Vítejte na stránkách naší školy

 STUDIJNÍ ODBORNÉ POMŮCKY

 

Významnou složku studia na Vysoké škole zdravotnické (ve všech realizovaných studijních programech) tvoří praktická výuka, jejímž cílem je kvalitní příprava studentů nejen na odborné praxe v rámci výuky, ale především pro praxi samotnou. Vzhledem k vysoké odborné náročnosti práce nelékařských zdravotnických pracovníků se škola během praktické výuky snaží o maximální autentičnost jednotlivých úkonů a to především pomocí moderních a interaktivních odborných pomůcek, kterými jsou simulátory, modely, torza či imitační sady.

Odborné pomůcky jsou pravidelně doplňovány a modernizovány. Vysoká škola zdravotnická se tak svým technicko-materiálním vybavením udržuje na špičkové úrovni a plně tím reflektuje na požadavky efektivní a moderní výuky. Aktivním používáním odborných pomůcek ve výuce mají studenti možnost nacvičovat techniky a postupy v reálně nasimulovaných podmínkách.

V akademickém roce 2018/2019 byly pomůcky výrazně modernizovány v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (pomůcky nakoupené v rámci toho projektu jsou označeny logem).

 

 

Tréninkový simulátor pro rozšířenou neodkladnou resuscitaci

Tréninková figurína Multi-Trauma

Model KERI Basic

Model GERI Manekýn

Model Clinical CHLOE

Model SUSIE/SIMON se stomiemi

Ambu Cardiac Care Trainer

Ambu BABY 

Ambu SAM 

Defibrilátor s manuální defibrilací 

Automatický externí defibrilátor 

Pokročilá venepunkční paže 

Simulátor vyšetření prsu

Simulátor klyzma

Simulátor lumbální punkce

Simulátor cévkování 

Torzo centrální kanylace

Model dekubitů 

Model nohy s vředy

Sada pro simulaci stáří 

Lineární dávkovač PERFUSOR COMPACT

Volumetrická infuzní pumpa

Monitor vitálních funkcí AVANT 

Nosítka Carrera XL Tec Max s matrací

Bexatec Pro Large 

Sada imitací poranění pro ošetřovatelství

Injekční podložky (malá a velká)

Tonometr s fonendoskopem 

 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz