Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Bořek Neškudla, Ph.D.

Jméno Bořek
Příjmení Neškudla
Tituly před jménem

Mgr.

Tituly za jménem Ph.D.
   
Pracovní pozice

Odborná latinská terminologie (cvičící)

Obor činnosti

1998-2000 – nakladatelství Diderot, redaktor

2000-2004 – Archiv UK, sam. věd. pracovník

Od 2005 – dosud Strahovská knihovna, knihovník

Od 2003 – Technická univerzita Liberec, lektor latinského jazyka a dějin starověku

Od 2005 - dosud VŠZ, o. p. s., odborný asistent

Dosažené vzdělání

Absolvent FFUK – obor Historie, latina

Pedagogicko-výchovná činnost

vedení a oponování rigorózních prací
vedení a oponování diplomových prací
vedení a oponování bakalářských prací
členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Publikační činnost

Jimp

NEŠKUDLA, B. Řehoř Hrubý z Jelení a takzvaný národní humanismus: K PĔTISETLETÉMU VÝROČÍ ÚMRTÍ ŘEHOŘE HRUBÉHO Z JELENÍ. Česká literatura [online]. 2014, 62(5), 728. ISSN 00090468.            (100 %)

 

Jost

NEŠKUDLA, B. Ferdinand I’s Interdiction of Czech Book-Print and its Impact on Czech Book Culture in the 16th Century. Historie – Otázky – Problémy [online]. 2015, 7(2), 111-120. ISSN 18041132.           (100 %)

NEŠKUDLA, B., P. VOIT, M. RYANTOVÁ a I. HLAVÁČEK. Knihovny a čtenářská recepce v období raného humanismu v Čechách; The Libraries and Reader's Reception in the Early Humanism Period in Bohemia [online]. 2014. ISSN edsbas.                                                                                                       (25 %)

NEŠKUDLA, B. CZECH NATIONAL HUMANISM. Acta Musei Nationalis Pragae, Series C – Historia Litterarum [online]. 2012, 57(3), 35-39. ISSN 00365351.                                                                            (100 %)

 

B

NEŠKUDLA, B., P. SERVENT a E. HECHT. Krvavé století 1914-2014: dvacet válek, které změnily svět/editoři Emmanuel Hecht, Pierre Servent; z francouzského originálu Le siècle de sang 1914-2014 ... přeložil Bořek Neškudla. 2015. ISBN 978-80-742-9630-7.                                                                                  (33 %)

BOLDAN, K., P. VOIT a B. NEŠKUDLA. Bohemia and Moravia. Volume I, The reception of antiquity in Bohemian book culture from the beginning of printing until 1547. 2014. ISBN 978-250-3551-7-9-1.                                                                                                                                                             (33 %)

NEŠKUDLA, B., I.A. HRDINA, J. PIŠNA, J. PAŘEZ, P. VOIT, J. SMOLKA a P. SEMERÁDOVÁ. Bibliotheca Strahoviensis. 11. 2014. ISBN 978-80-880-0904-7.                                                                                                   

Projektová a grantová
činnost
 

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

- Etické aspekty ošetřovatelské péče. 18. mezinárodní vědecká konference. dubna 2023, Praha.

- Multikulturní ošetřovatelství v perspektivě aktuální situace. 17. mezinárodní vědecká konference. dubna 2022, VŠZ, Praha, online přes platformu ZOOM.

-  Ošetřovatelská péče v době covidové. 16. vědecká konference s mezinárodní účastí.  1. června 2021, Praha, on-line

-  Duševní zdraví v ošetřovatelství vs. Ošetřovatelství v duševním zdraví. 15. vědecká konference s mezinárodní účastí.  4. dubna 2020, Praha, on-line

- Problematika seniorů v ošetřovatelství. 14. vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha, VŠZ. 16. dubna 2019.

-  Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči. 13. mezinárodní vědecká konference. Praha, VŠZ. 3. 4. 2018.

-  Preventivní programy v ošetřovatelské péči. 12. vědecká konference s mezinárodní účastí, VŠZ, o. p. s., Praha a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, 6. 4. 2017.

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

neskudla@vszdrav.cz

Konzultace

konzultační hodiny po domluvě

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign