Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

Jméno

Tomáš

Příjmení

Petr

Tituly před jménem

Mgr.

Tituly za jménem

Ph.D.
   

Pracovní pozice

1998–2002 Psychiatrická léčebna Bohnice, zdravotní sestra  

2002–2005 Psychiatrická léčebna Bohnice, asistent hlavní sestry  

2005–2007 St. Lukes Hospital, Attleborough, UK, zdravotní sestra 

2007–2007 PL Bohnice, referent řízení kvality 

2008 – dosud: ÚVN Praha, vrchní sestra psychiatrického oddělení,  

2008 – dosud: SAK ČR, auditor, konsultant 

OSVČ – konsultace a poradenství v oblasti řízení kvality zdravotní péče 

2013 – dosud, Kancelář veřejného ochránce práv – externí konzultant 

2023 – VŠZ, odborný asistent

Obor činnosti

Filozofie a zdravotnická etika (přednášející) Ošetřovatelská péče v psychiatrii (přednášející, cvičící), Zdravotnický management, ekonomika a pojišťovnictví (přednášející, cvičící)

Dosažené vzdělání

1995–1998 1. LF UK, Praha, ošetřovatelství, Bc. 

2002–2005 FHS UK, Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích, Mgr.

2009–2013 FHS UK, Praha, Aplikovaná etika, Ph.D. 

2010–2012 Specializační studium, obor Péče o duševní zdraví, NCO NZO Brno 

Pedagogicko-výchovná činnost

Odborné kurzy:

2015:  Základní krizová intervence – výcvikový kurz, Remedium Praha 

2022: Institut for Sikkerhed: Deeskalace 

Publikační činnost

KREJČÍ, V., T. PETR, B. ŠVARCOVÁ a K. RÉVÉSZOVÁ, 2022. Nekuřácký koncept psychiatrie v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Česká a slovenská psychiatrie. 2022, 118(4), 157-162. ISSN 1212-0383.                                

PETR, T. a M. PROCHÁZKA. Jak pracovat s konflikty na psychiatrických odděleních? Představení metodiky Safewards, intervence, přínosy pro praxi. Čes a slov. Psychiat. 2021; 117(6), s. 233-243. ISSN 1212-0383.        

PETR, T. a M. KASAL. Zkušenosti se zaváděným nekuřácké politiky na oddělení akutní psychiatrické péče v ÚVN. Česká a slovenská psychiatrie. 2020, 116(3), s. 577-583. ISSN 1212-0383.                                                        

PETR, T. a L. GUTOVA. Acute psychiatric ward without cigarettes – outcomes of pilot study, abstract. Clinical Health Promotion. 2019, 9(supll1), pp 233. ISSN 2226-5864.                                           

VEVERA, J., A. NICHTOVÁ, V. STRUNZOVÁ, T. PETR a A. NAWKA. Deeskalace – základní intervence ke zvládání násilí.  Česká a slovenská psychiatrie. 2018, 114(5), s. 213-217. ISSN 121-0383.                                                  

VEVERA, J., A. NICHTOVÁ, V. STRUNZOVÁ, T. PETR a A. NAWKA. Primární prevence a intervence u agitovanosti a agresivity v klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie. 2018, 114(6), s. 260-263. ISSN 1212-0383.

PETR, T. Jak zajistit bezpečné prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče. Florence. 2017, 10, s. 10-12. ISSN 1801- 464X.                                                                     

PETR, Tomáš a Eva MARKOVÁ. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, 2014. Sestra. ISBN 978-80-247-4236-6.                                                       

Další aktivity

Členství

lektor – 3. LF UK Praha, VZŠ Kladno 

2004 – dosud: předseda psychiatrické sekce České asociace sester 

2011 –2015: člen prezídia České asociace sester 

2017 – dosud: člen výboru HORATIO – European Psychiatric Nurses (Evropská asociace psychiatrických sester) 

 

Ocenění 

2008 – Kuffnerova cena: Raboch, J. Doporučené postupy psychiatrické péče. Praha: Infopharm, 2006 - spoluautor kapitoly  

2009 – cena Florence Nightingalové za rozvoj České asociace sester 

2010 – cena za nejlepší poster na konferenci ACMHN 36th Annual International Conference: Row with a team or paddle alone. Poster – Wellness program is effective even in less motivated patients with schizophrenia. Hobart, Austrálie  

2010 – Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka za rok 2010 za nejlepší práci na téma „Kvalita psychiatrické péče v kategorii praktické aplikace za práci „Soubor aktivit vztahujících se k hodnocení kvality psychiatrické péče v ČR“.  MUDr. L. Kališová a kol. – spoluautor 

2011 - Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka za rok 2011 za nejlepší práci na téma „Schizofrenie, výzkum, léčba a resocializace“ v kategorii praktická aplikace za práci „Soubor aktivit zaměřených na zvyšování spolupráce pacientů se schizofrenií při užívání léků. 

2014 – Soutěž Bezpečná nemocnice – 1. Místo za projekt Zajištění bezpečného prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče – oblast provozně – technická 

2014 - Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka za rok 2014 za nejlepší práci na téma „Moderní trendy v psychiatrii“ v kategorii praktická aplikace za publikaci Ošetřovatelství v psychiatrii. 

2022 – Medaile psychiatrické společnosti ČLS JEP za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie v ČR 

Projektová a grantová činnost

2005- řešitel projektu MZČR na podporu kvality zdravotní péče: Restriktivní metody v psychiatrii

2010- spoluřešitel projektu European Profile of Prevention and Promotion in Mental Health

2015- MPSV, projekt Podpora procesů v sociálních službách, KA12 Identifikace jevů a potřeb na sociálně zdravotním pomezí s cílem nastavit systémové řešení – odborný konzultant 

2016– člen pracovní skupiny MZČR pro tvorbu akčního plánu pro Alzheimerovu chorobu a ostatní neurodegenerativní onemocnění 

Úřad vlády ČR, projekt Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky – odborný konzultant 

2017- člen Výkonného výboru pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče, MZČR 

2017- člen Odborné rady pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče, MZČR 

Odborný garant Certifikovaného kurzu – Specifika v práci komunitní psychiatrické sestry 

Projektový manager projektu na Podporu vzniku center duševního zdraví II. 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT) – externí konzultant 

Přednášková činnost, zahraniční stáže

1997 studijní stáž 1. LF UK, University of Volwerhampton, psychiatrické služby v UK  

2004 pracovní stáž, SRN, Plochingen: akutní psychiatrická péče 

2006 pracovní stáž, Nizozemí, Alkmaar: komunitní péče v psychiatrii 

2006 pracovní stáž, UK, Norwich: komunitní péče v psychiatrii 

2007 Švédsko, Goteborg, Stockholm: HOPE Exchange Programme for Hospital Professionals, „Improving continuity of care: the role of IT.  

2010 Nizozemí, Groningen: organizace psychiatrických služeb v Holandsku 

2011 Itálie, Terst – WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health   

2014 Norsko, Kirkenes – Komunitní psychiatrická péče v Norsku 

2018  UK,  Hatfield, Hertfordshire trust – Komplexní služby pro duševně nemocné 

2022 – Oslo, Mental health services in Norway, University of South- Eastern Norway 

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

petr@vszdrav.cz

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign