Vítejte na stránkách naší školy

 ETICKÁ KOMISE 

Předseda
Ing. Soňa Jexová, PhD.

Členové
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
doc. MUDr. Ladislav Horák, CSc.
doc. Alena Měchurová, CSc.
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. 
PhDr. Ivana Jahodová 

Zástupce studentů
Světlana Francová


Směrnice rektorky č. 4/2015 - Jednací řád Etické komise VŠZ, o. p. s.

 

Vyhledat v textu


Dnes je 17.07.2018
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz