building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

AKADEMICKÁ RADA

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
rektorka VŠZ, o. p. s.– předsedkyně AR
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. , MBA
 rektor UK
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
vedoucí Katedry porodní asistence
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, PhD.
poslankyně PČR
Ing. Josef Vacl, CSc.
ředitel firmy PORT, spol. s r. o. 
MUDr. Pavel Rezek, CSc.
přednosta očního oddělení Oblastní nemocnice Kolín
MUDr. Marie Nejedlá
vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, SZÚ
 MUDr. Petr Kolouch, MBA
ředitel ZZS Hl. města Prahy
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
prorektor VŠZ, o. p. s.
Ing. Soňa Jexová, PhD.
prorektorka VŠZ, o. p. s.

Mgr. Eva Marková, Ph.D., RS
vedoucí Katedry ošetřovatelství VŠZ, o. p. s.
 doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
 prorektorka pro pedagogickou činnost - VŠZ, o. p. s.
 MUDr. Jan Mojžíš, MBA
 rektor Newton College

 

Zástupci studentů: 
Sedláková Julie
Kuncová Alžběta
Akademická rada - Výňatek ze Statutu VŠZ, o. p. s.
 
Jednací řád Akademické rady VŠZ, o. p. s.

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz