Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

doc. JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., MBA

Jméno

Petr

Příjmení

Hulinský

Tituly před jménem

doc. JUDr.

Tituly za jménem

Ph.D., MBA

   

Pracovní pozice

 

Obor činnosti

 

Dosažené vzdělání

2001 Policejní akademie České republiky v Praze (Bc.)

2002 Policejní akademie České republiky v Praze (Mgr.), diplomová práce: Úplatkářství

2003 Akadémia policajného zboru, Bratislava (JUDr.), rigorózní práce: Korupce – právní aspekty postihování a dokazování v ČR a SR

2008 Policejní akademie České republiky, Praha (Ph.D.), dizertační práce: Aktuální otázky trestněprávní ochrany společnosti před korupcí

2017 Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava (doc.), habilitační práce: Přenosné pohlavní choroby a kriminalita v ČR

Pedagogicko-výchovná činnost

2016 - dosud, VŠZ, o. p. s., akademický pracovník

 

Právo ve zdravotnictví), Základy zdravotnického práva (přednášející), Zdravotnické právo a profesní legislativa (přednášející)

Publikační činnost

JÍCHOVÁ, M. a P. HULINSKÝ. Pandemický zákon – účinný nástroj v boji s infekcí Covid-19. In: Sborník: Ošetřovatelská péče v době covidové: 13. dubna 2021 [on-line]. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2021, s. 61-73. Pdf
formát. ISBN 978-80-88249-22-1. Dostupné z: https://www.vszdrav.cz/media/aktivity%20vsz/konference/2021/sbornik_vsz_2021.pdf.

HULINSKÝ, P. a JÍCHOVÁ, M. Právo ve zdravotnictví. Studijní materiál – e-learningová opora pro program Všeobecné ošetřovatelství. 2020. Dostupné v IS.

HULINSKÝ, P. a M. FRABŠA. Bojové sporty. Praha: Public, 2019. ISBN 978-80-907222-1-7. (50 %)

MIČULKOVÁ, V., A. FIALOVÁ, T. KOVAČIČ, L. HAMPLOVÁ, D. VESELÝ and P. HULÍNSKÝ. What do Czech adolescents know about HIV? Central European Journal Public Health. 2018; 26 (2): 149–153. ISSN1210-7778. 0.800

(16,6)

HULINSKÝ, P. Historie, současnost a budoucnost prostituce nejen v hlavním městě Praze. Praha: Public, 2017. ISBN 978-80-904-031-5-4. (100 %)

HULINSKÝ, P. Autorský zákon a jeho aplikace. In: NĚMCOVÁ, J. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. (online). 5., dopl. vyd. Praha: VŠZ, 2013-18. ISBN 978-80-904955-9-3. Dostupné na: https://is.vszdrav.cz/auth/do/vsz/podklady. (100 %)

PEKARA, J., HULINSKÝ, P. and M. TREŠLOVÁ. Prevalence of Violence in Nursing in the Czech Republik. Journal of Nursing and Care. 2017, 6:6. ISSN 2167-1168. IF 0.583 (33 %)

PEKARA, J., M. TREŠLOVÁ and P. HULINSKÝ. Education experiment: short time education – long time results for practice. J Health Sci. 2014, 2(9), s. 436-440. ISSN 2328-7136. (IF 0.796). (33,3 %)

Další aktivity

 

Projektová a grantová činnost

2012-2014

OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/34452 Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech – člen řešitelského týmu

2013-2015

OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví – člen řešitelského týmu

2005

grant MZ ČR Naplňování programu "Zdraví 21" snížením výskytu přenosných onemocnění se zaměřením na snížení incidence hepatitid B, C, a dalších nemocí přenosných krví event. sexuálním kontaktem u uživatelů návykových látek a u mládeže do 18 let – člen řešitelského týmu.

Přednášková činnost, zahraniční stáže

Účast na konferencích a odborných akcích:

  • Etické aspekty ošetřovatelské péče. 18. mezinárodní vědecká konference. dubna 2023, Praha.
  • Multikulturní ošetřovatelství v perspektivě aktuální situace. 17. mezinárodní vědecká konference. dubna 2022, VŠZ, Praha, online přes platformu ZOOM.
  • Ošetřovatelská péče v době covidové. 16. vědecká konference s mezinárodní účastí.  1. června 2021, Praha, on-line
  • Duševní zdraví v ošetřovatelství vs. Ošetřovatelství v duševním zdraví. 15. vědecká konference s mezinárodní účastí.  4. dubna 2020, Praha, on-line

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

 

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign