Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

Jméno Jiří
Příjmení Knor
Tituly před jménem doc. MUDr.
Tituly za jménem Ph.D.
Pracovní pozice Odborný asistent

Obor činnosti

Urgentní medicína, Anesteziologie a resuscitace
Dosažené vzdělání 1999- Atestace urgentní medicína
1993- Atestace anesteziologie a resuscitace
1984 – 1990- Fakulta všeobecného lékařství, Univerzita Karlova
Postgraduální doktorské studium
2012 – III. LF UK Praha, Oborová rada fyziologie a patofyziologie člověka, téma: Vliv časné antikoagulační terapie na přežití pacientů po KPR

Pedagogicko-výchovná činnost

Vedení dizertačních a bakalářských prací.
Člen komise pro státní závěrečné zkoušky VŠZ, o. p. s.
1996 – 2010  IPVZ, Praha, odborný asistent katedry UM+ MK, 2003- 2004 vedoucí katedry    

Publikační činnost

seznam publikací
1. Vztahující se ke KPR

a) s IF
Knor, J.; Pokorná, M.; Skřipský, R.; Škulec, R.; Málek, J.; Waldauf, P.; Černý, V.: Targeting out-of-hospital cardiac arrest: the effect of heaparin administered during cardiopulmonary resuscitation. Signa Vitae 2011; 6(1): 33-35, IF: 0,2

Škulec, R.; Truhlář, A.; Knor, J.; Šeblová, J.; Černý, V.: The Practice of therapeutic mild hypothermia in cardiac arrest survivors in the Czech republic. Minerva Anestesiologica 2010; 8: 617- 623, IF: 1,614

Škulec, R.; Truhlář, A.; Dostál, P.; Šeblová, J.; Knor, J.; Dostálová, G.; Škulec, Š.; Černý, V.: Prehospital cooling by cold infusion: searching for the optimal regimen. Emergency Medicine Journal 2010; 8: 1025 -1029, IF: 1,269

Škulec, R.; Truhlář, A.; Šeblová, J.; Knor, J.; Černý, V.: Broad implementation of therapeutic hypothermia after cardiac arrest-Mission possible. Resuscitation 2010; 81(6): 779-80, IF: 4,177

Škulec, R.; Truhlář, A.; Šeblová, J.; Knor, J.; Klementová, O.; Smržová, E.; Callerová, J.; Dostál, P.; Černý, V.: Implementation of pre-hospital therapeutic hypothermia in post-cardiac arrest patients in the Czech Republic. Resuscitation 2012; 83(1): 21-22, IF: 4,177

b) bez IF

Knor, J. a J. Málek. Farmakoterapie urgentních stavů. In: Vnitřní lékařství. 2014, 60(9), 812. ISSN 0042-773X

Šeblová, J., J. Knor a kol. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4434-6.

Knor, J.; Sedláková, H.; Škulec, R.; Dudra, J.; Šeblová, J.; Tomáš, P.: Gasping u náhlé zástavy oběhu - patofyziologické aspekty a klinické dopady. Urgentní medicína 2009; 4: 12-13

Škulec, R.; Truhlář, A.; Ošťádal P, Telekes, P.; Knor, J.; Ticháček, M.; Černý, V.; Šeblová, J.: Současné ochlazovací metody pro indukci mírné hypotermie po srdeční zástavě. Vnitřní lékařství 2009; 55: 1060-1069

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLSJEP, Doporučený postup, Neodkladná resuscitace, 2004, aktualizace 2009; www.urgmed.cz. (editoři Knor, J.; Franěk, O.)

Knor, J.; Pokorná, M.; Skřipský, R.; Pachl, J.; Málek, J.; Waldauf, P.; Dudra, J.: Vliv podání heparinu v průběhu nepřímé srdeční masáže na kvalitu přežití u pacientů s AIM. XV. Dostálovy dny, Opava 2008; Sborník abstrakt: 35

Málek, J.; Dvořák, A.; Knor, J.; Kurzová, A.; Beránková, M.; Jantač, M.: Projekt fondu rozvoje vysokých škol: základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace na internetu, 2007; www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy

Knor, J.; Málek, J.: ACLS ve skupině RLP, XIII. Dostálovy dny, Opava 2006; Sborník abstrakt: 62-64

Málek, J.; Beránková, M.; Knor, J.; Kurzová, A.: Znalost neodkladné resuscitace, Sestra, 2006; 5: 52

Knor, J.: Kardiopumpa, Urgentní medicína 2006; 3: 24-25

Knor, J.: Proškolování neprofesionálních záchranářů v neodkladné resuscitaci včetně využití AED, Urgentní medicína 2005; 1: 12-16

Knor, J.; Pokorná, M.; Prognostický význam monitorování pETCO2 u KPR v terénu. Anesteziologie a neodkladná péče 1999; 6: 41-44

Knor J: KPR z pohledu lékaře ZZS hlavního města Prahy, Anesteziologie a neodkladná péče, 1998; 1: 38-40

Knor, J.; Skřipský, R.: Neodkladná resuscitace – standardy versus realita, IX. Dostálovy dny, Hradec nad Moravicí, 2002; Sborník abstrakt: 32-34

Knor, J.: Neodkladná resuscitace – doporučený postup výboru odborné společnosti, nové farmakologické možnosti, XI. Dostálovy dny, Hradec nad Moravicí, 2004; Sborník abstrakt: 17-18

Masár, O.; Pokorný, J.; Knor, J.; Brenner, M.; Turečková, H.; Przewlocki, I.;  Izakovič, M.: Základy urgentnej medicíny, Učebnice LF UK Bratislava, SK, 2009

2. Další publikace:

KNOR, J., J. SEBLOVA, J. SKULEC, D. SEBLOVA and J. MALEK. The presence of gasping predicts long-term survival in out-of-hospital cardiac arrest patients. Biomedical Papers. 2017, 161:XX. ISSN 1213-8118.

SKULEC, R., J. CALLEROVA, J. KNOR, P. OSTADAL, P. KMONICEK and V. CERNY. Case of morphine-induced ventricular fibrillation- Case letter, World Journal of Emergency Medicine. 2017, Vol. 8, No 4. ISSN 1920-8642.2012.01.001. PMC 4129827 . PMID 25215031.

ŠKULEC, R., KNOR, J. a V. ČERNÝ. Gasping – co víme? In: Anesteziologie & intenzivní medicína. 2012, 23(4), 210-211. ISSN 1214-2158.

KNOR, J., R. ŠKULEC a J. ŠEBLOVÁ. Náhlá zástava oběhu jako holoorganický inzult. In: Urgentní medicína. 2012, 15(1), 13-15. ISSN 1212-1924.

KNOR, J. a M. HOUDEK. Porody v terénu – pohled lékařů záchranné služby. In: Zdravotnické noviny. 2012, 61(6), 22. ISSN 1805-2355.

ŠKULEC, R., A. TRUHLÁŘ, J. ŠEBLOVÁ, J. KNOR, O. KLEMENTOVÁ, E. SMRŽOVÁ, J. CALLEROVÁ, P. DOSTÁL and V. ČERNÝ. Implementation of pre-hospital therapeutic hypothermia in post-cardiac arrest patients in the Czech Republic. Resuscitation 2012; 83(1): 21-22, IF: 4,177KNOR, J. a J. MÁLEK. Neodkladná resuscitace. In: MÁLEK, J. Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. S. 168-173. ISBN 978-80-247-3642-6.

KNOR, J., M. POKORNÁ, R. SKŘIPSKÝ, R. ŠKULEC, J. MÁLEK, P. WALDAUF and V. ČERNÝ. Targeting out-of-hospital cardiac arrest: the effect of heaparin administered during cardiopulmonary resuscitation. Signa Vitae. 2011; 6(1): 33-35, IF: 0,2

ŠKULEC, R., A. TRUHLÁŘ, J. KNOR, J. ŠEBLOVÁ and V. ČERNÝ. The Practice of therapeutic mild hypothermia in cardiac arrest survivors in the Czech republic. Minerva Anestesiologica. 2010; 8: 617- 623, IF: 1,614

ŠKULEC, R., A. TRUHLÁŘ, P., DOSTÁL, J. ŠEBLOVÁ, J. KNOR, G.; DOSTÁLOVÁ, Š. ŠKULEC and V. ČERNÝ. Prehospital cooling by cold infusion: searching for the optimal regimen. Emergency Medicine Journal. 2010; 8: 1025 -1029, IF: 1,269

ŠEBLOVÁ, J., R. ŠKULEC and J. KNOR. Užití pozitivního end – expiračního tlaku (PEEP) u nemocných s kardiálním plicním edémem v PNP – 4P studie. Urgentní medicína. 2010; 2:18-21.

Šeblová, J.; Škulec, R.; Knor, J.: Užití pozitivního end – expiračního tlaku (PEEP) u nemocných s kardiálním plicním edémem v PNP – 4P studie. Urgentní medicína 2010; 2:18-21

Šeblová, J, Knor, J.; Zemanová, V.; Merhaut, P.: Zdravotnické zajištění masových shromáždění – specifické aspekty náboženských akcí. Urgentní medicína 2010; 1: 11-14

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLSJEP, Doporučený postup, Ošetření pacienta se závažným úrazem v PNP, 2009, www.urgmed.cz. (editoři Franěk, O.; Knor, J.; Mašek, J.; Šeblová, J.; Dedek, T.)

Knor. J.: Komplikované předávání nekomplikovaných pacientů aneb zbytečný stres záchranářů, Urgentní medicína 2009; 4: 32-33

Knor, J.: Závažné pediatrické trauma – poznámky z praxe. Urgentní medicína 2006; 3: 18-20

Knor, J.: Bezvědomí u diabetiků v PNP. Vnitřní lékařství 2005; 6:111-113.

Knor, J.; Valášek, J.: Těžký úraz v Praze- úkoly a význam přednemocniční neodkladné péče. Urgentní medicína 2004; 1: 14-15

Nešpor, K.; Knor, J.;Csémy, L.: Alkohol, neúmyslně způsobená poranění a násilí vůči záchranářům, Časopis lékařů českých 2004;  11: 779-780

Knor, J.: Přednemocniční neodkladná péče – kasuistiky,  Urgentní medicína 2004; 1: 29-31

Knor, J.: Toxikománie z pohledu lékaře ZZS. Lékařské listy – Zdravotnické noviny 2003; 1: 22-23

Knor, J.; Štorek, J.: Přednemocniční neodkladné péče. Lékařské listy – Zdravotnické noviny 2003; 4: 11-12

Knor, J.: Rizika práce lékaře ZZS. Lékařské listy – Zdravotnické noviny 2003; 9: 30-31

Knor, J.; Málek, J.: Primární ošetření dítěte se závažným poraněním, Sestra 2003; 1: 31-33

Knor, J.: Význam kvalitního ošetření závažného kraniotraumatu v přednemocniční péči: Anesteziologie a neodkladná péče 2002; 1: 44-47

Knor, J.: Polytraumatizmus v PNP. VIII. Dny intenzivní péče Kroměříž 2001; Sborník abstrakt: 14-17

Knor, J.; Málek, J.; Hess, L.; Starec, M.: Clonidin pro potlačení hypertenzní reakce při laparoskopické cholecystektomii. Anesteziologie a neodkladná péče 1998;  2: 18-20

Další aktivity člen Výboru odborné společnosti urgentní medicíny ČLS JEP
předseda Akreditační komise MZd pro obor UM
soudní znalec pro obor UM
externí recenzent časopisu Urgentní medicína

Projektová a grantová
činnost

 
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

 
Telefon, mobil 00420-210-082-412
E-mail/e-maily knor@vszdrav.cz
Konzultace dle domluvy

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign