Vítejte na stránkách naší školy

Volitelné předměty pro obor Zdravotnický záchranář - prezenční forma studia

Studenti musí získat za celé studium minimálně 4 kredity z volitelných předmětů. Předměty Anglický jazyk konverzace, Německý jazyk konverzace si může student zvolit víckrát, tzn. jako jednosemestrální, dvousemestrální, třísemestrální nebo čtyřsemestrální. Ostatní předměty jsou jednosemestrální.

Volitelné předměty pro 1. ročník

Zimní semestr: Anglický jazyk - konverzace, Německý jazyk - konverzace, Poruchy příjmu potravy, Znakový jazyk

Letní semestr: Anglický jazyk - konverzace, Etnické a kulturní hodnoty, Německý jazyk - konverzace, Řidičské dovednosti 2, Znakový jazyk

Volí studenti při zápisu, studenti se musí přihlásit na volitelné předměty do 30. 9. u vedoucího studijní skupiny.

Volitelné předměty pro 2. ročník

Zimní semestr: Anglický jazyk - konverzace, Německý jazyk - konverzace, Poruchy příjmu potravy, Řidičské dovednosti 2, Sociálně psychologický výcvik, Znakový jazyk

Letní semestr: Anglický jazyk - konverzace, Etnické a kulturní hodnoty, Německý jazyk - konverzace, Znakový jazyk

 Volí studenti 1. ročníku do 30. 6. na školním informačním a e-learningovém portálu SharePoint.

  Volitelné předměty pro 3. ročník

Pro 3. ročník ZZ nejsou vypsány žádné volitelné předměty.

 

Volitelné předměty budou vyučovány při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.

Informace k předmětům najdete na SharePointu v knihovně Studijní předměty ve složce Zdravotnický záchranář - pro 1.ročníky nastupující v ak.roce 2014-2015 a později

Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz