Vítejte na stránkách naší školy

 ETICKÁ KOMISE 

Předseda
Ing. Soňa Jexová, PhD.

Členové
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. 
PhDr. Ivana Jahodová 

Zástupce studentů
Veronika Dianová


Směrnice rektorky č. 4/2015 - Jednací řád Etické komise VŠZ, o. p. s.

 

Vyhledat v textu


Dnes je 23.11.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz