surgery
 • American Journal of Obstetrics and Gynecology
 • Acta Biomaterialia
 • IJERPH
 • International journal of nanomedicine
 • IUJ
 • JMRT
 • Materials

 

Ocenění

Awarded Albert Schweitzer prize for medicine 2019 (3 rd prize)

Awarded for the best abstract and oral presentation at EUGA 2017 (1st prize)

Pedagogicko-výchovná činnost

vedení a oponování rigorózních prací
vedení a oponování diplomových prací
vedení a oponování bakalářských prací
členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Publikační činnost

Jimp

DEPREST, J.A., R. CARTWRIGHT, H.P. DIETZ, L. HYMPANOVA et al. International Urogynecological Consultation (IUC): pathophysiology of pelvic organ prolapse (POP). Int Urogynecol J. 2022; 33(7), 1699-1710. DOI: 10.1007/s00192-022-05081-0                                                                                                            (6 %)

MORI DA CUNHA, M.G.M.C., K. MACKOVA, L. HYMPANOVA, M. BORTOLINI and J. DEPREST. Animal models for pelvic organ prolapse: systematic review. Int Urogynecol J. Jan 2021; 32(6), 1331-1344. DOI: 10.1007/s00192-020-04638-1. IF: 2,07                                                                                          (20 %)

JSC

DEPREST, J.A., R. CARTWRIGHT, H.P. DIETZ, L. HYMPANOVA et al. International Urogynecological Consultation (IUC): pathophysiology of pelvic organ prolapse (POP). Int Urogynecol J. 2022; 33(7), 1699-1710. DOI: 10.1007/s00192-022-05081-0                                                                                                             (6 %)

DIEDRICH, C.M., Z. GULER, L. HYMPANOVA, E. VODEGEL, M. ZÜNDEL, E. MAZZA, J. DEPREST and J.P. ROOVERS. Evaluation of the short-term host response and biomechanics of an absorbable poly-4-hydroxybutyrate scaffold in a sheep model following vaginal implantation. BJOG. Dec 2021; 129(7), 1039-049. DOI: 10.1111/1471-0528.17040.                                                                                                  (12,5 %)

MORI DA CUNHA, M.G.M.C., K. MACKOVA, L. HYMPANOVA, M. BORTOLINI and J. DEPREST. Animal models for pelvic organ prolapse: systematic review. Int Urogynecol J. Jan 2021; 32(6), 1331-1344. DOI: 10.1007/s00192-020-04638-1. IF: 2,07                                                                                          (20 %)                                                                                                                

HYMPANOVA, L., R. RYNKEVIC et all. Deprest J. The ewe as an animal model of vaginal atrophy and vaginal Er:YAG laser application. Menopause. Nov 2020; 28(2), 198–206. DOI: 10.1097/GME.0000000000001679. PMID: 33235032. IF: 3,36                                                                                                              (20 %)

CHOLOBOVA, D., L. TERRIE, K. MACKOVA, L. DESENDER, G. CARPENTIER, M. GERARD, L. HYMPANOVA, J. DEPREST. Functional evaluation of prevascularization in one-stage versus two-stage tissue engineering approach of human bio-artificial muscle. Biofabrication. 2020; 12(3). ISSN 1758-5082. DOI: 10.1088/1758-5090/ab8f36                                                                                                                                  (12 %)

HYMPANOVA, R. RYNKEVIC, K. MACKOVA, A. W BOSMAN, P. Y W DANKERS, J. DEPREST. Functional supramolecular bioactivated electrospun mesh improves tissue ingrowth in experimental abdominal wall reconstruction in rats. Acta biomaterialia. 2020, 106(-), 82-91. ISSN 1878-7568. DOI:10.1016/j.actbio.2020.01.041                                                                                                  (14 %)

KOCHOVÁ, P., L. HYMPÁNOVÁ, R. RYNKEVIC, R. CIMRMAN, Z. TONAR, J. DEPREST, V. KALIS. The histological microstructure and in vitro mechanical properties of pregnant and postmenopausal ewe perineal body. Menopause. 2019, 26(11), 1289-1301. ISSN 1530-0374. DOI:10.1097/GME.0000000000001395                                                                                                                                                                 (14 %)

URBANKOVA, I., G. CALLEWAERT, S. BLACHER, D. DEPREST, L. HYMPANOVA, A. FEOLA, L. DE LANDSHEERE, J. DEPREST. First delivery and ovariectomy affect biomechanical and structural properties of the vagina in the ovine model. International urogynecology journal. 2019, 30(3), 455-464. ISSN 1433-3023. DOI:10.1007/s00192-017-3535-9                                                                                                    (12 %)

ROMAN, S., N. MANGIR, L. HYMPANOVA, Ch. R CHAPPLE, J. DEPREST, S. MACNEIL. Use of a simple in vitro fatigue test to assess materials used in the surgical treatment of stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse. Neurourology and urodynamics. 2019, 38(1), 107-115. ISSN 1520-6777. DOI:10.1002/nau.23823                                                                                                                                                         (16 %)

HYMPANOVA, L., R. RYNKEVIC, I. URBANKOVA, S. BLACHER, L, DE LANDSHEERE, K. MACKOVA, L. KROFTA, J. DEPREST. Morphological and Functional Changes in the Vagina following Critical Lifespan Events in the Ewe. Gynecologic and obstetric investigation. 2019, 84(4), 360-368. ISSN 1423-002X. DOI:10.1159/000495348                                                                                                                (12 %)

Projektová a grantová
činnost

Vědecké projekty

 • Grant of the European Commission in the FP7-framework (BiP-UPy; NMP3-LA- 2012-310389) participation successfully completed 2017
 • Progress Q34, Charles University, Prague, Czech Republic, vědecký pracovník
 • START – pozice: mentor – od 1.4.2021- principal investigator Alexandra Dudova – ongoing – Impact of vaginal delivery on the pelvic floor

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

První autor na mezinárodních konferencích:

 • 20-22.10. 2022 15th EUGA Annual congress 2022, Antibes, France, The assessment of cervix/ cuff position on MRI in case of sacrouterine ligament injury or levator ani muscle defect Hajkova Hympanova, L.; Samesova, A.; Horcicka, L.; Nemec, M.; Krcmar, M.; Feyereisl, J.; Krofta, L. – podium presentation
 • 14-18.6. 2022 AUGS/IUGA Scientific Meeting 2022, Austin, Texas, USA, Impact of Levator Ani Muscle and Sacrouterine Ligament Defects on Cervix/ Cuff Position: A Pilot MRI Study (#158), Hympanova, L.; Dudova, A.; Horcicka, L.; Nemec, M.; Krcmar, M.; Feyereisl, J.; Krofta, L. Scientific salon presentation

První autor na národních konferencích:

 • 9. 2022 ENTOG (European network of trainees in obstetrics and gynekology), Vývoj nových implantátů k léčbě sestupu pánevních orgánů, Lucie Hajkova Hympanova
 • -2.12. 2021 XXX. Česká urogynekologie, Praha, Investigation in synthetic materials used in the surgical treatment of pelvic organ prolapse, Lucie Hajkova Hympanova; Chantal Diedrich , Zeliha Guler, Jan-Paul Roovers , Jan Deprest, Ladislav Krofta

Účast na dalších konferencích:

Medical doctor retraining – LEVRET – Praha: 4.12.2012, 3.12.2013, 17.6.2014, 2.12.2014, 6.6.2017, 12.12.2017, 5.12.2019, 14.12.2021, 15.12.2022

 

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

 

Konzultace

konzultační hodiny po domluvě

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign