Vítejte na stránkách naší školy

Kreditní systém

V kreditním systému je absolvování každého předmětu ohodnoceno určitým počtem kreditů daným závažností a náročností předmětu. Za každý studijní rok se počet kreditů získaných studentem sčítá. Je stanoven určitý minimální počet, který podmiňuje postup do dalšího ročníku. Některé kredity je možno získat i na jiných akreditovaných vysokých školách včetně zahraničních, což umožňuje evropský výměnný kreditní systém (European Credit Transfer System ECTS).

Systém volitelných předmětů poskytuje určitou volnost v zaměření studia podle vlastních zájmů.

Volitelný předmět bude realizován při zápisu minimálně počtu 10 studentů z kteréhokoliv studijního oboru. Některé předměty jsou omezeny i horní hranicí počtu studentů (18 – 20).  Seznamy volitelných předmětů jsou uvedeny vždy za povinnými předměty studijního plánu jednotlivých oborů. 

Povinnost plnění kreditů:

1. ročník: 
optimum 60 kreditů

2. ročník: 
optimum 60 kreditů 

Pro postup do 3. ročníku je nutno získat za
1. a 2. ročník nejméně 120 kreditů.

3. ročník:
optimum 60 kreditů

Minimální nutný počet kreditů pro ukončení studia je 180.

 

Studijní a zkušební řád

Stipendijní řád

Výňatek ze statutu

 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 30.09.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz