Vítejte na stránkách naší školy

ODBORNÉ UČEBNY

 

Jednotlivé odborné učebny kopírují odborné programy Vysoké školy zdravotnické a slouží k nácvikům konkrétních ošetřovatelských dovedností, které jsou po našich studentech vyžadovány v praxi. Na vysoké škole je odborná učebna specializovaná na všeobecné, porodnické a urgentní ošetřovatelství.

Samozřejmou součástí všech odborných učeben jsou odborné pomůcky, jejichž prostřednictvím je zajišťována maximální autentičnost výuky a bezpečným způsobem simulovány nejrůznější situace ošetřovatelské praxe. Je kladen velký důraz na to, aby simulátory a modely využívané v rámci výuky nabízely pokud možno co nejširší spektrum ošetřovatelských postupů. 

Vysoká úroveň odborných pomůcek následně umožňuje aplikovat nejmodernější metody vzdělávání našich studentů a to především ve formě zážitkového vzdělávání (týmová výuka, akční výuka, simulace, kooperativní výuka, apod.).

Našim cílem je udržovat vysoký standard odborné výuky, potažmo odborných pomůcek. V akademickém roce 2018/2019 byly všechny odborné učebny kompletně modernizovány v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 Vyhledat v textu


Dnes je 27.05.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz