building of school

Contacts:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412


AED vestibul školy


Seznam Mapy: Najdete nás zde


PRE


Pravy diplom

Welcome on our school's website

Academic Board

 

Chairman:  

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., RN,

rektorka VŠZ, o. p. s.

 

Members:

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

prorektor VŠZ, o. p. s.

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK

 

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

prorektor VŠZ, o. p. s.

 

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, PhD.

děkanka ZSF ZČU v Plzni

 

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.,

vedoucí Katedry porodní asistence VŠZ

 

Dr. Susanna Bultmann–Horn

lektorka Oualymed, Vídeň

 

MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví VŠZ

 

Ing. Soňa Jexová, PhD.

prorektorka VŠZ

 

MUDr. Petr Kolouch, MBA

ředitel ZZS Hl. města Prahy

 

Mgr. Eva Marková, Ph.D., RS

vedoucí Katedry ošetřovatelství VŠZ

 

MUDr. Pavel Rezek, CSc.

přednosta očního oddělení Oblastní nemocnice Kolín

 

Ing. Josef Vacl, CSc.

ředitel firmy PORT, spol. s r. o.

 

 

 

Search in text


Today is 20.10.2019
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz