building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Kreditní systém

V kreditním systému je absolvování každého předmětu ohodnoceno určitým počtem kreditů daným závažností a náročností předmětu. Za každý studijní rok se počet kreditů získaných studentem sčítá. Je stanoven určitý minimální počet, který podmiňuje postup do dalšího ročníku. Některé kredity je možno získat i na jiných akreditovaných vysokých školách včetně zahraničních, což umožňuje evropský výměnný kreditní systém (European Credit Transfer System ECTS).

Systém volitelných předmětů poskytuje určitou volnost v zaměření studia podle vlastních zájmů.

Volitelný předmět bude realizován při zápisu minimálně počtu 10 studentů z kteréhokoliv studijního oboru. Některé předměty jsou omezeny i horní hranicí počtu studentů (18 – 20).  Seznamy volitelných předmětů jsou uvedeny vždy za povinnými předměty studijního plánu jednotlivých oborů. 

Povinnost plnění kreditů:

Za celé studium je nutnost získat 180 kreditů.

V každém ročníku je potřeba podle studijního programu splnit všechny povinné a předepsané povinně volitelné předměty.

Studijní a zkušební řád

Stipendijní řád

Výňatek ze statutu

 

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz