building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

 

 

 

VŠZ, o. p. s. získala ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) pro roky 2014-2020
pod číslem 233015-EPP-1-2014-1CZ-EPPKA3-ECHE. Přidělený Erasmus ID CZ PRAHA24

Institucionálním koordinátorem VŠZ, o. p. s. je Mgr. Eva Jansa, M.A. (jansa@vszdrav.cz


ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021 - 2027

 

ERASMUS - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

Další výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2020/2021 a následující se bude konat v zimním semestru 2020. Zahraniční oddělení VŠZ o.p.s. termín vyhlášení upřesní v říjnu 2020.

POZOR! V rámci programu Erasmus+ je nově možné vyjíždět OPAKOVANĚ na studijní pobyty Erasmus! Hlásit se tedy mohou i studenti, kteří již na pobytu Erasmus byli. Limitem je 12 měsíců pobytu strávených na studijním pobytu či pracovní stáži Erasmus v rámci jednoho stupně studia (stupeň = bakalářský). Studijní pobyty i stáže se pro tento účel sčítají.

Hlásit se mohou studenti prezenční i kombinované formy, kteří by byli v době výjezdu do zahraničí minimálně ve druhém ročníku bakalářského studia. Zájemci odevzdají elektronicky vyplněnou a podepsanou přihlášku buď přímo koordinátorovi zahraničních vztahů (Mgr. Eva Jansa, M.A. - kancelář 10, 4.p.) nebo ji předají tajemníkovi VŠZ event. zašlou poštou.

Termín výběrového řízení bude upřesněn

Pro výběr zahraniční školy prosím navštivte webové stránky jednotlivých zahraničních škol, kde bývají uvedeny požadavky na uchazeče, uzávěrky přihlášek, nabídky předmětů pro zahraniční studenty a období semestru. Aktuální seznam partnerských vysokých škol je k nahlédnutí u koordinátora zahraničních vztahů.

V případě převisu zájemců nad nabízenými místy budou přednostně vybráni studenti, kteří sami aktivně pomáhají a angažují se v organizaci akcí pro zahraniční studenty, kteří na VŠZ přijíždějí v rámci programu Erasmus+. Dalšími kritérii budou: ročník studia (vyšší ročník má přednost), prospěch, úroveň jazyka, ve kterém hodlá uchazeč studovat, motivace.

Staff mobility - informace pro pedagogické pracovníky a zaměstnance

Potřebujete-li konzultaci s koordinátorem zahraničních vztahů, domluvte si schůzku prostřednictvím e-mailu: jansa@vszdrav.cz

 

Aktuální nabídka spolupracujících institucí:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
University of Rome „Tor Vergata“, Itálie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
Univerzita Trakia, Bulharsko
Higher Vocational State School in Wloclawek, Polsko
Goce Delcev University, Makedonie
European University, Kypr
AL-Ahliyyah Amman University, College of Nursing, Jordánsko
School of Health&Social Studies, Irsko
Gemeinnützige Ausbildungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Staatlich anerkannte Berufsfachschulen für Altenpflege und Notfallsanitäter Werdau, Německo School
Economics, Law and Medical Sciences in Kielce, Poland
Universida de Vigo, Spain
 

 

Přihláška pro akademický rok 2019/2020

Programový průvodce Erasmus+

Programme guide for Erasmus+

Portál Evropské komise k programu Erasmus+

Národní potrál k programu Erasmus+

Erasmus Policy Statement

 

 

Příklady dobré praxe - Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz