building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2019/2020

Součástí státní závěrečné zkoušky je:
1. obhajoba předložené bakalářské práce (15 minut obhajoba),
2. státní zkouška vymezená problematikou předmětů určených studijním plánem daného studijního oboru (3x15 minut příprava, 3x15 minut zkouška).

Ústní závěrečné zkoušky

– ústní závěrečná zkouška se skládá z okruhů odborných teoretických znalostí;

– u oboru Všeobecná sestra zkouška z předmětů Ošetřovatelství (teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces a potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství), Ošetřovatelství v klinických oborech (ověřuje znalosti z medicínských oborů a aplikovaného ošetřovatelství), Humanitní vědy (ověřuje znalosti z psychologie, sociologie, komunikace, filozofie a etiky);

– u oboru Porodní asistentka zkouška z předmětů Ošetřovatelství v klinických oborech gynekologie - porodnictví (ověřuje znalosti z medicínských oborů a aplikovaného ošetřovatelství), Humanitní vědy (ověřuje znalosti z psychologie, sociologie, komunikace, filozofie a etiky);

– u oboru Zdravotnický záchranář zkouška z předmětů Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů (ověřuje znalosti z ošetřovatelské péče a akutních a kritických stavů), Urgentní medicína v integrovaném záchranném systému (ověřuje znalosti z urgentní medicíny v integrovaném záchranném systému), Behaviorální vědy (ověřuje znalosti z psychologie, sociologie a etiky);

– okruhy k závěrečné zkoušce jsou připraveny tak, aby student prokázal celkový teoretický přehled o určité problematice z uvedených oblastí.

Úspěšné složení závěrečné bakalářské zkoušky opravňuje studenta používat titul „Bc.“.


Studenti se k termínu státní závěrečné zkoušky přihlašují prostřednictvím IS VSŽ.

Předpokladem je odevzdaná bakalářská práce (pro AR 2019/2020 vzhledem k mimořádným opatřením pouze v elektronické podobě) a naplnění archivu BP. Přihlašování k termínu SZZ probíhá v termínu od 27. 4. do 7. 5. ve "Studium - Rozpisy témat" - dále pak dle oborů a preferovaných termínů.


Praktická zkouška

Porodní asistentka

Okruhy k praktické závěrečné zkoušce pro obor PA

Ošetřovatelská dokumentace k praktickým zkouškám

Všeobecná sestra

Okruhy k praktické závěrečné zkoušce pro obor VS 

 


Státní závěrečné zkoušky

Otázky ke státní bakalářské zkoušce PA

část Ošetřovatelství v klinických oborech gynekologie - porodnictví

Doporučená literatura k bakalářské zkoušce pro obor PA

Otázky ke státní bakalářské zkoušce VS

část Ošetřovatelství, Humanitní vědy, Ošetřovatelství v klinických oborech

Doporučená literatura k bakalářské zkoušce pro obor VS

Otázky ke státní bakalářské zkoušce ZZ

část Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů

část Urgentní medicína v integrovaném záchranném systému

část Behaviorální vědy

Doporučená literatura k části Behaviorální vědy

Doporučená literatura k bakalářské zkoušce pro obor ZZ


Výňatek ze statutu - Státní závěrečná zkouška 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz