Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. Jaroslava Kymplová Ph.D., MBA

Jméno Jaroslava
Příjmení Kymplová
Tituly před jménem MUDr.
Tituly za jménem Ph.D., MBA
Pracovní pozice

Asistent

Obor činnosti Klinická propedeutika (garant předmětu, přenášející, cvičící)
Dosažené vzdělání a praxe

1989 –1995 3. lékařská fakulta UK – obor všeobecné a preventivní lékařství
1995    - postgraduální studium biofyziky na 1. LF UK
1998 – 1. atestace z vnitřního lékařství
1999- postgraduálního studium vojenské radiobiologie na VLA JEP v Hradci Králové
2002- ukončeno postgraduální studium na VLA JEP obor vojenská radiobilogie, práce na téma: Využití nízkovýkonného laseru v klinické praxi - titul Ph.D.
2004 - 2. atestace z  rehabilitačního a fyzikálního lékařství
2015 – Licence pro výkon funkce vedoucí lékaře udělená ČLK
2016 - CEMI – management ve zdravotnictví – titul MBA

Pedagogicko-výchovná
činnost
1996-2006 -externí učitel Katedry radiační onkologie IPVZ Praha   
1998 – lékař v NZZ Therap - Tilia pro obor RFM a interní lékařství
1998-2006 externí učitel VOŠZ MILLS Brandýs n. L.
1999 – odborný asistent na Ústavu biofyziky 1. LF UK (od r. 2009 vedoucí výuky praktických cvičení)     
2003-2005 - odborný asistent Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
Publikační činnost

MONOGRAFIE
BENEŠ, Jiří, Jaroslava KYMPLOVÁ a František VÍTEK. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory: pro studium i praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4712-5.  

ČLÁNKY:
BĚLÁČEK, Jaromír, Martin KOMARC, Jaroslava KYMPLOVÁ, Eugen KVAŠŇÁK, Vojtěch MORNSTEIN, Zdeněk KUBEŠ a Hana SOCHOROVÁ. Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult v ČR – praktické využití metodiky analýzy výsledků. In: MEDSOFT ... 2014, s. 7-19. ISSN 1803-8115.

KYMPLOVÁ, Jaroslava a Jaromír BĚLÁČEK. The use of e-learning for statistical evaluation of the results of blood pressure measurement in practical exercises in biophysics. In: 6th International conference of Czech and Slovak faculties of medicine. 2012, s. 31-32. Dostupné také z: http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2012/program.pdf

KYMPLOVÁ, Jaroslava, Jana URZOVÁ, Jan MIKŠOVSKÝ, Karel DUŠEK a Lenka BAUEROVÁ. Posouzení vhodnosti použití excimerového laseru k léčení onychomykózy. Lékař a technika. 2012, 42(1), 16-21. ISSN 0301-5491.

KYMPLOVÁ, Jaroslava a P. TICHÝ. Posouzení vhodnosti použití excimerového laseru k léčení onychomykózy. In: Sborník abstrakt ... dnů lékařské biofyziky. 2010, s. 40. Dostupné také z: http://www.cslf.cz/dokumenty/Sbornik_abstrakt_XXXIII_DLB.pdf

KYMPLOVÁ, Jaroslava a Petr HONZÍK. E-learning v oboru zdravotnická technika na 1. LF UK. In: MEFANET report. 2008, (1), s. 117-118. ISBN 978-80-210-4539-2. ISSN 1804-2961.
NAVRÁTIL, Leoš, Pavel LUNA, Jaroslava KYMPLOVÁ a Nora PILECKÁ. Neinvazivní laseroterapie v péči o nemocné. Kontakt. 2003, 5(4), 204-209. ISSN 1212-4117.

KYMPLOVÁ, Jaroslava, Leoš NAVRÁTIL a J. KNÍŽEK. Contribution of phototherapy to the treatment of episiotomies. J. Clin. Laser Med. Surg. (USA). 2003, 21(1), 35-39. ISSN 1044-5471.

NAVRÁTIL, Leoš, Blanka NAVRÁTILOVÁ, Jiří KNÍŽEK, Zuzana ERÖSOVÁ, Hana FIKÁČKOVÁ a Jaroslava KYMPLOVÁ. Possibilities of current use of non-invasive laser therapy and systemic enzymotherapy in stomatology. Journal of applied biomedicine. 2003, 1(1), 13-19. ISSN 1214-021X.

KYMPLOVÁ, Jaroslava a A. NAVRÁTIL. Possibilities of laser-therapy in angiology. In: Traditional angiological days 2002 with international participation. 2002, s. 73-74. ISBN 80-7262-149-1.

NAVRÁTIL, Leoš a Jaroslava KYMPLOVÁ. Contraindications in noninvasive laser therapy: truth and fiction. J. Clin. Laser Med. Surg. (USA). 2002, 20(6), 341-343. ISSN 1044-5471.

KYMPLOVÁ, Jaroslava. Nízkovýkonný laser v klinické praxi. Vojenské zdravotnické listy. 2002, 71(5/6), 201-206. ISSN 0372-7025.

NAVRÁTIL, Leoš, Blanka NAVRÁTILOVÁ, Jiří KNÍŽEK, Zuzana ERÖSOVÁ, Hana FIKÁČKOVÁ a Jaroslava KYMPLOVÁ. Possibilities of current use of non-invasive laser therapy and systemic enzymotherapy in stomatology. Kontakt. 2002, 4(1), 35-41. ISSN 1212-4117.

KYMPLOVÁ, Jaroslava. Fototerapie v ošetřovatelství. Lékařské listy. 2001, 2001(41), 28. 

BENEŠ, J., J. KYMPLOVÁ a F. VÍTEK. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4712-5.

KYMPLOVÁ, J., M. JELÍNEK, J. URZOVÁ, J. MIKŠOVSKÝ, K. DUŠEK and L. BAUEROVÁ. Assessment of the suitability of excimer lasers in treating onychomycosis. In Journal of Physics: Conference Series. Vol. 497. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2014, "012022-1"-"012022-13". ISSN 1742-6588. [International Laser Physics Workshop /22./(LPHYS'13), Praha, 15.07.2013-19.07.2013, CZ].

URZOVÁ, J., M. JELÍNEK, J. MIKŠOVSKÝ and J. KYMPLOVÁ. Treatment of Onychomycosis Using Radiation of Excimer Laser, In Advanced Materials Research Vol. 647, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013, 636-64.1
Online available since 2013/Jan/11 at www.scientific.net

KYMPLOVÁ J, J. BĚLÁČEK, E. KVAŠŃÁK, V. MORNSTEIN, M. KOMARC, J. ZEMAN a Z. KUBEŠ. Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníku lékařských fakult v ČR. In Hanuš J (ed): Sborník abstrakt, XXXVI. Dny lékařské biofyziky. Lázně Bělohrad, 29.-31. 5. 2013. Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, s. 48. ISBN 978-80-87727-04-1.

KYMPLOVÁ, J., M. JELÍNEK, J. URZOVÁ, J. MIKŠOVSKÝ, K. DUŠEK a L. BAUEROVÁ. Posouzení vhodnosti použití excimérového laseru k léčení onychomykózy, Lékař a technika-Clinician and Technology, 2012,1, 16-21. ISSN 0301-5491.

PŘEDNÁŠKY
Lubomír Štěpánek, Jaroslava Kymplová, Jan Zeman, Jana Bartáková, Martin Komarc, Čestmír Štuka. Znalosti středoškolské fyziky ustudentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy -- vývoj v čase a souvislosti. XLII. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY, 25.- 31. 5. 2019
KYMPLOVÁ, Jaroslava, Beneš J., Zeman J., Větvička D., Poučková P. Lékařská fyzika v srdci pražského Karlova. 41. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY, 30.5. – 1.6.2018 Martin

Další aktivity

Vedení prací dipl. fyzioterapeutů, Bc. a Mgr. prací na VŠ

Projektová a grantová
činnost
 
Účast na konferencích,
zahraniční stáže, ocenění

 

Telefon, mobil  
E-mail/e-maily  
Konzultace

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign