Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Jméno Jaroslav
Příjmení Pekara
Tituly před jménem Mgr.
Tituly za jménem Ph.D.
   
Pracovní pozice

Vedoucí Katedry Zdravotnického záchranářství
Vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranář

Obor činnosti

Zdravotnický záchranář se stanovenými kompetencemi podle Vyhlášky 55/2011 Sb.
Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče sestry pro intenzivní péči se stanovenými kompetencemi podle Vyhlášky 55/2011 Sb.
Zapsán v registru zdravotnických pracovníků pro ČR: Zdravotnický záchranář, reg. číslo: 018-0153-7276, platnost do: 31. 7. 2023, Všeobecná sestra, reg. číslo: 005-0108-4034, platnost do: 12. 4. 2020
člen ČAS - Pracovní skupina pro bezpečí personálu

člen Výboru sekce Nelékařských zdravotnických pracovníků, ČLS JEP -  Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Dosažené vzdělání Z004 SZŠ a VŠZ Vsetín
2007 Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta: Specializace ve zdravotnictví. Bakalářské studium, obor: Zdravotnický záchranář.
2009 UK Praha, 1. LF: Specializace ve zdravotnictví. Magisterské studium, obor: Intenzivní péče.
2016 Jihočeská univerzita České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta. Doktorandské studium, obor: Ošetřovatelství. 

Pedagogicko-výchovná činnost

odborný asistent
vedení závěrečných prací
zaměření na simulační výuku, zážitkovou pedagogiku, inovativní metody výuky, kritické myšlení
member of  European Violence in Psychiatry Research Group
člen skupiny Bezpečnost personálu Aesculap Akademie
(member of  Organisation: Safety of Staffs in The Health Care in the Czech Republic)

interní auditor kvality
trenér simulační analýzy

Publikační činnost

Článek v jiném recenzovaném časopise (ČR): 

PEKARA, JAROSLAV A PETR KOLOUCH, 2017. Zkušenosti s násilím ve vztahu zdravotník a pacient na ZZS HMP v letech 2004-2014. Urgentní medicína. 1/2017. ISSN 1212-1924

PEKARA, Jaroslav, 2016. Najčastejším terčom násilia sú sestry. Mafra Slovakia: Zdravotnícké noviny. 32/2016. ISSN: 1355-4477. odkaz na článek

CMOREJ, PATRIK, PEKARA, JAROSLAV a kol., 2016. Anafylaxe v kontextu evidence based medicine. Urgentní medicína. 2/2016. ISSN 1212-1924

PEKARA, J. Proč dochází k násilným incidentům při ošetřování pacientů? Florence. 2014, X(1-2), 31–33. ISSN 1801-464X.

PEKARA, J. Význam komunikace při prevenci násilných incidentů. Florence. 2014, X(3), 23–25. ISSN 1801-464X.

PEKARA, J. Metodické cvičení Pražská 155 – úloha Nemocnice. Urgentní medicína. 2014, č. 1, s. 10–12. ISSN 1212-1924

PEKARA J. Násilí ve zdravotnictví. Praktický lékař. 2013, 6(93), 264-268. ISSN 0032-6739.

PEKARA, J. Násilí a české ošetřovatelství. Florence. 2013. IX(12), 20–22. ISSN 1801-464X.

PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M., Násilí jako psychiatrický problém. Florence. 2012. č. 1/2012. Ročník VIII. s. 34. ISSN 1801-464X s.

PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M., Prevence násilí v ošetřovatelství (Přehledová studie). Prevence úrazů, otrav a násilí. Ročník 7. Číslo 2/2011. ISSN 1801-0261, 1804-7858 (online).

PEKARA, J. Proč dochází k násilným incidentům při ošetřování pacientů? In: Florence. 2014, X(1-2), 31–33. ISSN 1801-464X.
PEKARA, J. Význam komunikace při prevenci násilných incidentů. In: Florence. 2014, X(3), 23–25. ISSN 1801-464X.
PEKARA, J. Metodické cvičení Pražská 155 – úloha Nemocnice. In: Urgentní medicína. 2014, č. 1, s. 10–12. ISSN 1212-1924
PEKARA J. Násilí ve zdravotnictví. In: Praktický lékař. 2013, 6(93), 264-268. ISSN 0032-6739.
PEKARA, J. Násilí a české ošetřovatelství. Florence. 2013. IX(12), 20–22. ISSN 1801-464X.
MORAVCOVÁ, K. Americká poučení. In: Sestra. 2013, (3-4). ISSN 1335-9444

PEKARA, J., SATINSKÝ, I. Je intenzivní péče bezpečná? Florence. 2012. č. 11/2012. Ročník VIII. s. 15-18. ISSN 1801-464X s.
PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M., Násilí jako psychiatrický problém.Florence. 2012. č. 1/2012. Ročník VIII. s. 34. ISSN 1801-464Xs.
PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M., Prevence násilí v ošetřovatelství (Přehledová studie). Prevence úrazů, otrav a násilí. Ročník 7. Číslo 2/2011. ISSN 1801-0261, 1804-7858 (online).
PEKARA, J., Kazuistika Tonutí – využití oscilační ventilace u dospělých. Florence. 2011.č. 4/2011. Ročník VII. s. 12–14. ISSN 1801-464X s.
PEKARA, J.,  Intoxikace tricyklickými antidepresivy – prothiaden 7,5 g. Florence. 2009. č.12/2009. Ročník V. s. 18–20. ISSN 1801-464X.
PEKARA, J., Kompetence zdravotnických záchranářů v České republice. Urgentní medicína. 3/2009. s. 4–6. ISSN 1212 – 1924.

PEKARA, J., Napadení zdravotnických záchranářů v České republice. Florence. 2006. č. 4/2007. Ročník III. s. 175–176. ISSN 1801-464X.

PEKARA, Jaroslav., 2016. Zvládat agresivní pacienty pomáhá vhodná komunikace. Se základy seznámí i krátké školení. Zdravotnickýdenik.cz, dostupné z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/09/zvladat-agresivni-pacienty-pomaha-vhodna-komunikace-se-zaklady-seznami-i-kratke-skoleni/ 

PEKARA, Jaroslav., 2016. Nejčastějším terčem násilí ve zdravotnictví jsou zdravotní sestry, potvrdila česká studie. Zdravotnickýdenik.cz, dostupné z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/08/nejcastejsim-tercem-nasili-ve-zdravotnictvi-jsou-zdravotni-sestry-potvrdila-ceska-studie/

Cmorej, Jaroslav., Pekara, Jaroslav. a kol., 2016. Anafylaxe v kontextu evidence based medicine. Urgentní medicína. 2/2016. ISSN 1212-1924

PEKARA, Jaroslav, 2016. Najčastejším terčom násilia sú sestry. Mafra Slovakia: Zdravotnícké noviny. 32/2016. ISSN: 1355-4477. odkaz na článek


Článek v jiném recenzovaném časopise zahraničním

TREŠLOVÁ, M. a J. PEKARA. Provision of nursing care with or without therapeutic commnication intervention. US-China Law Review. USA: David Publishing. 2016, 13(1). ISSN 1548-6605.   

PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M. and P. HULINSKÝ, 2014. Education experiment: short time education - long time results for practice. In: Journal of Health Science. 2014. ISSN 2328-7136.

PEKARA, Jaroslav, Marie TREŠLOVÁ a Petr HULINSKÝ, 2014. The Experiences With Nurses Trainings Concerning Prevention of Violence in the Czech Republic in Years 2010-2013. In: Psychology Research. Vol. 11, No. 11., pp. 922-927. ISSN 2159-5542.

PEKARA, J. a I. SATINSKÝ. Je intenzivní péče bezpečná? Sestra (slovenská). 2013, č. 7-8. ISSN 1335-9444.
PEKARA, J. a M. TREŠLOVÁ. Pacifikace agresivního klienta – cizince. In: Pielegniarstwo ponad granicami. Lodz, 2011. ISBN 978-83-906824-1-9.


On-line články: 

Prevence násilí na pracovišti, 2012-02-05
Odkaz: http://www.florence.cz/osetrovatelstvi/zpravodajstvi/prevence-nasili-na-pracovisti

Belianské dni ošetrovaťelstva – ošetrovateľstvo bez hraníc. 1.12.201.1
Odkaz: http://www.florence.cz/osetrovatelstvi/zpravodajstvi/belianske-dni-osetrovatelstva-osetrovate-stvo-bez-hranic
Lodžské dny ošetřovatelství, 16.5.2011.
Odkaz:http://www.florence.cz/osetrovatelstvi/zpravodajstvi/lodzske-dny-osetrovatelstvi


Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku domácí konference:

PEKARA, J. Multikulturní ošetřovatelství. pro studující zdravotnická nelékařská povolání. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2019. ISBN 978-80-88249-05-4.

HAMPLOVÁ, L., HULINKÝ, P., JEXOVÁ S., PEKARA J. Problematika zdravotní gramotnosti v České republice. In. Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání ve zdravotnictví, Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2015, s. 49-56. ISBN 978-80-905728-2-9.

HAMPLOVÁ, L., HULINKÝ, P., JEXOVÁ S., PEKARA J. Problematika zdravotní gramotnosti v České republice. In. Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání ve zdravotnictví, Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2015, s. 49-56. ISBN 978-80-905728-2-9.

HAMPLOVÁ, L. a J. PEKARA. Rizika při výkonu zdravotnického povolání. In: Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí – Pečujeme bezpečně? Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 91-97. ISBN 978-80-904955-7-9

HAMPLOVÁ, L., HULINKÝ, P., JEXOVÁ S., PEKARA J. Problematika zdravotní gramotnosti v České republice. In. Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání ve zdravotnictví, Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2015, s. 49-56. ISBN 978-80-905728-2-9.

HAMPLOVÁ, L. a J. PEKARA. Rizika při výkonu zdravotnického povolání. In: Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí – Pečujeme bezpečně? Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 91-97. ISBN 978-80-904955-7-9.

Článek v časopise s IF (impact factor):
PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M. and P. HULINSKÝ. Education experiment: short time education - long time results for practice. In: Journal of Health Science. 2014. ISSN 2328-7136.

PEKARA, J., J. KNOR, J. SEBLOVA, D. PERAN, P. CMOREJ and J. NEMCOVA. Qualitative research of violent incidents between young paramedics in the Czech Republic. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2019. ISSN 1757-7241. IF 2.634 v tisku
PERAN, D., K. PUKOVCOVA, J. PEKARA, M. NESVADBA, V. NEDVED, P. CMOREJ, P. BOHM and A. MAMOVA. Lithium intoxication in the pre-hospital care with stroke symptoms – Case report. Neuro Endocrinol Lett. 2019, Mar 11;40(1):17-21. ISSN 0172-780X. IF 0.66
PERAN D., P. CMOREJ and J. PEKARA. Bystander hit by leakage current from S-ICD. Resuscitation. 25. March 2019. pii: S0300-9572(19)30091-7. doi: 10.1016/. ISSN 0300-9572. IF=5.863
PEKARA, J., P. ZVOLSKY and D. PERAN. Case study: modified Valsalva manoeuvre. World Journal of Advance Healthcare Research, 2018, vol. 2(6), 75-77. ISSN 2457-0400. IF 3.458.
PERAN, D., J. KODET a J. PEKARA. Oxygen concentration during patient transportation in the ambulance of the EMS. International Journal of Engeneering Technologies and Management Research. 2018, 5(9), 1-6. ISSN 2454-1907. IF 2.764
FRANEK, O., J. PEKARA, M. POHLOVA, P. SUKUPOVA and J. BELOHLAVEK. Transport during ongoing resuscitation instead of on-scene resuscitation can be beneficial for selected patients with refractory out-of-hospital cardiac arrest and ventricular fibrillation as a first observed rhythm. Perfusion. Volume 33, number IS, May 2018, ISSN 0267-6591. IF 1.134
PEKARA, J., D. PERAN, O. FRANEK and J. BELOHLAVEK. The psychological impact of considering and instituting an ECMO track for prehospital and hospital teams involved in the care of cardiac arrest victims. Perfusion. Volume 33, number IS, May 2018, ISSN 0267-6591. IF 1.134
PERAN, D., J. PEKARA, O. FRANEK and J. BELOHLAVEK. Collapse to decision on transport with ongoing CPR and collapse to ECMO times in Prague OHCA study – preliminary analysis. Perfusion. Volume 33, number IS, May 2018, ISSN 0267-6591. IF 1.134


Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku zahraniční konference: 

PEKARA, J. The Experiences with Violence and Prevention of Violence in The Prague Emergency Medical Service in Years 2004 – 2014. In: Kavanah: Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Copenhagen, Denmark, 2015. ISBN 978-90-574-0112-1.

PEKARA, J., L. HAMPLOVÁ and P. HULINSKÝ. The Experiences With Nurses Trainings Concerning Prevention Of Violence In The Czech Republic In Years 2010-2013. In: Proceedings booklet meedical workshops. 21.-22. july 2015, Istanbul, Turkey. Pp. 163-170. ISBN 978-605-86637-6-3.

HAMPLOVÁ, L. a J. PEKARA. Nové trendy v edukaci obyvatel ke zdravému životnímu stylu. In: Mezinárodní vědecká konference Univerzity J. Selyeho „Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní“. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 443-448 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-073-9.

PEKARA, J. Evropský kongres o násilí (nejen) v psychiatrii. In: Medicínsko-právne problémy kardiopulmonálnej resuscitacie v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Bratislava: UK Bratislava, 2013. 127-128 s. ISBN 978-80-223-3263-7.

PEKARA J., TREŠLOVÁ, M. The Experiences with Nurses Trainings Concerning Prevention of Violence in the Czech Republic in years 2010–2013. In: Kavanah: Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Ghent, Belgium, 2013. ISBN 978-90-574-0112-1.

PEKARA, J. Third party violence in health and social sector in Czech Republic. Bi-partner discussion in project of Third party violence. Oslo. Association of Cities and Municipalities Oslo. 17.3.–20.3.2013.

PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M. Violence in nursing. Present and the Future of the Nursing and Midwifery. 2012. Czech Republic. 6th–7th in České Budějovice.

TROKŠIÁR, Ľ., PEKARA, J. Jsme tým? Belianské dni ošetrovaťelstva. Tatranská Kotlina, 2011. ISBN 978-80-8954-06-2.

HORÁKOVÁ, M., PROCHÁSKA, P, PEKARA, J. Zvyky a specifika romské minority při ošetřovatelské péči v ČR. Pielegniarstwo ponad granicami. Lodz, 2011. ISBN 978-83-906824-1-9.

PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M. Pacifikace agresivního klienta – cizince. Pielegniarstwo ponad granicami. Lodz, 2011. ISBN 978-83-906824-1-9. 

PEKARA, J., L. HAMPLOVÁ and P. HULINSKÝ. The Experiences With Nurses Trainings Concerning Prevention Of Violence In The Czech Republic In Years 2010-2013. In: Proceedings booklet meedical workshops. 21.-22. july 2015, Istanbul, Turkey. Pp. 163-170. ISBN 978-605-86637-6-3.

HAMPLOVÁ, L. a J. PEKARA. Nové trendy v edukaci obyvatel ke zdravému životnímu stylu. In: Mezinárodní vědecká konference Univerzity J. Selyeho „Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní“. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 443-448 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-073-9.
PEKARA, J. Evropský kongres o násilí (nejen) v psychiatrii. In: Medicínsko-právne problémy kardiopulmonálnej resuscitacie v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Bratislava: UK Bratislava, 2013. 127-128 s. ISBN 978-80-223-3263-7.
PEKARA J., TREŠLOVÁ, M. The Experiences with Nurses Trainings Concerning Prevention of Violence in the Czech Republic in years 2010–2013. In: Kavanah: Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Ghent, Belgium, 2013. ISBN 978-90-574-0112-1.

PEKARA, J. Third party violence in health and social sector in Czech Republic. Bi-partner discussion in project of Third party violence. Oslo. Association of Cities and Municipalities Oslo. 17.3.–20.3.2013.
TROKŠIÁR, Ľ., PEKARA, J. Práce sestry na neurochirurgickém sále. Belianské dni ošetrovaťelstva. Tatranská Kotlina, 2012. ISBN 978-80-89542-28-4.

PEKARA, J. Workshop: Řešení násilných situací ve zdravotnické praxi. Belianské dni ošetrovaťelstva. Tatranská Kotlina, 2012.

PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M. Violence in nursing. Present and the Future of the Nursing and Midwifery. 2012. Czech Republic. 6th–7th in České Budějovice.

TROKŠIÁR, Ľ., PEKARA, J. Jsme tým? Belianské dni ošetrovaťelstva. Tatranská Kotlina, 2011. ISBN 978-80-8954-06-2.

PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M. Fenomén násilí v ošetřovatelství. Belianské dni ošetrovaťelstva. Tatranská Kotlina, 2011. ISBN 978-80-8954-06-2.

HORÁKOVÁ, M., PROCHÁSKA, P, PEKARA, J. Zvyky a specifika romské minority při ošetřovatelské péči v ČR. Pielegniarstwo ponad granicami. Lodz, 2011. ISBN 978-83-906824-1-9.

PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M. Pacifikace agresivního klienta – cizince. Pielegniarstwo ponad granicami. Lodz, 2011. ISBN 978-83-906824-1-9.

Prezentace na domácí konferenci: 
PEKARA, J. Násilí při kontaktu s pacientem. "Pečujeme bezpečně?" 9. vědecká konference s mezinárodní účastí, VŠZ, o. p. s. , Praha a Vysoká škola tělesná výchovy a sportu, 14. 5. 2014.
PEKARA, J. Násilí při vzájemném kontaktu s pacientem. II. Mostecký den ošetřovatelství.
26.3.2013
PEKARA, J. Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči. Homolka, Odborná celostátní konference. Nemocnice na Homolce. 8.2.2013.
PEKARA, J. První pomoc pro zdravotníky. Homolka, Odborná celostátní konference. 23.11.2012.
PEKARA, J. Násilné situace ve zdravotnické praxi. Konference ČAS Praha Motol. 06.10.2012.
PEKARA, J. Agresivní pacient. 5. podzimní konference predzidia ČAS. 23.11.2012.

PEKARA, J. Agresivní pacient. Sestrafest. Žluté lázně, Praha. 19.9.2012.

PEKARA, J. Násilí v ošetřovatelské praxi. II. Mezinárodní konference ošetřovatelství online. Občanské sdružení Seppia. 16.4.2012

PEKARA, J. Bezpečná infuzní terapie a principy správné ochrany rukou ve zdravotnictví. Konference a semináře pro nelékařské obory, Dvouletý cyklus pořádaný Aesculap Akademií ve spolupráci a pod záštitou České asociace sester v rámci projektu MZ ČR v koordinaci s IPVZ. (Most, Přerov, Kolín, Ostrava, Liberec, Nový Jičín, Mladá Boleslav, Písek, Česká Skalice, Olomouc, Trutnov). 2011/2012

PEKARA, J. Bezpečná infuzní terapie. Sympozium intenzivní péče. 1. 12. 2011. Ústecký den ošetřovatelství, 2012. ISBN 978-80-7368-998-8.

PEKARA, J. Management technických atributů při krevních ztrátách v ÚVN. 11/2011.

PEKARA, J. Jsme tým, aneb komunikační úskalí mezi anestezií a perioperačními sestrami. Konference. ÚVN Praha, 14.6.2011.

PEKARA, J., Trešlová, M. Agresivní pacient při zásahu zdravotnické záchranné služby v ČR. Bezpečí zdravotníků. 3. jarní konference prezidia ČAS. ÚVN Praha. 08.05.2011.

PEKARA, J., Trešlová, M. Agresivní pacient při zásahu zdravotnické záchranné služby v ČR. Po stopách psychiatrického ošetřovatelství. Konference. ÚVN Praha. 20.04.2011.

PEKARA, J., Trešlová, M. Kazuistika: Fyzické napadení personálu. Konference Ostrava v urgentní péči, Ostrava, 2011. s. 50–52. ISBN 978-80-7368-805-9.

PEKARA, J., Trešlová, M. Podmínky napadení zdravotnického záchranáře v ČR. Konference Ostrava v urgentní péči, Ostrava, 2011. s. 48–50. ISBN 978-80-7368-805-9.

PEKARA, J. Problematika ošetřování romského prince – kazuistika. Konference Ostrava v urgentní péči, Ostrava, 2010.

PEKARA, J. Motivace pracovníků. Konference Ostrava v urgentní péči, Ostrava, 2010.

PEKARA, J. Problematika ošetřování romského prince – kazuistika. Multikulturní ošetřovatelství, Praha, 2009.

PEKARA, J. Septický šok nejasné etiologie – kazuistika. Hoderův den, Praha, 2009.

PEKARA, J. Hypotermie v roce 2008 ve FNKV po úspěšné KPR na oddělení RES. Křivánkovy dny, Pardubice, 2009.
PEKARA, J. Septický šok nejasné etiologie – kazuistika. Sympozium intenzivní péče, Ostrava, 2009.

PEKARA, J. Hypotermie v roce 2008 ve FNKV po úspěšné KPR na oddělení RES. Konference Ostrava v urgentní péči, Ostrava, 2009. Pekara, J. Intoxikace TCA. Konference Ostrava v urgentní péči, Ostrava, 2009.
PEKARA, J. Průzkum napadení zdravotnických záchranářů v České republice v roce 2005. Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek, Hradec Králové, 2006.
PEKARA, J. Násilí zdravotnických pracovníků. Celostátní konference zdravotních sester; Ostrava, 2006.

Redakční, recenzentní a editorské práce:
KOL. AUTORŮ. Pečujeme bezpečně? - Mezinárodní recenzovaný sborník. Praha: Vysoká škola zdravotnická, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, 2014. 109. ISBN 978-80-904955-7-9.

Skripta a učební texty (kapitoly):

VARGOVÁ, Branislava, HORÁK L., PEKARA J. a Iva PAVLÍKOVÁ, 2016. Intervence v případech domácího násilí. Praha: Rosa – centrum pro ženy z.s.

GARNEKOVÁ, Z., J. HLINOVSKÁ, V. BŘÍZOVÁ a J. PEKARA. Ošetřovatelské postupy. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

GARNEKOVÁ, Z., J. HLINOVSKÁ, V. BŘÍZOVÁ a J. PEKARA. Ošetřovatelské postupy. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

Další aktivity

PEER – poskytování podpory a strategie zvládání psychicky náročných profesních situací
vodácký instruktor
lektor prevence násilí a sebeobrany

 

Organizování odborných seminářů

Praktické zvládání násilného pacienta v klinické praxi – Dialog, Aesculap Akademie

Prevence násilí ve zdravotnictví – verbální a fyzická sebeobrana

 

Metodické cvičení:

Metodické cvičení Pražská 155 II. ročník. Garant úlohy Nemocnice. 20. – 22. 2013. ZZS HMP
Metodické cvičení Pád do metra. 29. – 30. 5. 2014. ZZS HMP.
Metodické cvičení Pražská 155 III. ročník. Garant úlohy napadení. 19. – 21. 2014. ZZS HMP.
Tunel Blanka. Metodické cvičení. ZZS HMP. 25. 9. 2014
Sarin. Metodické cvičení. ZZS HMP. 21. – 22. 10. 2014.            

Projektová a grantová
činnost

Projekt MZ ČR. Dvouletý cyklus pořádaný Aesculap Akademií pod záštitou České asociace sester v rámci projektu MZ ČR a IPVZ.
Cyklus přednášek Bezpečné prostředí zdravotníka z pohledu klinicko – pacientské komunikace. Jihlava – nemocnice. 2011/2012. Semináře na

proškolení cca 500 nelékařů v zásadách efektivní komunikace a komunikace s agresivními pacienty.
Téma přednášky: Bezpečná infúzní terapie, Ochrana rukou personálu v rámci cyklu přednášek pořádaných po celé ČR v roce 2012 – 2013.

 

Název programu: Erasmus+
Číslo projektu: 2018-1-PL01-KA2013-050652
Datum zahájení: 1. 10. 2018
Datum ukončení: 30. 9. 2020 

Telefon, mobil 00420-210-082-509
E-mail/e-maily pekara@vszdrav.cz
Konzultace

úterý 15:00 - 17:00

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign