Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.

Jméno Ivana
Příjmení Kuklová
Tituly před jménem doc. MUDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice Akademický pracovník
Obor činnosti Dermatovenerologie
Dosažené vzdělání1982 - FVL UK, Praha
1992 – CSc.
2009 – doc. - Habilitační práce - Získaná syfilis v pražské populaci.
Vývojové tendence a souvislosti, sérologická diagnostika.
Pedagogicko-výchovná činnost
1983 – dosud, dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
2013 – dosud VŠZ, o.p.s., ak. pracovník
Publikační činnost

MONOGRAFIE:
KUKLOVÁ, Ivana, Jiří ŠTORK a Lukáš LACINA. Trichophyton rubrum jako netypický původce abscedující tiney kštíce. In: Kasuistiky z dermatologických a dermatoonkologických ordinací. 2018, s. 171-175. ISBN 978-80-88129-32-5

KUKLOVÁ, Ivana. Vývojové trendy sexuálně přenosných onemocnění. In: Pohlavně přenosné nemoci. 2012

KUKLOVÁ, Ivana a Petr HERLE. Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, c2011. Ediční řada pro VPL II. ISBN 978-80-87553-28-2
 

ČLÁNKY:
LYSKOVÁ, Pavlína, Radim DOBIÁŠ, Ivana KUKLOVÁ, et al. Pět případů lidských dermatofytóz vyvolaných zoofilním druhem Trichophyton erinacei přeneseným z ježků. Česko-slovenská dermatologie. 2018, 93(6), 237-243. ISSN 0009-0514

Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-dermatologie/2018-6-12/pet-pripadu-lidskych-dermatofytoz-vyvolanych-zoofilnim-druhem-trichophyton-erinacei-prenesenym-z-jezku-107982

HUBKA, Vít, Adéla ČMOKOVÁ, A. PEANO, et al. Zoonotické dermatofytózy: klinický obraz, diagnostika, etiologie, léčba, epidemiologická situace u nás. Česko-slovenská dermatologie. 2018, 93(6), 208-235. ISSN 0009-0514. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-dermatologie/2018-6-12/zoonoticke-dermatofytozy-klinicky-obraz-diagnostika-etiologie-lecba-epidemiologicka-situace-u-nas-107980

KUKLOVÁ, Ivana. Erytrodermie. Dermatologie pro praxi. 2018, 12(2), 60-63. ISSN 1802-2960

KUKLOVÁ, Ivana. Terapie vulvovaginálních kandidóz. Acta medicinae. 2017, 6(4), 28-29. ISSN 1805-398X

KUKLOVÁ, Ivana. Co je nového v dermatomykologii. Dermatologie pro praxi. VIII. konference Dermatologie pro praxi, 29. dubna 2016, Clarion Congress Hotel Olomouc. 2016, 10(Suppl. A), 10. ISBN 978-80-7471-144-2. ISSN 1802-2960

KUKLOVÁ, Ivana. Onychomykózy. Remedia. 2016, 26(3), 242-245. ISSN 0862-8947

KUKLOVÁ, Ivana. Onychomykózy. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2016, 58(2), 22-28. ISSN 1213-9106

KUKLOVÁ, Ivana, J. STARÁ a Kateřina SEDLÁKOVÁ. Novinky v epidemiologii a léčbě dermatofytóz. Dermatologie pro praxi. 2016, 10(2), 76-79. ISSN 1802-2960

KUKLOVÁ, Ivana. Epidemiologie a léčba dermatofytóz. Dermatologie pro praxi. VII. konference Dermatologie pro praxi, Olomouc, 29. května 2015. 2015, 9(Suppl. A), A14-A15. ISSN 1802-2960

KUKLOVÁ, Ivana, Martina KOJANOVÁ a Miroslava SLOVÁČKOVÁ. Sexuálně přenosné infekce a nárůst rezistence Neisseria gonorrhoeae k antimikrobiálním látkám. Urologie pro praxi. 2015, 16(4), 159-161. ISSN 1213-1768

KUKLOVÁ, Ivana. Kandidózy kůže a sliznic. Česko-slovenská dermatologie. 2015, 90(2), 47-53. ISSN 0009-0514. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-dermatologie-clanek/kandidozy-kuze-a-sliznic-52897

KUKLOVÁ, Ivana. Naftifin v léčbě kožních mykóz. Dermatologie pro praxi. 2015, 9(2), 73-76. ISSN 1802-2960

GRILLOVÁ, Linda, Helena PĔTROŠOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, et al. Molecular typing of Treponema pallidum in the Czech Republic during 2011 to 2013: increased prevalence of identified genotypes and of isolates with macrolide resistance. Journal of clinical microbiology. 2014, 52(10), 3693-3700. DOI: 10.1128/JCM.01292-14. ISSN 1098-660X. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25100820

NECHVÁTAL, Lukáš, Helena PĚTROŠOVÁ, L. GRILLOVÁ, et al. Syphilis-causing strains belong to separate SS14-like or Nichols-like groups as defined by multilocus analysis of 19 Treponema pallidum strains. International journal of medical microbiology IJMM. 2014, 304(5-6), 645-53. DOI: 10.1016/j.ijmm.2014.04.007. ISSN 1618-0607. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24841252

TACHEZY, Ruth a Ivana KUKLOVÁ. Dermatovenerologické projevy infekcí vyvolaných lidskými papilomaviry. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2014, 56(7), 26-33. ISSN 1213-9106

KOJANOVÁ, Martina, Ivana KUKLOVÁ, Miroslava SLOVÁČKOVÁ, Jaromír BĚLÁČEK a Jiří ŠTORK. Současná situace gonorey: výsledky pražského STI centra – sledování citlivosti na antimikrobiální látky. Česko-slovenská dermatologie. 2014, 89(5), 240-248. ISSN 0009-0514. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-dermatologie-clanek/soucasna-situace-gonorey-vysledky-prazskeho-sti-centra-sledovani-citlivosti-na-antimikrobialni-latky-51044

KUKLOVÁ, Ivana. Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 27. března 2014 v Praze. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2014, 56(3), 63-64. ISSN 1213-9106. Dostupné také z: http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=66:rvd-62013&catid=2:rv

RESL, Vladimír a Ivana KUKLOVÁ. Soubor některých platných právních předpisů pro venerologii. Česko-slovenská dermatologie. 2014, 89(1), 29-39. ISSN 0009-0514. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-dermatologie-clanek/soubor-nekterych-platnych-pravnich-predpisu-pro-venerologii-cast-iii-48450

RESL, Vladimír a Ivana KUKLOVÁ. Soubor některých platných právních předpisů pro venerologii. Česko-slovenská dermatologie. 2013, 88(6), 299-308. ISSN 0009-0514. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-dermatologie-clanek/soubor-nekterych-platnych-pravnich-predpisu-pro-venerologii-cast-ii-48079

KOJANOVÁ, Martina, Ivana KUKLOVÁ, Jaromír BĚLÁČEK a Petr VELČEVSKÝ. Gonorrhoea – popis choroby, výsledky sledování souboru nemocných v STI centru VFN. Česko-slovenská dermatologie. 2013, 88(5), 248. ISSN 0009-0514. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-dermatologie-clanek/ix-kongres-cds-a-sds-praha-6-8-6-2013-prednasky-hlavni-program-47290

RESL, Vladimír a Ivana KUKLOVÁ. Soubor některých platných právních předpisů pro venerologii. Česko-slovenská dermatologie. 2013, 88(5), 228-240. ISSN 0009-0514. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-dermatologie-clanek/soubor-nekterych-platnych-pravnich-predpisu-pro-venerologii-cast-i-47288

MIKALOVÁ, Lenka, Petra POSPÍŠILOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ, Ivana KUKLOVÁ, Hana ZÁKOUCKÁ a David ŠMAJS. Comparison of CDC and sequence-based molecular typing of syphilis treponemes: tpr and arp loci are variable in multiple samples from the same patient. BMC microbiology. 2013, 13(-), 178. DOI: 10.1186/1471-2180-13-178. ISSN 1471-2180. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23898829

KUKLOVÁ, Ivana. Novinky v léčbě onychomykóz. Dermatologie pro praxi. 2013, 7(3), 121-122. ISSN 1802-2960. Dostupné také z: http://www.dermatologiepropraxi.cz/archiv.php

KUKLOVÁ, Ivana, Martina KOJANOVÁ, Miluše KREIDLOVÁ, Miroslava SLOVÁČKOVÁ a Vladimír RESL. Kdy odeslat pacientku k venerologovi?. Praktická gynekologie. 2013, 17(3), 226-232. ISSN 1211-6645. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/prakticka-gynekologie-clanek/kdy-odeslat-pacientku-k-venerologovi-41817

RESL, Vladimír a Ivana KUKLOVÁ. Současná situace legislativy, depistáže, hlášení a prevence sexuálně přenosných nemocí: Příčiny šíření, etické, morální, sociální otázky, předtestové a potestové poradenství. Česko-slovenská dermatologie. 2013, 88(3), 135-142. ISSN 0009-0514. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-dermatologie-clanek/soucasna-situace-legislativy-depistaze-hlaseni-a-prevence-sexualne-prenosnych-nemoci-priciny-sireni-eticke-41704

KUKLOVÁ, Ivana. Onychomykózy vyvolané dermatofyty. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2012, 54(Speciál II), 61-64. ISSN 1213-9106. Dostupné také z: http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=63&Itemid=73

KUKLOVÁ, Ivana. Onemocnění nehtů v přehledu. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2012, 54(Speciál II), 4-10. ISSN 1213-9106. Dostupné také z: http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=63&Itemid=73

KUKLOVÁ, Ivana. Úvodník. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2012, 54(Speciál II), 1. ISSN 1213-9106. Dostupné také z: http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=63&Itemid=73

FLASAROVÁ, Magdalena, Petra POSPÍŠILOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, et al. Sequencing-based molecular typing of treponema pallidum strains in the Czech Republic: all identified genotypes are related to the sequence of the SS14 strain. Acta dermato-venereologica. 2012, 92(6), 669-674. ISSN 1651-2057. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22434073

KUKLOVÁ, Ivana. Epidemiologie dermatofytóz v materiálu Dermatovenerologické kliniky. Medical tribune. 2012, 8(16). ISSN 1214-8911. Dostupné také z: http://www.tribune.cz/tituly/mtr/archiv/481

KODET, Ondřej, Ivana KUKLOVÁ, Martina KOJANOVÁ a Jiří ŠTORK. Klinický případ: Cárovitá keratodermie. Česko-slovenská dermatologie. 2012, 87(3), 108-110. ISSN 0009-0514. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-dermatologie-clanek/klinicky-pripad-carovita-keratodermie-39041

KUKLOVÁ, Ivana. Syfilis včera a dnes. Dermatologie pro praxi. 2012, 6(3), 136-137. ISSN 1802-2960

KUKLOVÁ, Ivana. Vývojové trendy a prevalence syfilis, gonorey, chlamydiální infekce a HIV/AIDS u osob s rizikovým sexuálním chováním;behaviorální, klinické a epidemiologické charakteristiky pacientů STD centra. Praha: Iga MZ ČR, 2012. Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR. Dostupné také z: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00179414-445760f9-594d-434c-9eb9-bae1a06d9f69. Číslo zprávy: NS10292

KODET, Ondřej, Ivana KUKLOVÁ, Marie ŠLAJSOVÁ, Jiří ŠTORK a Lukáš LACINA. Klinický případ: Bolestivé papuly nohou. Československá dermatologie. 2011, 86(5), 241-243. ISSN 0009-0514

KUKLOVÁ, Ivana, Roman TRÝZNA, Martina KOJANOVÁ a Petr VELČEVSKÝ. Chlamydiové infekce. Československá dermatologie. 2011, 86(5), 219-223. ISSN 0009-0514

KUKLOVÁ, Ivana, Petr VELČEVSKÝ a Martina KOJANOVÁ. Syphilis among STD clinic patients in Prague in 2009. Central European journal of public health. 2011, 19(2), 84-90. ISSN 1210-7778. Dostupné také z: http://www.szu.cz/svi/cejph/show.php?kat=archiv/2011-2-05

KUKLOVÁ, Ivana. Etiologie, klinický obraz a léčba onychomykóz. Dermatologie pro praxi. 2011, 5(2), 64-68. ISSN 1802-2960. Dostupné také z: http://www.dermatologiepropraxi.cz/archiv.php

KUKLOVÁ, Ivana. Aktuální pohled na problematiku sexuálně přenosných infekcí. Dermatologie pro praxi. 2011, 5(1), 20-22. ISSN 1802-2960. Dostupné také z: http://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2011/01/05.pdf

LACINA, Lukáš, Martina KOJANOVÁ, Ivana KUKLOVÁ a Jiří ŠTORK. Kožní projevy borreliózy: diagnostická a léčebná doporučení. Dermatologie pro praxi. 2011, 5(1), 12-17. ISSN 1802-2960. Dostupné také z: http://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2011/01/03.pdf

RESL, Vladimír, Hana ZÁKOUCKÁ, Ivana KUKLOVÁ, Miloslav SALAVEC a Soňa KŘEMENOVÁ. Aktuální informace a zpráva z venerologické sekce ČDS a Národní referenční laboratoře pro syfilis. Česko-slovenská dermatologie. 2011, 86(1), 40-45. ISSN 0009-0514

KUKLOVÁ, Ivana. Onychomykózy. Medicína pro praxi. 2011, 8(2), 73-76. ISSN 1214-8687. Dostupné také z: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/02/07.pdf

KUKLOVÁ, Ivana. Vulvovaginální kandidóza. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2010, 52(Speciál II), 17-22. ISSN 1213-9106

KUKLOVA, I., VELCEVSKY, P., KOJANOVA, M. Syphilis among STD Clinic patients in Prague in 2009. Cent Eur J Public Health 2011; 19(2), 63-66   

KUKLOVÁ, I. Onychomykózy. In: Derm. Praxi. 2011, 8 (2), 73-76                                                           

KUKLOVÁ, I., STORK, J., LACINA, L. Trichophyton rubrum suppurative tinea of the bald area of the scalp; Mycoses 2011, 54(1), 84-6                                                                                                                                   

KUKLOVÁ, I. Onychomykózy. In: Med. pro praxi 2011; 8(2), 73-76.

KUKLOVÁ, I., HERLE, P. a kol. Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2011.
ISBN 978-80-87553-28-2                                                                                                                                                  

FLASAROVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, P., MIKALOVÁ, L., VALIŠOVÁ, Z., DASTYCHOVÁ, E., STRNADEL, R., KUKLOVÁ, I., WOZNICOVÁ, V., ZÁKOUCKÁ, H., ŠMAJS, D. Sequencing-based molecular typing of Treponema pallidum strains in the Czech Republic: all identified genotypes are related to the sequence of the SS14 strain. In: Acta Dermatovenerologica. 2012, Oct 17;92(6), 669-74. doi: 10.2340/00015555-1335                                     

MIKALOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, P., WOZNICOVÁ, V., KUKLOVÁ, I., ZÁKOUCKÁ, H. and D. ŠMAJS. Comparison of CDC and sequence-based molecular typing of syphilis treponemes: tpr and arp loci are variable in multiple samples from the same patient. BMC Microbiology. 2013, 13:178  doi:10.1186/1471-2180-13-178

PŘEDNÁŠKY:
KUKLOVÁ, Ivana. Epidemilogie, klinický obraz a léčba dermatomykóz. 6.11. 2018, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Akce: Kurz – Aktuální stav dermatovenerologie a problematika revizního lékařství (určeno pro revizní zaměstnance, zejména revizní lékaře zdravotních pojišťoven)

Další aktivity Člen výboru - Česká dermatovenerologická společnost
Projektová a grantová
činnost
 
Účast na konferencích,
zahraniční stáže,
ocenění

studijní pobyty kratší než měsíc: Mnichov, Salzburg, Ghent

PŘEDNÁŠKA:
KUKLOVÁ, Ivana. Epidemilogie, klinický obraz a léčba dermatomykóz. 6.11. 2018, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Akce: Kurz – Aktuální stav dermatovenerologie a problematika revizního lékařství (určeno pro revizní zaměstnance, zejména revizní lékaře zdravotních pojišťoven)
 

Telefon, mobil VFN 00420-224-961-111
E-mail/e-maily Ivana.kuklova@lf1.cuni.cz
Konzultace po předchozí domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign