Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Barbora Staňková, Ph.D.

Jméno Barbora
Příjmení Staňková
Tituly před jménem Mgr.
Tituly za jménem Ph.D.
Pracovní pozice Asistent
Obor činnosti Biochemie, Klinická biochemie, Hematologie
Dosažené vzdělání

2011-2019 doktorandské studium na 1. LF UK obor Biochemie a patobiochemie

2001 magisterské studium, UK Praha, Přírodovědecká fakulta, obor: Biochemie
1995 bakalářské studium, Univerzita Pardubice, Chem-techF, obor: Klinická biologie a biochemie
1992 Střední škola (Gymnázium Fr. Hajdy, Ostrava)

Pedagogicko-výchovná činnost
konzultant bakalářských prací
Publikační činnost

ZEMAN, Miroslav, Jaroslav MACÁŠEK, Marek VECKA, Barbora STAŇKOVÁ a Aleš ŽÁK. Elongázy mastných kyselin a jejich účast v patogeneze chorobných stavů. Klinická biochemie a metabolismus. 2019, 27(2), 66-71. ISSN 1210-7921. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/klinicka-biochemie/2019-2-21/elongazy-mastnych-kyselin-a-jejich-ucast-v-patogeneze-chorobnych-stavu-113215

VECKA, Marek, Aleš ŽÁK, Barbora STAŇKOVÁ, Š FOJTÍKOVÁ, Petra TOMÁŠOVÁ a Simona KUTOVÁ. Žlučové kyseliny – malé molekuly velkých možností. Chemické listy. 2019, 113(2), 82-89. ISSN 0009-2770.

MACÁŠEK, Jaroslav, Miroslav ZEMAN, Barbora STAŇKOVÁ, Marek VECKA, Eva TVRZICKÁ a Aleš ŽÁK. Elongázy mastných kyselin u pacientů s metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství. XXII. kongres o ateroskleróze, 6.–8. prosince 2018, Olomouc. 2018, 64(Suppl. 2), 16-17. ISSN 0042-773X. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/vnitrni-lekarstvi/2018-supplementum-2-1/sbornik-abstrakt-106696

ŽÁK, Aleš, Marek VECKA, Barbora STAŇKOVÁ, Miroslav ZEMAN, R. HROMÁDKA, František PERLÍK, Adolf SLABÝ a Michal BURDA. Antilipolytické účinky kyseliny nikotinové a jejích metabolitů: pilotní studie. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 90-107.
ZEMAN, Miroslav, Jaroslav MACÁŠEK, Marek VECKA, Barbora STAŇKOVÁ a Aleš ŽÁK. Elongázy mastných kyselin - význam ve fyziologii a klinice. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 81-89.

VECKA, Marek, Aleš ŽÁK, Eva TVRZICKÁ, Magdaléna DUŠEJOVSKÁ, Barbora STAŇKOVÁ a Miroslav ZEMAN. Vztah necholesterolových sterolů a kardiometabolických rizikových faktorů. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 72-80.

ŠIROKÁ, M., Zdenka HERTELYOVÁ, Eva TVRZICKÁ a Barbora STAŇKOVÁ. Polynenasýtené mastné kyseliny pri chronických ochoreniach. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 67-70.

MACÁŠEK, Jaroslav, Barbora STAŇKOVÁ, Marie JÁCHYMOVÁ, Marek VECKA, Miroslav ZEMAN, Eva TVRZICKÁ a Aleš ŽÁK. Asociace polymorfismů desaturáz mastných kyselin s kardiometabolickými rizikovými faktory. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 42-50.

HERTELYOVÁ, Zdenka, M. ŠIROKÁ, R. SALAJ, Eva TVRZICKÁ, Barbora STAŇKOVÁ a Alojz BOMBA. Lipidový metabolizmus a zastúpenie kyselín v animálnom modeli aterosklerózy a kolorektálnehi karcinómu. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 13-16.

FLORIÁNKOVÁ, M., Marek VECKA, Barbora STAŇKOVÁ, Peter SZITÁNYI a Aleš ŽÁK. Specifika lipidového metabolismu u pacientů s mentální anorexií. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 1-6.

VÁVROVÁ, Lucie, Barbora STAŇKOVÁ, Jana RYCHLÍKOVÁ a Aleš ŽÁK. Prohloubeni oxidačního stresu u karcinomu pankreatu vlivem malnutrice. Klinická biochemie a metabolismus. 2018, 26(3), 126-131. ISSN 1210-7921.

VECKA, Marek, Magdaléna DUŠEJOVSKÁ, Barbora STAŇKOVÁ, Ivan RYCHLÍK a Aleš ŽÁK. Necholesterolové steroly a mastné kyseliny u pacientů s terminálním renálním selháním. Atheroreview. Sborník abstrakt, XXI. kongres o ateroskleróze, 7. - 9. prosince 2017, Olomouc. 2018, 3(1), 88. ISSN 2464-6555.

MACÁŠEK, Jaroslav, Barbora STAŇKOVÁ, Marie JÁCHYMOVÁ, Marek VECKA, Miroslav ZEMAN, Eva TVRZICKÁ a Aleš ŽÁK. Asociace polymorfizmů desaturáz mastných kyselin s kardiometabolickými rizikovými faktory. Atheroreview. Sborník abstrakt, XXI. kongres o ateroskleróze, 7. - 9. prosince 2017, Olomouc. 2018, 3(1), 72. ISSN 2464-6555.

VECKA, Marek, Magdaléna DUŠEJOVSKÁ, Barbora STAŇKOVÁ, Ivan RYCHLÍK a Aleš ŽÁK. Necholesterolové steroly a mastné kyseliny u pacientů s terminálním renálním selháním. Vnitřní lékařství. 21. kongres o ateroskleróze, 7.–9. prosince 2017, Olomouc. 2018, 64(Suppl. 1), 29. ISSN 0042-773X. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/vnitrni-lekarstvi-clanek/21-kongres-o-ateroskleroze-7-9-prosince-2017-olomoucsbornik-abstrakt-63175

MACÁŠEK, Jaroslav, Barbora STAŇKOVÁ, Marie JÁCHYMOVÁ, Marek VECKA, Miroslav ZEMAN, Eva TVRZICKÁ a Aleš ŽÁK. Asociace polymorfizmů desaturáz mastných kyselin s kardiometabolickými rizikovými faktory. Vnitřní lékařství. 21. kongres o ateroskleróze, 7.–9. prosince 2017, Olomouc. 2018, 64(Suppl. 1), 14. ISSN 0042-773X. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/vnitrni-lekarstvi-clanek/21-kongres-o-ateroskleroze-7-9-prosince-2017-olomoucsbornik-abstrakt-63175

ŽÁK, Aleš, Miroslav ZEMAN, Marek VECKA, R. HROMÁDKA, Jaroslav MACÁŠEK, Eva TVRZICKÁ a Barbora STAŇKOVÁ. Pleitropní účinky žlučových kyselin. In: Atherosklerosa. 2017, s. 82-93. ISBN 978-89-905595-4-7.

VECKA, Marek, Magdaléna DUŠEJOVSKÁ, Barbora STAŇKOVÁ, Ivan RYCHLÍK a Aleš ŽÁK. Necholesterolové steroly a mastné kyseliny u pacientů v hemodialyzačním programu. In: Atherosklerosa. 2017, s. 58-65. ISBN 978-89-905595-4-7.

DUŠEJOVSKÁ, Magdaléna, Marek VECKA, Barbora STAŇKOVÁ, Ivan RYCHLÍK a Aleš ŽÁK. Lipoproteinový fenotyp u pacientů s terminálním selháním ledvin. In: Atherosklerosa. 2017, s. 9-17. ISBN 978-89-905595-4-7.

DUŠEJOVSKÁ, Magdaléna, Barbora STAŇKOVÁ, Marek VECKA, Jana RYCHLÍKOVÁ, Lucie VÁVROVÁ, Magdaléna MOKREJŠOVÁ, Ivan RYCHLÍK a Aleš ŽÁK. Lipidový metabolismus u pacientů s terminálním selháním ledvin: pilotní studie. Atheroreview. 2017, 2(1), 63. ISSN 2464-6555.

STAŇKOVÁ, Barbora, Jaroslav MACÁŠEK, Miroslav ZEMAN, et al. Klinická, biochemická a genetická charakteristika osob se zvýšenou koncentrací apolipoproteinu B-48. Atheroreview. 2017, 2(1), 61. ISSN 2464-6555.
STAŇKOVÁ, B. Biochemie pro studující zdravotnická nelékařská povolání. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2019. ISBN 978-80-88249-07-8.

SIRC, J., J. HRIB, M. VETRIK, R. HOBZOVA, A. ZAK, B. STANKOVA, O. SLANAR, R. HROMADKA, V. SANDRIKOVA a J. MICHALEK. The use of a hydrogel matrix for controlled delivery of niacin to the gastrointestinal tract for treatment of hyperlipidemia. In: Physiol Res. 2015, Oct 8;64 (Suppl 1), 51-60.

ZEMAN, M., B. STAŇKOVÁ et al. Niacin in the Treatment of Hyperlipidemias in Light of New Clinical Trials: Has Niacin Lost its Place? In: Med Sci Monit. 2015, Jul 25;21:2156-62.

PAVLISOVA, J., B. STANKOVA et al. Corn oil versus lard: Metabolic effects of omega-3 fatty acids in mice fed obesogenic diets with different fatty acid composition. In: Biochimie. 2015 [Epub ahead of print].

ZEMANOVÁ, M., B. STAŇKOVÁ et al. Serum Adiponectin Relates to Shortened Overall Survival in Men with Squamous Cell Esophageal Cancer Treated with Preoperative Concurrent Chemoradiotherapy: A Pilot Study. In: Medical Science Monitor. 2014, 20, 2351-2357.

ŽÁK, A., M. BURDA, M. VECKA, M. ZEMAN, E. TVRZICKÁ a B. STAŇKOVÁ. Fatty Acid Composition Indicates Two Types of Metabolic Syndrome Independent of Clinical and Laboratory Parameters. In: Physiological Research. 2014, 63(Suppl.3), 375-383.

STAŇKOVÁ, B. Biochemie. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

STAŇKOVÁ, B. a J. KODYDKOVÁ Hematologie. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

Rossmeisl ,M., Medrikova, D., van Schothorst, E.M., Pavlisova, J., Kuda, O., Hensler, M., Bardova, K., Flachs,P., Stankova, B., Vecka, M., Tvrzicka, E., Zak, A., Keijer, J., Kopecky, J. Omega-3 phospholipids from fish suppress hepatic steatosis by integrated inhibition of biosynthetic pathways in dietary obese mice. Biochim Biophys Acta. 2014, 1841(2), 267-78. ISSN 0006-3002.

STAŇKOVÁ, B., KREMMYDA, L.S., TVRZICKÁ, E., ŽÁK, A. Fatty acid composition of commercially available nutrition supplements. Czech Journal of Food Sciences. 2013, 31(3), 241-248.

STAŇKOVÁ, B. a kol. Fatty acid composition of commercially available nutrition supplements. In: Czech Journal of Food Sciences. 2013, 31(3), 241-248. ISSN 1212-1800.

KODYDKOVA, J., VAVROVA, L., STANKOVA, B., MACASEK, J., KRECHLER, T., ZAK, A. Antioxidant status and oxidative stress markers in pancreatic cancer and chronic pancreatitis. Pancreas. 2013, 42(4), 614-21

VÁVROVÁ, L., KODYDKOVÁ, J., ZEMAN, M., DUŠEJOVSKÁ ,M., MACÁŠEK, J., STAŇKOVÁ, B., TVRZICKÁ, E., ZÁK, A. Altered activities of antioxidant enzymes in patients with metabolic syndrome. Obes Facts. 2013, 6(1), 39-47.

HOEK-VAN DEN HIL, E.F., KEIJER, J., BUNSCHOTEN, A., VERVOORT, J.J., STANKOVA, B., BEKKENKAMP, M., HERREMAN, L., VENEMA, D., HOLLMAN, P.C., TVRZICKA, E., RIETJENS, I.M., VAN SCHOTHORST, E.M. Quercetin induces hepatic lipid omega-oxidation and lowers serum lipid levels in mice. PLoS One. 2013, 8(1), 51588.

VECKA, M., DUŠEJOVSKÁ, M., STANKOVA, B., ZEMAN, M., VAVROVA, L., KODYDKOVA, J., SLABY, A., ZAK, A. N-3 polyunsaturated fatty acids in the treatment of atherogenic dyslipidemia. Neuro Endocrinol Lett. 2012, Suppl., 33(2), 87-92. ISSN 0172-780X.

KUNEŠOVÁ, M., HLAVATÝ, P., TVRZICKÁ, E., STAŇKOVÁ, B., KALOUSKOVÁ, P., VIGUERIE, N., LARSEN, T.M., VAN BAAK, M.A., JEBB, S.A., MARTINEZ, J.A., PFEIFFER, A.F., KAFATOS, A., HANDJIEVA-DARLENSKA, T., HILL, M., LANGIN, D., ZÁK, A., ASTRUP, A., SARIS, W.H. Fatty acid composition of adipose tissue triglycerides after weight loss and weight maintenance: the DIOGENES study. Physiol Res. 2012, 61(6), 597-607.

MACÁŠEK, J., VECKA, M., ŽÁK, A-, URBÁNEK, M., KRECHLER, T., PETRUŽELKA, L., STAŇKOVÁ, B., ZEMAN, M. Plasma fatty acid composition in patients with pancreatic cancer: correlations to clinical parameters. In: Nutr Cancer. 2012, 64(7), 946-55. ISSN 0163-5581.

ROSSMEISL, M., JILKOVA, Z.M., KUDA, O., JELENIK, T., MEDRIKOVA, D., STANKOVA, B., KRISTINSSON, B., HARALDSSON, G.G., SVENSEN, H., STOKNES, I., SJÖVALL, P., MAGNUSSON, Y., BALVERS, M.G., VERHOECKX, K.C., TVRZICKA, E., BRYHN, M., KOPECKY, J. Metabolic effects of n-3 PUFA as phospholipids are superior to triglycerides in mice fed a high-fat diet: possible role of endocannabinoids. PLoS One. 2012, 7(6), 38834.

STAŇKOVÁ, B. Mastné kyseliny. In: ŽÁK, A. a kol. Ateroskleróza - Nové pohledy. Praha: Grada, 2011, s. 49-74. ISBN978-80-247-3052-3.

KREMMYDA, L.S., TVRZICKA, E.,STANKOVA, B. a A.ŽAK. Fatty acids as biocompounds: their role in human metabolism, health and disease: a review. part 2: fatty acid physiological roles and applications in human health and disease. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2011, 155(3), 195-218.

TVRZICKA, E.,KREMMYDA, L.S.,STANKOVA, B. a A.ŽAK. Fatty acids as biocompounds:Their role in human metabolism, health and disease - a review. Part 2: Fatty Acid physiological roles and applications in human health and disease. In: Biomed. Pap. 2011, 155(2), 117-30. ISSN 1213-8118.

ZEMAN, M., JÁCHYMOVÁ, M-, JIRÁK, R., VECKA, M., TVRZICKÁ, E., STANKOVÁ, B., ZÁK, A. Polymorphisms of genes for brain-derived neurotrophic factor, methylenetetrahydrofolate reductase, tyrosine hydroxylase, and endothelial nitric oxide synthase in depression and metabolic syndrome. Folia Biol. 2010, 56(1), 19-26.

KUDA, O.,STANKOVA, B.,TVRZICKA, E.,HENSLER, M.,JELENIK, T.,ROSSMEISL, M.,FLACHS, P. a J.KOPECKY. Prominent role of liver in elevated plasma palmitoleate levels in response to rosiglitazone in mice fed high-fat diet. In: J. Physiol. Pharmacol. 2009, 60(4), 135-40. ISSN 0019-5499.

ZEMAN, M., P. STOPKA, M. VECKA, A. ŽÁK, A. PÍSAŘÍKOVÁ, R., JIRÁK, B. STAŇKOVÁ, L. VÁVROVÁ, J. KODYDKOVÁ, J. KŘÍŽOVÁ andJ. MACÁŠEK. Electron Spin Resonance Determination of Hydroxyl and Nitroxide Radicals in Depressions and Hyperlipidemia. Chem.Listy. 2009, 103, 667-671.

KOPECKY, J., ROSSMEISL, M., FLACHS, P., KUDA, O., BRAUNER, P., JILKOVA, Z., STANKOVA, B., TVRZICKA, E., BRYHN, M. n-3 PUFA: Bioavailability and modulation of adipose tissue function. Proc Nutr Soc. 2009, 68(4), 361-9.

ZEMAN, M., JIRÁK, R., ZÁK, A., JÁCHYMOVÁ, M., VECKA, M., TVRZICKÁ, E., VÁVROVÁ, L., KODYDKOVÁ, J., STANKOVÁ, B. Features of metabolic syndrome in patients with depressive disorder. Cas Lek Cesk. 2009, 148(7), 309-14. ISSN 0008-7335.

TVRZICKÁ, E., STANKOVÁ, B.,VECKA, M. a A. ZÁK. Fatty acids-1. Occurrence and biological significance. In: Cas. Lek. Cesk. 2009, 148(1), 16-24. ISSN 0008-7335.

TVRZICKÁ, E.,STANKOVÁ, B.,VECKA, M. a A. ZÁK. Fatty acids--2. Clinical and physiological significance. Cas Lek Cesk. 2009, 148(3), 116-23. Review. ISSN 0008-7335.
KODYDKOVÁ, J., VÁVROVÁ, L., ZEMAN, M., JIRÁK, R., MACÁSEK, J., STANKOVÁ, B., TVRZICKÁ, E., ZÁK, A. Antioxidative enzymes and increased oxidative stress in depressive women. Clin Biochem. 2009, 42(13-14), 1368-74.

BALKOVÁ, P., JEŽKOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, M., NECKÁŘ, J., STAŇKOVÁ, B., KOLÁŘ, F., NOVÁK, F.,NOVÁKOVÁ, O. Dietary polyunsaturated fatty acids and adaptation to chronic hypoxia alter acyl composition of serum and heart lipids. Br J Nutr. 2009, 1, 1-11.

ZEMAN, M., VECKA, M., JÁCHYMOVÁ, M., JIRÁK, R., TVRZICKÁ, E., STANKOVÁ, B., ZÁK, A. Fatty acid CoA ligase-4 gene polymorphism influences fatty acid metabolism in metabolic syndrome, but not in depression. Tohoku J Exp Med. 2009, 217(4), 287-93.

ZEMAN, M., JIRÁK, R., ZÁK, A., JÁCHYMOVÁ, M., VECKA, M., TVRZICKÁ, E., STANKOVÁ, B., DUSEJOVSKÁ, M. Metabolic syndrome and depression--clinical relations. Cas Lek Cesk. 2008, 147(2), 75-80. Review. ISSN 0008-7335.

ZÁK, A., JÁCHYMOVÁ, M., TVRZICKÁ, E., VECKA, M., DUFFKOVÁ, L., ZEMAN, M., SLABÝ, A., STANKOVÁ, B. The influence of polymorphism of -493G/T MTP gene promoter and metabolic syndrome on lipids, fatty acids and oxidative stress. J Nutr Biochem. 2008, 19(9), 634-41.

ZEMAN, Miroslav, Jaroslav MACÁŠEK, Marek VECKA, Barbora STAŇKOVÁ a Aleš ŽÁK. Elongázy mastných kyselin a jejich účast v patogeneze chorobných stavů. Klinická biochemie a metabolismus. 2019, 27(2), 66-71. ISSN 1210-7921. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/klinicka-biochemie/2019-2-21/elongazy-mastnych-kyselin-a-jejich-ucast-v-patogeneze-chorobnych-stavu-113215

VECKA, Marek, Aleš ŽÁK, Barbora STAŇKOVÁ, Š FOJTÍKOVÁ, Petra TOMÁŠOVÁ a Simona KUTOVÁ. Žlučové kyseliny – malé molekuly velkých možností. Chemické listy. 2019, 113(2), 82-89. ISSN 0009-2770.

MACÁŠEK, Jaroslav, Miroslav ZEMAN, Barbora STAŇKOVÁ, Marek VECKA, Eva TVRZICKÁ a Aleš ŽÁK. Elongázy mastných kyselin u pacientů s metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství. XXII. kongres o ateroskleróze, 6.–8. prosince 2018, Olomouc. 2018, 64(Suppl. 2), 16-17. ISSN 0042-773X. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/vnitrni-lekarstvi/2018-supplementum-2-1/sbornik-abstrakt-106696

ŽÁK, Aleš, Marek VECKA, Barbora STAŇKOVÁ, Miroslav ZEMAN, R. HROMÁDKA, František PERLÍK, Adolf SLABÝ a Michal BURDA. Antilipolytické účinky kyseliny nikotinové a jejích metabolitů: pilotní studie. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 90-107.
ZEMAN, Miroslav, Jaroslav MACÁŠEK, Marek VECKA, Barbora STAŇKOVÁ a Aleš ŽÁK. Elongázy mastných kyselin - význam ve fyziologii a klinice. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 81-89.

VECKA, Marek, Aleš ŽÁK, Eva TVRZICKÁ, Magdaléna DUŠEJOVSKÁ, Barbora STAŇKOVÁ a Miroslav ZEMAN. Vztah necholesterolových sterolů a kardiometabolických rizikových faktorů. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 72-80.

ŠIROKÁ, M., Zdenka HERTELYOVÁ, Eva TVRZICKÁ a Barbora STAŇKOVÁ. Polynenasýtené mastné kyseliny pri chronických ochoreniach. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 67-70.

MACÁŠEK, Jaroslav, Barbora STAŇKOVÁ, Marie JÁCHYMOVÁ, Marek VECKA, Miroslav ZEMAN, Eva TVRZICKÁ a Aleš ŽÁK. Asociace polymorfismů desaturáz mastných kyselin s kardiometabolickými rizikovými faktory. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 42-50.

HERTELYOVÁ, Zdenka, M. ŠIROKÁ, R. SALAJ, Eva TVRZICKÁ, Barbora STAŇKOVÁ a Alojz BOMBA. Lipidový metabolizmus a zastúpenie kyselín v animálnom modeli aterosklerózy a kolorektálnehi karcinómu. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 13-16.

FLORIÁNKOVÁ, M., Marek VECKA, Barbora STAŇKOVÁ, Peter SZITÁNYI a Aleš ŽÁK. Specifika lipidového metabolismu u pacientů s mentální anorexií. In: Atherosklerosa ... 2018, s. 1-6.

VÁVROVÁ, Lucie, Barbora STAŇKOVÁ, Jana RYCHLÍKOVÁ a Aleš ŽÁK. Prohloubeni oxidačního stresu u karcinomu pankreatu vlivem malnutrice. Klinická biochemie a metabolismus. 2018, 26(3), 126-131. ISSN 1210-7921.

VECKA, Marek, Magdaléna DUŠEJOVSKÁ, Barbora STAŇKOVÁ, Ivan RYCHLÍK a Aleš ŽÁK. Necholesterolové steroly a mastné kyseliny u pacientů s terminálním renálním selháním. Atheroreview. Sborník abstrakt, XXI. kongres o ateroskleróze, 7. - 9. prosince 2017, Olomouc. 2018, 3(1), 88. ISSN 2464-6555.

MACÁŠEK, Jaroslav, Barbora STAŇKOVÁ, Marie JÁCHYMOVÁ, Marek VECKA, Miroslav ZEMAN, Eva TVRZICKÁ a Aleš ŽÁK. Asociace polymorfizmů desaturáz mastných kyselin s kardiometabolickými rizikovými faktory. Atheroreview. Sborník abstrakt, XXI. kongres o ateroskleróze, 7. - 9. prosince 2017, Olomouc. 2018, 3(1), 72. ISSN 2464-6555.

VECKA, Marek, Magdaléna DUŠEJOVSKÁ, Barbora STAŇKOVÁ, Ivan RYCHLÍK a Aleš ŽÁK. Necholesterolové steroly a mastné kyseliny u pacientů s terminálním renálním selháním. Vnitřní lékařství. 21. kongres o ateroskleróze, 7.–9. prosince 2017, Olomouc. 2018, 64(Suppl. 1), 29. ISSN 0042-773X. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/vnitrni-lekarstvi-clanek/21-kongres-o-ateroskleroze-7-9-prosince-2017-olomoucsbornik-abstrakt-63175

MACÁŠEK, Jaroslav, Barbora STAŇKOVÁ, Marie JÁCHYMOVÁ, Marek VECKA, Miroslav ZEMAN, Eva TVRZICKÁ a Aleš ŽÁK. Asociace polymorfizmů desaturáz mastných kyselin s kardiometabolickými rizikovými faktory. Vnitřní lékařství. 21. kongres o ateroskleróze, 7.–9. prosince 2017, Olomouc. 2018, 64(Suppl. 1), 14. ISSN 0042-773X. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/vnitrni-lekarstvi-clanek/21-kongres-o-ateroskleroze-7-9-prosince-2017-olomoucsbornik-abstrakt-63175

ŽÁK, Aleš, Miroslav ZEMAN, Marek VECKA, R. HROMÁDKA, Jaroslav MACÁŠEK, Eva TVRZICKÁ a Barbora STAŇKOVÁ. Pleitropní účinky žlučových kyselin. In: Atherosklerosa. 2017, s. 82-93. ISBN 978-89-905595-4-7.

VECKA, Marek, Magdaléna DUŠEJOVSKÁ, Barbora STAŇKOVÁ, Ivan RYCHLÍK a Aleš ŽÁK. Necholesterolové steroly a mastné kyseliny u pacientů v hemodialyzačním programu. In: Atherosklerosa. 2017, s. 58-65. ISBN 978-89-905595-4-7.

DUŠEJOVSKÁ, Magdaléna, Marek VECKA, Barbora STAŇKOVÁ, Ivan RYCHLÍK a Aleš ŽÁK. Lipoproteinový fenotyp u pacientů s terminálním selháním ledvin. In: Atherosklerosa. 2017, s. 9-17. ISBN 978-89-905595-4-7.

DUŠEJOVSKÁ, Magdaléna, Barbora STAŇKOVÁ, Marek VECKA, Jana RYCHLÍKOVÁ, Lucie VÁVROVÁ, Magdaléna MOKREJŠOVÁ, Ivan RYCHLÍK a Aleš ŽÁK. Lipidový metabolismus u pacientů s terminálním selháním ledvin: pilotní studie. Atheroreview. 2017, 2(1), 63. ISSN 2464-6555.

STAŇKOVÁ, Barbora, Jaroslav MACÁŠEK, Miroslav ZEMAN, et al. Klinická, biochemická a genetická charakteristika osob se zvýšenou koncentrací apolipoproteinu B-48. Atheroreview. 2017, 2(1), 61. ISSN 2464-6555.
STAŇKOVÁ, B. Biochemie pro studující zdravotnická nelékařská povolání. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2019. ISBN 978-80-88249-07-8.

SIRC, J., J. HRIB, M. VETRIK, R. HOBZOVA, A. ZAK, B. STANKOVA, O. SLANAR, R. HROMADKA, V. SANDRIKOVA a J. MICHALEK. The use of a hydrogel matrix for controlled delivery of niacin to the gastrointestinal tract for treatment of hyperlipidemia. In: Physiol Res. 2015, Oct 8;64 (Suppl 1), 51-60.

ZEMAN, M., B. STAŇKOVÁ et al. Niacin in the Treatment of Hyperlipidemias in Light of New Clinical Trials: Has Niacin Lost its Place? In: Med Sci Monit. 2015, Jul 25;21:2156-62.

PAVLISOVA, J., B. STANKOVA et al. Corn oil versus lard: Metabolic effects of omega-3 fatty acids in mice fed obesogenic diets with different fatty acid composition. In: Biochimie. 2015 [Epub ahead of print].

ZEMANOVÁ, M., B. STAŇKOVÁ et al. Serum Adiponectin Relates to Shortened Overall Survival in Men with Squamous Cell Esophageal Cancer Treated with Preoperative Concurrent Chemoradiotherapy: A Pilot Study. In: Medical Science Monitor. 2014, 20, 2351-2357.

ŽÁK, A., M. BURDA, M. VECKA, M. ZEMAN, E. TVRZICKÁ a B. STAŇKOVÁ. Fatty Acid Composition Indicates Two Types of Metabolic Syndrome Independent of Clinical and Laboratory Parameters. In: Physiological Research. 2014, 63(Suppl.3), 375-383.

STAŇKOVÁ, B. Biochemie. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

STAŇKOVÁ, B. a J. KODYDKOVÁ Hematologie. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

Rossmeisl ,M., Medrikova, D., van Schothorst, E.M., Pavlisova, J., Kuda, O., Hensler, M., Bardova, K., Flachs,P., Stankova, B., Vecka, M., Tvrzicka, E., Zak, A., Keijer, J., Kopecky, J. Omega-3 phospholipids from fish suppress hepatic steatosis by integrated inhibition of biosynthetic pathways in dietary obese mice. Biochim Biophys Acta. 2014, 1841(2), 267-78. ISSN 0006-3002.

STAŇKOVÁ, B., KREMMYDA, L.S., TVRZICKÁ, E., ŽÁK, A. Fatty acid composition of commercially available nutrition supplements. Czech Journal of Food Sciences. 2013, 31(3), 241-248.

STAŇKOVÁ, B. a kol. Fatty acid composition of commercially available nutrition supplements. In: Czech Journal of Food Sciences. 2013, 31(3), 241-248. ISSN 1212-1800.

KODYDKOVA, J., VAVROVA, L., STANKOVA, B., MACASEK, J., KRECHLER, T., ZAK, A. Antioxidant status and oxidative stress markers in pancreatic cancer and chronic pancreatitis. Pancreas. 2013, 42(4), 614-21

VÁVROVÁ, L., KODYDKOVÁ, J., ZEMAN, M., DUŠEJOVSKÁ ,M., MACÁŠEK, J., STAŇKOVÁ, B., TVRZICKÁ, E., ZÁK, A. Altered activities of antioxidant enzymes in patients with metabolic syndrome. Obes Facts. 2013, 6(1), 39-47.

HOEK-VAN DEN HIL, E.F., KEIJER, J., BUNSCHOTEN, A., VERVOORT, J.J., STANKOVA, B., BEKKENKAMP, M., HERREMAN, L., VENEMA, D., HOLLMAN, P.C., TVRZICKA, E., RIETJENS, I.M., VAN SCHOTHORST, E.M. Quercetin induces hepatic lipid omega-oxidation and lowers serum lipid levels in mice. PLoS One. 2013, 8(1), 51588.

VECKA, M., DUŠEJOVSKÁ, M., STANKOVA, B., ZEMAN, M., VAVROVA, L., KODYDKOVA, J., SLABY, A., ZAK, A. N-3 polyunsaturated fatty acids in the treatment of atherogenic dyslipidemia. Neuro Endocrinol Lett. 2012, Suppl., 33(2), 87-92. ISSN 0172-780X.

KUNEŠOVÁ, M., HLAVATÝ, P., TVRZICKÁ, E., STAŇKOVÁ, B., KALOUSKOVÁ, P., VIGUERIE, N., LARSEN, T.M., VAN BAAK, M.A., JEBB, S.A., MARTINEZ, J.A., PFEIFFER, A.F., KAFATOS, A., HANDJIEVA-DARLENSKA, T., HILL, M., LANGIN, D., ZÁK, A., ASTRUP, A., SARIS, W.H. Fatty acid composition of adipose tissue triglycerides after weight loss and weight maintenance: the DIOGENES study. Physiol Res. 2012, 61(6), 597-607.

MACÁŠEK, J., VECKA, M., ŽÁK, A-, URBÁNEK, M., KRECHLER, T., PETRUŽELKA, L., STAŇKOVÁ, B., ZEMAN, M. Plasma fatty acid composition in patients with pancreatic cancer: correlations to clinical parameters. In: Nutr Cancer. 2012, 64(7), 946-55. ISSN 0163-5581.

ROSSMEISL, M., JILKOVA, Z.M., KUDA, O., JELENIK, T., MEDRIKOVA, D., STANKOVA, B., KRISTINSSON, B., HARALDSSON, G.G., SVENSEN, H., STOKNES, I., SJÖVALL, P., MAGNUSSON, Y., BALVERS, M.G., VERHOECKX, K.C., TVRZICKA, E., BRYHN, M., KOPECKY, J. Metabolic effects of n-3 PUFA as phospholipids are superior to triglycerides in mice fed a high-fat diet: possible role of endocannabinoids. PLoS One. 2012, 7(6), 38834.

STAŇKOVÁ, B. Mastné kyseliny. In: ŽÁK, A. a kol. Ateroskleróza - Nové pohledy. Praha: Grada, 2011, s. 49-74. ISBN978-80-247-3052-3.

KREMMYDA, L.S., TVRZICKA, E.,STANKOVA, B. a A.ŽAK. Fatty acids as biocompounds: their role in human metabolism, health and disease: a review. part 2: fatty acid physiological roles and applications in human health and disease. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2011, 155(3), 195-218.

TVRZICKA, E.,KREMMYDA, L.S.,STANKOVA, B. a A.ŽAK. Fatty acids as biocompounds:Their role in human metabolism, health and disease - a review. Part 2: Fatty Acid physiological roles and applications in human health and disease. In: Biomed. Pap. 2011, 155(2), 117-30. ISSN 1213-8118.

ZEMAN, M., JÁCHYMOVÁ, M-, JIRÁK, R., VECKA, M., TVRZICKÁ, E., STANKOVÁ, B., ZÁK, A. Polymorphisms of genes for brain-derived neurotrophic factor, methylenetetrahydrofolate reductase, tyrosine hydroxylase, and endothelial nitric oxide synthase in depression and metabolic syndrome. Folia Biol. 2010, 56(1), 19-26.

KUDA, O.,STANKOVA, B.,TVRZICKA, E.,HENSLER, M.,JELENIK, T.,ROSSMEISL, M.,FLACHS, P. a J.KOPECKY. Prominent role of liver in elevated plasma palmitoleate levels in response to rosiglitazone in mice fed high-fat diet. In: J. Physiol. Pharmacol. 2009, 60(4), 135-40. ISSN 0019-5499.

ZEMAN, M., P. STOPKA, M. VECKA, A. ŽÁK, A. PÍSAŘÍKOVÁ, R., JIRÁK, B. STAŇKOVÁ, L. VÁVROVÁ, J. KODYDKOVÁ, J. KŘÍŽOVÁ andJ. MACÁŠEK. Electron Spin Resonance Determination of Hydroxyl and Nitroxide Radicals in Depressions and Hyperlipidemia. Chem.Listy. 2009, 103, 667-671.

KOPECKY, J., ROSSMEISL, M., FLACHS, P., KUDA, O., BRAUNER, P., JILKOVA, Z., STANKOVA, B., TVRZICKA, E., BRYHN, M. n-3 PUFA: Bioavailability and modulation of adipose tissue function. Proc Nutr Soc. 2009, 68(4), 361-9.

ZEMAN, M., JIRÁK, R., ZÁK, A., JÁCHYMOVÁ, M., VECKA, M., TVRZICKÁ, E., VÁVROVÁ, L., KODYDKOVÁ, J., STANKOVÁ, B. Features of metabolic syndrome in patients with depressive disorder. Cas Lek Cesk. 2009, 148(7), 309-14. ISSN 0008-7335.

TVRZICKÁ, E., STANKOVÁ, B.,VECKA, M. a A. ZÁK. Fatty acids-1. Occurrence and biological significance. In: Cas. Lek. Cesk. 2009, 148(1), 16-24. ISSN 0008-7335.

TVRZICKÁ, E.,STANKOVÁ, B.,VECKA, M. a A. ZÁK. Fatty acids--2. Clinical and physiological significance. Cas Lek Cesk. 2009, 148(3), 116-23. Review. ISSN 0008-7335.
KODYDKOVÁ, J., VÁVROVÁ, L., ZEMAN, M., JIRÁK, R., MACÁSEK, J., STANKOVÁ, B., TVRZICKÁ, E., ZÁK, A. Antioxidative enzymes and increased oxidative stress in depressive women. Clin Biochem. 2009, 42(13-14), 1368-74.

BALKOVÁ, P., JEŽKOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, M., NECKÁŘ, J., STAŇKOVÁ, B., KOLÁŘ, F., NOVÁK, F.,NOVÁKOVÁ, O. Dietary polyunsaturated fatty acids and adaptation to chronic hypoxia alter acyl composition of serum and heart lipids. Br J Nutr. 2009, 1, 1-11.

ZEMAN, M., VECKA, M., JÁCHYMOVÁ, M., JIRÁK, R., TVRZICKÁ, E., STANKOVÁ, B., ZÁK, A. Fatty acid CoA ligase-4 gene polymorphism influences fatty acid metabolism in metabolic syndrome, but not in depression. Tohoku J Exp Med. 2009, 217(4), 287-93.

ZEMAN, M., JIRÁK, R., ZÁK, A., JÁCHYMOVÁ, M., VECKA, M., TVRZICKÁ, E., STANKOVÁ, B., DUSEJOVSKÁ, M. Metabolic syndrome and depression--clinical relations. Cas Lek Cesk. 2008, 147(2), 75-80. Review. ISSN 0008-7335.

ZÁK, A., JÁCHYMOVÁ, M., TVRZICKÁ, E., VECKA, M., DUFFKOVÁ, L., ZEMAN, M., SLABÝ, A., STANKOVÁ, B. The influence of polymorphism of -493G/T MTP gene promoter and metabolic syndrome on lipids, fatty acids and oxidative stress. J Nutr Biochem. 2008, 19(9), 634-41.

Další aktivity  
Projektová a grantová
činnost
2011-2015: členka řešitelského týmu Grantu IGA  NT/12342-5: Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících - vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu
2011-2015: členka řešitelského týmu Grantu GAČR P301/11/0226: Význam osy adiponektin-AMPK pro účinek thiazolidindionů na inzulinovou citlivost v závislosti na jejich dávce
2005-2011: členka řešitelského týmu Výzkumného záměru MŠMT MSM 0021620820: Využití experimentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro klinickou praxi a ke zlepšení kvality života
Účast na konferencích,
zahraniční stáže, ocenění
Účast na vědeckých konferencích 19; z toho - v zahraničí 3                               
Telefon, mobil 00420-210-082-412
E-mail/e-maily barsta@atlas.cz
Konzultace po předchozí domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign