building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

otevírá pro akademický rok 2021/22 nový studijní program

 

FYZIOTERAPIE

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

 

Cíle studijního programu:

Základním cílem bakalářského studijního programu je výchova kvalifikovaného zdravotnického odborníka v oboru fyzioterapie podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno především na činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie. Fyzioterapeut s doporučeným postupem lékaře a na základě vlastního vyšetření navrhuje a provádí optimální varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů.

Studium:

3letý bakalářský studijní program je rozložen do 6 semestrů. V každém semestru probíhá tzv. bloková výuka, která je složena z teoretických a praktických bloků, které vychází z akreditovaného studijního plánu. Odbornou praxi studenti absolvují ve smluvních akreditovaných zdravotnických zařízeních a obnáší předepsaných 1240 hodin. 

Uplatnění absolventů: 

Absolventi nacházejí své uplatnění v provozech rehabilitačních oddělení státního i nestátního typu, na pracovištích fyzikální terapie, rehabilitačních ústavech, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, léčebnách, ústavech sociální péče, hospicích nebo sportovních a rekreačních zařízeních. 

Přijímací řízení:

Od přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nejvýše 1,5 včetně (do průměru se nezapočítává maturitní vysvědčení). Uchazeči mohou být přijati bez přijímacích zkoušek také na základě doložení certifikátu o vykonání NSZ SCO z OSP s percentilem minimálně 80 %.

Studenti budou přijímáni v pořadí na základě doložených nebo dosažených výsledků. 

Uchazeči, kteří nesplňují tyto podmínky skládají přijímací zkoušky z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni znalostí. 

1. kolo přijímacího řízení se bude konat 1. června 2021

Přihláška:

Přihláška ke studiu se podává elektronicky. Podání elektronické přihlášky je zpoplatněno částkou 1.000 Kč. 

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 30. dubna 2021

Školné a stipendia: 

Pro studijní program Fyzioterapie je školné stanoveno na 34.000 Kč za semestr. Vysoká škola zdravotnická uděluje na základě svého stipendijního řádu prospěchová, ubytovací, sociální a mimořádná stipendia.

Kontakt:

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, 150 00 Praha 5

Studijní oddělení: Mgr. Iva Řehořová

                           tel.: 605 444 382

                           e-mail: rehorova@vszdrav.cz

 

INFORMAČNÍ LETÁK - STUDIUM NA VŠZ

 

 

 

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz