Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Markéta Školoudová

Jméno                           Markéta
Příjmení    Školoudová
Tituly před jméne PhDr.
Tiituly za jménem  
Pracovní pozice vedoucí studijního programu Porodní asistence
Obor činnosti

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Porodní asistentka, registrační číslo 006-0147-6645
Kvalifikace ERC Neonatal Life Support
Akreditace k vedení Komplexní krizové intervence bez supervize č. 2/14 2016

Porodnictví, Základy teorie porodní asistentce, Dovednosti v porodní asistenci, Komunikace, Multikulturní ošetřovatelství, Genetika, Seminář bakalářských prací, Ošetřovatelské postupy

 Dosažené vzdělání 2019 Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, státní rigorózní zkouška – PhDr.
2015-2016 Výcvik v komplexní krizové intervenci v pomáhajících profesích
2011-2015 Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, státní závěrečná zkouška - Mgr.  
2012-2014 Brno, Poradenské psychlogie
1995 Střední zdravotnická škola Zlín, pomaturitní kvalifikační studium, Obor Porodní asistentka
Pedagogicko–výchovná činnost Vedení bakalářských prací
Oponentka bakalářských prací
Vedení magisterských prací
Oponentka magisterských prací   
Členka zkušení komise pro Státní závěrečné zkoušky   
Další aktivity

Členka ČSPA – tisková mluvčí
Členka Unie pečujících
Krizové intervence, psychologické poradenství
Odborný asistent ÚZIS
Vedení přípravných předporodních kurzů

 

2020    Lektorský kurs těhotenská jóga (Mama Baby Studio)
2020    Certifikát Workshop Spontánní předčasný porod (UK, 1.LF)
2019    Komfort nemocného novorozence na oddělení RES/JIP (Neonatologická sekce a ÚPMD)
2019    Motivace a plánování (PedFUK)
2019    Kvalifikace ERC Neonatal Life Support (NLS)
2018    Certifikát o absolvování kurzu Ultrazvuková diagnostika v onkogynekologii (Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLK JEP)
2018    Certifikate Completed the theoretical course of the 11    14 and 20    22 weeks scan (Czech Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology CZMA JEP in cooperation with Fetal Medicine Foundation, London)
2017    Certifikát workshop Spontánní předčasný porod (UK, 1. LF)
2017    Etika a komunikace v medicíně, Informovaný souhlas v klinické praxi (ČLK)
2017    I slova léčí III (VFN a Česká asociace sester)
2017    Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví
2017    Certifikát Vzdělávací kurs Předporodní příprava (UK, 1. LF)
2016    State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii (USG)
2016    Certifikate of Participation 8th International Scientific Conference Interdisciplinary Cooperation in Nursing, Midwifery and Social Work (Faculty of Health Care Catolic University in Ruzomberok), aktivní účast „Communication problems between doctor and pregnant patient“
2015    2016 Výcvik v Komplexní krizové intervenci v pomáhajících profesích (Akreditace MPSV)
2015    Certifikát XXXI. Neonatologické dny (ČLK JEP)
2015    Kurs Práce s tělem v krizové intervenci (Olomouc, Moravští lektoři)
2015    Kurs Bariérový režim ve zdravotnictví (Česká společnost pro sterilizaci)
2014    Kurs Základy Daseinsanalýsy (Brno, FF)
2014    měsíční odborná stáž na psychoterapeutickém oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži (prof. MUDr. Stanislav Kratochvíl, CsC.)
2014    Certifikát o absolvování kurzu Genetické poradenství zaměřené na rodiny    společná cesta (UPOL a FN Olomouc)
2011    Certifikát o absolvování kurzu Psychologické aspekty genetického poradenství (UPOL a FN Olomouc)
2011    Certifikát o absolvování kurzu Fetální medicína jako interdisciplinární obor současné medicíny (UPOL a FN Olomouc)
2009    Certifikát o absolvování specializovaného kurzu ISUOG: Fetální echokardiografie, praktická aplikace dopplerometrie během těhotenství (ISUOG, FMF, prof. Dr. Rabi Chaoui)

Účast na konferencích, zahraniční stáže,ocenění

2020    Sympozium perinatální paliativní péče, „Aktuální podoba a rozvoj perinatální paliativní péče v ČR a ve světě (ČLK)
2019    AORA 2019 Academy of Obstetric Regional Analgesia and Anesthesia (UK. 1. LF)
2019    III. Motolská konference paliativní péče (UK, 2.LF, Ministerstvo zdravotnictví ČR, EU)
2018    Ultrazvuk a zobrazovací metody v gynekologii a porodnictví, Celostátní konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (London), aktivní účast „Krizová intervence při prenatální ztrátě“, (ČLK JEP)
2018    5. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLG, aktivní účast „Jak naučit učit“
2018    Novinky napříč obory (VFN v Praze), aktivní účast Etické aspekty prenatální diagnostiky, úskalí komunikace lékař    těhotná pacientka
2018    18. celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí (ČLK JEP)
2017    Ultrazvuk a zobrazovací metody v gynekologii a porodnictví, Celostátní konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (London) (ČLK JEP)
2017    4. společná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, aktivní účast „Krizová intervence při prenatální ztrátě vedená porodní asistentkou“
2016    16. konference fetální medicíny s mezinárodní účastí (ČLK JEP)
2016    5. konference České lékařské komory „Etika a komunikace v medicíně“ (ČLK)

 Telefon  00420-733-332-360
 E-mail  skoloudova@vszdrav.cz
 Konzultace  konzultační hodiny po domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign