building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Zadání, úprava a odevzdání bakalářské práce na Vysoké škola zdravotnické se řídí směrnicí rektorky Vysoké školy zdravotnické:

Směrnice rektorky číslo 2/2021 k zadávání, úpravě, odevzdání a zveřejňování bakalářských prací

 Správnost formální a metodologické stránky bakalářské práce doporučujeme studentům kontrolovat dle Skript pro Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci, která jsou dostupna v rámci IS VŠZ v sekci Dokumenty/Podklady k výuce/Studijní materiály/Bakalářské práce

Přehled tématických okruhů BP

 

 VOLBA TÉMATU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

* studenti vybírají téma bakalářské práce v ROZPISU TÉMAT

* v případě výběru externího vedoucího bakalářské práce vybírají studenti téma EXTERNÍ VEDOUCÍ PRÁCE

(zde je nutná konzultace se studijním oddělením)

 Dotazník pro externího vedoucího a oponenta BP

 

O SCHVÁLENÍ TÉMATU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

musejí studenti zažádat v IS VŠZ nejpozději do  31. 10. daného akademického roku. Pokud student nezažádá do výše uvedénoho termínu, nebude připušten k SZZ v řádném termínu.

Upozornění: kopie schváleného originálu zadání bakalářské práce se  vkládá do bakalářské práce, a to před prohlášení.

Oficiální dokument ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (schválený rektorkou VŠZ) si vyzvedávají studenti na studijním oddělení v průběhu zimního semestru 3. ročníku.

Instrukce pro volbu tématu v IS VŠZ

 

 

 

ODEVZDÁVÁNÍ  BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

 

Elektronická verze bakalářské práce se všemi náležitostmi*,

musí být v IS VŠZ odevzdána nejpozději

do 31. 3. 2021 .
 

*Kompletní odevzdání elektronické verze bakalářské práce:

- nahrání BP do IS VŠZ - Návod a pokyny pro vložení závěrečné práce

- kontrola správnosti zadaných údajů - Název práce, název práce v AJ, vedoucí práce

- doplněnte: anotace v ČJ, anotace v AJ, klíčová slova

- všechny údaje doplňované do elektronického archivu MUSÍ BÝT ZCELA TOTOŽNÉ s tištěnou verzí!!! - tuto skutečnost musíte potvrdit ZAŠKRTNUTÍM!

 

Tištěná verze bakalářské práce se všemi náležitostmi**,

se odevzdává v den konání SZZ na studijním oddělení.

  **Studijní oddělení přijímá pouze kompletní podklady:

- naplnění elektronického archivu závěrečné práce v IS VŠZ

- 1x BP svázaná ve tvrdé vazbě

- 2x BP svázaná v kroužkové vazbě

 

Kontrola originality bakalářské práce

Studenti si mohou orientačně sami zkontrolovat míru originality svého textu v IS VŠZ.

"Před odevzdáním úkolu jej zaveďte do své Úschovny a vyčkejte. Pak proveďte vyhledání podobných souborů."

 Kontrola originality bakalářské práce probíhá až po uložení elektronické verze do IS VŠZ a výsledek bude zpřístupněn prostřednictvím archivu závěrečné práce (stejně jako posudek vedoucího a oponenta práce).


Posudky bakalářských prací
Posudky externího vedoucího/oponenta BP je třeba odevzdat podepsané naskenované ve formátu pdf v elektronické podobě na e-mail charvatova@vszdrav.cz a v papírové podobě na studijní oddělení.

 

Upozornění pro vedoucí a oponenty bakalářských prací
Bakalářské práce musí po formální stránce respektovat Skripta k tvorbě bakalářských a magisterských prací. Pokud dojde ke snížení bodů, je nutné snížení ve formuláři zdůvodnit!

Formulář ke stažení - Hodnocení vedoucího BP 2020/21
Formulář ke stažení - Hodnocení oponenta BP 2020/21

 


Protokol k provádění sběru podkladů pro zpracování bakalářské práce najdete zde.

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz