building of school

Kontakten:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412


AED vestibul školy


Seznam Mapy: Najdete nás zde


PRE


Pravy diplom

Wilkommen auf unseren Webseiten

Akademischer Rat

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
rektorka VŠZ, o.p.s.– předsedkyně AR

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisel, CSc.
ředitel ÚPMD, Praha

PhDr. Jana Bydžovská
samostatný evaluační manager NÚOV

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
vedoucí pracoviště Porodnice, Ústav pro péči o matku a dítě

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, PhD.
rektorka ZČU v Plzni, o.p.s.

MUDr. Vladimír Polanecký
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
vedoucí katedry Hygiena a epidemiologie

MUDr. Pavel Rezek, CSc.
přednosta očního oddělení Oblastní nemocnice Kolín

Ing. Ivo Pěgřimek
předseda českého báňského úřadu

MUDr. Jaroslav Štrof, CSc.
ředitel Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
prorektor VŠZ, o.p.s.

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
prorektor VŠZ, o.p.s.

Ing. Soňa Jexová, PhD.
vedoucí katedry celoživotního vzdělávání VŠZ, o.p.s.

MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví VŠZ, o.p.s.

Zástupci studentů

 

Suchen im Text


Heute ist 24.07.2019
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz