Vítejte na stránkách naší školy

Pro obor Porodní asistentka a Všeobecná sestra
je  výše školného od akademického roku 2013/2014 stanovena na 34.000,- Kč za celý akademický rok.

Pro obor Radiologický asistent
 je  výše školného od akademického roku 2013/2014 stanovena na 56.000,- Kč za celý akademický rok.

Pro obor Zdravotnický záchranář
 je  výše školného od akademického roku 2013/2014 stanovena na 54.000,- Kč za celý akademický rok.

Poplatek za studium oboru Zdravotnický záchranář se týká pouze nově přijatých studentů od 1. 9. 2013. 

Studentům  bude nabídnuta  možnost studijních půjček u jednotlivých peněžních ústavů.

 

 

Opatření ředitele č. 1/2017 - O poplatku za studium na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce  2017/2018

Opatření ředitele č. 3/2017 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. pro akademický rok 2017/2018

Opatření ředitele č. 4/2016 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2017/2018

Stipendijní řád

Vyhledat v textu


Dnes je 17.12.2017
Unicredit bank
PRESTO Půjčkanemamkolej.cz