Vítejte na stránkách naší školy

Volitelné předměty pro obor Porodní asistentka - prezenční forma studia

Studenti musí získat za celé studium minimálně 8 kreditů z volitelných předmětů. Předměty jsou jednosemestrální kromě předmětu Tělesná výchova a sport a předmětu Rodinná a sexuální výchova. Za každý volitelný předmět je v jednom semestru 1 kredit. Předmět Tělesná výchova a sport si může student zvolit víckrát, tzn. jako jednosemestrální, dvousemestrální, třísemestrální i vícesemestrální. Předmět Rodinná a sexuální výchova je dvousemestrální, začíná ve 2. ročníku v letním semestru a pokračuje ve 3. ročníku v zimním semestru.

Volitelné předměty pro 1. ročník

Zimní semestr: Poruchy příjmu potravy, Rétorika, Tělesná výchova a sport

Letní semestr: Etnické a kulturní hodnoty, Problematika užívání návykových látek, Tělesná výchova a sport, Znakový jazyk

Volitelné předměty pro 2. ročník

Zimní semestr: Masáže ve zdravotnické praxi, Tělesná výchova a sport, Znakový jazyk

Letní semestr: Masáže ve zdravotnické praxi, Rodinná a sexuální výchova 1, Tělesná výchova a sport, Účetnictví, Management agentury domácí ošetřovatelské péče v porodní asistenci, Odborná praxe individuální 2

Volitelné předměty pro 3. ročník

Zimní semestr: Podnikání, Rodinná a sexuální výchova 2, Tělesná výchova a sport

Letní semestr: V letním semestru nejsou vypsány pro 3. ročník PA žádné volitelné předměty.

 

Volitelné předměty budou vyučovány při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.

Informace k předmětům najdete na SharePointu v knihovně Studijní předměty ve složce Porodní asistentka - pro 1.ročníky nastupující v ak.roce 2013-2014 a později

 


Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz