Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Mgr. Zuzana Garneková

Jméno Zuzana
Příjmení Garneková
Tituly před jménem Mgr.
Tituly za jménem  
Pracovní pozice Asistent - ročníková vedoucí studijního oboru Porodní asistence
Obor činnosti


Porodní asistence
Registrovaná porodní asistentka se způsobilostí k samostatnému výkovu povolání 006-0120-6683
Všeobecná sestra
Dosažené vzdělání

2008-Trnavská univerzita, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, Trnava, doktorandské studium, obor Ošetřovatelství
2008-Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárská fakulta, Košice, Praha, magisterské studium, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství, magistr
2006-Katolická univerzita, Fakulata zdravotnictva, Ružomberok, bakalářské studium, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství, udělen titul bakalář
2001-Střední zdravotnická škola, Banská Bystrica, vyšší odborné studium, obor: Porodní asistentka
1998- Střední zdravotnická škola, Poprad, obor: Všeobecná sestra  
 

Pedagogicko-výchovná činnost

vedení bakalářských prací
oponování bakalářských prací
členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce      
 

 Publikační činnost

JAHODOVÁ, I., GARNEKOVÁ Z. Porodní asistentky v České republice. In. Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání ve zdravotnictví, Vysoká škola zdravotnická o. p. s., Praha, 2015, s. 32-38. ISBN 978-80-905728-2-9.

ŽIAKOVÁ, E., GARNEKOVÁ, Z., KLOBUCKÁ, S. a D. LETŠIOVÁ. Možnosti využití cvičení s balančními pomůckami.Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí - Pečujeme bezpečně? Praha:
VŠZ,o.p.s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 98-108 8-108. ISBN 978-80-904955-8-6.

ČERVEŇOVÁ, E., Z. GARNEKOVÁ, I. JAHODOVÁ a J. KOCUROVÁ. Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-0-5.

JAHODOVÁ, I., Z. GARNEKOVÁ, J. HLINOVSKÁ, J. KOCUROVÁ a H. TOŠNAROVÁ. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka v nelékařských zdravotnických oborech. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-1-2.

GARNEKOVÁ, Z., J. HLINOVSKÁ, V. BŘÍZOVÁ a J. PEKARA. Ošetřovatelské postupy. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

GARNEKOVÁ, Z. Nejčastější chyby. In NĚMCOVÁ, J. et al. Příklady praktických aplikací témat z předmětů Výzkum ošetřovatelství a v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. Praha: Maurea, 2012.
s. 83-86. ISBN 978-80-904955-5-5.

GARNEKOVÁ, Z., JAHODOVÁ I., HLINOVSKÁ J.: Ošetřovatelská starostlivosť o ženu s DIC. Mezinárodní konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, Jihlavské zdravotnické dny 2012.
Jihlava: 2012. s. 173-180. ISBN 978-80-87035-37-5.

GARNEKOVÁ, Z.; ŽIAKOVÁ, E. Virová meningitida. In Sestra. ISSN 1210-0404, 2011. 

GARNEKOVÁ, Z. Akutní porod císařským řezem. In Florens. ISNN 1801-464X, 2011.  
 
GARNEKOVÁ,Z.,ŽIAKOVÁ, E: Prevencia rakoviny prsníka. In Ošetřovateľský obzor. ISSN 1336-5606, 2011.

GARNEKOVÁ, Z. Předčasný pôrod ako civilizačná záťaž. In Sborník abstrakt z mezinárodní konference na téma ,,Civilizační choroby a ošetřovatelství“. VŠZ,o.p.s. : Maurea, s.r.o., 2011. 45 s.
ISBN 978-80-904955-1-7.

GARNEKOVÁ, Z. Význam edukácie v prevencii rakoviny prsníka. Mezinárodní konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: 2011. s.161 -167. 
ISBN 978-80-87035-37-5.

GARNEKOVÁ, Z., LAJDOVÁ A. Edukácia v prevencii rakoviny prsníka v praxi. XIII. mezinárodní konference moderní ošetřovatelství. Praha 2011. s. 12- 14. ISBN 978-80-87347-05-8.

GARNEKOVÁ, Z. Osobnost sestry. In: HLINOVSKÁ, J., J. NĚMCOVÁ et al. Interaktivní procesy v ošetřovatelství a porodní asistenci. 1. vyd. Plzeň: Maurea, 2011. s. 66-71. ISBN 978-80-904955-3-1.

Další aktivity  
Projektová a grantová
činnost
Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specualizace ve zdravotnictví; Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0004 - odborný garant
Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech; registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452 - odborný garant    
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Jihlavské zdravotnické dny 2011, 21. 4. 2011, mezinárodní konferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: "Význam edukácie v prevenci rakoviny prsníka". Pořadatelé: vysoká škola polytechnická, Jihlava. ISBN 978-80-87035-37-5
Civilizační choroby a ošetřovatelství, 12. 5. 2011, mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství na téma: "Předčasný porod jako civilizační zátěž", Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha 5, Duškova 7
Cesta k modernímu ošetřovatelství 15. 09 - 16. 09. 2011 XIII. mezinárodní konference na téma: "Edukácia v prevenci rakoviny prsníka v praxi", postřehy z praxe, Fakultní nem ocnice v Motole, Ústav ošetřovatelství Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-87347-05-8
Jihlavské zdravotnické dny 2012, 19. 4. 2012, Mezinárodní konferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: "Ošetřovatelská starostlivost o ženu s DIC". Pořadatelé: Vysoká škola polytechnická, Jihlava.
2008-XVII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava, Slovensko

Telefon, mobil 00420-210-082-413
E-mail/e-maily garnekova@vszdrav.cz
Konzultace konzultační hodiny po domluvě

 

Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign