Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Marie Vlachová

Jméno Marie
Příjmení Vlachová
Tituly před jménem Mgr.
Tituly za jménem  
   
Pracovní pozice Asistent
Obor činnosti Pediatrické ošetřovatelství
Dosažené vzdělání 1984-1989 FF UK, Praha, obor učitelství odborných předmětů pro SZŠ, dosažené vzdělání – Mgr.
Registrovaná všeobecná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání
Specializovaná způsobilost Organizace a řízení ve zdravotnictví
Specializovaná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry
1974-1978 Střední zdravotnická škola, Praha, obor Dětská sestra
Publikační činnost

VLACHOVÁ, M. Zdravá nemocnice. In: XVII. konference s mezinárodní účastí „Cesta k modernímu ošetřovatelství“. FN Motol, Praha, 2015. ISBN 978-80-87347-20-1.
VLACHOVÁ, M. Komunikace v managementu. In: XVII. konference s mezinárodní účastí „Cesta k modernímu ošetřovatelství“. FN Motol, Praha, 2015. ISBN 978-80-87347-20-1. 

VLACHOVÁ, M. Komunikace v managementu. Recenzovaný sborník příspěvků z konference Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII, 2015. ISBN 978-80-87347-20-1. 

VLACHOVÁ, M. Zdravá nemocnice. Recenzovaný sborník příspěvků z konference Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII, 2015. ISBN 978-80-87347-20-1.
VLACHOVÁ, M. Republic: Standards Compliance and Service Provision. Clinical Health Promotion. 2014, 4(1), s. 15-21. ISSN 2226-5864. 

VLACHOVÁ, M. a B. MRZENA. Ošetřovatelská péče o dítě. Praha: VŠZ, 2014. 978-80-905728-4-3. 

VLACHOVÁ, M. Umělé neuronové sítě a jejich využití v komunikaci, Dětská sestra – od kvalifikace ke specializaci.  Recenzovaný sborník příspěvků z konference Cesta k modernímu ošetřovatelství XV. 2013. ISBN 978-80-87347-14-0. 
VLACHOVÁ, M. Jistota a bezpečí dítěte, kompetence sestry. In „HI TEC versus HITOUCH“ – recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Praha: VŠZ, 2012. s. 33-35. ISBN 978-80-904955-6-2. 

VLACHOVÁ, M. Komunikační dovednosti sester. In: Recenzovaný sborník příspěvků z konference Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII 15. 9. – 16. 9.2011. ISBN 978-80-87347-05-8. 

NOVAKOVA, J. a M. VLACHOVÁ. Pilotní projekt – komunikační dovednosti sester. In: Recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. Praha: FN Motol, 2011, s. 9-11. ISBN 978-80-87347-05-8. 

VLACHOVÁ, M. Ošetřovatelský proces. In: SEDLÁŘOVÁ, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. 248 s. ISBN 978-80-247-1613-8.

Pedagogicko-výchovná činnost
Vedení bakalářských a magisterských prací.
Oponent bakalářských prací.
Vedení pedagogické praxe.  
Výuka zdravotnické psychologie, klinické psychologie, komunikace, ošetřovatelství v pediatrii.
Výuka somatologie, psychologie a komunikace v rámci sanitářských kurzů.
Odborné semináře Informovanost a bezpečnost pacienta a Monitorování bolesti.
Certifikovaný kurz pro laboranty, ÚHKT Praha.
Vzdělávací programy specializačního vzdělávání (Ošetřovatelská péče v pediatrii, ARIP).
Další aktivity
Asistentka pro ošetřovatelskou péči ve FN v Motole
od 2006 - Člen Akreditační komise MZ ČR
od 2005 - Člen zkušební komise akreditovaných kvalifikačních kurzů MZ ČR
od 2008 - Spoluředitel projektu Zdravá nemocnice
od 2011 - Koordinátor projektu Zdravá nemocnice ve FN Motol
Projektová a grantová
činnost
Projekt Zdravá nemocnice
Projekt Leonardo da Vinci; Erasmus
Komunikace po webových stránkách
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

konference
10 domácích konferencí ročně
ze zahraničních ELA Taaragona 2010, Londýn 2008, EMLA Helsinki 2008


zahraniční stáže

Instituto di Tumori, Miláno (Itálie); Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (Slovensko)

 

ocenění

Čestný člena společnosti č 90 ČLS JEP, medaile ČLS JEP, čestný člen ČLS JEP

Telefon, mobil +420 224 431 046
E-mail/e-maily vlachova@vszdrav.cz
Konzultace po předchozí domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign