Vítejte na stránkách naší školy

Volitelné předměty pro obor Radiologický asistent - prezenční forma studia

Studenti musí získat v průběhu celého studia minimálně 6 kreditů za volitelné předměty. Za každý volitelný předmět je v jednom semestru 1 kredit. Předměty Anglický jazyk konverzace, Německý jazyk konverzace, Tělesná výchova a sport si může student zvolit víckrát, tzn. jako jednosemestrální, dvousemestrální, třísemestrální i vícesemestrální. Předměty Psychoterapie a Programování, informační systémy jsou dvousemestrální.  

Volitelné předměty pro 1. ročník

Zimní semestr: Anglický jazyk konverzace, Německý jazyk konverzace, Tělesná výchova a sport

Letní semestr: Anglický jazyk konverzace, Německý jazyk konverzace, Tělesná výchova a sport

Volí studenti při zápisu, studenti se musí přihlásit na volitelné předměty do 30. 9. u vedoucího studijní skupiny.

Volitelné předměty pro 2. ročník

Zimní semestr: Anglický jazyk konverzace, Německý jazyk konverzace; Programování, informační systémy; Tělesná výchova a sport

Letní semestr: Anglický jazyk konverzace, Německý jazyk konverzace; Programování, informační systémy; Tělesná výchova a sport

Volí studenti 1. ročníku do 30. 6. na školním informačním a e-learningovém portálu SharePoint.

Volitelné předměty pro 3. ročník

Zimní semestr: Anglický jazyk konverzace, Německý jazyk konverzace, Podnikání, Tělesná výchova a sport

Letní semestr: Anglický jazyk konverzace, Německý jazyk konverzace, Tělesná výchova a sport

Volí studenti 2. ročníku do 30. 6. na školním informačním a e-learningovém portálu SharePoint.

 

Volitelné předměty budou vyučovány při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.

Informace k předmětům najdete na SharePointu v knihovně Studijní předměty ve složce Radiologický asistent - pro 1.ročníky nastupující v ak.roce 2014-2015 a později

Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz