Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Jméno Jiří
Příjmení Málek
Tituly před jménem doc. MUDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice Akademický pracovník
Obor činnosti Neodkladná péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
Dosažené vzdělání
1981 - promoce Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta hygienická
1984 - atestace 1. st. v oboru anesteziologie a resuscitace
1988 - atestace 2. st. v oboru anesteziologie a resuscitace
1988 - nástavbová specializace pro léčbu bolesti
1989 - obhajoba kandidátské disertační práce a téma Studium nových analgetik
2011 - habilitace (téma Potlačení sympatické reakce při laparoskopické cholecystektomii)
Pedagogicko-výchovná činnost UK Praha, 3. LF studenti magisterského a bakalářského studia, ČVUT FJFP – předmět první pomoci
IPVZ – lektor (kurzy léčby bolesti a postgraduální kurzy v anesteziologii), postgraduální vzdělávání sester

Vedení dizertačních a bakalářských prací.
Člen komisí státních závěrečných zkoušek.
Publikační činnost

1992
MÁLEK, Jiří: Obor anesteziologie ve Velké Británii. Anesteziologie a neodkladná péče, 1992, 3(4): 128. 
MÁLEK, Jiří: Výuka anesteziologie ve Velké Británii. Anesteziologie a neodkladná péče, 1992, 3(3): 95.

1994

MÁLEK, Jiří: Alternativní přístup k blokádě brachiálního plexu. Anesteziologie a neodkladná péče, 1994, 5(5): 148.
MÁLEK, Jiří: Gastrointestinální tonometrie. Anesteziologie a neodkladná péče, 1994, 5(1): 59-61. 
MÁLEK, Jiří: Nová monitorovací metoda NIRS. Referátový výběr z anestesiologie a resuscitace, 1994, 41(2): 96-97.

1995

MÁLEK, Jiří: Gastrointestinální tonometrie. Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, 6(1): 59-61. 
MÁLEK, Jiří: Zkušenosti s přístrojem na měření nervosvalové blokády TOF TEST. Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, 6(6): 186-187. 
MÁLEK, Jiří; BENEŠOVÁ, Sylva: Kombinovaná anestézie pro rozsáhlé intraabdominální a intrathorakální operace. Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, 6(1): 3-4. 
MÁLEK, Jiří; ŠTURMA, Jan: Možnosti ovlivnění bolesti onkologických pacientů. Česká gynekologie, 1995, 60(5): 269-271.
ŠTURMA, Jan; MÁLEK, Jiří: Celková anestezie při nukleární magnetické rezonanci. Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, 6(3): 70-72.

1996

MÁLEK, Jiří: Monitorace. In: POČTA, Jaroslav: Kompendium neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 1996, s. 163-179. ISBN 80-7169-145-3.
MÁLEK, Jiří: Možnosti ovlivnění hypertenzní reakce u laparoskopických cholecystektomií epidurální anestezií. Anesteziologie a neodkladná péče, 1996, 7(4): 160-168.
MÁLEK, Jiří; HELEKALOVÁ, Eva: Přednemocniční péče u akutních otrav na pracovištích. Pracovní lékařství, 1996, 48(1): 19-23. 
MÁLEK, Jiří; POČTA, Jaroslav: Causae mortis et causae morbi iatrogenneae. Anesteziologie a neodkladná péče, 1996, 7(2): 51-53.
STAREC, Miroslav; ROSINA, Jozef; MÁLEK, Jiří; KRŠIAK, Miloslav: Influence of dynorphin A (1-13) and dynorphin A (1-10) amide on stress-induced analgesia. Physiological Research, 1996, 45(6): 433-438. IF: 0.532/1996
1997
MÁLEK, Jiří: Pacient s renální insuficiencí a anestezie. In: PACHL, Jan: Anesteziologie a resuscitační péče. 4. díl. Praha: Nadace AIM, 1997, s. 97-100. 
MÁLEK, Jiří; BENEŠOVÁ, Sylva; DOBEŠOVÁ, Jitka; HESS, Ladislav; STAREC, Miroslav; ŠTURMA, Jan: Premedikace clonidinem u laparoskopických cholecystektomií. Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, 8(3): 90-93. 
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; STAREC, Miroslav; VOKÁLEK, Pavel: Klonidin při analgosedacích v plastické chirurgii. Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, 8(4): 134-136. 
STAREC, Miroslav; NEJEDLÝ, Aleš; MÁLEK, Jiří; ROSINA, Jozef; GOJIŠOVÁ, Eva; KRŠIAK, Miloslav: Exposure to stress alters the effects of dynorphins in the hot plate test. Physiological Research, 1997, 46(6): 451-457. IF: 0.807/1997

1998

MÁLEK, Jiří: Alergické reakce během anestezie. In: PACHL, Jan: Anesteziologie a resuscitační péče: 5. díl. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Nadace AIM, 1998, s. 170-181. 
MÁLEK, Jiří: Historická reminiscence Maxence van der Meersch: Corps et ames. Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, 9(4): 138. 
MÁLEK, Jiří: Terapie akutní bolesti. Maligní hypertermie. Anestezie u neuromuskulárních onemocnění. In: PACHL, Jan: Anesteziologie a resuscitační péče: 6. díl. 1. vyd. Praha: Nadace AIM, 1998, s. 68-102. 
MÁLEK, Jiří; BENEŠOVÁ, Sylva; HORKÁ, Eva; STRAKOVÁ, Eva: Využití přístroje REBOX v poradně pro léčbu bolesti - jednoleté zkušenosti. Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, 9(4): 169-170. 
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; KNOR, Jiří; STAREC, Miroslav: Clonidin k potlačení hypertenze při laparoskopické cholecystektomii: Dva versus čtyři mikrogramy na kilogram. Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, 9(2): 42-44.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; KURZOVÁ, Alice; LOPOUROVÁ, Milena; STAREC, Miroslav: Premedikace intramuskulárním clonidinem u laparoskopických cholecystektomií. Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, 9(5): 179-181.
SAMEC, Zdeněk; LANGMAIER, Jan; TROJÁNEK, Antonín; SAMCOVÁ, Eva; MÁLEK, Jiří: Transfer of protonated anesthetics across the water o-nitrophenyl octyl ether interface: Effect of the ion structure on the transfer kinetics and pharmacological activity. Analytical Sciences, 1998, 14(1): 35-41. DOI: 10.2116/analsci.14.35. IF: 0.880/1998

1999

BENEŠOVÁ, Sylva; HORKÁ, Eva; MÁLEK, Jiří; STRAKOVÁ, Eva: Bolest u geriatrických pacientů v ambulanci léčby bolesti. In: ŠEVČÍK, P.; ČUNDRLE, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 1999, s. 250-251. ISBN 80-86257-07-X. Konference: VI. kongres ČSARIM, Brno, 22.09.1999 - 25.09.1999.
DOLEŽAL, Tomáš; MÁLEK, Jiří: Antimigrenika námelového typu. Diagnóza, 1999, 2(31): 10.
HORKÁ, Eva; BENEŠOVÁ, Sylva; KRAUTOVÁ, Hana; MÁLEK, Jiří; MARTINŮ, Helena; WÁGNEROVÁ, Jana: Stav a možnosti terapie bolesti v léčebně dlouhodobě nemocných. In: ŠEVČÍK, Pavel; ČUNDRLE, Ivan: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 1999, s. 248-250. ISBN 80-86257-07-X. Konference: VI. kongres ČSARIM, Brno, 22.09.1999 - 25.09.1999.
KURZOVÁ, Alice; JANDOVÁ, Jaroslava; MÁLEK, Jiří; ŠIMÁNKOVÁ, Eva: Clonidin v premedikaci popálených: Srovnání 150 g i.v., 150 g i.m. a 300 g i.m. In: ŠEVČÍK, P.; ČUNDRLE, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 1999, s. 59-60. ISBN 80-86257-07-X. Konference: VI. kongres ČSARIM, Brno, 22.09.1999 - 25.09.1999.
KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří: Subarachnoidální fentanyl versus sufentanil v pooperační analgezii ortopedických pacientů. In: ŠEVČÍK, P.; ČUNDRLE, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 1999, s. 81-82. ISBN 80-86257-07-X. Konference: VI. kongres ČSARIM, Brno, 22.09.1999 - 25.09.1999.
MÁLEK, Jiří: Profesionální rizika oboru. Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1999, 46(4-5): 211-219. 
MÁLEK, Jiří: Závažné neurologické komplikace centrálních blokád. Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1999, 46(4-5): 220-226. 
MÁLEK, Jiří; BENEŠOVÁ, Sylva; HORKÁ, Eva; KRAUTOVÁ, Hana; MARTINŮ, Helena; WÁGNEROVÁ, Jana: Terapie bolesti v léčebně dlouhodobě nemocných: Potřeba, možnosti, limity. Bolest, 1999, 2(4): 187-191. 
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; JANDOVÁ, Jaroslava; KURZOVÁ, Alice; ŠIMÁNKOVÁ, Eva: Klonidin v premedikaci u popálených pacientů. Anesteziologie a neodkladná péče, 1999, 10(5): 186-189. 
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; KNOR, Jiří; KURZOVÁ, Alice: Perorální klonidin v premedikaci před laparoskopickou cholecystektomií - srovnání různých způsobů premedikace klonidinem. Anesteziologie a neodkladná péče, 1999, 10(3): 111-116. 
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří; KURZOVÁ, Alice; LOPOUROVÁ, Milena: Nežádoucí hemodynamické změny během laparoskopických cholecystektomií a možnost jejich potlačení clonidinem v premedikaci. Srovnání intravenózní a intramuskulární premedikace. Rozhledy v chirurgii, 1999, 78(6): 286-291. 
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; LOPOUROVÁ, Milena: Subarachnoidální Fentanyl přidaný k bupivakainu prodlužuje pooperační analgezii. Bolest, 1999, 2(1): 16-18. 
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; ŠTEFAN, Miroslav; VOKOUNOVÁ, Hana: Premedikace moxonidinem (Cynt) k potlačení hemodynamických změn během operace. In: ŠEVČÍK, P.; ČUNDRLE, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 1999, s. 61-62. ISBN 80-86257-07-X. Konference: VI. kongres ČSARIM, Brno, 22.09.1999 - 25.09.1999.
MÁLEK, Jiří; STAREC, Miroslav: Opioidy. Postgraduální medicína, 1999, 1(6): 42-48. 
MÁLEK, Jiří; STAREC, Miroslav: Porodnická analgezie. Sanquis, 1999, -(1): 43-47. I
MÁLEK, Jiří; STAREC, Miroslav: Silně účinná opioidní analgetika. Diagnóza, 1999, 2(28): 10-11. 
ŘÁDKOVÁ, Milena; EMINGEROVÁ, Kateřina; MÁLEK, Jiří: Remifentanil při operaci strabismu dětí. In: ŠEVČÍK, P.; ČUNDRLE, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 1999, s. 102-103. ISBN 80-86257-07-X. Konference: VI. kongres ČSARIM, Brno, 22.09.1999 - 25.09.1999.
STAREC, Miroslav; MÁLEK, Jiří: Středně silně a slabě účinná opioidní analgetika. Diagnóza, 1999, 2(40): 10. 
ŠIMÁNKOVÁ, Eva; JANDOVÁ, Jaroslava; KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří: Sevofluran v anestezii popálených dětí. Anesteziologie a neodkladná péče, 1999, 10(2): 54-56. 
ŠIMÁNKOVÁ, Eva; JANDOVÁ, Jaroslava; KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří: Vliv intramuskulárního clonidinu v premedikaci na průběh anestezie ketaminem. In: ŠEVČÍK, P.; ČUNDRLE, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 1999, s. 57-58. ISBN 80-86257-07-X. Konference: VI. kongres ČSARIM, Brno, 22.09.1999 - 25.09.1999.

2000

EMINGEROVÁ, Kateřina; KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří: Anestezie pro malé gynekologické výkony - srovnání metohexitalu, propofolu a thiopentalu. In: ČERNÝ, Vladimír; CVACHOVEC, Karel: Novinky v anesteziologii, intezivní medicíně a léčbě bolesti: 7. vzdělávací a vědecký kongres s mezinárodní účastí: 21.-23. září 2000, Hradec Králové. Praha: Galén, 2000, s. 267. ISBN 80-86257-20-7. 
JANDOVÁ, Jaroslava; MÁLEK, Jiří: Rozsáhlé popáleninové trauma. Urgentní medicína, 2000, 3(1): 26-29. 
KURZOVÁ, Alice; EMINGEROVÁ, Kateřina; MÁLEK, Jiří: Srovnání anestezie sevofluranem, propofolem a thiopentalem. In: ČERNÝ, Vladimír; CVACHOVEC, Karel: Novinky v anesteziologii, intezivní medicíně a léčbě bolesti: 7. vzdělávací a vědecký kongres s mezinárodní účastí: 21.-23. září 2000, Hradec Králové. Praha: Galén, 2000, s. 279. ISBN 80-86257-20-7. 
KURZOVÁ, Alice; EMINGEROVÁ, Kateřina; MÁLEK, Jiří: Srovnání anestezie sevofluranem, propofolem a thiopentalem pro malé gynekologické výkony. Anesteziologie a neodkladná péče, 2000, 11(3): 102-105. 
MÁLEK, Jiří: Čím je charakterizována akutní bolest?. Zdravotnické noviny, příl. Lékařské Listy, 2000, 49(37): 13. 
MÁLEK, Jiří: Resuscitace dětí a pediatrické trauma v přednemocniční péči. Urgentní medicína, 2000, 3(1): 19-23. 
MÁLEK, Jiří: Terapeutické postupy u akutní bolesti. Zdravotnické noviny, příl. Lékařské Listy, 2000, 49(20): 2-4. 
MÁLEK, Jiří; BENEŠOVÁ, Sylva; HORKÁ, Eva: Nízká dávka ketaminu výrazně zlepšuje analgetický efekt epidurálního morfinu. Bolest, 2000, 3(3): 163-165.
MÁLEK, Jiří; POČTA, Jaroslav; STAREC, Miroslav: Nalbufin (NUBAIN) k pooperační analgezii. Anesteziologie a neodkladná péče, 2000, 11(3): 109-112. 
MÁLEK, Jiří; ŠIMEK, Jiří: Základy komunikace anesteziologa s pacientem a příbuznými. Anesteziologie a neodkladná péče, 2000, 11(6): 279-282. 
SAMEC, Zdeněk; TROJÁNEK, Antonín; LANGMAIER, Jan; SAMCOVÁ, Eva; MÁLEK, Jiří: Voltammetry of Protonated Anesthetics at a Liquid Membrane: Evaluation of the Drug Propagation. Electroanalysis, 2000, 12(12): 901-904. IF: 1.972/2000
ŠEVČÍK, Pavel; MÁLEK, Jiří; VRBA, Ivan: Akutní bolest. Bolest, 2000, 3(Suppl. 1): 38-44. 
ŠIMÁNKOVÁ, Eva; BROŽ, Ludomír; JANDOVÁ, Jaroslava; KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří: Sevofluran v anestezii popálených pacientů. In: ČERNÝ, Vladimír; CVACHOVEC, Karel: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti: 7. vzdělávací a vědecký kongres s mezinárodní účastí: 21.-23. září 2000, Hradec Králové. Praha: Galén, 2000, s. 282. ISBN 80-86257-20-7.

2001

HÁJEK, Pavel; MÁLEK, Jiří; STAREC, Miroslav: Anestezie a analgezie ve stomatologii. Sanquis, 2001, -(12): 43-47. 
JANDOVÁ, Jaroslava; ŠIMÁNKOVÁ, Eva; MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; BROŽ, Ludomír: Sevoflurane in anaesthesia of burned children. European Journal of Anaesthesiology, 2001, 18 (Suppl. 21): 106-107. IF: 0.966/2001. Konference: 9th ESA Annual Meeting, Gothenburg, Sweden, 07.04.2001 -10.04.2001.
KURZOVÁ, Alice; BENEŠ, M.; MÁLEK, Jiří; UMLAUFOVÁ, D.: Prevalence bolestivých stavů a deprese v domově důchodců. In: CVACHOVEC, K.; DOSTÁLOVÁ, J.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 2001, s. 208-209. ISBN 80-7262-129-7. Konference: 8. národní kongres ČSARIM s mezinárodní účastí, Ostrava, 26.09.2001 - 29.09.2001.
LOPOUROVÁ, M.; MÁLEK, Jiří; MIZNER, Petr; PACHL, Jan: Srovnání remifentanilu a sufentanilu v anestezii pacientů operovaných pro nitrolební onemocnění. Anesteziologie a neodkladná péče, 2001, 12(4): 167-170. 
MÁLEK, Jiří: Celková anestezie-rozdělení. Část 1. Zdravotnické noviny, 2001, 50(5): 24-25.
MÁLEK, Jiří: Celková anestezie-rozdělení. Část 2. Zdravotnické noviny, 2001, 50(6): 24-25.
MÁLEK, Jiří: Farmakologické prostředky užívané k celkové anestezii. Část 1. Zdravotnické noviny, 2001, 50(1): 25. 
MÁLEK, Jiří: Farmakologické prostředky užívané k celkové anestezii. Část 2. Zdravotnické noviny, 2001, 50(2): 38-39. 
MÁLEK, Jiří: Je třeba zaměřit pozornost na nedostatky v léčbě bolesti. Zdravotnické noviny, 2001, 50(4): 26-27. 
MÁLEK, Jiří: Monitorovaná anesteziologická péče. Část 1. Zdravotnické noviny, 2001, 50(3): 38-39. 
MÁLEK, Jiří: Monitorovaná anesteziologická péče. Část 2. Zdravotnické noviny, 2001, 50(4): 24-25. 
MÁLEK, Jiří: Monitorování - opravdu potřebujeme vždy všechny monitory, které používáme?. Anesteziologie a neodkladná péče, 2001, 12(6, Suppl.): 2-3. 
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice: Incidence of pain, its detection and treatment among geriatric nursing home residents. British Journal of Anaesthesia, 2001, 87 (Suppl.1): 30. IF: 2.205/2001
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; BENEŠ, Marek; UMLAUFOVÁ, Dita: Výskyt bolesti, její diagnóza a stav léčby u obyvatel domova důchodců. Bolest, 2001, 4(3): 171-168.
MÁLEK, Jiří; STAREC, Miroslav; ŠTEFAN, M.; VOKOUNOVÁ, H.: Premediakce moxonidinem (CYNT) a laparoskopická cholecystektomie. Anesteziologie a neodkladná péče, 2001, 12(6): 288-290. 
MÁLEK, Jiří; ŠIMÁNKOVÁ, Eva; JANDOVÁ, Jaroslava; KURZOVÁ, Alice: Anestezie popálených. In: Anestezie u závažných úrazových stavů - 2. anesteziologické dny. Praha: Silueta, 2001, s. 64-68. 
MÁLEK, Jiří; ŠIMÁNKOVÁ, Eva; JANDOVÁ, Jaroslava; KURZOVÁ, Alice; BROŽ, Ludomír: Sevofluran versus ketamin v anestezii dospělých: kontrolovaná studie. In: CVACHOVEC, K.; DOSTÁLOVÁ, J.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 2001, s. 34. ISBN 80-7262-129-7. Konference: 8. národní kongres ČSARIM s mezinárodní účastí, Ostrava, 26.09.2001 - 29.09.2001.
MÁLEK, Jiří; ŠIMÁNKOVÁ, Eva; KURZOVÁ, Alice; BROŽ, Ludomír: Sevoflurane vs. ketamine in adult burn patients: a controlled study. European Journal of Anaesthesiology, 2001, 18 (Suppl. 21): 11. IF: 0.966/2001. Konference: 9th ESA Annual Meeting, Gothenburg, Sweden, 07.04.2001 -10.04.2001.
STAREC, Miroslav; FIŠEROVÁ, Anna; ROSINA, Jozef; MÁLEK, Jiří; KRŠIAK, Miloslav: Effect of agroclavine on NK activity in vivo under normal and stress conditions in rats. Physiological Research, 2001, 50(5): 513-519. IF: 1.027/2001

2002

MÁLEK, Jiří; JANDOVÁ, Jaroslava; KURZOVÁ, Alice; ŠIMÁNKOVÁ, Eva; BROŽ, Ludomír: Sevofluran v anestezii popálených dospělých. Anesteziologie a neodkladná péče, 2002, 13(4): 158-160. 
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; AMBRUŠ, Miloslav; PECHA, V.: Změnil se výskyt postmastektomické bolesti?. Bolest, 2002, 5(1): 43-45. 
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; BENEŠ, Marek; UMLAUFOVÁ, Dita: Úroveň diagnostiky a terapie bolesti u geriatrických spoluobčanů. Praktický lékař, 2002, 82(5): 284-286. 
MÁLEK, Jiří; ŠIMÁNKOVÁ, Eva; JANDOVÁ, Jaroslava; BROŽ, Ludomír: New type of anaesthesia with sevofluran improves surgical and post-surgical course of burns treatment. Acta Chirurgiae Plasticae, 2002, 44(3): 97-103. 
VACH, Bohumil; KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří; FANTA, Jan; PACHL, Jan: Přínos infiltrace pouzdra štítné žlázy lokálním anestetikem pro operační a bezprostřední pooperační průběh. Rozhledy v chirurgii, 2002, 81(10): 519-522.

2003

REHOROVÁ, Zuzana; MÁLEK, Jiří: Parecoxib v premedikaci před arthroskopií kolena poskytuje lepší analgesiia má méně nežádoucích účinků než pethidin. In: 10. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP: sborník abstrakt. Praha: ČSARIM, 2003, s. 76. ISBN 80-239-1303-4. 
MÁLEK, Jiří: Bolest a základy její léčby. In: PACHL, Jan; ROUBÍK, Karel: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, s. 329-344. ISBN 80-246-0479-5.
MÁLEK, Jiří; DVOŘÁČEK, B.: Centrální anticholinergní syndrom a physostigmin.Videoprezentace kasuistik. In: 10. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP: sborník abstrakt. Praha: ČSARIM, 2003, s. 51. ISBN 80-239-1303-4. 
MÁLEK, Jiří; HÁJEK, Pavel: Analgosedace v praktickém zubním lékařství. Kde končí komfort pro pacienta a začíná riziko katastrofy. LKS: Časopis České stomatologické komory, 2003, 13(10): 12-16. 
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří: Primární ošetření dítěte se závažným poraněním. Sestra, 2003, 13(1): 31-33. 
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; ŠACH, Josef; DOUBKOVÁ, Alena; SRP, Antonín: Hrudní paravertebrální blokády - závislost mezi objemem aplikovaného roztoku a počtem zasažených nervových struktur (anatomická studie). Anesteziologie a intenzivní medicína, 2003, 14(3): 121-129.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; VEDRAL, Tomáš; PELÁK, Zdeněk; AMBRUŠ, Miloslav: Pokroky v chirurgické léčbě mohou zlepšovat kvalitu života pacientek po operaci prsu pro zhoubný nádor. Rozhledy v chirurgii, 2003, 82(2): 83-87. 
MÁLEK, Jiří; PACHL, Jan; ŠTURMA, Jan; JANDOVÁ, Jaroslava; DVOŘÁK, Antonín; KURZOVÁ, Alice; PROKEŠOVÁ, M.: Epidurální anestézie. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 2003. [film].
MÁLEK, Jiří; PACHL, Jan; ŠTURMA, Jan; JANDOVÁ, Jaroslava; DVOŘÁK, Antonín; KURZOVÁ, Alice; PROKEŠOVÁ, M.: Subarachnoidální anestézie. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 2003. [film].
MÁLEK, Jiří; PACHL, Jan; ŠTURMA, Jan; JANDOVÁ, Jaroslava; DVOŘÁK, Antonín; KURZOVÁ, Alice; PROKEŠOVÁ, M.: Celková anestézie pro abdominální chirurgii. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 2003. [film].
MÁLEK, Jiří; PACHL, Jan; ŠTURMA, Jan; JANDOVÁ, Jaroslava; DVOŘÁK, Antonín; KURZOVÁ, Alice; PROKEŠOVÁ, M.: Zajištění dýchacích cest v anesteziologii. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 2003. [film].
MÁLEK, Jiří; PACHL, Jan; ŠTURMA, Jan; JANDOVÁ, Jaroslava; DVOŘÁK, Antonín; KURZOVÁ, Alice; PROKEŠOVÁ, M.: Celková anestézie pro nitrobřišní operace. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 2003. [film].
MÁLEK, Jiří; PRÍKAZSKÝ, Vladimír; DÁŇOVÁ, Jana; KURZOVÁ, Alice; KOZÁK, J.; LENGÁLOVÁ, E.: Výskyt bolesti v populaci České republiky - pilotní studie. Bolest, 2003, 6(2): 113-122. 
MÁLEK, Jiří; SKÁLA, B.; PRÍKAZSKÝ, Vladimír; DÁŇOVÁ, Jana; KURZOVÁ, Alice: Kdo u nás léčí pacienty s chronickou bolestí?. Praktický lékař, 2003, 83(10): 591-596. 
MÁLEK, Jiří; ŠEJDOVÁ, M.: Ketamin potlačuje vznik tolerance na analgetické účinky morfinu, aneb starý pes umí nové kousky. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2003, 14(2): 82-84.
MÁLEK, Jiří; ŠTURMA, Jan; PACHL, Jan; JANDOVÁ, Jaroslava; KURZOVÁ, Alice: Výukové filmy z celkové a místní anestézie. In: 10. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP: sborník abstrakt. Praha: ČSARIM, 2003, s. 73. ISBN 80-239-1303-4.

2004

KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří; SKÁLA, B.: Vyšetření pacienta před plánovaným operačním výkonem v celkové nebo místní anestezii. Dva pohledy. Praktický lékař, 2004, 84(4): 211-214.
MÁLEK, Jiří; NEDĚLOVÁ, Ilona; LOPOUROVÁ, M.; ŠTEFAN, M.; KOŠŤÁL, Roman: Diklofenal 75mg sorfenadinem 30mg (NEODOLPASSE) versus placebo a piroxikam v pooperační analgezii u artroskopií. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2004, 71(2): 80-83.
MÁLEK, Jiří; ROSINA, Jozef; KURZOVÁ, Alice; SAMCOVÁ, Eva; STAREC, Miroslav: Distribuce intrathekálně podávaných farmak v modelu spinálního prostoru. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2004, 67(5): 354-358. IF: 0.037/2004
MÁLEK, Jiří; ŠTUKAVEC, Václav; PELÁK, Zdeněk: Halucinace jako vzácná komplikace pooperačního podávání morfinu. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2004, 15(4): 195-196.

2005

KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří; NOSKOVÁ, P.; BENDOVÁ, M.; STRUNOVÁ, M.: Pre-emptive analgesia with combination of morphine and ketamine. European Journal of Anaesthesiology, 2005, 22 (Suppl. 34): 187. IF: 1.126/2005. Konference: Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology, Euroanaesthesia, Wien, 28.05.2005 -31.05.2005.
KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří; NOSKOVÁ, P.; EMINGEROVÁ, K.: Kombinace parekoxib-valdekoxib v pooperační analgesii. In: XII. kongres ČSARIM. Praha: Galén, 2005, s. 85. ISBN 80-7262-353-2.
KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří; PRÍKAZSKÝ, Vladimír; KOZÁK, Jiří; LEJČKO, Jan; MACHART, Stanislav; SKÁLA, B.: Rozdíl mezi pohlavími v používání analgetik a využívání lékařské péče. Bolest, 2005, 8 (Suppl. 2): 26. Konference: VII. Česko-slovenské dialógy o bolesti, Bojnice, 13.10.2005 -15.10.2005.
MÁLEK, Jiří: Epidurální blokády u dětí kde jsou meze pro off-label podání?. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2005, 16(1): 84-86.
MÁLEK, Jiří: Novinky v anesteziologii. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2005, 16(1): 4-11.
MÁLEK, Jiří; JANDOVÁ, Jaroslava; ŠIMÁNKOVÁ, Eva; HESS, Ladislav: Využití dexmedetomidinu s ketaminem pro analgosedaci a anestezii za mimořádných podmínek - pilotní studie. In: Anestezie a intezivní péče za mimořádných podmínek: Kongres ARO: abstrakta. Praha: Ústřední vojenská nemocnice, 2005, s. nestr.
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří: Neodkladná resuscitace. Praha: 2005. [film].
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří: Výukový film z neodkladné resuscitace. In: CVACHOVEC, K.; MAREK, O.: XII. kongres ČSARIM. Praha: Galén, 2005, s. 127. ISBN 80-7262-353-2.
MÁLEK, Jiří; KUBECOVÁ, Martina; KURZOVÁ, Alice; PACHL, Jan; SVOBODA, Bohuslav; TVRDEK, Miroslav: Komplexní přístup k onkologické a onkochirurgické terapii u pacientky se supermorbidní obezitou - kazuistika. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2005, 16(4): 185-190.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; BENDOVÁ, Marie; NOSKOVÁ, P.; STRUNOVÁ, M.; VEDRAL, Tomáš: Použití nízkých dávek ketaminu v prevenci chronické postmastektomické bolesti. In: CVACHOVEC, K.; MAREK, O.: XII. kongres ČSARIM. Praha: Galén, 2005, s. 86. ISBN 80-7262-353-2.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; BENEŠ, M.; UMLAUFOVÁ, D.; PRÍKAZSKÝ, Vladimír; VELEMÍNSKÝ, M.: Výskyt bolestivých stavů v geriatrické populaci. In: II. mezinárodní konference Problematika - generace 50 plus. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, s. 52-54. ISBN 80-7040-821-9.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; BŘEZINA, A.; VANĚK, Tomáš; KUNSTÝŘ, J.; PRÍKAZSKÝ, Vladimír: Incidence chronické poststernotomické bolesti po kardiochirurgických operacích. Bolest, 2005, 8 (Suppl. 2): 26. Konference: VII. Česko-slovenské dialógy o bolesti, Bojnice, 13.10.2005 -15.10.2005.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; KRAUS, Ivan: Preemptivní analgezie keaminem a morfinem - klinická studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2005, 16(3): 138-142.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; ŠACH, Josef; SRP, Antonín; ROSINA, Jozef: The distribution of injected solution in simulated paravertebral nerve block. An anatomical study. European Journal of Anaesthesiology, 2005, 22 (Suppl. 34): 99.  IF: 1.126/2005. Konference: Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology, Euroanaesthesia, Wien, 28.05.2005 -31.05.2005.

2006

HESS, Ladislav; MÁLEK, Jiří; SCHREIBEROVÁ, Jitka: Fyzostigmin a jeho použití v současné anesteziologii a intenzivní medicíně. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2006, 17(6): 287-294.
HESS, Ladislav; MÁLEK, Jiří; SCHREIBEROVÁ, Jitka: Specifický antagonista benzodiazepinů flumazenil na začátku 21 stol. Je vůbec zapotřebí?. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2006, 17(6): 295-298.
KNOR, Jiří; MÁLEK, Jiří: ACLS ve skupině RLP. In: Urgentní medicína: XIII. Dostálovy dny: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006, s. 62-64. ISBN 80-7368-222-2.
KURZOVÁ, Alice; MÁLEK, Jiří: Novinky v kardiopulmonální resuscitaci - doporučení Evropské resuscitační komise. Sestra, 2006, 16(5): 50-51.
MÁLEK, Jiří: Co nového v celkové anestezii za uplynulý rok - výběr z literatury. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2006, 17(2): 64-67.
MÁLEK, Jiří: Skončila muka při operacích. Lidové noviny, 2006, 19(242): 18.
MÁLEK, Jiří; BERÁNKOVÁ, M.; KNOR, Jiří; KURZOVÁ, Alice: Znalost neodkladné resuscitace. Sestra, 2006, 16(5): 52.
MÁLEK, Jiří; HÁJEK, Pavel: Nové postupy neodkladné resuscitace: doporučení pro stomatologickou praxi. LKS: Časopis České stomatologické komory, 2006, 16(10): 23-28.
MÁLEK, Jiří; KRIPNER, Jiří; JANDOVÁ, Jaroslava: Terapie bolesti u dítěte s popáleninovým traumatem. Bolest, 2006, 9(1): 21-27.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; AMBRUŠ, Miloslav; VEDRAL, Tomáš; LYSÝ, M.; PRÍKAZSKÝ, Vladimír: Chronická bolest po operaci prsu. Časopis lékařů českých, 2006, 145(3): 209-212.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; NOSKOVÁ, P.; STRUNOVÁ, M.; BENDOVÁ, Marie; VEDRAL, Tomáš: Efekt perioperačního podávání ketaminu na potlačení vzniku chronické bolesti po operaci prsu - prospektivní studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2006, 17(1): 34-37.
MÁLEK, Jiří; POKORNÁ, M.: Kontroverzní úloha ventilace během kardiopulmonální resuscitace. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2006, 17(1): 45-48.

2007

HESS, Ladislav; MÁLEK, Jiří; SCHREIBEROVÁ, Jitka: Anesteziologie trochu jinak, aneb o temnějších stránkách našeho oboru. In: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd. Praha: Galén, 2007, s. 254-258. ISBN 978-80-7262-509-3.
MÁLEK, Jiří: Neodkladná resuscitace a umělé dýchání - historie. Diagnóza v ošetřovatelství, 2007, 3(4): 138-138.
MÁLEK, Jiří: Novinky v celkové anestezii. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2007, 18(6): 324-327. I
MÁLEK, Jiří: Problematika bolesti ve stáří. Diagnóza v ošetřovatelství, 2007, 3(1): 7-9.
MÁLEK, Jiří: Troufli byste si podávat anestezii před 160 lety?. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2007, 18(2): 113-120.
MÁLEK, Jiří; HEROLD, I.: Kalendárium anesteziologie: Významná data v historii oboru (listopad-prosinec). Anesteziologie a intenzivní medicína, 2007, 18(6): 364-365.
MÁLEK, Jiří; HEROLD, I.: Kalendárium anesteziologie: Významná data v historii oboru (leden-únor). Anesteziologie a intenzivní medicína, 2007, 18(1): 49-50.
MÁLEK, Jiří; HEROLD, I.: Kalendárium anesteziologie: Významná data v historii oboru (září-říjen). Anesteziologie a intenzivní medicína, 2007, 18(5): 314-315.
MÁLEK, Jiří; HEROLD, I.: Kalendárium anesteziologie: Významná data v historii oboru (červenec-srpen). Anesteziologie a intenzivní medicína, 2007, 18(4): 248-249.
MÁLEK, Jiří; HEROLD, I.: Kalendárium anesteziologie: Významná data v historii oboru (květen, červen). Anesteziologie a intenzivní medicína, 2007, 18(3): 186-188.
MÁLEK, Jiří; HEROLD, I.: Kalendárium anesteziologie: Významná data v historii oboru (březen-duben). Anesteziologie a intenzivní medicína, 2007, 18(2): 131-132.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav: Dexmedetomidin - nová koncepce sedace na JIP. Diagnóza v ošetřovatelství, 2007, 3(6): 220-222.
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří; DVOŘÁK, Antonín: Neodkladná resuscitace. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 2007. [e-learning].
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; BERÁNKOVÁ, M.; KNOR, Jiří: Účinnost výukového filmu na zlepšení znalostí studentů středních nezdravotnických škol o kardiopulmonální resuscitaci. Praktický lékař, 2007, 87(5): 288-291.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; BERÁNKOVÁ, M.; KNOR, Jiří: Úroveň znalostí studentů středních nezdravotnických škol o neodkladné resuscitaci v České republice. Časopis lékařů českých, 2007, 146(6): 538-541.
ROSINA, Jozef; KVAŠŇÁK, Eugen; ŠUTA, Daniel; KOLÁŘOVÁ, M.; MÁLEK, Jiří; KRAJČÍ, L.: Temperature dependence of blood surface tension. Physiological Research, 2007, 53(Suppl. 1): 93-98.  IF: 1.505/2007

2008

HESS, Ladislav; MÁLEK, Jiří; SCHREIBEROVÁ, Jitka; STANLEY, Theodor Henry: Anesteziologie pro 21. století. In: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd. Praha: Galén, 2008, s. 31-37. ISBN 978-80-7262-589-5. Konference: 15. Národní kongres ČSARIM, Brno, 15.10.2008 - 18.10.2008.
KNOR, Jiří; POKORNÁ, M.; SKŘIPSKÝ, R.; PACHL, Jan; MÁLEK, Jiří; WALDAUF, Petr; DUDRA, J.: Vliv podání heparinu v průběhu nepřímé srdeční masáže na kvalitu přežití u pacientů s AIM. In: Urgentní medicína: XV. Dostálovy dny: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008, s. 35. ISBN 978-80-7368-510-2.
MÁLEK, Jiří: Doporučené postupy: Léčba akutní pooperační bolesti. Praha: Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, 2008. [internetový zdroj].
MÁLEK, Jiří: Léčba akutní pooperační bolesti. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2008, 19(3): 162-169.
MÁLEK, Jiří: Techniky první pomoci pro mateřské školy. Benešov: TM Studio, 2008. [videokazeta].
MÁLEK, Jiří; DVOŘÁK, Antonín; KNOR, Jiří; KURZOVÁ, Alice: Rozšířená neodkladná resuscitace. 2008. Dostupný z: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/rozsirena-neodkladna-resuscitace/. [e-learning].
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; HREHOROVÁ, Zuzana; ŠKLÍBA, Vojtěch: Intravenózní sedace kombinací dexmedetomidinu a ketaminu u operací v místní anestezii. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2008, 19(2): 87-90.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; JANDOVÁ, Jaroslava; ŠIMÁNKOVÁ, Eva: Použití intramuskulárního podání dexmedetomidinu u popálených - předběžné výsledky. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2008, 19(2): 82-86.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; MAREČEK, František; KURZOVÁ, Alice; VOTAVA, Martin: Alfa2 sympatomimetika v premedikaci. Kombinace dexmedetomidinu s opioidy před laparoskopickou cholecystektomií. In: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 2008, s. 252-253. ISBN 978-80-7262-589-5. Konference: 15. Národní kongres ČSARIM, Brno, 15.10.2008 - 18.10.2008.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; VOTAVA, Martin; MAREČEK, František; KURZOVÁ, Alice: Alfa2 agonisté v léčbě bolesti. Bolest, 2008, 11 (Suppl. 2): 24.
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří; DVOŘÁK, Antonín; KURZOVÁ, Alice; BERÁNKOVÁ, Monika; JANTAČ, Marek: Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace na internetu. Projekt FRVŠ. In: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 2008, s. 363. ISBN 978-80-7262-589-5. Konference: 15. Národní kongres ČSARIM, Brno, 15.10.2008 - 18.10.2008.
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří; KURZOVÁ, Alice; DVOŘÁK, Antonín; MICHÁLEK, Pavel; JANTAČ, Marek: Advanced Life Support. Benešov: TM Studio, 2008. [film].
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří; KURZOVÁ, Alice; DVOŘÁK, Antonín; MICHÁLEK, Pavel: Advanced Life Support. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 2008. Dostupný z: http://www.lf3.cuni.cz/en/departments/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/advanced-resuscitation/. [internetový zdroj].
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří; KURZOVÁ, Alice; JANTAČ, Marek: Rozšířená neodkladná resuscitace. Benešov: TM Studio, 2008. [film].
MÁLEK, Jiří; ŠEVČÍK, P.; BEJŠOVEC, D.; FRICOVÁ, Jitka; GABRHELÍK, T.; KŘIKAVA, I.; LEJČKO, J.; MACH, D.; MIXA, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M.: Léčba akutní pooperační bolesti. Bolest, 2008, 11(3): 141-148.
MÁLKOVÁ, Soňa; MÁLEK, Jiří; JANTAČ, Marek: Alenka v mateřské škole. Benešov: TM Studio, 2008. [film].
VOTAVA, Martin; HESS, Ladislav; MÁLEK, Jiří; KRŠIAK, Miloslav: The effect of alpha-2 adrenoceptor agonist dexmedetomidine, partial agonist naphthylmedetomidine, and antagonist atipamezole on aggression in mice. In: Abstracts of the 12th World Congress on Pain. Seattle: IASP Press, 2008, s. 83. ISBN 978-0-931092-74-9.
VOTAVA, Martin; HESS, Ladislav; SCHREIBEROVÁ, Jitka; MÁLEK, Jiří: The effect of a novel partial agonist of alpha-2 adrenoceptor naphthylmedetomidine on aggression and basic cardiorespiratory parameters in monkeys. In: Abstracts of the 12th World Congress on Pain. Seattle: IASP Press, 2008, s. 71. ISBN 978-0-931092-74-9.
VOTAVA, Martin; HESS, Ladislav; SCHREIBEROVÁ, Jitka; MÁLEK, Jiří: The behavioral and cardiovascular effects of a novel partial alpha-2 adrenoceptor agonist naphthylmedetomidine. European Neuropsychopharmacology, 2008, 18 (Suppl. 4): S383-S384. IF: 3.661/2008

2009

DUŠKOVÁ, Markéta; BAYER, Jiří; ČAKRTOVÁ, Michaela; DŘEVÍNKOVÁ, Eva; HAAS, Michal; LEAMEROVÁ, Eva; MÁLEK, Jiří; SUKOP, Andrej; ŠTURMA, Jan; VOBOŘIL, René: Úvod do chirurgie: Učební text pro studenty 3. LF UK [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009. 139 s. ISBN 978-80-254-4656-0. [učební texty]
DUŠKOVÁ, Markéta; BAYER, Jiří; ČAKRTOVÁ, Michaela; DŘEVÍNKOVÁ, Eva; HAAS, Michal; LEAMEROVÁ, Eva; MÁLEK, Jiří; SUKOP, Andrej; ŠTURMA, Jan; VOBOŘIL, René: Introduction to the Surgery: Textbook for Students of Third Faculty of Medicine Charles University in Prague [CD ROM]. 1. vyd. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 2009. 149 s. ISBN 978-80-254-4657-7. [učební texty]
DŽUPA, Valér; HORÁK, Ladislav; GAVULOVÁ, E.; MÁLEK, Jiří: Může být krvácení ze spongiózy sakra fatální komplikací nestabilní zlomeniny pánve?. Rozhledy v chirurgii, 2009, 88(12): 699-703.
HESS, Ladislav; VOTAVA, Martin; SCHREIBEROVÁ, Jitka; MÁLEK, Jiří: The effect of the novel alpha-2-adrenoceptor agonist naphthylmedetomidine on pulse rate, arterial blood pressure and sedation in rabbits. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 2009, 36(2): 144-150. DOI: 10.1111/j.1467-2995.2008.00442.x. IF: 1.426/2009
MÁLEK, Jiří: 7/4.5 Neodkladná resuscitace ve zdravotnickém zařízení - aktualizace 2009. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1-6. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2 Sedace a analgesie ve stomatologické praxi: 8/2.1 Úvod. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1-2. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.1.1 Výběr pacientů. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.1.2 Základní pojmy. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1-2. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.2 Minimální sedace. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1-2. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.2.1 Anxiolytika. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1-5. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.2.2 Hypnotika. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1-2. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.3 Běžná analgetika. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.3.1 Neopoidní analgetika. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1-3. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.3.2 Nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antiflogistika - NSA). In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1-4. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.3.3 Opioidy. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1-5. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.4 Závěrečná poznámka k minimální sedaci a běžné analgezii. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2009, s. 1-2. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: Cardiopulmonary resuscitation (CPR). In: DUŠKOVÁ, Markéta et al.: Introduction to the Surgery: Textbook for Students of Third Faculty of Medicine Charles University in Prague [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009, s. 15-23. ISBN 978-80-254-4657-7.
MÁLEK, Jiří: Tlumení bolesti po urologických operacích. Urologie pro praxi, 2009, 10(4): 234-237.
MÁLEK, Jiří: Výskyt chronické bolesti v populaci dětí a adolescentů (epidemiologie chronické nemoci). Vox Pediatriae, 2009, 9(5): 26-28.
MÁLEK, Jiří: Základy neodkladné resuscitace. In: DUŠKOVÁ, Markéta et al.: Úvod do chirurgie: Učební text pro studenty 3. LF UK [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009, s. 15-21. ISBN 978-80-254-4656-0.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; MAREČEK, František; KURZOVÁ, Alice; VOTAVA, Martin: The combination of dexmedetomidine, fentanyl, midazolam and atropine may result in dangerous respiratory depression and hypoxemia. European Journal of Anaesthesiology, 2009, 26 (Suppl. 45): 136. IF: 1.859/2009
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; MAREČEK, František; KURZOVÁ, Alice; VOTAVA, Martin: The combination of dexmedetomidine, atropine, ketamine and fentanyl provides haemodynamic stability and good postoperative analgesia. European Journal of Anaesthesiology, 2009, 26 (Suppl. 45): 137. IF: 1.859/2009
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; AMBRUŠ, Miloslav; VEDRAL, Tomáš; BENDOVÁ, Marie; MOTTL, Václav; LYSÝ, Milan: Chronická pooperační bolest po chirurgické léčbě zhoubného nádoru prsu. Bolest, 2009, 12(4): 215-219.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; JIRAVA, David; OČADLÍK, Martin: Historie anestezie a chirurgie plicních nádorů. 2009. Konference: XVI. jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 22.10.2009 - 24.10.2009.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; JIRAVA, David; OČADLÍK, Martin: Historie anestezie a chirurgie plicních nádorů. In: XVI. jihočeské onkologické dny: Sborník přednášek. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 2009, s. 105. ISBN 978-80-254-5417-6.
MÁLEK, Jiří; ŠEVČÍK, Pavel et al.: Léčba pooperační bolesti. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. 139 s. ISBN 978-80-204-1981-1.
MÁLEK, Jiří; ŠTURMA, Jan: Anaesthesia. In: DUŠKOVÁ, Markéta et al.: Introduction to the Surgery: Textbook for Students of Third Faculty of Medicine Charles University in Prague [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009, s. 34-39. ISBN 978-80-254-4657-7.
MÁLEK, Jiří; ŠTURMA, Jan: Anestezie. In: DUŠKOVÁ, Markéta et al.: Úvod do chirurgie: Učební text pro studenty 3. LF UK [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009, s. 32-37. ISBN 978-80-254-4656-0.
MÁLEK, Jiří; ŠTURMA, Jan: Shock. In: DUŠKOVÁ, Markéta et al.: Introduction to the Surgery: Textbook for Students of Third Faculty of Medicine Charles University in Prague [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009, s. 24-27. ISBN 978-80-254-4657-7.
MÁLEK, Jiří; ŠTURMA, Jan: Šok. In: DUŠKOVÁ, Markéta et al.: Úvod do chirurgie: Učební text pro studenty 3. LF UK [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009, s. 22-25. ISBN 978-80-254-4656-0.
VOTAVA, Martin; HESS, Ladislav; SCHREIBEROVÁ, Jitka; MÁLEK, Jiří: The effect of the novel partial alpha2-adrenoceptor agonist naphthylmedetomidine on the basic cardiorespiratory parameters and behavior in rhesus monkeys. Journal of Medical Primatology, 2009, 38(4): 241-246. DOI: 10.1111/j.1600-0684.2009.00347.x. IF: 1.107/2009

2010

HESS, Ladislav; VOTAVA, Martin; SCHREIBEROVÁ, Jitka; MÁLEK, Jiří; HORÁČEK, Michal: Experience with a naphthylmedetomidine - ketamine - hyaluronidase combination in inducing immobilization in anthropoid apes. Journal of Medical Primatology, 2010, 39(3): 151-159. DOI: 10.1111/j.1600-0684.2010.00404.x. IF: 0.862/2010.
MÁLEK, Jiří: 7/4.6 Novinky v resuscitaci v prvním pololetí roku 2010. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2010, s. 1-3. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.5 Sedace a analgosedace při vědomí u dospělých pacientů. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2010, s. 1-2. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.5.1 Možnosti aplikace léků po analgosedaci při vědomí. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2010, s. 1-2. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.5.2 Základní farmaka používaná pro sedaci při vědomí. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2010, s. 1-6. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.5.3 Základy bezpečného podávání intravenózní analgosedace. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2010, s. 1-3. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.6 Inhalační analgosedace: 8/2.6.1 Úvod. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2010, s. 1-2. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.6.2 Základní farmaka a přístroj. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2010, s. 1-2. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 8/2.6.3 Praktické provedení analgosedace. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2010, s. 1-2. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: Tlumení bolesti po urologických operacích. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2010, 3(3): 102-105.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; FUKSA, Martin; ŠČIGEL, Vladimír; KURZOVÁ, Alice: Oral premedication in mentally handicapped patients: First results. Anasthesiologie Intensivmedizin Notfallmedizin Schmerztherapie, 2010, 51 (Suppl. 6): S728. IF: 0.232/2010
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří: Obvazová technika a imobilizace. Benešov u Prahy: TM Studio, 2010. [DVD].
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří: Rozšířená neodkladná resuscitace: Doporučení ERC z r. 2010. Benešov u Prahy: TM Studio, 2010. [DVD].
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří; DVOŘÁK, Antonín: První pomoc 1. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 2010. Dostupný z: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/. [internetový zdroj].
MÁLEK, Jiří; KNOR, Jiří; DVOŘÁK, Antonín; MICHÁLEK, Petr: Základní neodkladná resuscitace: Doporučení ERC z r. 2010. Benešov u Prahy: TM Studio, 2010. [DVD].
MÁLEK, Jiří; KUČERA, Petr: Systémové alergické reakce (anafylaxe) v anesteziologické praxi. Zdravotnické noviny, příl. Lékařské Listy, 2010, 59(12): 22-24.
MÁLEK, Jiří; MAREČEK, František; HESS, Ladislav; KURZOVÁ, Alice; OČADLÍK, Martin; VOTAVA, Martin: Kombinace dexmedetomidinu s ketaminem a opioidy významně potlačuje hemodynamické změny způsobené laparoskopickou cholecystektomií a prodlužuje trvání pooperační analgezie. Rozhledy v chirurgii, 2010, 89(5): 275-281.
MÁLEK, Jiří; MAREČEK, František; HESS, Ladislav; VOTAVA, Martin; KURZOVÁ, Alice: Dexmedetomidin v kombinaci s fentanylem a midazolamem vyvolává významnou dechovou depresi. Bolest, 2010, 13(2): 80-87.
MÁLEK, Jiří; MAREČEK, František; HESS, Ladislav; VOTAVA, Martin; KURZOVÁ, Alice; OČADLÍK, Martin: Dexmedetomidin v premedikaci před laparoskopickou cholecystektomií - prospektivní randomizovaná studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2010, 21(4): 179-184.

2011

BÍLKOVÁ, Edita; MÁLEK, Jiří; BLÁHA, Josef; PACHL, Jan: Akutní bolest u rozsáhle popálených pacientů - výskyt a rizikové faktory. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22 (1): 53-54. Konference: 17. kongres ČSARIM, Zlín, 09.09.2010 -11.09.2010.
HESS, Ladislav; MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice: Potlačení kardiorespirační deprese navozené sufentanilem konjuktiválním podáváním naltrexonu: Experiment na králíkovi. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22 (5): 287. Konference: 18. kongres ČSARIM, Praha, 06.10.2011 -08.10.2011.
HESS, Ladislav; MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; VOTAVA, Martin: Reversal of sufentanil induced cardiorespiratory changes by conjunctival administration of naltrexone in rabbits. European Journal of Pain Supplements, 2011, 5 (1): 212. DOI: 10.1016/S1754-3207(11)70732-5. Konference: Pain in Europe VII: 7 Congress of the European Federation of Pain, Hamburg, 21.09.2011 -24.09.2011.
HESS, Ladislav; MÁLEK, Jiří; ŠČIGE, V.; FUKSA, M.; KURZOVÁ, Alice; HORÁČEK, Jiří; PÁLENÍČEK, Tomáš: Perorální premedikace mentálně handicapovaných pacientů - srovnání dvou režimů. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22 (5): 290. Konference: 18. kongres ČSARIM, Praha, 06.10.2011 -08.10.2011.
JANÍK, Václav; HORÁK, Ladislav; HNANÍČEK, Jan; MÁLEK, Jiří; LAASCH, Hans-Ulrich: Biodegradable polydioxanone stents: a new option for therapy-resistant anastomotic strictures of the colon. European Radiology, 2011, 21(9): 1956-1961. DOI: 10.1007/s00330-011-2131-5. IF: 3.222/2011
KNOR, Jiří; MÁLEK, Jiří: 23 Neodkladná resuscitace. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 168-173. ISBN 978-80-247-3642-6.
KNOR, Jiří; POKORNÁ, Milena; ŠKULEC, Roman; MÁLEK, Jiří; WALDAUF, Petr; SKŘIPSKÝ, Roman; ČERNÝ, Vladimír: Targeting out-of-hospital cardiac arrest: The effect of heparin administered during cardiopulmonary resuscitation (T-ARREST). Signa Vitae, 2011, 6(2): 24-30. IF: 0.170/2011
KŘIVKOVÁ, Marcela; MÁLEK, Jiří; PŮTA, Josef; BÍLKOVÁ, Edita; ZÁMEČNÍK, T.; HRUBÝ, Ondřej; CÍSAŘOVÁ, J.; BLAHNOVÁ, M.: Vliv různých druhů premedikace před celkovou anestezií na perioperační komfort pacientů. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22 (5): 290. Konference: 18. kongres ČSARIM, Praha, 06.10.2011 -08.10.2011.
MÁLEK, Jiří: 12 Zajištění žilního přístupu. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 97-98. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 13 Průběh celkové anestezie. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 99-100. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 16 Léčba pooperační bolesti. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 118-129. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 18 Ambulantní anestezie. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 136-141. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 19 Monitorovaná anesteziologická péče. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 142-144. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 2 Základní pojmy a rozdělení anesteziologie. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 18-20. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 22 Anestezie u urgentních výkonů. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 165-167. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 3 Inhalační anestezie. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 21-29. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 5 Opioidy. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 36-40. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 6 Svalová relaxancia. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 41-46. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 7 Doplňovaná anestezie. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 47. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří: 7/4.7 Doporučení Evropské rady pro resuscitaci k provádění resuscitace z 18.11.2010. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2011, s. 1. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 7/4.7.1 Hlavní změny v postupech KPR oproti roku 2005 relevantní pro stomatologickou praxi. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2011, s. 1-3. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 7/4.7.2 Základní postup pro KPR dospělých ve stomatologické praxi. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2011, s. 1-4. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 7/4.8 I. odborné sympozium České resuscitační rady k problematice resuscitace - závěry relevantní pro stomatologickou praxi. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2011, s. 1-4. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 7/4: Rozšířená neodkladná resuscitace: 7/4.7.3 Závěr. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2011, s. 1. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 7/4: Rozšířená neodkladná resuscitace: 7/4.7.4 Literatura. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2011, s. 1. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: 7/5.8 Inovace postupů první pomoci při infarktu myokardu. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2011, s. 1-4. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: Dvousté výročí J. Y. Simpsona. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22(6): 348-349.
MÁLEK, Jiří: Obtížné zajištění dýchacích cest. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22(3): 181-183.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; HORÁČEK, Jiří; KNOR, Jiří; KURZOVÁ, Alice; MACH, Dušan; MIXA, Vladimír; MICHÁLEK, Pavel; POKORNÝ, Jiří; ŠTURMA, Jan: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011. 188 s. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; KURZOVÁ, Alice; JAČEK, Martin; MATĚJČKOVÁ, Jana; VOTAVA, Martin: Conjuctival administration of sufentanil in rabbits. European Journal of Pain Supplements, 2011, 5 (1): 212. DOI: 10.1016/S1754-3207(11)70731-3. Konference: Pain in Europe VII: 7 Congress of the European Federation of Pain, Hamburg, 21.09.2011 -24.09.2011.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; ŠČIGEL, Vladimír; FUKSA, Martin; KURZOVÁ, Alice: Orální analgosedace mentálně postižených pacientů - předběžné výsledky. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22(4): 209-214.
MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; ŠČIGEL, Vladimír; FUKSA, Martin; KURZOVÁ, Alice: Oral analgesic sedation for treatment of mentally handicapped patients. European Journal of Pain Supplements, 2011, 5 (1): 251. DOI: 10.1016/S1754-3207(11)70866-5. Konference: Pain in Europe VII: 7 Congress of the European Federation of Pain, Hamburg, 21.09.2011 -24.09.2011.
MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; JIRAVA, David; OČADLÍK, Martin; HESS, Ladislav: Nové trendy a netradiční způsoby v analgosedaci pro vyšetření GIT. 2011. Konference: XVIII. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 13.10.2011 - 15.10.2011.
MÁLEK, Jiří; MACH, Dušan: 17 Komplikace během anestezie. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 130-135. ISBN 978-80-247-3642-6.
MÁLEK, Jiří; ŠTURMA, Jan: 11 Základní anesteziologické postupy. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 82-96. ISBN 978-80-247-3642-6.
POKORNÝ, Jiří; MÁLEK, Jiří: 1 Historie anesteziologie. In: MÁLEK, Jiří et al.: Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 11-17. ISBN 978-80-247-3642-6.
VOTAVA, Martin; HESS, Ladislav; SCHREIBEROVÁ, Jitka; MÁLEK, Jiří; STEIN, Karel: Short term pharmacological immobilization in macaque monkeys. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 2011, 38(5): 490-493. DOI: 10.1111/j.1467-2995.2011.00637.x. IF: 0.944/2011

2012

BÍLKOVÁ, Edita; MÁLEK, Jiří; BLÁHA, Josef; PACHL, Jan: Chronická bolest u pacientů s popáleninami. Bolest, 2012, 15(3): 120-122.
HESS, Ladislav; MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; VOTAVA, Martin: The effect of site (deltoid or gluteus muscle) of intramuscular administration of anaesthetic drugs on the course of immobilisation in macaque monkeys (Macaca mulatta). Acta Veterinaria Brno, 2012, 81(2): 207-210. DOI: 10.2754/avb201281020207. IF: 0.393/2012
HESS, Ladislav; VOTAVA, Martin; SLÍVA, Jiří; MÁLEK, Jiří; KURZOVÁ, Alice; STEIN, K.: Ephedrine accelerates psychomotor recovery from anesthesia in macaque monkeys. Journal of Medical Primatology, 2012, 41(4): 251-255. DOI: 10.1111/j.1600-0684.2012.00545.x. IF: 1.106/2012
HORÁČEK, Jiří; PÁLENÍČEK, Tomáš; MÁLEK, Jiří; SCIGEL, Vladimír; KURZOVÁ, Alice; HESS, Ladislav: The influence of clonidine on oral ketamine-midazolam premedication in intellectually disabled patients indicated for dental procedures: Double-blind comparison of two sedation regimes. Neuroendocrinology Letters, 2012, 33(4): 380-384. IF: 0.932/2012
MÁLEK, Jiří: 7/5.9 Astmatický záchvat - inovace postupů první pomoci. In: ČERNÝ, Daniel et al.: Praktický rádce zubního lékaře: pracovní postupy krok za krokem. 1. vyd. Praha: Dashöfer Verlag, 2012, s. 1-4. ISBN 80-86229-98-X.
MÁLEK, Jiří: Léky používané k celkové anestezii a oběhový systém. In: MICHÁLEK, Pavel et al.: Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii. 1. vyd. Praha: Galén, 2012, s. 78-83. ISBN 978-80-7262-891-9.
MÁLEK, Jiří; POKORNÝ, Jiří: Original Development of Anaesthesia Machines Following World War Two in Czechoslovakia. In: AKISTOPOULOU, Helene: History of Anaesthesia VII: Proceedings of the 7th International Symposium on the History of Anaesthesia. 1. vyd. Heraklion: Crete University Press, 2012, s. 381-388. ISBN 978-960-524-370-8.
MATĚJČKOVÁ, Jana; JAČEK, Martin; MÁLEK, Jiří; SAMCOVÁ, Eva: Stanovení anestetika midazolamu pomocí HPLC s UV detekcí a GC s dusíkofosforovým detektorem v krvi králíka. In: XXXII. Moderní elektrochemické metody. 1. vyd. Ústí n. L.: Best Servis, 2012, s. 68-72. ISBN 978-80-905221-0-7.
ŠEVČÍK, Pavel; ČUMLIVSKI, Radomír; MÁLEK, Jiří: 5. Typy bolesti a jejich léčba: Akutní bolest. In: ROKYTA, Richard; KRŠIAK, Miroslav; KOZÁK, Jiří: Bolest: Monografie algeziologie. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012, s. 202-231. ISBN 978-80-87323-02-1.

2013

JAČEK, Martin; MATĚJČKOVÁ, Jana; MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; SAMCOVÁ, Eva: Stanovení midazolamu v králičí plazmě metodou GC-NPD a HPLC-UV po názální a konjunktivální aplikaci. ChemZi, 2013, 9 (1): 145-146. ISSN 1336-7242. Konference: 65. Zjazd chemikov, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, 09.09.2013 -13.09.2013.
JAČEK, Martin; MATĚJČKOVÁ, Jana; MÁLEK, Jiří; HESS, Ladislav; SAMCOVÁ, Eva: Determination of midazolam in rabbit plasma by GC and LC following nasal and ocular administration. Journal of Separation Science, 2013, 36(20): 3366-3371. DOI: 10.1002/jssc.201300401. IF: 2.591/2012
JANÍK, Václav; ŠKRABALOVÁ, Dana; GÜRLICH, Robert; MÁLEK, Jiří: Ireverzibilní elektroporace: lokální, non-termální, ablační léčba maligních nádorů. Časopis lékařů českých, 2013, 152(2): 67-75.
MÁLEK, Jiří: Portréty Hugo Keszlera a Zdeňka Kalendy, průkopníků oboru. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2013, 24(4): 299-300.
MÁLEK, Jiří; ŠTURMA, Jan; JANÍK, Václav; KURZOVÁ, Alice: Anesteziologická problematika CT navigované ireverzibilní elektroporatizace (přístrojem NanoKnife). Anesteziologie a intenzivní medicína, 2013, 24(2): 84-88.
MÁLEK, Jiří; TRENKLER, Štefan: Využití iPhonů a iPadů při výuce a poskytování první pomoci. Urgentní medicína, 2013, 16(3): 24-26.
SLÍVA, Jiří; HESS, Ladislav; VOTAVA, Martin; MÁLEK, Jiří: Endogenous ligands of benzodiazepine binding site have inverse agonistic properties. Medical Hypotheses, 2013, online 16 October 2013 (v tisku): DOI: 10.1016/j.mehy.2013.10.006. IF: 1.054/2012.

Další aktivity ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH A REDAKČNÍCH RADÁCH:
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - předseda komise pro historii oboru
Česká společnost pro studium a léčbu bolesti
European Society of Anaesthesiology, Anesteziologie a intenzivní medicína – člen rady recenzentů
Chinese Journal of Clinicians – člen redakční rady
Projektová a grantová
činnost

řešení řady grantů, opět převážně se zaměřením na onkochirurgii, spoluautor osvědčení o zápisu užitného vzoru

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění 1986 - Studijní stáž Nemocnice Charité, Berlin, NDR
1990-91 - Senior registrar, anesteziologie, Leicester a Nottingham, Velká Britanie
Telefon, mobil 00420-210-082-412
E-mail/e-maily malekj@vszdrav.cz
Konzultace po předchozí domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign