building of school

Contacts:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Welcome on our school's website

 

ETHICS COMMITTEE

Chairman
Ing. Soňa Jexová, PhD.

Members
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
PhDr. Ivana Jahodová, PhD.
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Směrnice rektorky č. 2/2013 - Etický kodex akademickýcj pracovníků a odborných pracovníků VŠZ, o. p. s.

Search in text


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz