Vítejte na stránkách naší školy

 

 

 

VŠZ, o. p. s. získala ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) pro roky 2014-2020
pod číslem 233015-EPP-1-2014-1CZ-EPPKA3-ECHE. Přidělený Erasmus ID CZ PRAHA24

Institucionálním koordinátorem VŠZ, o. p. s. je Mgr. Eva Jansa, M.A. (jansa@vszdrav.cz

LISTINA PROGRAMU ERASMUS PRO VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2014 - 2020

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014 - 2020

 

ERASMUS - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

(případně odborná praxe v zahraničí pro akademický rok 2017/2018) 

Zahraniční oddělení VŠZ, o. p. s. v Praze vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/19.

POZOR! V rámci programu Erasmus+ je nově možné vyjíždět OPAKOVANĚ na studijní pobyty Erasmus! Hlásit se tedy mohou i studenti, kteří již na pobytu Erasmus byli. Limitem je 12 měsíců pobytu strávených na studijním pobytu či pracovní stáži Erasmus v rámci jednoho stupně studia (stupeň = bakalářský). Studijní pobyty i stáže se pro tento účel sčítají.

Hlásit se mohou studenti prezenční i kombinované formy, kteří by byli v době výjezdu do zahraničí minimálně ve druhém ročníku bakalářského studia. Zájemci odevzdají elektronicky vyplněnou a podepsanou přihlášku buď přímo koordinátorovi zahraničních vztahů (Mgr. Eva Jansa, M.A. - kancelář 10, 4.p.) nebo ji předají tajemníkovi VŠZ event. zašlou poštou. Přihlášky odevzdávejte do 28. února 2018!

Výběrové řízení proběhne 5. března 2018 v 15. hod.

19. února 2018 (učebna č. 9 - od 15:25 a 17:05) proběhnou informační schůzky pro zájemce o účast na studijních a praktických zahraničních stáží v rámci programu Erasmus+.

 

Pro výběr zahraniční školy prosím navštivte webové stránky jednotlivých zahraničních škol, kde bývají uvedeny požadavky na uchazeče, uzávěrky přihlášek, nabídky předmětů pro zahraniční studenty a období semestru. Aktuální seznam partnerských vysokých škol je k nahlédnutí u koordinátora zahraničních vztahů.

V případě převisu zájemců nad nabízenými místy budou přednostně vybráni studenti, kteří sami aktivně pomáhají a angažují se v organizaci akcí pro zahraniční studenty, kteří na VŠZ přijíždějí v rámci programu Erasmus+. Dalšími kritérii budou: ročník studia (vyšší ročník má přednost), prospěch, úroveň jazyka, ve kterém hodlá uchazeč studovat, motivace.

Staff mobility - informace pro pedagogické pracovníky a zaměstnance.

Potřebujete-li konzultaci s koordinátorem zahraničních vztahů, domluvte si schůzku prostřednictvím e-mailu: jansa@vszdrav.cz

 

Přihláška pro akademický rok 2018/2019 

Programový průvodce Erasmus+

Programme guide for Erasmus+

Portál Evropské komise k programu Erasmus+

Národní potrál k programu Erasmus+

Erasmus Policy Statement

 

 

Příklady dobré praxe - Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 17.07.2018
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz