Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Radomír Vlk

Jméno

Radomír

Příjmení

Vlk

Tituly před jménem

Mgr.

Pracovní pozice

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

  • 2022-dosud ZOS - operátor tísňové linky
  • 2010-2022 VVS - odborný lektor
  • 2002-dosud Zdravotnický záchranář

Obor činnosti

Urgentní medicína, Urgentní a válečná medicína, První pomoc, Medicína katastrof a hromadných neštěstí, Akutní a kritické stavy, resuscitace 

Dosažené vzdělání

2013-2015

Vysoká škola zdravotnictva a socialnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva (Mgr.)

2008-2011

Slovenská zdravotní univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií (Bc.)

1998-2001

Vyšší zdravotnická škola 5. května (DiS.)

 

Specializační vzdělávání:

2011-2016 Zdravotický záchranář pro urgentní vzdělávání

2017-2018 Organizace řízení zdravotnictví

2020-2021 Manažer dalšího vzdělávání

 

Certifikované kurzy:

2015 – Ošetření polytraumatizovaného pacienta v praxi dle § 64 zákona 96/2004 Sb. ÚVN-VFN Praha, č.j.: 47792/2013-11/ONP.

2012 – Operační řízení přednemocniční péče dle § 64 zákona 96/2004 Sb. vzdělávací program, MZČR č. j. 32865/2011/VZV.

2011 - PEER pro psychosociální intervenční službu, 95 hodinový kvalifikační kurz v rámci komplexního vzdělávání zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

2003 - roční Kardiologický kurz sester intenzivní péče na koronární jednotce dle § 39 vyhlášky č. 77/1981 Sb.

 

Kurzy:

2019 – 10. 12. - Krizové situace na kurzech simulační medicíny, Aesculap akademie - B. Braun Dialog

2017 – 26. 2. - Newborn Life Support (NLS) Provider, European resuscitation concil.

2017- 23. 3. – 24. 3.-  Medical Crew resource management training.

2016 – 10. 9. - Advanced Life Support (ALS) Provider, European resuscitation concil.

2016 - Metoda zážitkové pedagogiky - cyklus pěti kurzů (Zážitková pedagogika v praxi MŠMT, č.j. MSMT - 18234/2014-1-577, Hra MŠMT, č.j.: 15534/2015-1-536, Review – práce ve skupině MŠMT, č.j. MSMT - 18234/2014-1-577, Dramaturgie zážitkové pedagogiky MŠMT, č.j. MSMT - 18234/2014-1-577, Řízení psychického rizika MŠMT, č.j.: 12163/2013-201-326) Ukončení 6/2016.

2015 - 1.12. - 4.12.15 - Uživatelská prezentace systému PEGAS- úroveň "uživatel/školitel". Příloha č. 2 k č.j.: 3399/15-PMC/Mg (radiostanice Matra).

2014 – Zajištění dýchacích cest a UPV v PNP a při mimořádných událostech.

2013 - Práce s metodikou výuky zážitkem- rozvoj kompetencí lektorů pracujících se zážitkovým způsobem výuky, Sdružení Podané ruce, o. s.

2012 - Airway management a difficult airway, LMA centre of excellence Brno.

Pedagogicko-výchovná činnost

Od roku 2010 lektorská činnost v rámci Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP

Publikační činnost

VLK, R. Integrovaný záchranný systém. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, 2017. CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS. (100 %)

Další aktivity

Člen sekce nelékařských zdravotnických pracovníků společnosti Urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, od 2016 člen revizní komise Komory zdravotnických záchranářů ČR

Od roku 2019 - prezident Komory zdravotnických záchranářů ČR

Publikační činnost

2022 – Trčková P., Franěk O., Vlk R. První pomoc a škola III. Díl Kapitola třetí – Jak dnes ve školách učit první pomoc? Prevence, časopis pro školní praxi. Ročník 19., číslo 3, s 24-25, ISSN 1214-8717.

2022 – Trčková P., Franěk O., Vlk R. První pomoc a škola II. Díl Kapitola druhá – Něco se stalo, co s tím? Prevence, časopis pro školní praxi. Ročník 19., číslo 2, s 24-25, ISSN 1214-8717.

2022 – Trčková P., Franěk O., Vlk R. První pomoc a škola I. Díl Kapitola první – První pomoc a škola. Prevence, časopis pro školní praxi. Ročník 19., číslo 1, s 24-25, ISSN 1214-8717.

2020 – D. Peřan, P. Cmorej, J. Pekara a kol. Komentované kazuistiky z přednemocniční neodkladné péče. Praha: Grada, 2020, 240 s. ISBN 978-80-271-3008-5. (pozn. R. Vlk dvě kazuistiky: Intoxikace léky a Otevírání bytu).

2020 – D. Peřan; J. Pekara; R.Vlk a kol., Národní srovnání počtů absolventů a personálních požadavků zdravotnických záchranných služeb po zrušení vyšších odborných zdravotních škol. Urgentní medicína, časopis pro neodkladnou péči. Ročník 23., 1 vydání; s 17-20, ISSN 1212-1924.

2020 – R. Vlk; Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu v praxi, Florence, odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Ročník XVI., 3-4 vydání; s 14-18, ISSN:1801-464X.

2019 – Kolektiv autorů, Inovační kurz: výuková skripta. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, 2020. ISBN 978-80-907428-6-4.

2019 - D. Peřan; R. Vlk a kol., Systém vzdělávání na zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy, Urgentní medicína, časopis pro neodkladnou péči. Ročník 22., 2 vydání; s 37-48, ISSN 1212-1924.

2019 – Kolektiv autorů, Inovační kurz: výuková skripta. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, 2019. ISBN 978-80-907428-3-3.

2019 - Halamka J. Vais L., Kubát M., Vlk R. Pacient se subkutáním implantabilním kardioverter defibrilátorem v přednemocniční spéči. Urgentní medicína, časopis pro neodkladnou péči. Ročník 22., 1 vydání; s 30-33, ISSN 1212-1924.

2018 - Vlk R. Připravují se změny vzdělávacího programu specializačního vzdělávání pro NLZP v oboru Urgentní medicína [online]. Poslední aktualizace [12.12.2018]. [cit. 2018-12-12] Dostupný na internetu: https://www.komorazachranaru.cz/aktualita/pripravuji-se-zmeny-vzdelavaciho-programu-specializacniho-vzdelavani-pro-nlzp-v-oboru-urgentni-medicina.

2015 - Vlk R. Reportáž R. Vlka. Jak se vaří u sousedů aneb master chef po Falcku. [online]. Poslední aktualizace [5.12.2015]. [cit. 2015-12-05] Dostupný na internetu: https://www.komorazachranaru.cz/aktualita/reportaz-r-vlka-jak-se-vari-u-sousedu-aneb-master-chef-po-falcku.

2015 - Vlk R.: Záchranáři nechtějí měnit systém, to systém mění záchranáře! [online]. Poslední aktualizace [27.6.15]. [cit. 2015-05-21] Dostupný na internetu komorazachranaru.cz/index.php?page=aktualita&titulek=kdo-je-a-jak-vznikl-tzv-superzachranar-aneb-zdravotnicky-zachranar-specialista-v-um.

2014 - VLK R.: První pomoc „v první linii“; Svět farmacie, Roč. 1., 3. vydání; s 14-16; MK ČR E 21511 (článek v časopise).

2014 - Trčková P. Franěk O. Vlk R. Metodická příručka pro výuku první pomoci na základních školách. Vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022. PAF GROUP s.r.o. 2014.

2014 - Trčková P. Franěk O. Vlk R. Metodická příručka pro výuku první pomoci na středních školách včetně víceletých gymnázií. Vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022. PAF GROUP s.r.o. 2014.

Přednášková činnost, zahraniční stáže

2020 – Vlk R. Kam kráčí NLZP na ZZS. mezinárodní odborná konference Komory záchranářů ZZS ČR. Lednice 1. -. 2.10. 2020.

2020 – Vlk R. Intoxikace léky. XVI. Pelhřimovský podvečer. Pelhřimov – online 10. – 11. 12. 2020

2020 – Vlk R. Otvírání bytu. XVI. Pelhřimovský podvečer. Pelhřimov – online 10. – 11. 12. 2020

2020 – Vlk R. Kompetencie a sociálne zabezpečenie záchranárov v ČR. IX. konference záchranárov IZS, Rescue Day 2020. Poprad 31.1.2020.

2019 - Vlk R. Specializace ZZ UM - změny vzdělávacího plánu X. odborná konference KZ ZZS ČR; Lednice 3. 10. 2019.

2018 - Vlk R., Křivánek Z. Urgentní medicína – specializace v praxi. XIV. Pelhřimovský podvečer. Pelhřimov 15. – 16. 11.2018.

2018 – Vlk R. Standardizace předávání informací o pacientovi. XIII. Edukačne – odborná konference pracovní skupiny kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti z. s. Praha 3. 11. 2018.

2018 – Vlk R. Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu. XIII. Edukačne – odborná konference pracovní skupiny kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti z. s. Praha 3. 11. 2018.

2018 - Štěpánek K., Vlk R. a kol. Kompetenční systém vzdělávání. 18. Brněnské dny urgentní medicíny. Mikulov 18. – 20. 4. 2018.

2016 - Vlk R. Specializační vzdělávání záchranář pro UM v praxi. VIII. mezinárodní odborná konference Komory záchranářů ZZS ČR. Olomouc 3. 2016. Č.j.: KZ ZZS ČR-OK-014-2016

2015 - Vlk R. KPR - nácvik, Praktický blok. Česká lékařská komora Kurz /15 - PNP. Praha 3. 10. 2015. ČLK.

2015 - Vlk R. Simman 3G, lektor bez výplaty. Pracovní setkání uživatelů simulační techniky Laerdal. Praha 22. 9. 2015. UNP/022/2015.

2015 - Pekara J. Vlk R. Místo činu - metodická úloha. ročník metodického cvičení krizové připravenosti. Praha 19. 9. 2015. UNP/155/2015.

2015 - Vlk R. Pekara J. Setkání vzdělavatelů ZZS. ročník metodického cvičení krizové připravenosti. Praha 18. 9. 2015. UNP/155/2015.

2015 - Vlk R. Prověřování znalostí ZZS hl. m. Prahy. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. Brno 24. 4. 2015. OZ 745/15.

2015 - Vlk R. KPR - nácvik, Praktický blok. Česká lékařská komora Kurz 8/15 - PNP. Praha 7. 2. 2015. ČLK 37664.

2014 - Pekara J. Vlk R. Napadení - metodická úloha. 3. ročník metodického cvičení Pražská 155. Praha 18. 9. 2014. UNP/2014.

2014 - Vlk R. Činnosti Vzdělávacího centra ZZS HMP. 3. ročník metodického cvičení Pražská 155. Praha 18. 9. 2014. UNP/2014.

2014 - Vlk R. Vzdělávání záchranáře jako bludný balvan. Pelhřimovský-2014ý podvečer. Pelhřimov 14. 11. 2014. POUZPČSM OZ 1617/14.

Kontakt

vlk@vszdrav.cz

Konzultační hodiny

pátek 13:00 - 15:00

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign