building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

 ETICKÁ KOMISE 

Předseda
Ing. Soňa Jexová, PhD.

Členové
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. 
PhDr. Markéta Školoudová

Zástupce studentů
Veronika Dianová


Směrnice rektorky č. 4/2015 - Jednací řád Etické komise VŠZ, o. p. s.

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz