building of school

Contacts:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412


AED vestibul školy


Seznam Mapy: Najdete nás zde


PRE


Pravy diplom

Welcome on our school's website


Rectorate


Rektorka
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Prorektor pro pedagogickou činnost
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

Prorektor pro výzkum a mezinárodní vztahy
 prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

Prorektor pro rozvoj a vnitřní vztahy
Ing. Soňa Jexová, PhD.

Vedoucí Katedry celoživotního vzdělávání
PhDr. Dušan Sysel, PhD.

Vedoucí Katedry ošetřovatelství
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
 
Vedoucí Katedry porodní asistence
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

Vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

Vedoucí oboru Zdravotnický záchranář
Mgr. Jaroslav Pekara Ph.D.

Vedoucí oboru Porodní  asistentka
PhDr. Ivana Jahodová

Studijní oddělení
Mgr. Lucie Škorpíková - vedoucí studijního oddělení
MgA. Jitka Němcová           

 

 

Search in text


Today is 27.05.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz