Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. David Janák, Ph.D.

Jméno David
Příjmení Janák
Tituly před jménem MUDr.
Tituly za jménem Ph.D.
Pracovní pozice Asistent - studijní program Všeobecné ošetřovatelství
Obor činnosti

Ošetřovatelská péče v chirurgii (přednášející)

Klinická propedeutika (přednášející)

Dosažené vzdělání

2003 – 2009 - 1. lékařské fakultě UK Praha, obor všeobecné lékařství

Základní chirurgický kmen 2014

Atestace – Cévní chirurgie 2017

Postgraduální studium biomedicíny v programu Fyziologie a patofyziologie člověka-kombinovaná forma – ukončeno  2019 – Ph.D.

Odborná činnost

Kardiovaskulární chirurgie Fakultní nemocnice Motol  2014 – dosud

1. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice 2011-2014

Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM  2009-2011

 Publikační činnost
Publikace s IF:
 
Hála, Pavel; Mlček, Mikuláš; Ošťádal, Petr; Popková, Michaela; Janák, David; Bouček, Tomáš; Lacko, Stanislav; Kudlička, Jaroslav; Neužil, Petr; Kittnar, Otomar; Increasing venoarterial extracorporeal membrane oxygenation flow puts higher demands on left ventricular work in a porcine model of chronic heart failure. Journal of translational medicine, 18(1), 1-12, 2020, BioMed Central.
 
Popková, Michaela; Kuriščák, Eduard; Hála, Pavel; Janák, David; Tejkl, Leoš; Bělohlávek, Jan; Ošťádal, Petr; Neužil, Petr; Kittnar, Otomar; Mlček, Mikuláš; ,Increasing veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation flow reduces electrical impedance of the lung regions in porcine acute heart failure. Physiol Res, 69, 609-620, 2020.
 
Hála, Pavel; Mlček, Mikuláš; Ošťádal, Petr; Janák, David; Popková, Michaela; Bouček, Tomáš; Lacko, Stanislav; Kudlička, Jaroslav; Neužil, Petr; Kittnar, Otomar; Tachycardia-induced cardiomyopathy as a chronic heart failure model in swine. Journal of visualized experiments: JoVE, 132, 2018, MyJoVE Corporation.
 
Lacko, S; Kittnar, O; Mlček, M; Hála, P; Popková, M; Janák, D; Hrachovina, M; Kudlička, J; Hrachovina, V; Ošťádal, P; Severe acute heart failure-experimental model with very low mortality, Physiological research, 67(4),555-562, 2018, Institute of Physiology.
 
Janák, D; Hála, P; Mlček, M; Popkova, M; Lacko, S; Kudlička, J; Kittnar, O; Detection of microembolic signals in the common carotid artery using Doppler sonography in the porcine model of acute heart failure treated by veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation, Physiological research, 66, 2017.
 
Hrubý, Jan; Novotný, Robert; Špaček, Miroslav; Mitáš, Petr; Hlubocký, Jaroslav; Janák, David; Povýšil, Ctibor; Lindner, Jaroslav; ,Surgical extirpation of glomus tumor from rare localization on the upper extremity. Case reports in vascular medicine, 2013, Hindawi.
 
Kudlicka, Jaroslav; Malik, Jan; Tuka, Vladimir; Chytilova, Eva; Krupickova, Zdislava; Grauova, Barbora; Vorcakova, Jaroslava; Janak, David; Kavan, Jan; Kittnar, Otomar; ,Arteriovenous grafts: Early ultrasonography tells their fortune. American journal of nephrology, 41(4-5), 420-425, 2015, Karger Publishers.
 
Novotný, R; Hrubý, J; Hlubocký, J; Mitáš, P; Brlicová, L; Valešová, J; Janak, D; Lindner, J; ,Giant paratracheal ancient schwannoma in 57-year-old male patient: case report. European Surgery, 47(1), 35-38, 2015, Springer Vienna.
 
Kudlicka, J; Mlcek, M; Hala, P; Lacko, S; Janak, D; Havranek, S; Belohlavek, J; Malik, J; Neuzil, P; Kittnar, O; ,Inducibility of ventricular fibrillation in a swine model of rapidly induced mild therapeutic hypothermia. European Heart Journal, 34(suppl_1), 2013, Oxford University Press.
 
 
Publikace ostatní: 
Janák, David; Novotný, Karel; Roček, Miloslav; Rohn, Vilém; Thoracic outlet syndrome: a significant family genetic phenotypic presentation. Prague medical report, 117(2), 117-123, 2016.
 
Janák, David; Ručka, David; Kudlička, Jaroslav; Rohn, Vilém; Linder, Jaroslav; Kittnar, Otomar; Acute digital ischemia associated with closed injury. Prague medical report, 116(3), 239-243, 2015.
 
Janák, D; Grus, T; Heller, S; Kudlička, J; Rohn, V; ,Combined endovascular and surgical therapy for chronic pelvic venous closure accompanied by massive prepubic and limbs varices. Rozhledy v chirurgii: mesicnik Ceskoslovenske chirurgicke spolecnosti, 94(8), 337-339, 2015.
 
Janák, D; Novotný, R; Slavíková, M; Grus, T; Lindner, J; ,Complex surgical management of hemodialysis vascular access infection caused by Clostridium perfringens. Rozhledy v chirurgii: mesicnik Ceskoslovenske chirurgicke spolecnosti, 93(6), 325-327, 2014.
 
Janák, D; Netuka, I; Szárszoi, O; Lindner, J; ,Abdominal complications in patients with implanted mechanical cardiac support. Rozhledy v chirurgii: mesicnik Ceskoslovenske chirurgicke spolecnosti, 91(9), 461-463, 2012.
 
Další aktivity

Členství:

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie

Kardiologická společnost

Projektová a grantová
činnost

Spoluřešitel grantového projektu GAUK č. 1114213 a  GAUK č. 54259390

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění
Hala, P; Mlcek, M; Ostadal, P; Janak, D; Popkova, M; Boucek, T; Lacko, S; Kudlicka, J; Neuzil, P; Kittnar, O; ,Left ventricular parameters and stroke work change dramatically with increasing venoarterial extracorporeal membrane oxygenation flow in a porcine model of chronic heart failure,EUROPEAN HEART JOURNAL,37,910-911,2016,"OXFORD UNIV PRESS GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND
 
Hemodynamický model plicní embolie u prasete -J. Kudlička, Fyziologický ústav 1. LF UK,  3. Interní klinika VFN, Praha, M. Mlček, 1.LF UK, Fyziologický ústav , Praha, P. Hála, Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze , Nemocnice Na Homolce, Praha, S. Lacko, 1. LF UK v Praze, Fyziologický ústav, Praha, D. Janák, Fyziologický ústav 1.LF UK, 2. Chirurgická klinika VFN, Praha, O. Kittnar, 1. LF UK, Fyziologický ústav , Praha -ústní sdělení  21 výroční sjezd kardiologické společnosti 2013
 
Vyvolatelnost fibrilace komor po navození mírné terapeutické hypotermiena biomodelu prasete- J. Kudlička, Fyziologický ústav 1. LF UK, 3. Interní klinika VFN, Praha, M. Mlček, 1LKUK, Fyziologický ústav, Praha, P. Hála, Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze , Nemocnice Na Homolce, Praha, S. Lacko, 1. LF UK v Praze, Fyziologický ústav, Praha, D. Janák, Fyziologický ústav 1.LF UK, 2. Chirurgická klinika VFN, Praha, O. Kittnar, Fyziologický ústav 1.LF UK, Praha  21 výroční sjezd kardiologické společnosti 2013
 
Vliv průtoku  VA ECMO na elektrickou impedanci plic modelu srdečního selhání
Popková Michaela1, Kuriščák Eduard1, Hála Pavel1,2, Janák David1, Kittnar Otomar1, Mlček
Mikuláš1
1. Fyziologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 5, Praha, Česká republika
2. Nemocnice na Homolce- 95 Fyziologické dny  2019 Bratislava
 
Interval přežití u pacientů po chirurgické endarterektomii karotid v kardiochirurgickém centru FN v Motole
Karel Novotný1, Michal Horáček2, Radovan Fiala1, Ivo Miler1, David Janák1, Vilém Rohn1
1Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN v Motole, Praha
VIII Sjed České kardiovaskulární společnosti s mezinárodní účastí. Brno 2018
 
Uzávěr a stenóza vnější pánevní tepny u závodních cyklistů: riziko, mechanismus
a léčba – krátký přehled a dvě kazuistiky
 David Janák1, Karel Novotný1, Miloslav Roček2, Vilém Rohn1
1Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
2Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha -VII  Sjed České kardiovaskulární společnosti s mezinárodní účastí. 2016 Praha
 
89. Fyziologické dny 5 -7. 2. 2013 -ústní sdělení Hemodynamický model plicní embolie u prasete J. Kudlička, M. Mlček, P. Hála, S. Lacko, D. Janák, O. Kittnar 90. Fyziologické dny Bratislava 4.-6. Február 2014 -ústní sdělení Vyvolatelnost fibrilace komor po navození mírné terapeutické hypotermiee na bio modelu prasete Kudlička J., Mlček M. ,Hála P. , Lacko S., Janák D., Havránek Š.Bělohlávek J.,Malík J.,Kittnar O. 
 
XX. Pražské chirurgické dny, Jubilejní chirurgický kongres s mezinárodní účástí 2013 -poster- cena za 2. místo v sekci posterů Kombinovaný chirurgický management infekce hemodialyzačního cévního přístupu bakteriol. agens Clostridium perfrigens janák d, novotný r1, kadlckova l2, slavíková m1, lindner j1 1II.chirurgická klinika- kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
 
International Atherosclerosis Research School August 17th-22nd 2013 Prague -ústní sdělení Prevalence of Gilbert syndrome and UGT1A1*28 status in the Czech population, and their relationship to incident ischemic heart dinase 1Kadlčková L, 1Janák D, 1Danzig V, 1Linhart A, 2Hubáček J, 2Adámková V, 1Jirásková A, 1Vítek L 11st Faculty of Medicine, Charles University in Prague 2Institute of Clinical and Experimental Medicine, Czech Republic 
 
17. kongres o ateroskleroze 5-7. Prosince 2013 Špindlerův Mlýn -ústní sdělení Prevalence Gilbertova syndromu a frekvence alely UGT1A1*28 v české populaci a jejich vztah k ischemické chorobě srdeční L. Vítek, L. Kadlčková, D. Janák, V. Danzig, A. Linhart, J. A. Hubáček, M. Galovcová, J. Bělohlávek, V. Adámková, A. Jirásková /Praha 
 
XXII. výroční sjezd české kardiologické společnosti 4 -7. května 2014 VZTAH PRÁCE CHRONICKY SELHÁVAJÍCÍ LEVÉ KOMORY A PRŮTOKU VA ECMO - PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ P. Hála, Nemocnice Na Homolce, Kardiologie, Praha, M. Mlček, Univerzita Karlova, Fyziologický ústav 1LF, Praha, P. Ošťádal, Praha, S. Lacko, Univerzita Karlova, Fyziologický ústav 1LF, Praha, D. Janák, Univerzita Karlova, Fyziologický ústav 1LF, Praha, T. Bouček, Univerzita Karlova, Fyziologický ústav 1LF, Praha, P. Neužil, Praha, O. Kittnar, Univerzita Karlova, Fyziologický ústav 1LF, Praha  -poster 
 
11. KONFERENCE Pracovní skupiny Akutní kardiologie 8-10. prosinec 2013 Karlovy Vary (cena za nejlepší ústní sdělení) -ústní sdělení Vyvolatelnost fibrilace komor po rychlém navození mírné terapeutické hypotermie na biomodelu prasete Kudlička J, Mlček M, Hála P, Lacko S, Janák D, Havránek Š, Bělohlávek J, Malík J, Janota T, Kittnar O (Praha) Acute cardiac care 2013 2nd Annual Congress of Acute Cardiovascular Care Assosiation 12-14 0ctober, Madrid, Spain -poster Inducibility of ventricular fibrillation in a swine model of rapidly induced mild therapeutic hypothermia J.Kudlicka, M.Mlcek, P.Hala, S.Lacko, D.Janak, S.Havranek, J.Belohlavek, J.Malik, O.Kittnar (Prague, CZ) 
 
European Society of Cardiology Congress ESC Congress 2013 Amsterdam 31aug. -4sept -poster Inducibility of ventricular fibrillation in a swine model of rapidly induced mild therapeutic hypothermia J. Kudlicka1, M. Mlcek1, P. Hala2, S. Lacko1, D. Janak3, S. Havranek4, J. Belohlavek4, J. Malik5, P. Neuzil2, O. Kittnar1, 1Charles University in Prague, 1st Faculty of Medicine, Institute of Physiology - Prague - Czech Republic, 2Na Homolce Hospital, Department of Cardiology - Prague - Czech Republic, 3Charles University Prague, 1st Faculty of Med., 2nd Dept of Surgery-Dept of Cardiovascular Surgery - Prague - Czech Republic, 4Charles University Prague, 1st Faculty of Med., 2nd Dept of Medicine-Dept of Cardiology and Angiology - Prague - Czech Republic, 5Charles University Prague, 1st Faculty of Medicine, 3rd Department of Internal Medicine - Prague - Czech Republic, Publ. In. Eur Heart J (2013) 34 (suppl 1): doi: 10.1093/eurheartj/eht310.P4946 EHRA 2013-The meeting of european heart rhytm association, Athens, Greece, 23-26 June 
 
V. Sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie 2012 -ústní sdělení Výskyt gastrointestinálních komplikací po kardiochirurgické operaci T. Grus, VFN, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Praha, V. Rohn , VFN, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Praha, G. Grusová, VFN, IV. interní klinika VFN, Praha , L. Lambert, VFN, Radiodiagnostická klinika, Praha, D. Janák, VFN, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Praha, L. Brlicová, VFN, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Praha , J. Lindner, VFN, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Praha -poster 
 
Atypická lokalizace glomus tumor na horní končrtině u 22-letého R. Novotný, VFN, ll.Chirurgická klinika kardiovaskulárni chirurgie, Praha, J. Hrubý, Praha, D. Janák, Praha, P. Mitáš , Praha, J. Hlubocký, Praha, J. Lindner, Praha, C. Povýšil, VFN, Ústav patologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze  
 
IV. Sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie 2010 -ústní sdělení Kardiochirurgické operace u pacientů odmítající krevní transfuze: výsledky v IKEM Turek D, Szarsoi O, Janák D, Urban M, Netuka I, Malý J, Bešík J, Skalský I, Pirk J Klinika kardiovaskularni chirurgie, IKEM, Praha XXXVIII. Angiologické dny 2013 s mezinárodní účastí -poster Atypická lokalizace glomus tumor na horní končetině u22-letého muže R.Novotný, J.Hrubý, D.Janák, M.Špaček,J.Hlubocký,P.Mitáš,T.Grus,L.Brdlicová,J.Valešová,J.Lindner, C.Povýšil (Praha) XXI. výroční sjezd České Kardiologické společnosti 2013 
 
Telefon, mobil  
E-mail/e-maily

 

Konzultace konzultační hodiny po domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign