building of school

Kontakten:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412


AED vestibul školy


Seznam Mapy: Najdete nás zde


PRE


Pravy diplom

Wilkommen auf unseren Webseiten

 

ETICKÁ KOMISE

Předseda
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

Členové
doc. MUDr. Ladislav Horák, CSc.
PhDr. Jana Hlinovská, PhD.
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Ing. Soňa Jexová, PhD.
Mgr. Zuzana Garneková
Mgr. Jaroslav Pekara

Směrnice rektorky č. 2/2013 - Etický kodex akademickýcj pracovníků a odborných pracovníků VŠZ, o. p. s.

Suchen im Text


Heute ist 10.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz