Vítejte na stránkách naší školy

STUDIO SEBEOBRANY 

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. jako jediná vysoká škola reaguje na zvyšující se násilí ve zdravotnických profesích a společnosti obecně. Systematickou prevencí tohoto fenoménu připravujeme své studenty v rámci výuky na zvládání konfliktních situací jak verbální, tak fyzickou formou. Zvládání verbálních konfliktních situací je řešeno v rámci výuky Komunikace.

V rámci prevence fyzické agresivity a přípravy našich studentů nejen do praxe ale i do každodeního života bylo zřízeno v prostorách Vysoké školy zdravotnické moderně vybavené studio sebeobrany. Zde mají studenti možnost nacvičovat základní techniky sebeobrany, které vychází z principů evropských psychiatrií. Cílem těchto technik je nejen ochrana zdravotnického personálu před agresivním pacientem, ale především efektivní a bezbolestné zvládnutí těchto pacientů.

Zároveň je studio využíváno ke zvyšování fyzické kondice nejen studentů, ale i pedagogů školy a k osvojení návyků zdravého životního stylu.

 

 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 27.05.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz