building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Pro studijní program Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence
je  výše školného od akademického roku 2013/2014* stanovena na 17.000,- Kč za semestr.

Pro studijní program Zdravotnické záchranářství
 je  výše školného od akademického roku 2019/2020* stanovena na 29.000,- Kč za semestr.

Pro studijní program Fyzioterapie
 je  výše školného od akademického roku 2021/2022* stanovena na 34.000,- Kč za semestr.
 

 

*Poplatek za studium na Vysoké škole zdravotnické nebyl od daného akademického roku měněn.

 

Opatření ředitele č. 6/2021 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ

Opatření ředitele č. 5/2021 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2021/2022 

Opatření ředitele č. 4/2021 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2021/2022

Opatření ředitele č. 3/2021 - Poplatky za studium pro akademický rok 2021/2022

Opatření ředitele č. 2/2021 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2021/2022 

Opatření ředitele č. 5/2020 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ

Opatření ředitele č. 4/2020 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v AR 2020/2021  

Opatření ředitele č. 3/2020 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2020/2021

Opatření ředitele č. 2/2020 - Poplatky za studium pro AR 2020/2021  

Opatření ředitele č. 1/2020 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2020/2021

Opatření ředitele č. 4/2019 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2019/2020  

Opatření ředitele č. 3/2019 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2019/2020 

Opatření ředitele č. 2/2019 - Poplatky za studium pro akad. rok  2019/2020  

Opatření ředitele č. 1/2019 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro AR 2019/2020  

Opatření ředitele č. 4/2018 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2018/2019 

Opatření ředitele č. 3/2018 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2018/2019  

Opatření ředitele č. 2/2018 - Poplatky za studium pro AR  2018/2019 


   

Stipendijní řád

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz