Vítejte na stránkách naší školy

 

 

 

VŠZ, o. p. s. získala ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) pro roky 2014-2020
pod číslem 233015-EPP-1-2014-1CZ-EPPKA3-ECHE. Přidělený Erasmus ID CZ PRAHA24

Institucionálním koordinátorem VŠZ, o. p. s. je Mgr. Eva Jansa, M.A. (jansa@vszdrav.cz

LISTINA PROGRAMU ERASMUS PRO VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2014 - 2020

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014 - 2020

 

ERASMUS - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

(případně odborná praxe v zahraničí pro akademický rok 2017/2018) 

Zahraniční oddělení VŠZ, o. p. s. v Praze vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/19.

POZOR! V rámci programu Erasmus+ je nově možné vyjíždět OPAKOVANĚ na studijní pobyty Erasmus! Hlásit se tedy mohou i studenti, kteří již na pobytu Erasmus byli. Limitem je 12 měsíců pobytu strávených na studijním pobytu či pracovní stáži Erasmus v rámci jednoho stupně studia (stupeň = bakalářský). Studijní pobyty i stáže se pro tento účel sčítají.

Hlásit se mohou studenti prezenční i kombinované formy, kteří by byli v době výjezdu do zahraničí minimálně ve druhém ročníku bakalářského studia. Zájemci odevzdají elektronicky vyplněnou a podepsanou přihlášku buď přímo koordinátorovi zahraničních vztahů (Mgr. Eva Jansa, M.A. - kancelář 10, 4.p.) nebo ji předají tajemníkovi VŠZ event. zašlou poštou.

Termín výběrového řízení bude upřesněn

Pro výběr zahraniční školy prosím navštivte webové stránky jednotlivých zahraničních škol, kde bývají uvedeny požadavky na uchazeče, uzávěrky přihlášek, nabídky předmětů pro zahraniční studenty a období semestru. Aktuální seznam partnerských vysokých škol je k nahlédnutí u koordinátora zahraničních vztahů.

V případě převisu zájemců nad nabízenými místy budou přednostně vybráni studenti, kteří sami aktivně pomáhají a angažují se v organizaci akcí pro zahraniční studenty, kteří na VŠZ přijíždějí v rámci programu Erasmus+. Dalšími kritérii budou: ročník studia (vyšší ročník má přednost), prospěch, úroveň jazyka, ve kterém hodlá uchazeč studovat, motivace.

Staff mobility - informace pro pedagogické pracovníky a zaměstnance

Potřebujete-li konzultaci s koordinátorem zahraničních vztahů, domluvte si schůzku prostřednictvím e-mailu: jansa@vszdrav.cz

 

Aktuální nabídka spolupracujících institucí:

Švýcarsko - Berner Bildungszentrum Pflege

Bulharsko -  Trakia University, Stara Zagora

Německo - Hoschule Ludwigshafen am Rhein

Makedonie - Goce Delcev University, Stip

Španělsko - Universidade de Vigo

Itálie - Institute of Technology, Trailee

Kypr - European University Cyprus, Nicosia

 

Přihláška pro akademický rok 2018/2019 

Programový průvodce Erasmus+

Programme guide for Erasmus+

Portál Evropské komise k programu Erasmus+

Národní potrál k programu Erasmus+

Erasmus Policy Statement

 

 

Příklady dobré praxe - Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 15.10.2019
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz