Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Zuzana Garneková

Jméno Zuzana
Příjmení Garneková
Tituly před jménem Mgr.
Tituly za jménem  
Pracovní pozice Asistent - ročníková vedoucí studijního oboru Porodní asistence
Obor činnosti


Porodní asistence
Registrovaná porodní asistentka se způsobilostí k samostatnému výkovu povolání 006-0120-6683
Všeobecná sestra
Dosažené vzdělání

2008-Trnavská univerzita, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, Trnava, doktorandské studium, obor Ošetřovatelství
2008-Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárská fakulta, Košice, Praha, magisterské studium, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství, magistr
2006-Katolická univerzita, Fakulata zdravotnictva, Ružomberok, bakalářské studium, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství, udělen titul bakalář
2001-Střední zdravotnická škola, Banská Bystrica, vyšší odborné studium, obor: Porodní asistentka
1998- Střední zdravotnická škola, Poprad, obor: Všeobecná sestra  
 

Pedagogicko-výchovná činnost

vedení bakalářských prací
oponování bakalářských prací
členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce      
 

 Publikační činnost

JAHODOVÁ, I., GARNEKOVÁ Z. Porodní asistentky v České republice. In. Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání ve zdravotnictví, Vysoká škola zdravotnická o. p. s., Praha, 2015, s. 32-38. ISBN 978-80-905728-2-9.

ŽIAKOVÁ, E., GARNEKOVÁ, Z., KLOBUCKÁ, S. a D. LETŠIOVÁ. Možnosti využití cvičení s balančními pomůckami.Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí - Pečujeme bezpečně? Praha:
VŠZ,o.p.s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 98-108 8-108. ISBN 978-80-904955-8-6.

ČERVEŇOVÁ, E., Z. GARNEKOVÁ, I. JAHODOVÁ a J. KOCUROVÁ. Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-0-5.

JAHODOVÁ, I., Z. GARNEKOVÁ, J. HLINOVSKÁ, J. KOCUROVÁ a H. TOŠNAROVÁ. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka v nelékařských zdravotnických oborech. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-1-2.

GARNEKOVÁ, Z., J. HLINOVSKÁ, V. BŘÍZOVÁ a J. PEKARA. Ošetřovatelské postupy. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

GARNEKOVÁ, Z. Nejčastější chyby. In NĚMCOVÁ, J. et al. Příklady praktických aplikací témat z předmětů Výzkum ošetřovatelství a v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. Praha: Maurea, 2012.
s. 83-86. ISBN 978-80-904955-5-5.

GARNEKOVÁ, Z., JAHODOVÁ I., HLINOVSKÁ J.: Ošetřovatelská starostlivosť o ženu s DIC. Mezinárodní konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, Jihlavské zdravotnické dny 2012.
Jihlava: 2012. s. 173-180. ISBN 978-80-87035-37-5.

GARNEKOVÁ, Z.; ŽIAKOVÁ, E. Virová meningitida. In Sestra. ISSN 1210-0404, 2011. 

GARNEKOVÁ, Z. Akutní porod císařským řezem. In Florens. ISNN 1801-464X, 2011.  
 
GARNEKOVÁ,Z.,ŽIAKOVÁ, E: Prevencia rakoviny prsníka. In Ošetřovateľský obzor. ISSN 1336-5606, 2011.

GARNEKOVÁ, Z. Předčasný pôrod ako civilizačná záťaž. In Sborník abstrakt z mezinárodní konference na téma ,,Civilizační choroby a ošetřovatelství“. VŠZ,o.p.s. : Maurea, s.r.o., 2011. 45 s.
ISBN 978-80-904955-1-7.

GARNEKOVÁ, Z. Význam edukácie v prevencii rakoviny prsníka. Mezinárodní konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: 2011. s.161 -167. 
ISBN 978-80-87035-37-5.

GARNEKOVÁ, Z., LAJDOVÁ A. Edukácia v prevencii rakoviny prsníka v praxi. XIII. mezinárodní konference moderní ošetřovatelství. Praha 2011. s. 12- 14. ISBN 978-80-87347-05-8.

GARNEKOVÁ, Z. Osobnost sestry. In: HLINOVSKÁ, J., J. NĚMCOVÁ et al. Interaktivní procesy v ošetřovatelství a porodní asistenci. 1. vyd. Plzeň: Maurea, 2011. s. 66-71. ISBN 978-80-904955-3-1.

Další aktivity  
Projektová a grantová
činnost
Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specualizace ve zdravotnictví; Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0004 - odborný garant
Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech; registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452 - odborný garant    
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Jihlavské zdravotnické dny 2011, 21. 4. 2011, mezinárodní konferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: "Význam edukácie v prevenci rakoviny prsníka". Pořadatelé: vysoká škola polytechnická, Jihlava. ISBN 978-80-87035-37-5
Civilizační choroby a ošetřovatelství, 12. 5. 2011, mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství na téma: "Předčasný porod jako civilizační zátěž", Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha 5, Duškova 7
Cesta k modernímu ošetřovatelství 15. 09 - 16. 09. 2011 XIII. mezinárodní konference na téma: "Edukácia v prevenci rakoviny prsníka v praxi", postřehy z praxe, Fakultní nem ocnice v Motole, Ústav ošetřovatelství Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-87347-05-8
Jihlavské zdravotnické dny 2012, 19. 4. 2012, Mezinárodní konferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: "Ošetřovatelská starostlivost o ženu s DIC". Pořadatelé: Vysoká škola polytechnická, Jihlava.
2008-XVII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava, Slovensko

Telefon, mobil 00420-210-082-413
E-mail/e-maily garnekova@vszdrav.cz
Konzultace konzultační hodiny po domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign