Vítejte na stránkách naší školy

Termín odevzdání bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

Bakalářské práce - kompletní se všemi náležitostmi, je třeba odevzdat do 31. března 2020
na studijním oddělení.

Společně s bakalářskou prací je nutné odevzdat také doklad o převzetí bakalářské práce.

Formulář ke stažení:

Doklad o převzetí bakalářské práce 
 
     

ODEVZDÁVÁNÍ  BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ KE KONTROLE ORIGINALITY

Protokol o kontrole originality obdrží studenti po zaslání bakalářské práce v souboru pdf na
e-mailovou adresu charvatova@vszdrav.cz, s názvem dle vzoru!
Vzor:  NOVAK_JAN_3AZZ

1. název souboru pište velkým písmenem BEZ diakritiky v pořadí: příjmení, jméno, ročník se studijní skupinou

2. mezi příjmením, jménem a studijní skupinou vložte PODTRŽÍTKO, nikoli čárku nebo pomlčku atd.

3. NEPIŠTE do názvu souboru název vaší bakalářské práce, různé poznámky apod.

4. Před převodem z wordu do pdf KOMPRIMUJTE obrázky a tabulky, aby práci bylo možno vložit do programu EPHORUS. Studentům, kteří tak neučiní, bude bakalářská práce vrácena k další úpravě.
 

UPOZORNĚNÍ: zasílejte DEFINITIVNÍ verze BP! Další vkládané úpravy ke kontrole originalilty již nejsou možné!

Termín  pro  vkládání  BP  do  systému  Ephorus  je  nejpozději  do  24. března 2020.

Pokyny k odevzdávání bakalářské práce

Směrnice rektorky číslo 2/2017 k zadávání, úpravě, odevzdání a zveřejňování bakalářských prací (aktual.)


Posudky bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020
Posudky vedoucího práce je třeba odevzdat do konce dubna. 
     Posudky oponenta k bakalářským pracím je třeba odevzdat do 15. 5. 2020.   
  Hodnocení vedoucího/oponenta závěrečné práce odevzdejte naskenované pdf s podpisem v elektronické podobě na e-mail charvatova@vszdrav.cz a v papírové podobě na studijní oddělení.

Upozornění pro vedoucí a oponenty bakalářských prací
Bakalářské práce musí po formální stránce respektovat Skripta k tvorbě bakalářských a magisterských prací. Pokud dojde ke snížení bodů, je nutné snížení ve formuláři zdůvodnit!

Formulář ke stažení - Hodnocení vedoucího BP 2018/9
Formulář ke stažení - Hodnocení oponenta BP 2018/9

Upozornění k bakalářským pracím - zadání bakalářské práce
Od akademického roku 2010-2011 se do bakalářských prací nově vkládá kopie originálu zadání bakalářské práce, a to před prohlášení.


Protokol k provádění sběru podkladů pro zpracování bakalářské práce najdete zde.

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020 najdete zde.

Žádost o schválení tématu bakalářské práce
Záznam konzultací k bakalářské práci

 Osobní dotazník pro vedoucího a oponenta BP

Čestné prohlášení pro vedoucího a oponenta BP


 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 24.02.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz