building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Ukázka testu přijímacího řízení

Svalové vřeténko je:
a) malý sval vřetenovitého tvaru
b) proprioceptor svalového napětí
c) snopec hladkého svalu

Gen je:
a) délkový úsek molekuly DNA
b) řetězec molekuly proteinů
c) délkový úsek molekuly deoxyribonukleázy

Homeostáza je:
a) zástava krevního oběhu
b) zpomalení lidského vývoje
c) stálost vnitřního prostředí

Kalcitonin je hormon:
a) příštítných tělísek
b) štítné žlázy
c) kůry nadledvin

Zevní kyčelní tepna zásobuje:
a) pánevní orgány
b) dolní končetinu
c) ovarium a vejcovod

Neuron je:
a) dlouhý výběžek nervové buňky
b) tělo nervové buňky
c) nervová buňka se všemi výběžky

Aorta je tepna:
a) svalového typu
b) elastického typu
c) smíšeného typu

Mezi sval břicha nepatří:
a) čtyřhranný bederní sval
b) šikmý zevní sval
c) pilovitý sval

Syndrom vyhoření postihuje nejčastěji:
a) pomáhající profese
b) manuálně pracující
c) ženy na mateřské dovolené

Empatie je schopnost:
a) zapamatovat si vzhled člověka
b) vcítit se do pocitů druhé osoby
c) rozpoznat velikost objektů

 

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz