building of school

Contacts:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412


AED vestibul školy


Seznam Mapy: Najdete nás zde


PRE


Pravy diplom

Welcome on our school's website

Contacts 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5

· e-mail:
info@vszdrav.cz

· web:
http://www.vszdrav.cz//

· centrála: 210 082 411

· sekretariát: 210 082 412

· sekretariát fax: 257 316 787

· studijní oddělení: 210 082 418

· rektorka: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 210 082 453

· ředitel: Ing. František Kunc, PhD. 210 082 413


TELEF. ČÍSLA
    
210 082 453     rektorka VŠZ, o. p. s. – doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. nemcova@vszdrav.cz


210 082 413     ředitel VŠZ, o. p. s. – Ing. František Kunc, PhD., kunc@vszdrav.cz

210 082 454    prorektor pro výzkum a mezinárodní vztahy – prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
                        seidl@vszdrav.cz

210 082 454     prorektor pro pedagogickou činnost  – doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.,.
                        horak@vszdrav.cz

210 082 412     tajemnice VŠZ, o. p. s. – PhDr. Jana Kolářová, kolarova@vszdrav.cz

210 082 478     sekretariát VŠZ, o. p. s. – Kamila Charvátová, charvatova@vszdrav.cz

210 082 479    PR manažer - Mgr. Iveta Turečková mailto:tureckova@vszdrav.cz
 
210 082 411    vrátnice – Josef Bílý

210 082 453    prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy  – Ing. Soňa Jexová, PhD.,
                        jexova@vszdrav.cz

210 082 418    studijní oddělení

210 082 516    vedoucí studijního oddělení –  Mgr. Lucie Škorpíková, skorpikova@vszdrav.cz

210 082 515    MgA. Jitka Němcová, nemcova.j@vszdrav.cz
                        studijní oddělení EC VS

734 273 429    PhDr. Karolina Stuchlíková stuchlikova@vszdrav.cz

210 082 514    hospodářka školy – Lenka Novotná, novotna@vszdrav.cz

210 082 279    knihovna a studovna - Mgr. Iveta Turečková  tureckova@vszdrav.cz

210 082 513    ekonomický úsek – Vladislava Brennerová, brennerova@vszdrav.cz
       
210 082 510    vedoucí Katedry ošetřovatelství – Mgr. Eva Marková, Ph.D., RS,
                        markova@vszdrav.cz

210 082 501    vedoucí Katedry CŽV a vedoucí EC VS
                        PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH sysel@vszdrav.cz, 731 154 580
                        PhDr. Jana Hlinovská, RS hlinovska@vszdrav.cz

210 082 505    kabinet informatiky – Mgr. Radek Polák, polak@vszdrav.cz
                        Ing. Ing. Bc. Ondřej Měchura, mechura@vszdrav.cz          
 
210 082 470    PhDr. Karolina Moravcová, RS  moravcova@vszdrav.cz
                        prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.  

210 082 511    vedoucí Katedry porodní asistence – doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.,
                        mechurova@vszdrav.cz
                        Mgr. Zuzana Garneková, RM, garnekova@vszdrav.cz
                        PhDr. Jana Kocurová, RM kocurova@vszdrav.cz    

210 082 504    PhDr. Eva Kymrová, PhD., kymrova@vszdrav.cz
                        doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. MPH mazalanova@vszdrav.cz
                                 
210 082 506    PhDr. et Mgr. Josef Taybner, RS., taybner@vszdrav.cz
                        koondinátorka odborných praxí – Mgr. Renata Procházková, RS,
                        prochazkova@vszdrav.cz                                                            
 
210 082 508    vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví –
                        MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., hamplova@vszdrav.cz                             

210 082 507    vedoucí oboru Zdravotnický záchranář –
                        Mgr. Jaroslav Pekara Ph.D., RZZ, RS pekara@vszdrav.cz
                        MUDr. Jiří Knor, PhD. knor@vszdrav.cz
              
210 082 512    vedoucí oboru Porodní asistentka – PhDr. Ivana Jahodová, RS, RM
                        jahodova@vszdrav.cz
                        prof. MUDr. David Jahoda, CSc.  jahoda@vszdrav.cz

210 082 509     projekt ERASMUS - RNDr. Jana Jílková, Ph.D.  jilkova@vszdrav.cz           

731 154 580     vedoucí ECV - PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH, sysel@vszdrav,cz

732 914 955     studijní oddělení ECV - Mgr. Karolína Stuchlíková, mailto:stuchlkov@vszdrav.cz

 

Search in text


Today is 27.05.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz