building of school

Contacts:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412


AED vestibul školy


Seznam Mapy: Najdete nás zde


PRE


Pravy diplom

Welcome on our school's website

Academic Board

 

Chairman:  

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
rektorka VŠZ, o. p. s.– předsedkyně AR

 

Members:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. , MBA
 rektor UK
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
vedoucí Katedry porodní asistence
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, PhD.
děkanka ZSF ZČU v Plzni
Ing. Josef Vacl, CSc.
ředitel firmy PORT, spol. s r. o. 
MUDr. Pavel Rezek, CSc.
přednosta očního oddělení Oblastní nemocnice Kolín
MUDr. Marie Nejedlá
vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, SZÚ
 MUDr. Petr Kolouch, MBA
ředitel ZZS Hl. města Prahy
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
prorektor VŠZ, o. p. s.
Ing. Soňa Jexová, PhD.
prorektorka VŠZ, o. p. s.

Mgr. Eva Marková, Ph.D., RS
vedoucí Katedry ošetřovatelství VŠZ, o. p. s.
 MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
 vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví VŠZ, o. p. s.
Students: 
Sedláková Julie
Kuncová Alžběta

Search in text


Today is 10.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz