Vítejte na stránkách naší školy

 ETICKÁ KOMISE 

Předseda
Ing. Soňa Jexová, PhD.

Členové
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
doc. MUDr. Ladislav Horák, CSc.
doc. Alena Měchurová, CSc.
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. 
PhDr. Ivana Jahodová 

Zástupce studentů
Veronika Dianová


Směrnice rektorky č. 4/2015 - Jednací řád Etické komise VŠZ, o. p. s.

 

Vyhledat v textu


Dnes je 24.02.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz