Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., MHA, LL.M.

Jméno Hynek
Příjmení Heřman
Tituly před jménem

MUDr.

Tituly za jménem Ph.D.
   
Pracovní pozice Ošetřovatelská péče v gynekologii (garant, přednášející), Porodnictví I (garant, přednášející), Porodnictví II (garant, přednášející)
Obor činnosti

1996–1999 Nemocnice Benešov u Prahy – gyn. – por. oddělení, sekundární lékař

2000–2021 ÚPMD Podolí, Praha, ČR, WHO Perinatology Center

2015- dosud ÚPMD Podolí, primář por. odd., školitel – fetomaternální medicína

2022- dosud VŠZ, odborný asistent

 

Kurzy:

2018-     Seminář ILF – právo ve zdravotnictví, Praha

2017 -    Kulatý stůl – zdravotnické právo, metodika stížení, Praha

2016-     Znalecké dokazování – PF Brno

2012-     Kurzy – soudní znalectví ve zdravotnictví

2011-     Zdravotnické právo – Uherské Hradiště

2008-     HPV and cervical cancer – ČLS J.E. Purkyně, Prague

2008-     Právo ve zdravotnictví IPVZ, Praha

2007-     Závažné poporodní krvácení – Praha

2007-     Prague Selective 2007 (CR – USA)

2004-     Kurz kolposkopie, Praha

2003 -    Kurz hysteroskopie – Pardubice

2000 -    Kurz ultrazvuku – Pec p. Sněžkou

 

Členství:

ČLK, poradní sbor znalců Ministerstva spravedlnosti

Dosažené vzdělání

1996-  2. LF UK, Praha

1999- Atestace gynekologie-porodnictví I. stupeň, Praha

2003- Atestace gynekologie-porodnictví II. stupeň, Praha

2008- Ph.D., Fakulta biomechaniky, Univerzita Karlova, Praha

2011- MHA, obhajoba práce v AI, Praha

2012- soudní znalec odvětví gynekologie - porodnictví

2012- nástavbová specializace – III. – Perinatologie a fetomaternální medicína

2015- soudní znalec odvětví – nemateriální újma na zdraví

2020- LL.M, Právnická fakulta UK, Praha

Pedagogicko-výchovná činnost

vedení a oponování rigorózních prací
vedení a oponování diplomových prací
vedení a oponování bakalářských prací
členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Publikační činnost

Jimp

Heřman, H., A. Faridová, O. Tefr, S. Farid, N. Ayayee, K. Trojanová, J. Mareš, P. Křepelka, J. Hanáček, B. Jalůvková, L. Krofta, J. Feyereisl. Short communication telemedicine in prenatal care. Central European Journal of Public Health. 2022, 30(2), 131-135. DOI: 10.21101/cejph.a7458                                                                                                        (8 %)

MOL, B.W., A. NGUYEN, I. FATKULLIN, H. HERMAN, et al. A Radnomized, Placebo-Controlled, Proof-of-Concept Trial of Ebopiprant for the Treatment of Spontaneous Preterm Labor. Reproductive Science. 2021; 28(Suppl 1), 135A-135A. ISSN 1933-7191.                                                                                                                                                        (8 %)

Heřman, H., A. Holá, A. Faridová, et. al. Peripartum rupture of renal artery aneurysm. Neuroendocrinology Letters. 2021; 42(8), 512-516.                                                                                                                                                 ( 6 %)

 

JSC

BUŠKOVÁ, J., E. MILETÍNOVÁ, R. KRÁLOVÁ, R. DVOŘÁKOVÁ, A. T. FARIDOVÁ, H. HEŘMAN, K. HRDLIČKOVÁ, A. ŠEBELA. Parasomnias in Pregnancy. Brain Science. 2023, 13(2). DOI10.3390/brainsci13020357                                       (12,5 %)

Heřman, H., A. Faridová, O. Tefr, S. Farid, N. Ayayee, K. Trojanová, J. Mareš, P. Křepelka, J. Hanáček, B. Jalůvková, L. Krofta, J. Feyereisl. Short communication telemedicine in prenatal care. Central European Journal of Public Health. 2022, 30(2), 131-135. DOI: 10.21101/cejph.a7458                                                                                                       (5 %) 

Hanáček, J., J. Drahoňovský, H. Heřman, M. Eminger, P. Křepelka, P. Velebil, K. Macková, M. Dibonová. Endometriosis in postmenopause Ceska Gynekologie. 2022. 87(6), 427-431. ISSN 2533-4689. DOI: 10.48095/cccg2022427            (12 %)

Osičková, V., H. Heřman, R. Pilka. Triple pregnancy – etiology and early diagnosis Ceska Gynekologie. 2022. 87(5), 338-344. ISSN 2533-4689. DOI: 10.48095/cccg2022338.                                                                                          (33 %)

Lužný, R., H. Heřman, O. Malchar, R. Pilka. Hydronephrosis as a symptom of clinically silent ureteral endometriosis. Ceska Gynekologie. 2022; 87(3), 188-192. ISSN 2533-4689. DOI: 10.48095/cccg2022188                                              (25 %)

Hanáček, J., H. Heřman, P. Křepelka, L. Hašlík, A. Brandejsová, L. Krofta. Cesarean scar pregnancy. Ceska Gynekologie. 2022; 87(3), 193-197. ISSN 2533-4689. DOI: 10.48095/cccg2022193                                                                (16 %)                                      

Heřman, H., A. Holá, A. Faridová, et. al. Peripartum rupture of renal artery aneurysm. Neuroendocrinology Letters. 2021; 42(8), 512-516.                                                                                                                                                ( 6 %)

Vojtěch, J., L. Hašlík, R. Pock, K. Běhávková, K. Macková, P. Hanulíková, H. Heřman, L. Krofta. Selective feticide in monochorionic twin pregnancies with discordant fetal anomalies: Management and outcome. Ceska Gynekologie. 2017; 82(5), 345-350. ISSN 2533-4689.                                                                      (14 %)

 

Jost

HEŘMAN, H., A. FARIDOVÁ, A. HOLÁ, N. AYAYEE, K. TROJANOVÁ, M. KUNDRÁTOVÁ, J. MAREŠ, P. KŘEPELKA, J. HANÁČEK and V. BÁČA. Peripartum rupture of renal artery aneurysm – case report. NEL. 2022.  ISSN 0172-780X.                  (10 %)

HAŠLÍK, L., DRAHOŇOVSKÝ, J., HANÁČEK, J., DOLNÁ, Z., KROFTA, L. HEŘMAN, H. a J. FEYEREISL. Ultrazvukové „soft markery“v diagnostice hluboké pánevní endometriózy.  Gynekologie a porodnictví, 2020,4, č. 3, s. 146-148. ISSN 2533-4689.                                                                                                                                                            (14,2 %)

FARIDOVÁ, A., K. RAUŠ, H. HEŘMAN a V. ADÁMKOVÁ. Optimalizace antibiotické terapie u zánětu prsu. Gynekologie a porodnictví, 2019, 3, č. 2, s. 113-118. ISSN 2533-4689.                                                                                      (25 %)

HAŠLÍK, L., L. KROFTA, J. VOJTĚCH, P. HANULÍKOVÁ, R. POCK, H. HEŘMAN, Z. STRAŇÁK a J. FEYEREISL. Výsledky intrauterinních intervencí Centra fetální medicíny ÚPMD za šestileté období (2012-2018). Gynekologie a porodnictví, 2019, 3, č. 2, s. 84-87. ISSN 2533-4689.                                                                                                                 (12,5 %)   

 

B

GKALPAKIOTIS, S., P. CETKOVSKÁ, M. KOJANOVÁ, P. ARENBERGER, H. HEŘMAN ET et al. Psoriáza (publikace 2020) – Psoriáza a gravidita spoluautor, Praha: Mladá Fronta, 2020. ISBN 978-80-20-455-741.                                           (10 %)

Projektová a grantová
činnost

Výzkumné projekty:

- Mezinárodní studie Prolong II – principal investigator -2021

- Biomechanické změny – poruchy statiky pánevního dna, UK Praha

- Ongoing study in the Faculty of Anatomy and Biomechanics, Charles University, Prague

- Exploring the relationship between Endopelvic fascia and connecting tissue

 

Významná mezinárodní ocenění:

The role of hysterosalphingography in management of uterine malformations International congress-2004 – Luxembourg –   The best poster (co-author)

 

Invited Speaker:

- Mezinárodní kongres intenzivní medicíny – Praha 2018

- Kongres dermatologie – Olomouc 2017

- Perinatologie – placentární poruchy – Olomouc 2011

- Farmakoterapie v těhotenství – Praha, 2008

- Management of Caesarean Section – Prague, 2007

- Infection in Pregnancy – Chairman of the Board – International Congress, Brno, 2004

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Závažné kazuistika z perinatologického centra, Písek 2017

Pemhigoid gestationis v graviditě – Mezinárodní kongres, Olomouc 2017

Perimortální Sectio Caesarea – Mezinárodní kongres sekce intenzivní medicíny, Praha 2018

Porodnictví a právo – Mezinárodní kongres ČGPS, Karlovy Vary 2021

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

herman@vszdrav.cz

Konzultace

konzultační hodiny po domluvě

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign