building of school

Contacts:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412


AED vestibul školy


Seznam Mapy: Najdete nás zde


PRE


Pravy diplom

Welcome on our school's website

Disciplinary commission


Chairman
Ing. Soňa Jexová, PhD. 

 

Members
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Ing. František Kunc, PhD.

Students reprezentative
Barbora Martinovská
Gabriela Chyská
Anna D´Ambrosca

 

Disciplinární řád

Search in text


Today is 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz