Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. Jan Haber, CSc.

Jméno Jan
Příjmení Haber
Tituly před jménem MUDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice 2015 – dosud VŠZ, o. p. s., odborný asistent
Obor činnosti Hematologie a transfúzní medicína
Dosažené vzdělání a praxe

vědecké hodnosti: 2002 – CSc.1997 - specializační atestace- hematologie

1984 - atestace - vnitřní lékařství II. st

Postgraduální vzdělání:  1981 atestace - vnitřní lékařství I. st.

1976 1. LF UK Praha

Pedagogicko-výchovná
činnost
1976-1984     sekundář – II. interní klinika VFN Praha
1984-dosud   starší sekundář VFN (částečný úvazek)
1982-1999     odborný asistent 1 LF UK Praha II. interní klinika   
1999-dosud   odborný asistent 1 LF UK Praha I. interní klinika VFN,
1999-2004    odborný asistent katedry postgraduálního vzdělávání IPVZ- onkologie
Publikační činnost

HABER, Jan. TOP 10 TIMM 2017 - klinická mykologie. Antiinfectives news. 2017, 8(2), 22-26. ISSN 1804-4212
HABER, Jan. Antimykotika – nové látky, nové zkušenosti - komentář. Medicína po promoci. 2017, 18(4), 336-339. ISSN 1212-9445
HABER, Jan a Naděžda MALLÁTOVÁ. Algoritmus diagnostiky a léčby invazivní kandidózy na interním oddělení. Antiinfectives news. 2017, 8(1), 12-14. ISSN 1804-4212
HABER, Jan. Posakonazol - tři lékové formy v klinické praxi. Acta medicinae. 2017, 6(7-8), 119-122. ISSN 1805-398X
HABER, Jan a Naděžda MALLÁTOVÁ. Kandidóza gastrointestinálního traktu - klinické symptomy a léčba. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2017, 3(1), 31-35. ISSN 2336-4998
HABER, Jan a Marek TRNĚNÝ. Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., se v dubnu 2017 dožívá 80 let. Klinická onkologie. 2017, 30(2), 147-148. ISSN 0862-495X Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/klinicka-onkologie-clanek/prof-mudr-pavel-klener-drsc-se-v-dubnu-2017-doziva-80-let-60739
HABER, Jan a Marek TRNĚNÝ. Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. se v dubnu roku 2017 dožívá 80 let. Vnitřní lékařství. 2017, 63(3), 218-219. ISSN 0042-773X Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/vnitrni-lekarstvi-clanek/prof-mudr-pavel-klener-drsc-se-v-dubnu-roku-2017-doziva-80-let-60691
HABER, Jan, Martina VAŠÁKOVÁ, Naděžda MALLÁTOVÁ, Vítězslav KOLEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Robert LISCHKE, Martina LENGEROVÁ a Michal OTÁHAL. Plicní aspergilové syndromy - diagnostika a léčba, doporučené postupy odborných společností. Studia pneumologica et phthiseologica. 2016, 76(3), 82-106. ISSN 1213-810X
CHRDLE, Aleš, Nad'a MALLÁTOVÁ, Martina VAŠÁKOVÁ, Jan HABER a David W DENNING. Burden of serious fungal infections in the Czech Republic. Mycoses. 2015, 58 Suppl 5(-), 6-14. DOI: 10.1111/myc.12384. ISSN 1439-0507. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26449501
HABER, Jan, Martina VAŠÁKOVÁ a Naděžda MALLÁTOVÁ. Plicní aspergilové syndromy. Antiinfectives news. 2015, 6(2), 11-13. ISSN 1804-4212
HABER, Jan. Invazivní mykózy – novinky v diagnostice a v léčbě v roce 2015. Remedia. 2015, 25(6), 439-443. ISSN 0862-8947
HABER, Jan. Nová možnost perorální léčby v antimykotické terapii. Farmakoterapie. 2015, 11(3), 307-311. ISSN 1801-1209
HABER, Jan. Kombinace voriconazol + anidulafungin v léčbě invazivní aspergilózy v 1. linii má nejvyšší přínos pro snížení mortality u nemocných s diagnózou pravděpodobné invazivní aspergilózy založenou na (časném) stanovení galaktomannanu. Farmakoterapie. 2015, 11(3), 288-291. ISSN 1801-1209
HABER, Jan a Naděžda MALLÁTOVÁ. Invazivní mykózy - nejčastější otázky a diskuse. Antiinfectives news. 2015, 6(1), 5-10. ISSN 1804-4212
HABER, Jan. Farmakoterapie invazivních mykóz. Angis revue. 2014, 7(5), 40-43. ISSN 2464-5435
HABER, Jan a Naděžda MALLÁTOVÁ. Pracovní zasedání CELL 2014 - doporučení pro léčbu invazivního mykotického onemocnění - aktualizace 2014 Antiinfectives news. 2014, 5(2), 6-8. ISSN 1804-4212
HABER, Jan. ICAAC 2013. Antiinfectives news. 2014, 5(Suppl. 1), 3-13. ISSN 1804-4212
HABER, Jan. Mykotické infekce u onkologického pacienta, přehled léčebných možností. Remedia. 2014, 24(1), 36-41. ISSN 0862-8947
HABER, Jan a L. KUPIDLOVSKÁ. Zkušenost s vyšším dávkováním tigecyklinu v léčbě pneumonie a flegmóny u hematologického pacienta ve febrilní neutropenii. Farmakoterapie. 2014, 10(2), 138-140. ISSN 1801-1209
HUBÁČEK, Petr, Ester MEJSTŘÍKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, et al. Diagnostika, léčba a profylaxe EBV infekce/reaktivace/asociované lymfoproliferace u nemocných s hematologickou malignitou. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína. 2013, 15(Příl. 4), 73-76. ISSN 1212-4184
HABER, Jan a Kristina FORSTEROVÁ. EBV infekce/reaktivace; EBV asociované klinické syndromy, epidemiologie a rizikové faktory vzniku PTLD. Postgraduální medicína. 2013, 15(Příl. 4), 58-62. ISSN 1212-4184
SEDLÁČEK, Petr, Michal KOUBA, Petr HUBÁČEK, et al. Doporučení odborníků pro prevenci a terapii CMV infekce u hematologických pacientů. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína. 2013, 15(Příl. 4), 56-57. ISSN 1212-4184. Dostupné také z: http://zdravi.euro.cz/archiv/postgradualni-medicina/covers
CERMANOVÁ, Melanie, Naděžda MALLÁTOVÁ, Pavel ŽÁK, et al. Diagnostika, léčba a profylaxe pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína. 2013, 15(Příl. 4), 38-40. ISSN 1212-4184. Dostupné také z: http://zdravi.euro.cz/archiv/postgradualni-medicina/covers
HABER, Jan. Léčba mykotických infekcí - doporučené postupy. Lékařské listy. Guidelines. 2013, 2013(12), 8-9
RACIL, Zdenek, Martina TOSKOVA, Iva KOCMANOVA, et al. Micafungin as empirical antifungal therapy in hematological patients: a retrospective, multicenter study in the Czech and Slovak Republics. Leukemia & lymphoma. 2013, 54(5), 1042-1047. DOI: 10.3109/10428194.2012.729057. ISSN 1029-2403 Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088794
RACIL, Zdenek, Barbora WEINBERGEROVA, Iva KOCMANOVA, et al. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in the Czech and Slovak republics: Fungal InfectioN Database (FIND) analysis, 2005-2009. International journal of infectious diseases IJID official publication of the International Society for Infectious Diseases. 2013, 17(2). DOI: 10.1016/j.ijid.2012.09.004. ISSN 1878-3511. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23084969
HABER, Jan a Zdeněk RÁČIL. Přístupy k antimykotické terapii: od profylaxe k léčbě. Transfuze a hematologie dnes. 2013, 19(1), 39-43. ISSN 1213-5763. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/transfuze-hematologie-dnes-clanek/pristupy-k-antimykoticke-terapii-od-profylaxe-k-lecbe-41004
HABER, Jan. Proč si dávat pozor na generický piperacilin/tazobaktam. Antiinfectives news. 2012, 3(1), 12-13. ISSN 1804-4212
HABER, Jan. Abelcet (ABLC) pří léčbě závažných invazivních mykóz. Acta medicinae. 2012, 1(7), 45-50. ISSN 1805-398X
MALLÁTOVÁ, Naděžda, Jan HABER a Jan MUŽÍK. Rezistence Aspergillus fumigatus k azolovým derivátům. Postgraduální medicína. 2012, 14(Příloha 5), 39-44. ISSN 1212-4184
NYČ, Otakar, Milan KOLÁŘ, Václava ADÁMKOVÁ, et al. Laboratorní záchyt toxigenních kmenů Cd (Clostridium difficile), epidemiologická opatření a antibiotická léčba CDI (Clostridium difficile Infection) na hematoonkologických odděleních. Postgraduální medicína. 2012, 14(Příloha 5), 37-38. ISSN 1212-4184
KOLÁŘ, Milan, Václava ADÁMKOVÁ, Otakar NYČ, et al. Screening methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus, vankomycin-rezistentních enterokoků a enterobaktérií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz na hematoonkologických odděleních. Postgraduální medicína. 2012, 14(Příloha 5), 34-36. ISSN 1212-4184
HABER, Jan. Virové infekce u imunokompromitovaných pacientů s hematologickou malignitou. Postgraduální medicína. 2012, 14(8), 867-874. ISSN 1212-4184
HABER, Jan a Naděžda MALLÁTOVÁ. Léčba invazivních mykotických onemocnění – novinky roku. Farmakoterapie. 2012, 8(3), 353-360. ISSN 1801-1209
HABER, Jan a Jaroslav ČERMÁK. Eculizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie. Farmakoterapie. 2012, 8(3), 304-311. ISSN 1801-1209
DRGOŇA, Ľuboš, Jan HABER, Zdeněk RÁČIL, et al. Empirická liečba febrilnej neutropénie u onkohematologických pacientov – odporúčanie odborníkov s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S. CH. S. SLS. Postgraduální medicína. Empirická a cílená antibiotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami. 2011, 13(Příloha 5), 47-50. ISSN 1212-4184
HABER, Jan, Petr CETKOVSKÝ, Zdeněk RÁČIL, et al. Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S. CH. S. SLS. Postgraduální medicína. Empirická a cílená antibiotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami. 2011, 13(Příloha 5), 43-46. ISSN 1212-4184. Dostupné také z: http://www.zdn.cz/archiv/postgradualni-medicina-priloha/?id=3788&year=2011
HABER, Jan a Kristina FORSTEROVÁ. Antibakteriální profylaxe u hematoonkologických nemocných – literární přehled a doporučení ECIL. Postgraduální medicína. Empirická a cílená antibiotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami. 2011, 13(Příloha 5), 19-24. ISSN 1212-4184. Dostupné také z: http://www.zdn.cz/archiv/postgradualni-medicina-priloha/?id=3788&year=2011
RÁČIL, Zdeněk, Iva KOCMANOVÁ, Ľuboš DRGOŇA, Jan HABER, Naděžda MALLÁTOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Editorial. Postgraduální medicína Empirická a cílená antibiotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami. 2011, 13(Příloha 5), 3. ISSN 1212-4184. Dostupné také z: http://www.zdn.cz/archiv/postgradualni-medicina-priloha/?id=3788&year=2011
MAREK, Josef, Aleš LINHART, Z. RUCKLOVÁ, Jan HABER a Josef KOŘÍNEK. Kardiotoxicita onkologické léčby. Vnitřní lékařství. 2011, 57(5), 472-484. ISSN 0042-773X
KOCMANOVÁ, Iva, Ľuboš DRGOŇA, Zdeněk RÁČIL, et al. Invazivní kvasinkové infekce na vybraných hematoonkologických odděleních České a Slovenské republiky - mikrobiologické výsledky projektu CAN CELL. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2011, 17(1), 5-10. ISSN 1211-264X
RÁČIL, Zdeněk, Jan HABER, Ľuboš DRGOŇA, et al. Empirická antimykotická léčba febrilní neutropenie u nemocných s hematologickou malignitou - doporučení odborníků - s podporou CELL, ČHS ČLS JEP, ČOS ČLS JEP, SCHS SLS. Postgraduální medicína. Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami. 2010, 12(Příloha 5), 23-25. ISSN 1212-4184
HABER, Jan, Zdeněk RÁČIL a Ľuboš DRGOŇA. Preemptivní antimykotická léčba febrilní neuropenie u nemocných s hematologickou malignitou - změna dosavadní strategie léčby invazívních mykotických onemocnění?. Postgraduální medicína. Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami. 2010, 12(Příloha 5), 16-22. ISSN 1212-4184
STRAUB, Jan, Robert PYTLÍK, Jan HABER, Evženie KOLEŠKOVÁ, Jozef KUBINYI a Marek TRNĚNÝ. Radioimunoterapie ytrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetanem u nemocných s folikulárním non-hodgkinským lymfomem - zkušenosti jednoho pracoviště. Farmakoterapie. 2010, 6(3), 257-262. ISSN 1801-1209. Dostupné také z: http://www.farmakoterapie.cz/farmakoterapie-clanek?id=32037
HABER, Jan. Léčba invazivních mykotických infekcí - novinky roku 2010. Farmakoterapie. 2010, 6(3), 317-327. ISSN 1801-1209. Dostupné také z: http://www.farmakoterapie.cz/farmakoterapie-clanek?id=32031
GRANÁTOVÁ, Jana, M. BOLKOVÁ, Kateřina VALENTOVÁ, Vladimír HANZAL, Jan HABER a Luběna HACHOVÁ. Je možný light chain escape bez předchozí hematologické terapie?. Klinická biochemie a metabolismus. 2010, 18/BCB 39(2), 83-87. ISSN 1210-792

ČASOPISY

WEINBERGEROVÁ, Barbora, Tomáš KABUT, Iva KOCMANOVÁ, et al. Změny v epidemiologii invazivních mykotických infekcí v českých a slovenských hematoonkologických centrech v letech 2005–2017: analýza dat FIND. Transfuze a hematologie dnes. 2019, 25(2), 186-196. ISSN 1213-5763. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2019-2-28/zmeny-v-epidemiologii-invazivnich-mykotickych-infekci-v-ceskych-a-slovenskych-hematoonkologickych-centrech-v-letech-2005-2017-analyza-dat-find-114070

KABUT, Tomáš, Barbora WEINBERGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, et al. Prevence infekčních stavů u hematologických pacientů po splenektomii a s funkčním hyposplenismem – doporučení CzEch Leukemia Study Group for Life (CELL). Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(4), 304-313. ISSN 1213-5763. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2018-4-15/prevence-infekcnich-stavu-u-hematologickych-pacientu-po-splenektomii-a-s-funkcnim-hyposplenismem-doporuceni-czech-leukemia-study-group-for-life-cell-107110

ŠPAČEK, Martin, J. MOLINSKÝ, Eduard CMUNT, Josef KARBAN, Jana ŠÁLKOVÁ, Jan HABER a Marek TRNĚNÝ. Terapie BCR inhibitory u chronické lymfocytární leukemie – zkušenosti centra. Transfuze a hematologie dnes. Český hematologický a transfuziologický sjezd. 2018, 24(Supplementum 2), 49-50. ISSN 1213-5763. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2018-supplementum-2/posterova-sekce-105545

WEINBERGEROVÁ, Barbora, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, et al. Invazivní mykotické infekce u hematologických pacientů na Českých, Slovenských a Chorvatských hematoonkologických centrech v letech 2001-2017 - analýza dat FIND (Fungal Infection Database). Transfuze a hematologie dnes. Český hematologický a transfuziologický sjezd. 2018, 24(Supplementum 2), 27. ISSN 1213-5763. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2018-supplementum-2/chronicka-lymfocytarni-leukemie-105544

KABUT, Tomáš, Barbora WEINBERGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, et al. Použití a infekce centrálních venózních katetrů u hematologických pacientů: situace v České republice a na Slovensku a doporučení v jejich prevenci a diagnostice. Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(1), 27-36. ISSN 1213-5763. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/transfuze-hematologie-dnes-clanek/pouziti-a-infekce-centralnich-venoznich-katetru-u-hematologickych-pacientu-situace-v-ceske-republice-a-na-slovensku-63650
Haber J, Donner L, Klener P: Imunologické změny  po splenektomii  u  idiopatické trombocytopenické purpury a dědičné sferocytosy. Prakt Lék 1985,65: 64-67
Klener P, Haber J:      Treatment of Refractory Leukemia with High Dose  Cytosine arabinoside     Neoplasma  1985, 32: 113-117
Klener P., Haber J.   Priměněnje cytozin arabinosida (Alcysten Spofa) v vysokych dozach při lečenii refraktornovo lejkoza. ResPharma  1985, červen, s.55-60, (rusky)
Klener,P., Haber,J.: Value of prednimustine in treating Non Hodgkin `s lymphoma of favourable histological type. Folia hematologica, Leipzig 1985,112: 103-108
Klener P, Kvasnička J, Lojda Z, Haber J, Cmunt E.  Problems with prognostic criteria in patients with chronic lymphocytic leukemia  with special reference to DPP II assessment Neoplasma 1985, 32:737-40
Haber J, Klener P.  Etoposide v léčbě relapsu maligních lymfomů Vnitřní Lék 1986,  32: 379-85
Haber J, Klener P, Kolešková E, Šetková  O. Kombinovaná  chemoterapie pokročilých  stadií chronické lymfatické leukemie. Vnitřní Lék 1987, 33:248 - 52
Neuwirtová R,  Šteruská M, Lukášová M, Haber J,Cieslar P , Kvasnička J. Naše zkušenosti s léčbou myelodysplastického syndromu. Vnitřní Lék 1987,33: 453 - 62
Klener P, Lojda Z, Haber J, Kvasnička J.  Prognosis in patients with chronic lymphocytic leukemia with special reference to the assessment     of dipeptidyl-peptidase ( DPP-II ) in peripheral blood lymphocytes. Neoplasma 1987, 34:581-86
Klener P, Haber J, Kolešková E. Vysoké dávky cytosin arabinosidu v léčbě refrakterních leukemií. Sborník lékařský 1987, 89: 271-75
Klener P, Haber J, Kolešková E.  Zkušenosti  s analgetickou léčbou   pirprofenem u onkologicky nemocných. Čas Lék. čes 1988, 127: 1080-82
Klener  P, Haber J, Kolešková E. Acyklovir  v léčbě herpetických komplikací u hematologických malignit. Prakt. Lék. 1988, 68:846 - 47

Klener P, Haber J, Hausner P.  Alpha-2b  interferon  in   the  treatment of  advanced chronic lymphocytic leukemia Neoplasma 1989, 36: 215- 20
Kolešková E, Haber J, Klener P. Neobvyklá chronická myeloproliferace. Vnitřní Lék 1989, 35: 489 - 92
 Kolešková E, Haber J, Klener P. Idarubicin  -  klinické zkušenosti v léčbě akutních leukemií. in:Sborník přednášek ze  sympozia  "Nová  cytostatika, Nové modality podání cytostatik" 1990 VUKEO Brno; 5-7
Haber J, Klener P, Kolešková E.  Vepesid v léčbě relapsu maligních lymfomů. in:  Sborník přednášek ze  sympozia  "Nová  cytostatika, Nové modality podání cytostatik" 1990     VUKEO Brno; 8-9
Československá MDS kooperativní skupina (R. Neuwirtová) Haber J,  Kolešková, Straub J. Rozbor 259 nemocných s myelodysplastickýmn syndromem. ČLČ 1990, 129: 865-71
Haber J, Kolešková E, Klener P, Slavíček A. Experience with fluconazole in oropharyngeal  and oesophageal candidiasis in    immunocompromised     patients. Lek.obzor 1991, XL: 245-49
Vobruba V, Haber  J, Srnský P. 5-fluorocytosin a Amfotericin B  v léčbě celkové kandidiázy u novorozence. Prakt Lék 1992, 72: 194-96
Haber J.  Fluconazol, nové systémové antimykotikum.Remedia 1992,3:167-68
Haber J, Klener P. Amfotericin  B a 5-Fluorocytosin v léčbě systémových mykóz. Remedia 1992,6:301-305
Haber J.  Fluconazol. Lékový profil. Remedia 1992 4-5: 209-216
Haber J.  Itraconazolum. Remedia  1993,3: 329-36
Haber J,  Kolešková E, Kostelková A, Klener P, Slavíček A, Paleček A, Mášová,I. Léčba orofaryngeální a jícnové mykózy u imunodeficitních nemocných fluconazolem (Diflucan, Pfizer).Čas Lék čes  1993,132: 745-49
Haber J, Klener P. Oportunní  mykotické infekce  u imunologicky oslabených nemocných (výskyt, rizikové faktory, patogeneza) Vnitř Lék 1993, 39: 1185-91
Haber J, Kolešková E, Straub J, Klener P. Nejčastější patogeny oportunních mykóz a jejich klinické   projevy Vnitř Lék 1993, 39: 1192-98
 Haber J,Kolešková E, Straub J, Klener P. Současný stav léčby  oportunní mykotické infekce systémovými antimykotiky. Vnitř Lék 1994, 40:59-64
Haber J, Kolešková E, Straub J, Paleček A, Mášová I, Klener P. Diagnostika systémových mykotických infekcí. Vnitř Lék 1994, 40:65-68
Haber J, Kolešková E, Straub J. Oropharyngeal and oesophageal  candidiasis in patients with malignancy treated with fluconazole. Extended abstracts  in: Supportive Care in Hematological Oncology, Prague, Czech republic, October1994, s.85
Haber J, Kolešková E, Straub J, Petruželka L. The effect of recombinant human erythropoietin (r-HuEPO, Eprex) in the treatment of anemia in patients  with chronic lymphocytic leukemia. Extended abstracts  in: Supportive Care in Hematological Oncology, Prague,Czech republic, October 1994, s. 114
Haber J.   Amfotericin B. Lékový profil. Remedia 1994,5:274-84
Haber J.   Amfotericin B v Intralipidu. Remedia 1994, 5: 317-318
Haber J, Kolešková E, Straub J. Diagnostický postup u nemocných s anémií. Brněnské onkologické dny, květen 1995, satelitní symposium Monografie  “Erythropoetin v hematologii a onkologii”, Edit Janssen-Cilag 1996:3-7
Haber J, Kolešková E, Straub J, Petruželka L. Erytropoetin (r-HuEPO), EPREX - zkušenosti v léčbě anémie u chronické lymfatické leukémie. Brněnské onkol. dny, květen 1995, satelitní symposium. Monografie “Erythropoetin v hematologii a onkologii ”Edit Janssen-Cilag:1996:21-23
Haber  J, Kolešková E. Současné možnosti léčby systémových mykotických infekcí. In: MOSF sepse, nosokomiální infekce Sborník III. Žaludovy dny, únor 1996,16-18
Špička I, Klener P, Lachmanová J, Haber J.  Použití erytropoetinu v léčbě anémií. Vnitřní lékařství   1996, 42:197-99
Haber  J, Špička  I, Petruželka  L,  Kolešková  E, Straub  J,  Jonášová  A, Pospíšilová B. Rekombinantní lidský erytropoetin v léčbě anémie  lymfoproliferativních chorob - chronické lymfadenózy a mnohočetného myelomu. Vnitř Lék 1996, 42: 262-67   
Špička I, Haber J, Petruželka  L, Kolešková E, Šálková J, Straub J, Zounar R, Klener P. Rekombinantní erytropoetin (r-HuEPO) v léčbě anémie mnohočetného myelomu.ČLČ 1996, 135: 450-53
Růžička P, Pešková M, Šváb J, Fried M, Lukáš M, Haber J.  Mykotická sepse jako komplikace antimikrobní léčby.     Čes  Slov. Gastroent  1996,50: 24-26 
Haber J, Mayer J. Amphotericin B - Monografie, Edit: Bristol Myersa Squibb 1997, p.1-32    
Haber J, Kolešková E. Antracykliny - mechanismus účinku  a kardiotoxicity, role dexrazoxanu v prevenci     antracyklinové kardiomyopatie. Klin  onkol 1997, 3:68-70
Kolešková E., Haber, J.: Kardiotoxicita antracyklinů z farmakoekonomického hlediska Klin. onkol 1997, 3:88-89
Haber J.  et al.: Fluconazol - souhrn informací. Klin. mikrobiol 1997, 1,Suppl. 1:1-24
Haber  J. Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Antikoagulancia a protamin. Příručka, autor kapitoly Autor-editor publikace: Suchopár, Josef: In: Remedia Compendium, Praha, Panax,1997, s. 84-88, ISBN: 80-902126-3-8.FA
Haber  J. Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Fibrinolytika. Příručka, autor kapitoly. Autor-editor publikace: Suchopár, Josef: In: Remedia Compendium, Praha, Panax,1997, s. 91-92, ISBN: 80-902126-3-8.FA
Haber  J. Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Antifibrinolytika, hemostatika a krevní produkty; Příručka, autor kapitoly. Autor-editor publikace: Suchopár, Josef: In: Remedia Compendium, Praha, Panax,1997, s. 92-97, ISBN: 80-902126-3-8.FA
Tesařová P, Haber J.  Anémie chronických chorob.Klin onkol 1998, Suppl 11:14-15
Haber  J, Tesařová  P, Kolešková  E et AL.. Anémie u chronické lymfatické leukémie -  možnosti léčby, úloha rekombinantního lidského erytropoetinu (r-HuEPO). Klin onkol 1998, Suppl 11:25-26
Petruželka  L, Zemanová M, Zatloukal P, Haber J.  Anémie u solidních nádorů. Klin onkol 1998, Suppl 11: 29-31
Haber J.   Orgánové infekce způsobené mikroskopickými houbami. Farmakoterapeutické informace SÚKL 1998,3-4
Haber, J., Klener,P.: Etoposid - farmakologie dlouhodobé kontinuální léčby nízkými dávkami v monoterapii. Remedia 1998, 8:49-55
Haber J, Otčenášek M. Antimykotika používaná k léčbě systémových mykóz. Remedia-Klinická mikrobiologie 1998,2: 108-115 
Vincent JL, Anaissie E, Bruining H, Demajo W, el-Ebiary M, Haber J, et al. Epidemiology, diagnosis and treatment of systemic Candida infection in surgical patients under intensive care. Intensive Care Med 1998, 24:206-16
Ryšavá  R, Merta  M, Havrda M, Špička I, Haber J, Žabka  J, Stejskalová  A. Light chain deposition disease in myeloma multiplex – observation of  3 cases. In: Aktuality nefrologii 1998, 4:78-78
Otčenášek M., Buchta V, Haber J.      Teoretické a praktické aspekty rezistence k antimykotikům.Remedia- klinická mikrobiologie 1998,2: 352-58
Haber J. Mykotické infekce. Remedia- klinická mikrobiologie 1998: 2: 367-68
Haber J. Flukonazol a jeho postavení v léčbě vulvovaginální kandidózy. Prakt gynekol 1999, 3:24-31
Haber J.  ABELCET (Lipidový komplex amfotericinu B, ABLC) - nové možnosti léčby aspergilových infekcí u orgánových transplantací. Bulletin Čes.spol Hepato-pankreato-biliární chirurgie (HPB) 2000,3:86-92
Straub  J., Kolešková  E, Haber J.     Sideropenická anémie jako projev selektivní malabsorpce železa. Vnitř. lék; 2001, 47, 7, s.493-495
Haber J Abelcet, lipidový komplex amfotericinu B – nové možnosti léčby závažných mykotických infekcí. Trendy v medicíně.2001,3, 2:: 31-35
Haber  J.:     Lipidový komplex amfotericinu B. Remedia;  2001, 5, 298-307
Haber J.  Současný stav a perspektivy antimykotik se systémovým účinkem. ČLČ; 2001, 140, 20, 596-604
Haber J.  Mezinárodní konsensus k definici invazivních mykotických infekcí u nemocných s maligním onemocněním a po transplantaci hematopoetických buněk. Transfuz.Hemat.dnes, 2002,2:72-76
Haber J. , Anémie u nádorů. Zdravotnické noviny, 2003
Haber J.  et al. Stanovisko odborných společností k indikaci a použití antimykotik se systémovým účinkem. Transfuze a Hematologie dnes, 2003;9, 3
Haber J.  et al. Stanovisko odborných společností k indikaci a použití antimykotik se systémovým   účinkem.Klin. mikrobiol inf. lék, 2003, 6: , 294-300
Faber E., Hluší A., Ondrák K.,Haber, J.: Imatinib (Glivec®)v léčbě nemocných s akcelerovanou fází chronické myeloidní leukémie a Ph pozitivní akutní lymfoblastické leukémie. Transfuze a Hematologie dnes, 2003;9;4:151-9
Haber J.  et al. Stanovisko odborných společností k indikaci a použití antimykotik se systémovým    účinkem.Klin. okol 2003;5:233-7
Haber J.  Mykotické infekce u nemocných s hematologickými malignitami.Onkologická péče, 2004,8,1:4-8
Haber J.   Hepatoprotektivní účinek silymarinu a možnosti klinického využití. Farmakoterapeutické informace SÚKL; 2004,10:2-3
Haber J.   Invazivní aspergilóza- nové možnosti léčby, Sanquis, 2004,36:40-41
Haber J et al. Stanovisko odborných společností k indikaci a použití antimykotik se systémovým   účinkem. Anest. intenz. Med, 2005, 1:72-77
Haber J, Novák I. Systémové mykózy na JIP - nové diagnostické a léčebné možnosti. Anest. intenz. Med, 2005,16.;4:197-202
Haber J.  Léčba anémií. Lékařské listy, 2005, 28:7-9
Haber J.  Nová antimykotika – jaká jsou a co přinášejí. Remedia 2005; 15: 247-258
Haber J, Mallátová N. Voriconazole. Farmakoterapie 2005;5:443-462
Haber J, Mallátová N, Kocmanová I: Invazivní mykózy, diagnostika léčba, 2006, monografie, Editor: Pfizer
Haber J.  Posaconazol, Remedia 2007, 17 (1):50-60 - RIV, ISSN:0862-8947
Haber J, Červenková J. Invazivní plicní aspergilóza – zobrazovací a invazivní možnosti diagnostiky. Klin mikrobiol inf lék 2007; 13(5):191–195. Invasive pulmonary aspergillosis – imaging and invasive potential of diagnosis RIV
Haber J.  Abelcet – stále významná role mezi ostatními antimykotiky v léčbě invazivní aspergilózy- analýza klinických studií. Remedia 2007, 17 (4):412-420. (Amphotericin B lipid complex plays important role among other antifungals in the treatment of invasive asperegillosis. Analysis of clinical trials). RIV, ISSN:0862-8947
Haber J, Mallátová N. Abelcet – jeho role mezi ostatními antimykotiky v léčbě invazivní kandidózy. Analýza klinických studií. Remedia 2007; 17(5):511-523 RIV, ISSN:0862-8947
Haber J  Klinická manifestace invazivní aspergilózy. in:  Bartáková H, Cetkovský P, Drgoňa L, Haber J, Hamal P, Kocmanová I, Kouba M, Koukalová D, Lengerová M, Mallátová N, Mayer J, Mencl K, Ráčil Z, Tesařová M. Invazivní aspergilóza: současné možnosti diagnostiky- guidelines. Vnitř Lék 2007; 53 (suppl):S6. RIV ISSN 0042-773X
Haber J.  Zobrazovací metody v diagnostice invazivní aspergilózy. in: Bartáková H, Cetkovský P, Drgoňa L, Haber J, Hamal P, Kocmanová I, Kouba M, Koukalová D, Lengerová M, Mallátová N, Mayer J, Mencl K, Ráčil Z, Tesařová M. Invazivní aspergilóza: současné možnosti diagnostiky- guidelines. Vnitř Lék 2007; 53 (suppl):S6-S8. RIV ISSN 0042-773X
Haber J, Mallátová N, Herold I, Kolešková E, Hnátková M, Kořen J. Epidemiologie invazivní kandidózy a kandidémie; stále aktuální problém. Anest.  Intenziv. Med., 2008, 19,(2):114-123. RIV
Haber J, Mallátová N, Herold I. Anidulafungin – nové antimykotikum ze skupiny echinokandinů. Farmakoterapie 2008; 4(5): 479-489. RIV
Haber J.  Možnosti kombinované léčby invazivní kandidózy. Mimořádná příloha Postgraduální medicíny 2008; s.12-17.  RIV
Haber J.  Volba antimykotik při orgánovém postižení a při současném podávání imunosupresiv. Mimořádná příloha Postgraduální medicíny 2008; s.28-33. RIV
Mallátová N. Haber J.  Význam měření plazmatických hladin itrakonazolu. Mimořádná příloha Postgraduální medicíny 2008; s.41-44. RIV
Haber J.  Echinokandiny – nová skupina antimykotik. Remedia 2008;18(4):33-45. RIV
Haber J,  Mayer J, Drgoňa L. Léčba invazivních mykotických infekcí u imunoalterovaných nemocných – doporučení odborných společností. Vnitř Lék 2008; 54(12)71–1173. RIV
Haber J,  Ráčil Z, Mayer J, Mallátová N., et al.. Léčba invazivní kandidózy - doporučení odborných společností. Vnitř Lék 2008; 54(12)74-1184. RIV
Ráčil Z, Mayer J, Kocmanová I, Haber J e al.  Léčba invazivní aspergilózy – doporučení odborných společností. Vnitř Lék 2008; 54(12)87-1194. RIV
Drgoňa L, Trupl J, Mikula J., Králinský K, Rolný V, Špánik S, Sejnová D, Krčméry V.jr., Bojtárová E, Tóthová E, Jarčuška P,  Haber J, Ráčil Z. Diagnostika a liečba invazívnych mykóz -inovovaná verzia 2008. Antibiotiká a rezistenica, 2008;7(3)5-13
Haber J,  Ráčil Z, Mayer J, Mallátová N., et al.. Léčba invazivní kandidózy - doporučení odborných společností. Antibiotiká a rezistenica, 2008;7(3)14-23
Ráčil Z, Mayer J, Kocmanová I, Haber J et al.  Léčba invazivní aspergilózy – doporučení odborných společností. Antibiotiká a rezistenica, 2008;7(3) 24-31
Haber J,  Mayer J, Drgoňa L. Léčba invazivních mykotických infekcí u imunoalterovaných nemocných – doporučení odborných společností. Anest.  Intenziv. Med., 2009, 20,(1):31-35
Haber J,  Ráčil Z, Mayer J, Mallátová N., et al.. Léčba invazivní kandidózy - doporučení odborných společností. Anest.  Intenziv. Med., 2009, 20,(1):37-47
Ráčil Z, Mayer J, Kocmanová I, Haber J e al.  Léčba invazivní aspergilózy – doporučení odborných společností. Anest.  Intenziv. Med., 2009, 20,(1):48-56
Haber J,  Mayer J, Drgoňa L. Léčba invazivních mykotických infekcí u imunoalterovaných nemocných – doporučení odborných společností.. Transfuz.Hemat.dnes, 2009,15(1):III-V
Haber J,  Ráčil Z, Mayer J, Mallátová N., et al.. Léčba invazivní kandidózy - doporučení odborných společností. Transfuz.Hemat.dnes, 2009,15(1):VII-XVI
Ráčil Z, Mayer J, Kocmanová I, Haber J e al.  Léčba invazivní aspergilózy – doporučení odborných společností. Transfuz.Hemat.dnes, 2009,15(1): XVII- XIV
Haber J, Mallátová N, Drgona L. Epidemiologie invazivní kandidózy a kandidémie: vývoj za poslední 3 desetiletí. Onkológia (Bratisl.), 2009;4 (2)107-111
Haber J.  Současné možnosti diagnostiky a léčby plicní aspergilózy. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Supplementum 2009; 4, 6; 2009;19-21 (ISSN 1802-0518 Registrační číslo MK ČR: MK E, 15473;  ISBN 978-80-86256-68-9 Vydavatel: Nakladatelství GEUM, s. r. o.
Haber J.  Amfotericin B – konvenčni versus lipidové formy z hlediska orgánové toxicity. Farmakoterapie 2009;5(5):557–560
Haber J, Forsterová K. Primární antimykotická profylaxe u nemocných po autologní transplantaci kostní dřeně: ano či ne ? . Mimořádná příloha Postgraduální medicíny 2009; s. 10-15
Ráčil Z, Haber J, Drgoňa L, Kouba M, Žák P, Kocmanová I, Mallátová N, Weinbergerová B, Cetkovský P, Mayer J. Primární profylaxe invazivních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků –s podporou CELL, ČHS JEP, ČOS JEP, SOS. Mimořádná příloha Postgraduální medicíny 2009; s. 39-42
Haber J, Mallátová N, Drgona L. Změna spektra kandid způsobující invazivní kandidózu - status quo v Evropě, České a Slovenské republice. Onkológia (Bratisl.), 2009; 4 (5) 294-298. 2010
Haber J, Forsterová K. Invazivní mykotické onemocnění: terminologie, definice, léčebné přístupy - aktualizace 2009.  Anest.  Intenziv. Med., 2010, 21; 1: 31-38
Haber J, Ráčil Z, Drgoňa L. et al. Preemptivní antimykotická léčba febrilní neutropenie u nemocných s hematologickou malignitou – změna dosavadní strategie léčby invazivních mykotických onemocnění ?  Postgraduální medicína 2010;  12, přiloha 5;  s.16-22
Ráčil Z, Haber J, Drgoňa L. et al.  Empirická antimykotická léčba febrilní neutropenie u nemocných s hematologickou malignitou - doporučení odborníků   s podporou CELL , ČHS JEP, ČOS JEP, SCHS SLS. Postgraduální medicína 2010;  12, přiloha 5; s.23-25
Haber J.  Léčba invazivních mykotických infekcí - novinky roku 2010.Farmakoterapie 2010, 3; 38-45. 2011
Marek J, Linhart A, Rucklová Z, Haber J, Kořínek J., Kardiotoxicita onkologické léčby. Vnitřní Lék  2011; 57 (5):472-484
Haber J.  Hodnocení galaktomananu (GM) v séru a bronchoalveolární laváži (BAL) u neutropenických a non-neutropenických nemocných.  Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 2011; Suppl 1 S.10-13
Kocmanová I, Drgoňa L, Ráčil Z, Chrenková V, Olišarová P, Mallátová N, Haber J, Lisalová M, Bendová E, Dobiáš R, Dobiášová S. Invazivní kvasinkové infekce na vybraných hematoonkologických odděleních České a Slovenské republiky – mikrobiologické výsledky projektu CAN CELL. Klin mikrobiol inf lék 2011;17(1):5-10
Haber J, Forsterová K,. Antibakteriální profylaxe u hematoonkologických nemocných - literární přehled a doporučení ECIL. Postgraduální medicína 2011; Příloha č.5, 19-24
Haber J, Cetkovský P, Ráčil Z, Drgoňa Z, Kouba M et al. Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S.CH.S. SLS.  Postgraduální medicína 2011; Příloha č.5, 43- 46
Drgoňa L, Haber J, Ráčil Z, Cetkovský P, Kouba M et al. Empirická liečba febrilnej neutropénie u onkohematologických pacientov - odporúčanie odborníkov s podporou CELL, ČOS ČSL JEP. Postgraduální medicína 2011; Příloha č.5, 47-50. 2012
Haber J, Mallátová N,  Léčba invazivních mykotických onemocnění – novinky roku 2011, Farmakoterapie  2012;8(3): 353-359
Haber J , Čermák J, Eculizumab – léčba paroxysmální noční hemoglobinurie. Farmakoterapie 2012;8(3): 304-311
Haber J. Virové infekce u imunokompromitovaných pacientů s hematologickou malignitou. Postgraduální medicína 2012; 14(8):833-840
Mallátová N, Haber J. Rezistence Aspergillus fumigatus k azolovým derivátům. Postgraduální medicína 2012; 14, Příloha č. 5,(39-44)
Kolář M, Adámková V, Nyč O, Bojtárková E, Cetkovský P, Drgoňa L, Guman T, Haber J, Horáková J, Karas M, Kocmanová I, Kouba M, Ligová A, Mallátová N, Múdry P, Novák J, Sedláček P, Sejnová D, Tóthová E, Žák P, Žiaková B, Mayer J, Ráčil Z. Screening methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus, vankomycin-rezistentních enterokoků a enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz na hematoonkologických odděleních. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína 2012; 14; Příloha č. 5, (34-36)
Nyč O, Kolář M, Adámková V, Bojtárková E, Cetkovský P, Drgoňa L, Guman T, Haber J, Horáková J, Karas M, Kocmanová I, Kouba M, Ligová A, Mallátová N, Múdry P, Novák J, Sedláček P, Sejnová D, Tóthová E, Žák P, Žiaková B, Mayer J, Ráčil Z. Laboratorní záchyt toxigenních kmenů Cd (Clostridium difficile), epidemiologická opatření a antibiotická léčba CDI (Clostridium difficile Infection) na hemato-onkologických odděleních. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína 2012; 14; Příloha č. 5, (37-38)
Racil Z, Toskova M, Kocmanova I, Buresova L, Kouba M, Drgona L, Masarova L, Guman T, Tothova E, Gabzdilova J, Forsterova K, Haber J, Ziakova B, Bojtarova E, Rolencova M, Timilsina S, Cetkovsky P, Mayer J. Micafungin as empirical antifungal therapy in hematological patients: a retrospective, multicenter study in the Czech and Slovak Republics. Leuk Lymphoma. 2012 Nov 15. [Epub ahead of print]
Racil Z, Weinbergerova B, Kocmanova I, Muzik J, Kouba M, Drgona L, Masarova L, Guman T, Tothova E, Forsterova K, Haber J, Ziakova B, Bojtarova E, Vydra J, Mudry P, Foralova R, Sejnova D, Mallatova N, Kandrnal V, Cetkovsky P, Mayer J. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in the Czech and Slovak republics: Fungal InfectioN Database (FIND) analysis, 2005–2009. Int J Infect Dis (2012), http://dx.doi.org/10.1016/ j.ijid.2012.09.004
Haber J., Abelcet (ABLC) při léčbě závažných invazivních mykóz. Acta medicinae, 2012;7; 45-50; 2013
Haber J, Ráčil Z. Přístupy k antimykotické terapii: od profylaxe k léčbě. Transfuze Hematol. dnes, 19, 2013, No. 1, p.39-43
Haber J, Forsterová K.: EBV infekce / reaktivace; EBV asociované klinické syndromy, epidemiologie a rizikové faktory vzniku potransplantačních lymfoproliferativních onemocnění (PTLD). Postgraduální medicína 2013; 15; Příloha č. 5, (37-38)
Cermanová C, Mallátová N, Žák P, et al, Haber J:  Diagnostika, léčba a profylaxe pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných  Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína 2013; 15; Příloha č. 5, (38-40)
Sedláček P, Kouba M, Hubáček P. et al. Haber J: Doporučení odborníků pro prevenci a terapii CMV infekce u hematologických pacientů Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína 2013; 15; Příloha č. 5, (56-57)
Hubáček P, Mejstříková E, Lengerová M. et al. Haber J: Diagnostika, léčba a profylaxe EBV infekce/reaktivace/ asociované lymfoproliferace u nemocných s hematologickou malignitou Doporučení odborníků s podporou CELL Postgraduální medicína 2013; 15; Příloha č. 5, (73-76)

2014
Haber J . Mykotické infekce u onkologického pacienta, přehled léčebných možností. Remedia 2014, 24; 1; 36-41
Haber J, Kupidlovská L. Zkušenost s vyšším dávkováním tigecyklinu v léčbě pneumonie a flegmóny u hematologického pacienta ve febrilní neutropenii. Farmakoterapie 2014;2,138-140
Ráčil  Z, Kocmanová I, Haber J, Drgoňa L, Mallátová N,  Kouba M, Žák P, et.al. Léčba invazivní aspergilózy - doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 3, s. 7-9. ISSN 1212-4184
Haber J,  Ráčil Z,  Drgoňa L, Mallátová N, Cetkovský P, Horáková J, Iva Kocmanová, Michal Kouba, Barbora Weinbergerová, Peter Múdry, Petr Sedláček, Daniela Sejnová, Pavel Žák A Jiří Mayer. Léčba invazivního kandidového onemocnění a hematogenní kandidové infekce - doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 3, s. 11-13. ISSN 1212-4184
Žák P, Zavřelová A, Radocha J, Haber J, Drgoňa L, Kouba M, et al. Léčba vzácných invazivních mykóz (mukormykózy, fusariózy a kryptokokózy) u leukémií a po transplantaci hematopoetických buněk (doporučení odborníků s podporou s podporou CELL. Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 3, s.14-17. ISSN 1212-4184
Kouba M,  Ráčil Z, Haber J, Drgoňa L, Žák P, et al.Primární profylaxe invazivních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných– doporučení odborníků – s podporou CELL. Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 3, s.19-21. ISSN 1212-4184
Drgoňa L, Ráčil Z, Haber J, Kouba M, , Žák P, Sedláček P, et al. Empirická a pre-emptívna antimykotická liečba pacientov s hematologickou malignitou – odporúčania odborníkov s podporou CELL. Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 3, s. 23-24;  ISSN 1212-4184
 Weinbergerová, Barbora, Zdeněk Ráčil, Iva Kocmanová, Denisa Malúšková, Jan Mužík, Lubos Drgona, Michal Kouba, Mariana Hričinová, Tomas Guman, Juliana Gabzdilová, Haber J,  Kristina Forsterova, Eva Bojtarova, Beáta Kožiaková, Jan Novak, Vanda Chrenková, Petr Sedlacek, Samuel Vokurka, Peter Múdry, Barbara Tkáčiková, Alžběta Zavřelová, Pavel Žák, A Ostojic, R Vrhovac, V Zatezalo, N Gredelj, Daniela Sejnova, Nada Mallatova, Pavel Timr, Julia Horakova, Alica Chocholova, Milan Navratil, Roman Hajek, Monika Rolencova, Jiří Mayer a Petr Cetkovský. Comparison of galactomannan detected in serum/ bronchoalveolar lavage fluid and type of abnormality on pulmonary high-resolution computed tomography in patients with pulmonary invasive aspergillosis. In 19th European Hematology Association congress, Milano in Haematologica 99(S1), str.458. 2014

2015
Chrdle A1, Mallátová N2, Vašáková M3, Haber J4, Denning DW5. Burden of serious fungal infections in the Czech Republic. Mycoses. 2015 Oct;58 Suppl 5:6-14. doi: 10.1111/myc.12384
Haber  Jan Invazivní mykózy - novinky v diagnostice a v léčbě v roce 2015. Remedia, 2015, roč. 25, č. 6, s. 439-443, 5 s. ISSN 0862-8947
Haber  Jan. Nová možnost perorální léčby v antimykotické terapii. Farmakoterapie  2015; 11(3):310 –314
Haber  Jan Kombinace vorikonazol + anidulafungin v léčbě invazivní aspergilózy v 1. linii má nejvyšší přínos pro snížení mortality u nemocných s dg pravděpodobné invazivní aspergilózy založenou na (časném) stanovení galaktomannanu. Farmakoterapie  2015; 11(3):296-299

2016
Haber J, Vašáková M.  Plicní aspergilové syndromy – diagnostika a léčba. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2016, 13.  Suppl. 1, S16-S18. ISSN 1802-0518
Cena Výboru Pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikovanou práci v kategorii „jiná“ sdělení v časopise Studia pneumologica et phtiseologica v roce 2016
Vašáková M, Haber J:  Chronická plicní aspergilóza.  Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2016; 13;  Suppl 1,S18-S21. ISSN 1802-0518

2017
Haber J, Mallátová N. Kandidóza gastrointestinálního traktu - klinické symptomy a léčba. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie 2017, 3, č.1, s.222-226
Haber J. Posakonazol – tři lékové formy v klinické praxi. Acta Medicinae, 2017, 7, s.22-26

B/ MONOGRAFIE

HABER, Jan. ICAAC 2013 - top ten v mykologii. Praha: We Make Media, 2014. Antiinfectives news

KRČMÉRY, Vladimír a Jan HABER. Aktuálne farmakoterapeutiká. Martin: Osveta, 1999. Aktuálne farmakoterapeutiká. ISBN 80-88824-83-4. Dostupné také z: http://www.medvik.cz/archive/nlk/img/138821.gif

HABER, Jan. Systémové mykózy a jejich léčba: proceedings. Praha: Galén, 1995. ISBN 80-85824-16-7

Haber J. a kolektiv     Systémové mykózy a jejich léčba; Edit: Galen,  Praha 1995;    ISBN: 80-85824-16-7

spoluautor, autor kapitol:

Haber J.: Autor kapitoly: Oportunní mykotické infekce, epidemiologie, rizika vzniku, klinické projevy a možnosti léčby; in: Klener,P, Vorlíček J.: Podpůrná léčba v onkologii; Edit: Galén 1998; ISBN: 80-902501-2

Haber J.: Spoluautor: Systémové antimykotiká; in: Krčméry, Haber: Systémové antimykotiká. Edit: Aktuálne farmakoterapeutiká, Osveta Martin, Slovensko, 1999; ISBN:80-88824-83-4

Haber J.: Autor kapitoly: Vyšetřovací metody v hematologii; in: Zima, Laboratorní diagnostika. ČR, Praha, Galén, 2002, ISBN:80-7262-201-3 s. 27-58, 1 vyd.

Haber, J.: Předtransfúzní vyšetření. Klener, Pavel: In: Vnitřní lékařství, Sv. 1 - Propedeutika. ČR, 2003, Praha, Karolinum - Galén, 1 vyd., 80-7262-252-8, s. 171-171

Haber, J.:  Základní hematologická vyšetření. Klener, Pavel: In: Vnitřní lékařství, Sv. 1 - Propedeutika. ČR, 2003, Praha, Karolinum - Galén, 1. vyd., 80-7262-252-8, s. 167-170

Haber, J. - Klener, P. - Trněný, M.: Vyšetření v hematologii a onkologii. Klener, Pavel: In: Vnitřní lékařství, Sv. 1 - Propedeutika. ČR, 2003, Praha, Karolinum - Galén, 1 vyd., 80-7262-252-8, s. 306-312

Haber J. Hematologie ve stáří, in Kalvach Z: Geriatrie, Grada, 80-247-0548-6, 2004, 799-802

Haber J, Vnitřní lékařství, 2006, spoluautor kapitoly

Haber J, Laboratorní diagnostika v hematologii, in: Zima T:Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum 2. vyd . 2007, ISBN 978-80-7262-372-3 (Galén):35-69

Haber J, Ráčil Z, Mallátová N, Novák I, Herold I.:  Léčba invazivních mykóz - doporučené postupy. in: Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně.Edice Intenzivní medicína, Editor: Vladimír Černý, Maxdorf, Jessenius, 2009; ISBN: 978-80-7345-183-7

Haber J. Antimykotika se systémovým účinkem. in:Infekční nemoci, diagnostika a léčba infekčních nemocní v ambulantní praxi. Editoři: Vilma Marešová, Pavla Urbášková., Dr. Josef Raabe s.r.o. ISSN 1803-4914; 2009; kapitola A3.1; str. 1-42

Haber J. Laboratorní vyšetření v hematologii in: Průša a kol. Průvodce laboratorními nálezy. Dr. Josef Raabe s. r. o. 2009; ISSN 1803-5728; kapitola C1.10; str. 1-25
    v roce 2009  udělena cena „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína“.  Naklad Josef Raabe s.r.o.,  ISSN 1803-5728

Haber J, Forsterová K.  Terminologie, definice mykotické infekce, doporučené léčebné postupy. S.144-163. In:   Cetkovský P, Kouba M, Diferenciální diagnostika plicních infiltrátů a pokroky v léčbě mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů, Triton, 2009, ISBN 978-80-7387-343-1

Haber J. Léčiva používaná k terapii infekčních a parazitárních nemocí. Kapitola 5 Antifungální léčiva, str. 400-412, In: Remedia Compendium, Praha, Panax, 2009, Autor-editor publikace: Suchopár, Josef:; ISBN: 978-80-902806-4-9

Pullmann R,  Haber J, Dobrotová M.  Laboratorné vyšetrenia v hematologii, kapitola C1.10; str.3-47.  in: Editori/autori:  Pullmann R, Pavlovič M. Laboratórne nálezy a ich klinická interpretácia Dr. Josef Raabe s. r. o. 2010; ISBN 978-80-89182-13-8  

Haber J. Antimykotika se systémovým účinkem; kapitola A3.1; str. 1-45; in:Infekční nemoci, diagnostika a léčba infekčních nemocní v ambulantní praxi. Editoři: Vilma Marešová, Pavla Urbášková; Dr. Josef Raabe s.r.o. ISSN 1803-4914; 2011

Haber J. kapitoly  10-14, s.117-149. in: Postupy diagnostiky a léčby leukémií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. 2011, Edit: Michael Doubek, Jiří Mayer, ISBN: 978-80-905028-2-6

Haber J, Forsterová K, Klener jr. P.: Laboratorní diagnostika v hematologii, in: Zima T: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum 2. vyd . 2013, ISBN 978-80-7492-062-2 (Galén):39-67

Haber J, Invazivní mykotické infekce. in: Pavel Ševčík et al, Intenzivní medicína. 3 vyd. Praha: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0. kapit 11.14 s. 750-759

Haber J. Leukocytóza a leukopenie. in: Karel Lukáš a Aleš Žák editors: Chorobné znaky a příznaky. 1 vydání Praha 2014, Grada  Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-5067-5,  kapit. 395; s. 395-399

 

PŘEDNÁŠKY
HABER, Jan. Specializační kurz – Klinická mikrobiologie – novinky. IPVZ, 5.- 9.3.2018

Příležitostné práce.
Haber J, Reich J. Onkologický pacient v ordinaci obvodního lékaře, Medica Revue  2000,VII,4:39-40
Autor článků do AISLP 1995 – 2001
Autor článků do Remedia Compendium 1996,1997,1998,1999,2009
Autor článků do Remedia - Supplementum 1998,2000
Autor-editor publikace: Suchopár, Josef


Zprávy ze sjezdů:
Haber J. Trends in Invasive Fungal Infections II, Velká Británie, Manchester 2 - 4.9.1993 Vnitřní lék 1993
Haber J.     ICAAC 98, Mykotické infekce Remedia- klinická mikrobiologie, 1998,2, č.10, s.367-368
Další aktivity

140 odborných článků a publikací; monografie: 1x hlavní autor, 19x spoluautor, autor kapitol
Haber, J., K. Forsterová a P. Klener jr. Laboratorní diagnostika v hematologii. In: Zima, T. Laboratorní diagnostika. 2. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2013, ISBN 978-80-7492-062-2
Haber, J. Leukocytóza a leukopenie. In: Lukáš, K. a A. Žák editors: Chorobné znaky a příznaky. 1 vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5067-5.
Kouba, M., Z. Ráčil, J. Haber, L. Drgoňa, P. Žák et al. Primární profylaxe invazivních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků – s podporou CELL. Postgraduální medicína. 2014, 6(3), s. 19-21. ISSN 1212-4184
Haber, J. Posakonazol – tři lékové formy v klinické praxi. Acta Medicinae. 2017, 7, s. 22-26

PŘEDNÁŠKA - HABER, Jan. Specializační kurz – Klinická mikrobiologie – novinky. IPVZ, 5.- 9.3.2018


Projektová a grantová
činnost
 
Účast na konferencích,
zahraniční stáže, ocenění

l985, l987, l989: ESO (Evropská škola onkologie)  - účast na postgraduálních kurzech
1987:  Felix Boltzmann Haematology Institut, Vídeň, studijní obyt - 1 týden
1992: National Cancer Institute, Tokyo, Japan studijní pobyt - 1 měsíc
1992: Institut Jules Bordet, Brussels, Belgium - visita v ústavu
1998: MD Anderson Cancer Center, Houston,  USA (3 měsíc
Telefon, mobil  
E-mail/e-maily  
Konzultace

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign