building of school

Contacts:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Welcome on our school's website

Poradenské centrum

Poradenské centrum při Vysoké škole zdravotnické, o.p.s. garantuje odbornou péčí psychosomatickou kondici posluchaček a studentů všech oborů.

V poradenské činnosti pomáhá diskrétně řešit psychosociální problematiku v oblasti osobní, rodinné, partnerské i v oblasti mezilidských vztahů.

Vytváří optimální předpoklady pro stabilitu psychického stavu klientů a spolupracuje na vytváření záměrů pro jejich blízkou i vzdálenou budoucnost.

Provádí nejnáročnější psychoterapeutické služby a činnosti vedených v Katalogu prací pod označením 1.5.1.

Poradna umožňuje psychoterapii formou rozhovoru i formou nejmodernějších terapeutických metod v práci s tělem.

- Poskytování psychoterapeutických služeb
- Práce v protistresových programech
- Individuální a skupinové terapie

Služby v centru poskytuje PhDr. Eva Kymrová, která absolvovala certifikované kurzy metod One Brain, Of the Person - Centered Approach a hlubinné abreaktivní psychoterapie.

Systém One Brain a psychoterapeutický systém PCA 

Search in text


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz