building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Smlouva o zajišťování odborné praxe individuální

DESATERO ODBORNÉ PRAXE

Příloha č. 1 ke smlouvě o zajištění odborné praxe

Náplň odborné praxe pro obor PA

Náplň odborné praxe pro obor VS

Náplň odborné praxe pro obor RA

Náplň odborné praxe pro obor ZZ

Náplň odborné praxe pro obor Fyzioterapie

Obor Porodní asistentka

Předepsané výkony pro obor PA

Metodický pokyn k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní obor porodní asistentka - informace k odborné praxi

  

Logbook

Logbook pro obor ZZ - studenti zahajující studium v akademickém roce 2020/2021 a později
Logbook pro obor PA - studenti zahajující studium v akademickém roce 2013/2014 a později
Logbook pro obor VS - studenti zahajující studium v akademickém roce 2013/2014 a později
Logbook pro obor ZZ - studenti zahajující studium v akademickém roce 2014/2015 a později
Logbook pro obor VS (kombinovaná forma) - studenti nastupující do 1. ročníku v akademickém roce 2017/2018 a později

Výjezdová stanoviště 

Seznam smluvních akreditovaných zdravotnických zařízení

 


Koordinátorka odborných praxí:

 

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství (Všeobecná sestra) 

Studijní program Zdravotnické záchranářství (Zdravotnický záchranář)

Studijní program Porodní asistence (Porodní asistentka)  

PhDr. Karolina Moravcová, PhD. - e-mail: moravcova@vszdrav.cz

                                                     tel.:  734 456 466

 


 

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz