Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Pavlína Tůmová

Jméno

Pavlína

Příjmení

Tůmová

Tituly před jménem

Mgr.

Tituly za jménem

 
   

Pracovní pozice

1994–1999 Vojenská nemocnice Plzeň, Chirurgické oddělení + ARO

1999 – 2005 FN Plzeň, Klinika ortopedie a traumatologie – lůžkové oddělení + ambulance

2005-2013 FN Plzeň, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

2013-2019 FN Plzeň, Kardiologická JIP, staniční sestra. Výuka PSS anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

2018–2022 Plastická chirurgie, Aestea s.r.o., všeobecná sestra anestezie, instrumentářka

2019–2022 Nemocnice Plzeňského kraje, Stodská nemocnice, hlavní sestra

2020–2023 FZS ZČU, Plzeň, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, asistent, interní auditor systému managementu kvality, manager kvelity.

2022 – dosud Penta Hospitals CZ s.r.o., Sokolovská Nemocnice, ředitelka ošetřovatelské péče

Obor činnosti

Odborná praxe (mentor), Ošetřovatelská intenzivní péče (cvičící), Zdravotnický management, ekonomika a pojišťovnictví (cvičící)

Dosažené vzdělání

2012 FZS, JU, České Budějovice, Ošetřovatelství, Bc.

2014 VŠZaSP sv. Alžběty, Bratislava. Ošetřovatelství, Mgr.

2020 – dosud  FZS, JU, České Budějovice. Ošetřovatelství, Ph.D.

Pedagogicko-výchovná činnost

2013 Specifika ošetřovatelské péče o chronické rány a defekty.

2014 Prevence vzniku nežádoucích událostí v oblasti používání zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem.

2016 Koučing nástroj rozvoje zaměstnanců aneb jak zvýšit odpovědnost a výkonnost

2015 Komunikace při vedení týmů – mimořádný kurz

2015 Klíč k úspěchu – aktivní vedení týmů

2015 Co je prokrastinace a jak s ní bojovat

2017 Kontinuální eliminační metody.

2017 Kanylace centrální a periferní žíly pod ultrazvukovou kontrolou, péče o zavedený PICC a CŽK.

2018 Péče o pacienta se zavedeným portem.

2018 Odborná stáž na kanylaci po UZ a zavádění PICC – FN Hradec Králové.

2021 Interní auditor systému managmentu kvality

2022 Manažer kvality

Publikační činnost

TŮMOVÁ, P. a S. BÁRTLOVÁ. Kvalita předávání informací při propuštění pacienta z akutní péče do domácího ošetřování a při překladu mezi poskytovateli zdravotní péče. Logos Polytechnikos. 2023, č. 2. ISSN 2464-7551   

TŮMOVÁ, P. a S. BÁRTLOVÁ. Předávání informací při překladu pacienta prostřednictvím komunikačního nástroje SBAR. Kontakt. DOI:10.32725/kont.2023.026.                                                                                      

TŮMOVÁ, P., M. HROMÁDKA and J. MLÍKOVÁ. Neurological outputs in patients after the fibrillation of circulatory arrest. Journal of nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, 2020, 3–4, pp 49 – 54.            

TŮMOVÁ, P. Akutní stavy v kardiologii,  In FREI et al. Akutní stavy pro nelékaře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2016. ISBN 978-80-261-0498-8.                                                                                                               

Další aktivity

Školitel – Ošetřovatelská péče o cévní vstupy, Ošetřovatelská péče o chronické rány, Elektronizace

dokumentace, elektronizace Zdravotnické dokumentace.

Projektová a grantová činnost

Projekt AZV NU23-09-00369 „Sestrou koordinovaná komplexní edukace při chronické ischemické chorobě srdeční“. Člen řešitelského týmu.

Přednášková činnost, zahraniční stáže

2022- 3rd International Conference of PhD Students of the Study Program Nursing.  Jessenius Faculty of Medicine in Martin. 25.–26. May 2022.

2022 – XXIX. národní konference na Západočeských pneumologických dnech s tématem „Kvalita předávání informací při překladu pacienta mezi poskytovateli zdravotní péče v pandemickém období“.

2018 – Colour of sepsis – Neurologický výsledek u pacientů po fibrilační zástavě.

2017 – 15. Konference Akutní kardiologie ČAAK ČKS – Porovnání invazivně měřených hodnot TK oproti nepřímému měření oscilometrickou a auskultační metodou pomocí duálního tonometru u nemocných v akutní péči.

2017 – XI. Kongres České společnosti intenzivní medicíny – Neurologický výsledek u pacientů po fibrilační zástavě.

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

tumova@vszdrav.cz

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign