Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D.

Jméno

Miluše

Příjmení

Bartoňková

Tituly před jménem

Ing.

Tituly za jménem

Ph.D.
   

Pracovní pozice

1997-2018 OSVČ, lektor, auditor

1997-2003 ZČU, FE, odborný asistent

2007-2009 Karlovarský rozvojový institut, ředitelka divize

2008-2018 VŠPP, ředitelka střediska pro Karlovarský kraj

2018–2023 vedoucí Centra celoživotního vzdělávání a Specialista pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty ekonomické ZČU  

2023- dosud VŠZ, odborný asistent, vedoucí katedry CŽV

Obor činnosti

Zdravotnický management, ekonomika a pojišťovnictví (přednášející, cvičící)

Dosažené vzdělání

1995 Západočeská Univerzita Plzeň, fakulta ekonomická, studijní obor: finance a bankovnictví, Bc.

1997 VŠB - TU Ostrava, fakulta ekonomická, studijní obor “podnikatelství a management, Ing.

2000 Staffordshire University, Business School, Stoke-on-Trent, United Kingdom, doktorský stipendijní program

2001 VŠB - TU Ostrava, fakulta ekonomická, studijní obor: podniková ekonomika a management, Ph.D.

Pedagogicko-výchovná činnost

1997-  Daňový metodik, vydáno společností EKOMA

1998-  jazykový kurz německého jazyka na Internationales Kulturinstitut. Austria, Wien

- Stoke-on-Trent, studijní pobyt  na Staffordshire University Business School. United Kingdom, Staffordshire

2003-  Finanční kontrola, vydáno společností TSM

  • Komplexní analýza podnikatelských rizik, vydáno společností ČIIA
  • Podvody – hospodářská a finanční kriminalita, vydáno společností ČIIA
  • Auditní postupy, vydáno společností ČIIA

2004-  Osvědčení o uznání získaného vzdělání pro prohlubování kvalifikace „příprava a ověření zvláštní odborné  způsobilosti pro správní činnost při finančním hospodaření územně samosprávných celků a jeho přezkumu – obecná část i zvláštní část“, vydáno MV ČR

  • Základy managementu jakosti ve veřejné správě, vydáno Českou společností pro jakost
  • Kontrola prostředků ze strukturálních fondů EU, vydáno společností ČIIA
  • Procesní řízení a QPR ProcessGuide, vydáno společností LBMS

2005-  Severoirský úřad – studijní pobyt v útvaru interního auditu. Northern Ireland, Belfast

- studijní pobyt v organizacích veřejné správy – Ministerstvo financí a lidských zdrojů, Severoirský auditní úřad,  Zvláštní orgán programů EU, Městská rada v Derry, Severoirská rada pro neziskový sektor. Northern Ireland, Belfast

- Auditní techniky a metody, vydáno společností Sofreco

2015– vzdělávací kurz „Kooperativní techniky v odborném vzdělávání“. Island, Borgarnes (Cooperative Learning in Vocational Education, vydáno společností InterCultural Iceland)

Publikační činnost

PÁV, M., L. KALIŠOVÁ, P. PŘÍHODA, J. TATARKO, M. ŠŤASTNÝ, M. PASTUCHA, J. GABRIEL a J. BĚHOUNEK. Metodika následné psychiatrické péče v lůžkových zařízeních. Praha: PN Bohnice, 2017. ISBN 978-80-906574-1-0. (12,5 %)

PETR, T., E. MARKOVÁ a kol. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-4236-6 (20 %)

PETR, T., L. BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Z. FIŠAROVÁ, B. NOVOTNÁ a J. BĚHOUNEK. CESTA: Program pro lepší spolupráci při léčbě. Praha: ČAS, 2012. ISBN 978-80-260-3134-5. (20 %)

Další aktivity

 

Projektová a grantová činnost

2020– současnost

„ReConnect2030“. Spoluautorka mezinárodního projektového záměru.

2020

„BRIDGE - Bringing Rural Improvements through DiGital Efficiency“. Autorka mezinárodního projektového záměru.

2015–2018

„Použití kooperativních metod učení pro podporu zapojení zaměstnavatelů v odborném vzdělávání (Trojúhelníky VoCOL)“. Člen řešitelského týmu.

2010–2011

 „Přírodovědná výuka za školou - Interaktivní přírodovědně-ekologický park“. Autorka, řešitelka a manažerka projektu.

2008–2010

„Brána na vysokou školu - komplexní integrovaný e-learningový systém pro podporu vzdělávacích aktivit na středních školách v Karlovarském kraji”. Autorka a spoluřešitelka projektu.

2007–2008

,,Řízení změn v oblasti informačních a komunikačních technologií“ pro Městský úřad Sokolov. Autorka, vedoucí týmu a řešitelka projektu

2007

„Informační systém nákladového účetnictví Karlovarského kraje“. Autorka projektového záměru a studie proveditelnosti- návrh procesně-řídícího modelu teritoria Karlovarského kraje

2005

,,Transformace KSÚS KK, p.o. na obchodní společnost”. Člen pracovního týmu zodpovědný za procesní řízení a spolutvůrce procesního modelu KSÚS KK, p.o. a modelů dvou nově vzniklých společností s návrhem na rozdělení zdrojů (lidských, finančních, materiálových).

2003–2005

„Posílení vnitřních finančních kontrolních mechanismů na regionální úrovni“ (CZ2003/004-338.07.02) Člen pracovní skupiny interních audiZdravotnický management, ekonomika a pojišťovnictvítorů (WG-IA) a spolutvůrce Manuálu pro interní audit krajského úřadu.

2003-2004

,,Procesní řízení na krajském úřadě”, spolutvůrce řešení procesního modelu Krajského úřadu Karlovarského kraje za odborné spolupráce firmy IBM. Vedoucí projektu.

Přednášková činnost, zahraniční stáže

 

Telefon, mobil

 

Konzultační hodiny

po domluvě

E-mail/e-maily

bartonkova@vszdrav.cz

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign