Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. Jan David, Ph.D.

Jméno Jan
Příjmení David
Tituly před jménem

MUDr.

Tituly za jménem Ph.D.
   
Pracovní pozice Ošetřovatelská péče v pediatrii (přednášející)
Obor činnosti

2015–2019 FNKV, Klinika dětí a dorostu, sekundární lékař s ukončeným základním pediatrickým kmenem

2017–2019 3. lékařská fakulta UK, Klinika dětí a dorostu, asistent

2019–doposud, FN Motol, Pediatrická klinika, sekundární lékař (odd. JIP), zástupce vedoucího JIP

2020- doposud, Medical service Davepo s.r.o., lékař dopravní zdravotní služby

2020-2021 FN Motol, Oddělení dětského urgentního příjmu a LSPP, lékař na LSPP a oddělení expektace

2022- dosud, 2. lékařská fakulta UK, lektor na Pediatrické klinice

2022- dosud, VŠZ, odborný asistent

 

2021, Licence ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru pediatrie

 

Člen

České lékařské komory, České lékařské společnosti JEP (Česká pediatrická společnost, Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti, Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče)

 

Výkonný redaktor časopisu Česko-slovenská pediatrie

Dosažené vzdělání

2009 - 2015, 3. lékařská fakulta UK, obor všeobecné lékařství, titul „MUDr.“                             

2017 - atestace základní pediatrický kmen

2019 - 3. lékařská fakulta UK, postgraduální studium, titul Ph.D., obor preventivní medicína (téma dizertační práce: Hodnocení efektivity novorozeneckého screeningu v ČR)

2020 - atestace z dětského lékařství

2021 - atestace praktický lékař pro děti a dorost

 

2020 - Sono akademie, kurz sonografických dovedností

2019 - ČLK, Diplom celoživotního vzdělávání

2018 – ÚPMD, Kurz Neonatal Life Support, Certifikát s platností do 2023

2017 - TN Krč, odd. dětské neurologie – Kurz vývojové neurologie

Pedagogicko-výchovná činnost

vedení a oponování rigorózních prací
vedení a oponování diplomových prací
vedení a oponování bakalářských prací
členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Publikační činnost

Jimp

DAVID, J. O. HRADSKY, P. JABANDZIEV, E. KLASKOVA, H. JIRINCOVA, J. LEBL. Impact of SARS-CoV-2 variants on the incidence of paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS-TS). Journal of Pediatrics and Child Health. 2022; 58(10), 1901-1903. ISSN 1034-4819. DOI: 10.1111/jpc.16204                                                                                           (16 %)

DAVID, J., V. STARA, O. HRADSKY, et al. Nationwide observational study of paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS) in the Czech Republic. ISSN 0304-6199. DOI: 10.1007/s00431-022-04593-7                                                                                                                                                                (8 %)

FOJT, J., I. ROMANEKOVA, P. PROCHAZKOVA, J. DAVID, M. BRTNICKY, J. KUCERIK. A Simple Method of Quantification of Polyhydrosybutyrate and Polylactic Acid Micro-Bioplastics in Soils by Evolved Gas Analysis. Molecules. 2022, 27(6). DOI: 10.3390/molecules27061898.                                                                                                                                (16 %)

DAVID, J., L. TONI, F. FENCL, R. HRDLICKA, I. BUKSAKOVWSKA, L. PAULUS, J. LEBL. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome – A Rare Complication of COVID-19 MIS-C. Klinische Padiatrie. 2022. DOI10.1055/a-1690-7583                 (16 %)

DAVID, J., F. FENCL. Life-threatening Manifestations of Vitamin B12 Deficiency in Infants on a Vegan Diet. Klinische Padiatrie. 2022; 233(06), 306-307. DOI: 10.1055/a-1480-7938                                                                                             (50 %)

DAVID, J., M. ROHANOVA, K. KOUBSKY, R. GEBAUER, H. MALCOVA, V. KOUKOLSKA, V. STARA, M. KOLLAR, F. FENCL, J. ZIEG. Case report: Anti-neutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis Involving the Aortic Valve in a Twelve-years-old Girl. Klinische Padiatrie. 2021; 233(01), 37-39. DOI 10.1055/a-1183-4785                                                                        (6 %)

ŽALUDEK, Adam, Jan DAVID, Jiří KAJZAR a David MARX. Safe environment management in acute psychiatric wards in the Czech Republic, foundation for recommendations for preventive practice. Central European journal of public health. 2021, 29(3), 217-222. ISSN 1210-7778. Dostupné z: doi:10.21101/cejph.a6571                                                      (25 %)

DAVID, J., M. SIBIKOVA, S.Al, AMARATUNGA, J. LEBL. COVID-19 Pandemic in the Czech Repulic: Substantial Decline of the Demand fr Pediaztric Healthcare Services. Klinische Padiatrie. 2021; 233(01), 40-42. DOI: 10.1055/a-1268-9211        (25 %)

DAVID, J., P. CHRASTINA, K. PESKVOA, et al. Epidemiology of Rare Diseases Detected by Newborn Screening in the Czech Repblic. Central European Journal of Public Health. 2019; 27(2), 153-159. DOI: 10.21101/cejph.a5441                        (6 %)

DAVID, J., K. RUCKLOVA, V. URBANOVA, P. DOLEZALOVA. Case Report. Unexpected Benefit of Echocardiography in Childhood Polyarteritis Nodosa. Klinische Padiatrie. 2019; 231(2), 96-98. DOI: 10.1055/a-0802-8950                                        (25 %)

DAVID, J., P. CHRASTINA, H. VINOHRADSKA et al. Neonatal screening in the Czech Republic: increased prevalence of selected diseases in low birthweight neonates. European Jounarl of Pediatrics. 2018; 177(11), 1697-1704.                              (12 %)

 

JSC

DAVID, J. O. HRADSKY, P. JABANDZIEV, E. KLASKOVA, H. JIRINCOVA, J. LEBL. Impact of SARS-CoV-2 variants on the incidence of paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS-TS). Journal of Pediatrics and Child Health. 2022; 58(10), 1901-1903. ISSN 1034-4819. DOI: 10.1111/jpc.16204                                                                                           (16 %)

DAVID, J., V. STARA, O. HRADSKY, et al. Nationwide observational study of paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS) in the Czech Republic. ISSN 0304-6199. DOI: 10.1007/s00431-022-04593-7                                                                                                                                                                (8 %)

KLÁSKOVÁ, E., J. DAVID. Algoritmus pro rozpoznání vážně nemocného dítěte. Česko-slovenská pediatrie. 2022, 77(5), 284-286. ISSN 0069-2328. Dostupné z: doi:10.55095/CSPediatrie2022/045                                                                    (50 %)

PEŠKOVÁ, Š., M. ŠIBÍKOVÁ, J. JONÁŠ, J. DAVID. Akutní stavy v primární pediatrické péči. Pediatrie pro praxi. 2022, 23(3), 175-178. ISSN 1213-0494. Dostupné z: doi:10.36290/ped.2022.038                                                                       (25 %)

BERNÁŠKOVÁ, K., J. DAVID. Realimentační syndrom. Česko-slovenská pediatrie. 2022, 77(3), 166-169. ISSN 0069-2328. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2022-3-2/realimentacni-syndrom-130971                                                                                                                                                                                (50 %)

DAVID, J., J. JONÁŠ, V. KOUCKÝ. Oxygenoterapie u akutních stavů v praxi. Česko-slovenská pediatrie. 2022, 77(2), 91-93. ISSN 0069-2328. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2022-2-3/oxygenoterapie-u-akutnich-stavu-v-praxi-130563                                                                                                                           (33 %)

DAVID, J., J. LEBL. Diferenciální diagnostika syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi asociované s nákazou SARS-CoV-2 u dětí a mladistvých. Česko-slovenská pediatrie. 2022, 77(1), 34-38. ISSN 0069-2328.                                             (50 %)

DAVID, J., L. TONI, F. FENCL, R. HRDLICKA, I. BUKSAKOVWSKA, L. PAULUS, J. LEBL. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome – A Rare Complication of COVID-19 MIS-C. Klinische Padiatrie. 2022. DOI10.1055/a-1690-7583                 (16 %)

DAVID, J., F. FENCL. Life-threatening Manifestations of Vitamin B12 Deficiency in Infants on a Vegan Diet. Klinische Padiatrie. 2022; 233(06), 306-307. DOI: 10.1055/a-1480-7938                                                                                             (50 %)

ŽALUDEK, A., J. DAVID, J. KAJZAR a D. MARX. Safe environment management in acute psychiatric wards in the Czech Republic, foundation for recommendations for preventive practice. Central European Journal of Public Health. 2021; 29(3), 217-222. ISSN 12107778. Dostupné z: doi:10.21101/cejph.a6571. IF 1,163.                                                            (25 %)

BLANKOVÁ, A., J. DAVID, T. ADÁMEK. Selhání srdce v terénu koarktace aorty jako příčina úmrtí u šestiměsíčního kojence. Pediatrie pro praxi. 2021; 22(4), 276-278. ISSN 1213-0494. DOI: 10.36290/PED.2021.057                                       (33 %)

KREJČOVÁ, V., K. ŠPIČÁKOVÁ, J. DAVID, V. STARÁ, F. FENC. Case study report: Dont forget meningococcus. Česko-slovenská pediatrie. 2021; 76(7), 374-378. ISSN 0069-2328.                                                                                                 (25 %)

DAVID, J., O. HRADSKÝ, J. BRONSKÝ, J. LEBL. Šíření nákazy SARS-CoV-2 mezi žáky základních škol: současný stav poznání. Pediatrie pro praxi. 2021, 22(2), 87-89. ISSN 1213-0494. Dostupné z: doi:10.36290/ped.2021.015              (25 %)

DAVID, J., T. DOUŠOVÁ, J. MALEC. Význam vyšetření očního pozadí u akutních stavů v pediatrii. Česko-slovenská pediatrie. 2021, 76(1), 63-65. ISSN 0069-2328.                                                                                                                   (33 %)

FENCL, F., M. ŠIBÍKOVÁ, J. DAVID, H. MALCOVÁ. Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s COVID-19 u dětí Doporučený postup České pediatrické společnosti ČLS JEP. Česko-slovenská pediatrie. 2021, 76(1), 4-9. ISSN 0069-2328.                                                                                                                                                                                (25 %)

KREJČOVÁ, V., K. ŠPIČÁKOVÁ, J. DAVID, V. STARÁ, F. FENCL. Nezapomínejme na meningokoka. Česko-slovenská pediatrie. 2021, 76(7), 374-378. ISSN 0069-2328.                                                                                                                (20 %)

DAVID, J., M. ŠIBÍKOVÁ, J. JONÁŠ, V. STARÁ, H. MALCOVÁ, F. FENCL. Závažná komplikace COVID-19 u dětí: syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi. Pediatrie pro praxi. 2021, 22(1), 8-11. ISSN 1213-0494.                                     (16 %)

DAVID, J., M. ROHANOVA, K. KOUBSKY, R. GEBAUER, H. MALCOVA, V. KOUKOLSKA, V. STARA, M. KOLLAR, F. FENCL, J. ZIEG. Case report: Anti-neutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis Involving the Aortic Valve in a Twelve-years-old Girl. Klinische Padiatrie. 2021; 233(01), 37-39. DOI 10.1055/a-1183-4785                                                                        (6 %)

DAVID, J., M. SIBIKOVA, S.Al, AMARATUNGA, J. LEBL. COVID-19 Pandemic in the Czech Repulic: Substantial Decline of the Demand fr Pediaztric Healthcare Services. Klinische Padiatrie. 2021; 233(01), 40-42. DOI: 10.1055/a-1268-9211        (25 %)

LIPTÁKOVÁ, A., J. DAVID, J. JONÁŠ, N. ŠIMÁNKOVÁ, V. KOUKOLSKÁ a R. VALKOVIČOVÁ. Závažný průběh autoimunitní encefalitidy u sedmnáctiletého chlapce. Česko-slovenská pediatrie. 2020, 75(8), 474-478. ISSN 0069-2328.            (16,6 %)

DAVID, J., K. KOPEČNÁ, D. NOVOTNÁ, I. PLÁŠILOVÁ, J. STRNADEL, I. RÖSCHLOVÁ, F. VOTAVA. Kvalita života dětských pacientů s deficitem 21-hydroxylázy. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2020, 23(2), 77-81. ISSN 1211-9326.                                                                                                                                                                  (14 %)

DOUŠOVÁ, T., J. DAVID, K. ŠPIČÁKOVÁ, K. KOUBSKÝ, V. KOUKOLSKÁ, P. JANSA. Eisenmengerův syndrom a jeho komplikace v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. 2020, 75(3), 178-182. ISSN 0069-2328.                                                (16 %)

DAVID, J., P. CHRASTINA, K. PEŠKOVÁ et al. Epidemiology of rare diseases detected by newborn screening in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2019; 27(2), 153-159. DOI: 10.21101/cejph.a5441. ISSN 12107778. Dostupné z: http://cejph.szu.cz/doi/10.21101/cejph.a5441.html. IF 0,653.                                                           (33,3 %)

DAVID, J., K. RÜCKLOVA, V. URBANOVA a P. DOLEZALOVA. Case Report: Unexpected Benefit of Echocardiography in Childhood Polyarteritis Nodosa. Klinische Pädiatrie. 2019, 231(02), 96-98. DOI: 10.1055/a-0802-8950. ISSN 0300-8630. Dostupné z: http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/a-0802-8950. IF 0,882.                                            (25 %)

PAZDÍRKOVÁ, R., J. KOMÁRKOVÁ, M. HEDELOVÁ a J. DAVID. Inovativní léčba fenylketonurie sapropterinem. Česko-slovenská Pediatrie. 2018; 73(2), 84–88. ISSN 0069-2328.                                                                                                   (25 %)

 

Jost

LEBL, J., J. DAVID, V. STARÁ et al. PIMS-TS (MIS-C) – příběh zrození a poznání nové nemoci. Česko-slovenská pediatrie. XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 23.-25. září 2021. 2021, 76(Suppl. 1), 16-17. ISSN 0069-2328. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2021-supplementum-1-2/abstrakty-128202                                                                                                                                                                           (20 %)

DAVID, J., Z. HRUBÁ, S. KOLOUŠKOVÁ a F. VOTAVA. Newborn screening-detected 21-hydroxylase deficiency: Growth pattern is not associated with the genotype. Minerva Pediatrica. [online]. 2020. DOI: 10.23736/S0026-4946.20.05795-3. IF 1,312.                                                                                                                                                                           (25 %)

 

B

LEBL, Jan, Jana TŘEŠŇÁK HERCOGOVÁ, Anna ŠEDIVÁ, et al. Biologická léčba v pediatrii. Praha: Galén, [2021]. Motolské pediatrické semináře. ISBN 978-80-7492-527-6.                                                                                                (33,3 %)

 

C

DAVID, Jan. Rabdomyolýza. In: Kazuistiky z pediatrie. 2020, s. 275-283. ISBN 978-80-7345-667-2.                        (100 %)

DAVID, Jan a Felix VOTAVA. Kongenitální adrenální hyperplazie s virilizací genitálu u novorozence. In: Kazuistiky z pediatrie. 2020, s. 236-241. ISBN 978-80-7345-667-2.                                                                                                        (50 %)

MARTINŮ, Vendula a Jan DAVID. Primární ciliární dyskineze. In: Kazuistiky z pediatrie. 2020, s. 203-209. ISBN 978-80-7345-667-2.                                                                                                                                                       (50 %)

DAVID, Jan, Kristina RÜCKLOVÁ a Pavla DOLEŽALOVÁ. Polyarteritis nodosa. In: Kazuistiky z pediatrie. 2020, s. 186-190. ISBN 978-80-7345-667-2.                                                                                                                                   (33 %)

DAVID, Jan. Erythema nodosum. In: Kazuistiky z pediatrie. 2020, s. 132-136. ISBN 978-80-7345-667-2                  (100 %)

Projektová a grantová
činnost
 

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Účast (aktivní) na kongresech a konferencích:

2022- Online pediatrické kazuistiky, organizuje PK FNM

-   Pediatrická akademie 2021 online

-   Kongres pediatrie pro praxi, organizuje Solen

-   Motolské setkání na Pediatrické klinice FN v Motole

-   XVII. Pediatrický kongres v Hradci Králové

2021- Online pediatrické kazuistiky, organizuje PK FNM

-   Pediatrická akademie 2021 online

-   Kongres pediatrie pro praxi, organizuje Solen

-   motolské setkání na Pediatrické klinice FN v Motole

-   Motolské dny dětské urgentní medicíny

-   XVI. Pediatrický kongres v Hradci Králové

-   11th International conference analytical cytometry 2021, Ostrava

-   Colours of sepsis, festival intenzivní medicíny, Ostrava

2020-  21. dny dětské endokrinologie, Ostravice

-   XV. Pediatrický kongres v Hradci Králové

-   Malý pediatrický kongres ve FN v Motole

-   Biologická léčba v pediatrii, tzv. motolské setkání na Pediatrické klinice FN v Motole

-   Webinář pořádaný PK FNM s názvem Etiopatogeneze, diagnostika a léčba PIMS-TS – závažného onemocnění spojeného s Covid-19 u dětí

2019- 20. dny dětské endokrinologie. Ostrov u Tisé,

-   Slámův ORL den. Ústí nad Labem

2018- 19. dny dětské endokrinologie. Písek

-   Pediatrické setkání na Královských Vinohradech. Praha

2017- 18. dny dětské endokrinologie. Pardubice

2016- II. kongres pediatrů. Praha

-   Pediatrické setkání na Královských Vinohradech. Praha

Odborné akce

2022- Online pediatrické kazuistiky, organizuje PK FNM

-   Pediatrická akademie 2021 online

-   Kongres pediatrie pro praxi, organizuje Solen

-   Motolské setkání na Pediatrické klinice FN v Motole

-   XVII. Pediatrický kongres v Hradci Králové

2021- Pediatrie pro praxi. 1. podzimní online kongres, organizuje Solen

-   Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – POCT metody. Online kurz na www.euni.cz

-   Kurz Management soukromé praxe, organizuje IPVZ

-   Kurz Očkování v praxi PLDD a epidemiologie, organizuje IPVZ

-   Fytoneering. Léčba farmaky podle EBM, organizuje Solen, online

-   Kurz Posudková problematika v praxi PLDD, organizuje IPVZ

-   Webinář - Point of Care ultrasonografie v intenzivní medicíně, organizuje IPVZ Praha

-   Kurz Lékařská první pomoc, organizuje 1. LF UK

-   Kurz Racionální antibiotická léčba v ordinaci PLDD, organizuje IPVZ

-   Kurz Základy zdravotnické legislativy, etika a komunikace, organizuje 3. LF UK

-   Kurz Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání, organizuje IPVZ

-   Colours of sepsis, festival intenzivní medicíny, online

-   seminář s tématem Vývoj onemocnění COVID-19 v rámci cyklu Pediatrická akademie 2021, online

-   Webinář výživa v pediatrii, organizuje IPVZ, online

-   Kurz Radiační ochrana, organizuje 3. LF UK, online

-   Kongres pediatrie pro praxi, organizuje Solen

-   Co nám covid vzal a dal aneb kapitoly z pediatrické covidologie, tzv. motolské setkání na Pediatrické klinice FN v Motole

-   Workshop point-of-care ultrasonografie v pediatrii, organizuje Krajská zdravotní a.s. v Ústí nad Labem

-   Motolské dny dětské urgentní medicíny, organizuje FN v Motole

-   Kurz z klinické výživy a intenzivní metabolické péče I, organizuje IPVZ

-   Pediatrická konference. Festival kazuistik, Luhačovice

2020- 21. dny dětské endokrinologie, organizuje Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP, Ostravice

- Colours of sepsis, festival intenzivní medicíny, Ostrava

- Kurz sonografických dovedností se zaměřením na urgentní a intenzivní medicínu, Praha, Sono akademie

- Biologická léčba v pediatrii, tzv. motolské setkání na Pediatrické klinice FN v Motole

- Webinář pořádaný PK FNM s názvem Etiopatogeneze, diagnostika a léčba PIMS-TS – závažného onemocnění spojeného s Covid-19 u dětí

2019- Odborný elektronický kurz Imunodeficience, organizuje ProLekare.cz

- Slámův ORL den, organizuje Vzdělávací institut Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

- 14. česko-slovenský kongres dětské anestezie, intenzivní péče a urgentní medicíny, Praha

- Pediatrické setkání na Královských Vinohradech, organizuje Klinika dětí a dorostu FNKV, Praha

2018- Kongres pediatrů v Ostravě, organizuje časopis Pediatrie pro praxi, Ostrava

-   14. Pediatrická konference, organizuje Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Luhačovice

-   Pediatrické setkání na Královských Vinohradech, organizuje Klinika dětí a dorostu FNKV

-   E-learningový kurz Tuky a jejich význam ve výživě, organizuje Solen, s.r.o.

-   E-learningový kurz Zažívací potíže kojenců, organizuje Solen, s.r.o.

2017- 18. dny dětské endokrinologie, organizuje Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP, Pardubice

- Kurz vývojové neurologie, organizuje Odd. dětské neurologie Thomayerovy nemocnice

- 13. Pediatrická konference, organizuje Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Luhačovice

- Elektronický kurz Bakteriální infekce kůže, organizuje Edukafarm.cz

- IX. odborná konference o kvalitě ve zdravotnictví, organizuje Spojená akreditační komise

- Kurz Základy dětského lékařství, organizuje LF OU

- Krizové stavy v dětské intenzivní péči – simulační workshop, organizuje Aesculap Akademie

- Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte, organizuje Monada, spol. s r.o.

- Pediatrické setkání na Královských Vinohradech, organizuje Klinika dětí a dorostu FNKV

- Kurz Neonatal Life Support, ÚPMD, certifikát s platností do 27. 1. 2023

-   19. dny dětské endokrinologie, organizuje Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP, Písek

2016- Seminář Respirační selhání u dětí, organizuje Klinika popáleninové medicíny FNKV

-   Seminář Optimalizace vodní bilance u dětí, organizuje Klinika popáleninové medicíny FNKV

-   Seminář KPR u dětí – guidelines 2015, organizuje Klinika popáleninové medicíny FNKV

-   Seminář Akutní selhání ledvin, organizuje Klinika popáleninové medicíny FNKV

-   Kurz Statistické metody v epidemiologii, organizuje Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii UK a AV ČR

-   Seminář Oběhové selhání u dětí, organizuje Klinika popáleninové medicíny FNKV

-   12. Kongres českých pediatrů a sester, organizuje Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Hradec Králové

-   Kurz Radiační ochrana, organizuje 3. LF UK

-   Kurz Lékařská první pomoc, organizuje 3. LF UK

-   II. kongres pediatrů v Praze, Organizuje Pediatrické oddělení Nemocnice Na Bulovce

-   Kurz Lékařské legislativy, etiky a komunikace, organizuje 3. LF UK

-   Kurz Statistika v biomedicínském výzkumu, organizuje Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii UK a AV ČR

-   Kurz Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí, organizuje 3. LF UK

-   Pediatrické setkání na Královských Vinohradech, organizuje Klinika dětí a dorostu FNKV

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

david@vszdrav.cz

Konzultace

konzultační hodiny po domluvě

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign